Azərbaycan respublikasinda ekoloji Üsullarla təmiz məhsul istehsali, emali, etiketləNMƏsi və marketiNQİ ÜÇÜNYüklə 437,88 Kb.

səhifə8/17
tarix30.04.2018
ölçüsü437,88 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

a) onların yerli şəraitə uyğunlaşmasını;  

b) onların yaşamlılığını və xəstəliklərə davamlılığını;  

c)hansısa cins və növlərdə spesifik xəstəliklərin və sağlamlıq problemlərinin olmamasını.  

7. Bu standartın Bölmə 1.1. (a)-da qeyd olunan məhsullar üçün istifadə olunan heyvanlar 

yeni doğulmuş olmalıdır və bu standartda göstərilən istehsal normalarına müvafiq olmalı-

dır  və  ya  onların  valideynləri  də  bu  standartlarda  göstərilən  şərtlər  altında  bəslənmiş 

olmalıdır. Onlar bütün həyatları boyu bu sistem altında yetişdirilməlidir.   

− Heyvanlar ekoloji və ya qeyri-ekoloji təsərrüfatlar arasında mübadilə edilməməlidir. 

GABA  bu standartın tələblərinə cavab verən digər təsərrüfatlardan heyvanların alınması 

üçün əlavə qaydalar tətbiq edə bilər.   

−    bu  standartın  tələblərin  cavab  verməyən,  lakin  heyvandarlıq  təsərrüfatında  artıq 

mövcud olan heyvanlardan istifadə edilə bilər.  

8.  Əgər  sahibkar  GABA-nın  sertifikatlaşdırma  qurumuna    bildirirsə  ki,    əvvəlki 

paraqrafda  göstərilən  tələblərə  uyğun      heyvan    əldə  etmək  mümkün  deyil,    o  zaman 

sertifikatlaşdırma  qurumu  və  ya  inspektor    bu  standartlara  müvafiq  olmayan  şərtlər 

daxilində bəslənən heyvanların saxlanmasına aşağıdakı şərtlər daxilində icazə verir:  

a) əgər cinslər dəyişdirilirsə və ya yeni heyvandarlıq sahəsi inkişaf etdirilirsə,  təsərrüfat  

kifayət qədər genişləndirilməlidir;  

b) məs., təbii fəlakət ucbatından sürünün yeniləşdirilməsi üçün;  

c) cins, nəsil artırmaq üçün erkəklər.   

GABA bəzi şərtlər müəyyən edə bilər ki, bu şərtlər daxilində heyvanların qeyri-ekoloji 

mənbələrdən gətirilməsinə ya icazə verilə bilər  və ya icazə verilməz. Bu zaman nəzərə 

alınmalıdır ki, heyvan təsərrüfata çox erkən gətirilsin (süddən ayrılan kimi).  

9.  Əvvəlki  paraqrafda  göstərilən  güzəştlərdən  istifadə  edən  heyvanlar  paraqraf  12-də 

təqdim  edilmiş  şərtlərə  cavab  verməlidirlər.  Əgər  məhsul    bu  standartın  Bölmə  3-nə 

müvafiq olaraq ekoloji kimi satılacaqsa, həmin keçid dövrü şərtləri nəzərə alınmalıdır.  

 

Keçid dövrü 

 

10. Yem bitkiləri və ya otlaq üçün nəzərdə tutulan torpağın keçid dövrü  

Paraqraf 1, 2 və 3-ün  Hissə A-nın tələblərinə cavab verməlidir.   

11. GABA standartı bu keçid dövrünü və ya paraqraf 10-da (torpaq üçün)  və ya paraqraf 

12-də  (heyvan  və  ya  heyvandarlıq  məhsulları  üçün    keçid  dövrünü  aşağıda  göstərilən 

hallarda azalda və ya şərtləri  yüngülləşdirə bilər:  

a) otlaq, açıq havada gəzişmələr, ot yeməyən heyvanlar üçün  hərəkət əraziləri;  

b) ekstensiv heyvandarlıq  təsərrüfatlarından gələn öküz, at, keçilər üçün GABA standartı 

tərəfindən təyin olunmuş keçid dövründə və ya ilk dəfə keçid dövrü keçən südlük inəklər 

üçün;  


c)  əgər  eyni  zamanda  bir  təsərrüfatda  həm  heyvandarlıq,  həm  də  yem  bitkiləri  üçün 

istifadə olunan torpağın keçid mərhələsi aparılırsa, keçid dövrü iki il müddətinə azaldıla 

bilər, bir şərtlə ki, həmin heyvanlar və onların südəmər balaları, əsasən, bu təsərrüfatın öz 

yem bazasından qidalanır.   

12.Əgər torpaq ekoloji statusu alıbsa və heyvanlar qeyri-ekoloji mənbələrdəndirsə və bu 

heyvanların məhsulları ekoloji kimi satılırsa, bu cür heyvanlar standarta müvafiq olaraq:  Öküz və atlar üçün:  

Ət məhsulları: 12 ay və ən azı həyatlarının  ¾  qədər hissəsini ekoloji idarəçilik sistemində 

keçirmiş olsun;  
Ət istehsalı üçün istehsal olunan buzovlar:  6 ay müddətində, süddən ayrılan kimi  - 6 

aylıqdan az yaşı olmalı;  Süd məhsulları:  səlahiyyətli orqan tərəfindən təyin edilmiş  90 gün  icra  müddətində və 

bundan sonra  6 ay ərzində.  Qoyun və keçiət məhsulları:  6 ay; Süd məhsulları: səlahiyyətli orqan tərəfindən təyin 

edilmiş  icra müddətinin 90 günü, bundan sonra 6 ay müddətində.  Donuz: 

Ət məhsulları:  6 ay. 

Quşçuluq/yumurtlayan toyuqlar 

Ət məhsulları: səlahiyyətli orqanın müəyyən etdiyi kimi bütün həyatı boyu; 

Yumurtalar:   altı həftə  

 

Qidalanma    

13.  Bütün  heyvandarlıq  sistemləri  bu  standartların  tələblərinə  uyğun  olan  yemlərdən 

(həmçinin “keçid dövründə” olan yem üçün) ibarət olan 100% optimal səviyyəyə riayət 

etməlidir.  

 

14. GABA tərəfindən müəyyən edilmiş icra dövrü üçün heyvandarlıq məhsulları ekoloji status almaq üçün otyeyən və digər növlər üçün  tərkibi  ən azı 95% ekoloji olan yem 

tətbiq etməlidir. 

Bu yem norması quru maddə hesabı ilə hesablanır və bu standartın tələblərinə müvafiq 

olaraq istehsal olunmuş ekoloji mənbələrdən əld edilir.   

15.  Buna  baxmayaraq  əgər  işçi/icraçı  inspektoru  və  ya  sertifikatlaşdırma  orqanını 

inandırsa ki, paraqraf 13-də qeyd olunan tələblərə cavab verən yemi təbii fəlakətlər və ya 

ekstremal təbii hava şəraiti ucbatından  əldə etmək mümkün deyilsə, o zaman  inspektor 

və ya sertifikatlaşdırma orqanı  məhdud vaxt müddətində bu standarta müvafiq olmadan 

istehsal  olunan  yemlərin  istifadəsinə  icazə  verir.  Ancaq  bu  zaman  həmin  yemlərdə 

genetik dəyişdirilmiş orqanizmlər və ya digər oxşar maddələr olmasın.    

GABA   qeyri-ekoloji  yemlərin  maksimum faizinə yuxarıda göstərilən şərtlər daxilində 

hər hansı şəraitdə dəyişikliklər edəcək.  

16.Xüsusi heyvandarlıq rasionunda nəzərə alınmalıdır:  

-

 cavan südəmərlərin təbii, ana südünə olan ehtiyacları;  

-

 ot yeyənlərin gündəlik rasionu əsas payı qaba yemdən, təzə və qurudulmuş yemdən 

və ya silosdan ibarət olmalıdır;  

-

 

mədəsi çoxkameralı olan heyvanlar yalnız silosla yemləndirilməməlidir;  -

 

quşların kökəlmə fazasında dənli yemlərə olan ehtiyac;  -

 

donuzların və quşların gündəlik rasionunda qaba yemə, təzə və qurudulmuş yemə və ya silosa olan ehtiyac.  

17. Bütün heyvanlar  sağlamlıqlarını və güclərini  qorumaq naminə  kifayət qədər təmiz 

su ilə təmin olunmalıdır.   

18.  Əgər  maddələrdən  yem,  qidalı  elementlər,  yem  əlavələri  və  ya  emala  köməkçi 

vasitələri  qida  hazırlanmasında  istifadə  olunursa,  GABA  standartları  aşağıdakı 

kriteriyalara müvafiq olaraq maddələrin siyahısını tərtib edib:  

 

Əsas kriteriyalar: 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə