Azərbaycan respublikasinin iNZİbati XƏtalar məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/98
tarix08.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ 
 
ÜMUMİ HİSSƏ 
 
I BÖLMƏ 
 
ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
 
FƏSİL 1 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR 
QANUNVERİCİLİYİ, ONUN VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ 
 
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar 
qanunvericiliyi 
 
           
1.1. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi 
bu Məcəllədən ibarətdir. 
1.2. Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, 
hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüququn normalarına və 
prinsiplərinə əsaslanır. 
1.3. İnzibati məsuliyyət müəyyən edən və inzibati xəta törətmiş 
şəxsin tənbeh edilməsini nəzərdə tutan qanunlar yalnız bu 
Məcəlləyə daxil olduqdan sonra tətbiq edilir. 
 
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar 
qanunvericiliyinin vəzifələri  
 
Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyinin 
vəzifələri insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını, onların 
sağlamlığını, əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığını, ictimai 
mənəviyyatı, mülkiyyəti, şəxslərin iqtisadi maraqlarını, ictimai 
qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi, ətraf mühiti, idarəçilik qaydalarını 
qorumaqdan, qanunçuluğu möhkəmləndirməkdən və inzibati 
xətaların qarşısını almaqdan ibarətdir. 
 
Maddə 3. İnzibati məsuliyyətin əsasları 
 
Yalnız bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş inzibati xətanın 
törədilməsində təqsirli hesab edilən və inzibati xəta tərkibinin bütün 
digər əlamətlərini daşıyan əməli (hərəkət və ya hərəkətsizliyi) 
törətmiş şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. 
 
Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar 
qanunvericiliyinin prinsipləri 
 
Bu Məcəllə insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına 
hörmət edilməsi, qanunçuluq, qanun qarşısında bərabərlik, 
təqsirsizlik prezumpsiyası, ədalətlilik və inzibati xətaların qarşısının 
alınması prinsiplərinə əsaslanır. 
 
Maddə 5. İnsan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına 
hörmət edilməsi prinsipi 
  
5.1. İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları ali dəyərə 
malikdir. Bu hüquqların və azadlıqların pozulmasına yol verən bütün 
dövlət orqanları (vəzifəli şəxslər) məsuliyyət daşıyırlar. 
5.2. Bu Məcəllə insan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının dövlət orqanları (vəzifəli şəxslər) tərəfindən 
pozulmasının qarşısının alınmasını və onlara hörmət olunmasını 
təmin edir. 
5.3. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təmin 
olunması tədbirləri tətbiq edilərkən insan ləyaqətini alçaldan 
qərarların verilməsinə və hərəkətin edilməsinə yol verilmir. 
 
Maddə 6. Qanunçuluq prinsipi 
 
6.1. İnzibati xətaya görə inzibati tənbeh bu Məcəlləyə uyğun 
olaraq tətbiq edilir. 
6.2. İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın təmin olunması 
tədbirləri tətbiq edilərkən qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunması 
yuxarı orqanların və vəzifəli şəxslərin idarə nəzarəti ilə, məhkəmə və 
prokuror nəzarəti ilə və şikayət etmək hüququ ilə təmin edilir. 
6.3. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar 
qanunvericiliyinin analogiya üzrə tətbiqinə yol verilmir. 
 
Maddə 7. Qanun qarşısında bərabərlik prinsipi 
 
7.1. İnzibati xəta törətmiş şəxslər irqindən, milliyyətindən, 
dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, 
qulluq mövqeyindən, əqidəsindən və digər hallardan asılı olmayaraq 
qanun qarşısında bərabərdirlər. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş  
əsaslara görə heç kəs inzibati məsuliyyətə cəlb oluna və inzibati 
məsuliyyətdən azad oluna bilməz. 
7.2. Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun 
arvadının (ərinin) inzibati məsuliyyətlə bağlı toxunulmazlığı 
“Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə 
üzvlərinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Qanunu ilə tənzimlənir. 
7.3. Hüquqi şəxslər mülkiyyət formasından, yerləşdiyi yerdən, 
təşkilati-hüquqi formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq inzibati 
məsuliyyətə cəlb edilirlər.   
 
Maddə 8. Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi 
 
8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan 
şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta 
yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış 
hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı 
ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir. 
8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini 
sübut etməyə borclu deyildir. 
8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması 
barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir. 
 
Maddə 9. Ədalətlilik prinsipi 
 
9.1. İnzibati xəta törətmiş şəxs haqqında tətbiq edilən tənbeh 
ədalətli olmalıdır, yəni inzibati xətaların xarakterinə, onun  
törədilməsi hallarına və inzibati xətanı törətməkdə təqsirli bilinənin 
şəxsiyyətinə uyğun olmalıdır. 
9.2. Bir inzibati xətaya görə heç kim iki dəfə inzibati 
məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Davam edən inzibati xətaya görə 
şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunduqdan sonra da bu xətanı 
törətməkdə davam edirsə, inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. 
 
Maddə 10. İnzibati xətaların qarşısının alınması prinsipi 
 
Dövlət orqanları və bələdiyyələr inzibati xətaların qarşısının 
alınması, inzibati xətaların törədilməsinə kömək edən səbəblərin və 
şəraitin aşkar edilməsi və aradan qaldırılması, vətəndaşların hüquq 
şüurunun və mədəniyyətinin yüksəldilməsi və Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına ciddi əməl etmək ruhunda tərbiyə 
olunması sahəsində tədbirlər hazırlayır və həyata keçirirlər. 
 
Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar 
qanunvericiliyinin qüvvəsi 
 
11.1. Azərbaycan Respublikasında inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə icraatın aparılması, inzibati xətalar haqqında işlər üzrə 
qərarların qəbul və icra edilməsi həmin vaxtda qüvvədə olan 
Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq həyata keçirilir. 
11.2. İnzibati xətalara görə məsuliyyəti yüngülləşdirən və ya 
onu aradan qaldıran normativ hüquqi aktların geriyə qüvvəsi vardır, 
yəni həmin aktlar onların qüvvəyə mindiyi vaxtadək törədilmiş, 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə