Azərbaycan respublikasinin


işlər üzrə” sözləri və “işlər üzrə məhkəməYüklə 1,75 Mb.
səhifə38/38
tarix21.04.2018
ölçüsü1,75 Mb.
növüQaydalar
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
işlər üzrə” sözləri və “işlər üzrə məhkəmə” sözləri çıxarılmışdır.


238 16 iyun 2007-ci il tarixli 385-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 7, maddə 712) ilə 404.1.2-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:404.1.2. Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin qətnamələrindən və qərardadlarından — Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasına.

26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 404.1.2-ci maddədə “qərarlarından” sözü “qərardadlarından” sözü ilə əvəz edilmişdir.


10 iyun 2011-ci il tarixli 143-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 476) ilə 404.1.2-ci maddədə hər iki halda “iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə” sözləri və “iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə” sözləri “inzibati-iqtisadi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


239 10 iyun 2011-ci il tarixli 143-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 476) ilə 404.2-ci maddədə “işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə” sözləri “kollegiyaya və inzibati-iqtisadi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


240 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 405-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:405.1. Kassasiya şikayəti apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən qətnamə qəbul edildikdən sonra 3 ay, qərardad qəbul edildikdən sonra 10 gün müddətində verilə bilər.

405.2. Bu müddət apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən qətnamə və qərardad tərəfə verildiyi vaxtdan hesablanır.


241 17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə 407.1.2-ci maddədə “vəziyyəti” sözündən sonra “, şikayəti verən hüquqi şəxsin adı, yerləşdiyi ünvansözləri əlavə edilmişdir, 407.4-cü maddədə “Şikayətə” sözündən sonra “vəkilin orderi və” sözləri əlavə edilmişdir.


242  17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə 407.3-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:407.3. Şikayət onu verən şəxs tərəfindən, yaxud onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi tərəfindən imzalanmalıdır. Qanuni nümayəndə və ya nümayəndə tərəfindən verilən şikayətə onların səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd əlavə edilməlidir.

26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 407.3-cü maddənin birinci cümləsində mötərizədə “qanuni nümayəndəsi” sözlərindən sonra “və ya nümayəndəsi” sözləri, ikinci cümləsində “Qanuni nümayəndə” sözlərindən sonra “və ya nümayəndə” sözləri əlavə edilmişdir.
243 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 408.1.1-ci maddədə “kassasiya şikayəti” sözlərindən əvvəl “kassasiya şikayəti bu Məcəllənin 407.1-ci maddəsinin tələblərinə cavab vermirsə,” sözləri əlavə edilmişdir.

244 17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə 408.1.3-cü maddədə “şikayətinə” sözündən sonra “vəkilin orderi və” sözləri əlavə edilmişdir, 408.1.4-cü maddədə “verilməmişsə” sözü “ təmin olunmamışsa” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


245 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 409-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdirş

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Kassasiya şikayəti verildikdən və onun bu Məcəllənin 407-ci maddəsinə uyğunluğu yoxlanıldıqdan sonra apellyasiya instansiyası məhkəməsi kassasiya şikayətini işlə və işə aid olan bütün materiallarla birlikdə Ali Məhkəməyə göndərir.


246 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 412-ci maddədə, maddənin adında “təqdim edilməsi” sözləri “verilməsi” sözü ilə əvəz edilmişdir, 412.1-ci maddədə “təqdim olunur” sözləri “verilir” sözü ilə əvəz edilmişdir və 412.2-ci maddədə “surətini aldıqdan” sözləri “surəti onlara rəsmi qaydada verildikdən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


247 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 413-cü maddə çıxarılmışdır.

248 26 dekabr 2006-cı il tarixli 219-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 3) ilə 414-cü maddənin əvvəlinə "Qanunda başqa müddət müəyyən edilməyibsə, " sözləri əlavə edilmişdir.
10 iyun 2011-ci il tarixli 143-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 476) ilə 414-cü maddədə “işlər üzrə məhkəmə” sözləri çıxarılsın və “İqtisadi mübahisələrə dair məhkəmə” sözləri “İnzibati-iqtisadi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


249 17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə yeni məzmunda 415.3-cü maddə əlavə edilmişdir.


250  17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə yeni məzmunda 415-1-ci maddə əlavə edilmişdir.


251 17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə 417.0-cı, 417.0.1-ci, 417.0.2-ci, 417.0.3-cü, 417.0.4-cü maddələr müvafiq olaraq 417.1-ci, 417.1.1-ci, 417.1.2-ci, 417.1.3-cü, 417.1.4-cü maddələr hesab edilmişdir.


252 17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə 417.1.4-cü maddə əlavə edilmişdir və 417.1.4-cü maddə müvafiq olaraq 417.1.5-ci maddə hesab edilmişdir, 417.1.5-ci maddədə “259.0.1, 259.0.2” rəqəmləri “259.0.1-259.0.3-cü” rəqəmləri ilə, “261.0.1-261.0.3, 261.0.6 və 261.0.7-ci” rəqəmləri “261.0.1-261.0.7-ci” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir


253 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə Məcəlləyə yeni məzmunda 417.1.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

254 17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə 417.2-ci maddə əlavə edilmişdir.


255 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 418.4.3-cü maddədə “qərardad” sözü “qətnamə və ya qərardad” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


256 17 aprel 2007-ci il tarixli 319-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 439) ilə yeni məzmunda 421-1 və 421-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.


257 01 fevral 2010-cu il tarixli 950-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 fevral 2010-cu il, № 43, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 2, maddə 75) ilə 421-2.1-ci maddədə “265-ci maddəsində” sözləri “265.4-cü və 265.5-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


258 10 iyun 2011-ci il tarixli 143-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 476) ilə 422-ci maddədə “işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının və İqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə” sözləri “kollegiyasının və İnzibati-iqtisadi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


259 10 iyun 2011-ci il tarixli 143-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 476) ilə 423-cü maddənin birinci cümləsində “işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının və İqtisadi mübahisələr üzrə məhkəmə” sözləri “kollegiyasının və İnzibati-iqtisadi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


260 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 424.2.3-cü maddə çıxarılmışdır.

261 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 425-ci maddədə “361” rəqəmi “407” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

262 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 426.3-cü maddədə “göndərilir” sözü “rəsmi qaydada verilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

263 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə Məcəlləyə yeni məzmunda 429.0.6-cı maddə əlavə edilmişdir.

264 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 430.3-cü maddədə “göndərilir” sözü “rəsmi qaydada verilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

265


 11 iyun 2004-cü il tarixli 688-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-ci il, № 8, maddə 598) ilə Məcəllədən 431-ci maddə çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

Maddə 431. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin məhkəmə tərəfindən tətbiq edilən normativ hüquqi aktın əsas hüquq və azadlıqları pozduğunu tanıdığı halda Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin təqdimatına Ali Məhkəmənin plenumunda baxılması

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi plenumunun sorğusu ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən normativ hüquqi aktlar ilə əsas hüquq və azadlıqların pozulduğu müəyyən edildikdə, plenum bu fəslin müddəalarına uyğun olaraq əlavə kassasiya qaydasında həmin aktlara əsasən çıxarılmış məhkəmə aktlarını Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin təqdimatı əsasında tam və ya qismən ləğv edir.

266


 11 iyun 2004-cü il tarixli 688-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-ci il, № 8, maddə 598) ilə Məcəlləyə yeni 44-1-ci fəsil əlavə edilmişdir.

267


 Bax: 54-cü istinad

268


 Bax: 54-cü istinad

269


 Bax: 54-cü istinad

270


 Bax: 54-cü istinad

271 31 may 2011-ci il tarixli 136-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 01 iyul 2011-ci il, № 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 471) ilə 437-ci maddəsinin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:437.1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu yeni açılmış hallar üzrə məhkəmə aktına yenidən baxılması haqqında ərizəyə məhkəmə iclasında baxır. Ərizəçi və işdə iştirak edən digər şəxslər məhkəmə iclasının vaxtı və yeri haqqında xəbərdar edilirlər. Lakin onların gəlməməsi ərizəyə baxılmasına mane olmur.

437.2. Ərizəyə və işə bu Məcəllənin 44-cü fəslində müəyyən olunmuş qaydada baxılır.


272 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 461.4-cü maddədə “Bu maddə” sözləri “Bu Məcəllənin 461.1- 461.3-cü maddələri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


273 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə 472.2-ci maddədə “Çağırış vərəqəsinin ona təqdim edilməsi” sözləri “Məhkəmə bildirişinin ona rəsmi qaydada verilməsi” sözləri ilə əvəz olunmuşdur.


274 26 may 2009-cu il tarixli 819-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 iyun 2009-cu il, № 135, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 402) ilə Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə “İtirilmiş məhkəmə icraatının və ya icra üzrə icraatın bərpa edilməsi” Əlavəsindən 9-cu bənd çıxarılmışdır.


275 17 may 2011-ci il tarixli 112-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 06 iyul 2011-ci il №144, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 583) ilə Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə “İtirilmiş məhkəmə icraatının və ya icra üzrə icraatın bərpa edilməsi” Əlavəsinin 13-cü bəndinin ikinci abzasında “məhkəmə icraçısının” sözləri “icra məmurunun” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

: mecelleler -> doc
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Ticarət gəMİÇİLİYİ MƏCƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
doc -> Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
doc -> Azərbayjan respublikasinin torpaq məJƏLLƏSİ


Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə