Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında


Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 607Yüklə 1,01 Mb.
səhifə13/13
tarix14.02.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 607) ilə 119.2-ci maddədə "ali və orta ixtisas" sözləri "ali, orta ixtisas və peşə" sözləri əvəz edilmişdir.
21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 119.2-ci maddədə “peşə təhsili” sözləri “ilk peşə-ixtisas təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 119-cu maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

119.1. Məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlar:

119.1.1. mühafizəsiz, lakin nəzarət altında saxlanılırlar;

119.1.2. yuxudan durmaq vaxtından yatmaq vaxtınadək müəssisənin yerləşdiyi ərazidə sərbəst hərəkət edə bilərlər;

119.1.3. müəyyən edilmiş nümunədə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd daşıyırlar;

119.1.4. gördükləri işin xarakterinə uyğun olaraq və ya təlimlə əlaqədar zərurət olarsa, cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyətinin icazəsi ilə müəssisənin yerləşdiyi ərazidən kənarda, lakin Azərbaycan Respublikasının ərazisi hüdudlarında nəzarətsiz hərəkət edə bilərlər;

119.1.5. məişətdə istifadə edilən ümumi paltar geyinə, pul və qiymətli şeylər gəzdirə, puldan qeyri-məhdud istifadə edə bilərlər;

119.1.6. məhdudiyyət qoyulmadan qohumları ilə və başqa şəxslərlə yazışa və görüşə bilər, bağlama, sovqat və ya banderol ala bilərlər;

119.1.7. mənzil şəraiti olduqda, cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyətinin icazəsi ilə müəssisəyə yaxın ərazidə öz ailələri ilə birlikdə yaşaya bilər, yaşayış yeri əldə edə bilər və şəxsi təsərrüfat yarada bilərlər. Belə məhkumların hər ay bir dəfədən dörd dəfəyə qədər məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində qeydiyyatdan keçməsi həmin müəssisənin müdiriyyətinin qərarı ilə müəyyən edilir.

119.2. Məhkumlara məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrinin yerləşdiyi ərazidə ali, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində qiyabi təhsil almağa icazə verilir.


102 24 iyun 2008-ci il tarixli 657-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 607) ilə 121.1-ci maddədə "Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş" sözləri "Təsərrüfat və məişət xidməti işi üçün cəlb olunmuş" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


103 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 121.3.1-ci maddədə maddələrdə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç mislinədək” sözləri “dörd manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

24 iyun 2008-ci il tarixli 657-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 607) ilə 121.3.1-ci maddədə "dörd manatadək" sözləri "iyirmi beş manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.
104 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 121.4.1-ci maddədə“şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki mislinədək” sözləri “üç manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


105 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 121.5.1-ci maddədə“şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki mislinədək” sözləri “üç manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

24 iyun 2008-ci il tarixli 657-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 607) ilə 121.4.1-ci və 121.5.1-ci maddələrdə "üç manatadək" sözləri "on beş manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.
106 24 iyun 2008-ci il tarixli 657-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 607) ilə 122.1-ci maddədən "ayrılıqda və iki nəfərdən artıq olmamaq şərti ilə" sözləri çıxarılmışdır, 122.1.1-ci maddədə "dörd manatadək" sözləri "iyirmi beş manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir, 122.1.2-ci maddədə "üç" sözü "altı", "bir" sözü "iki" sözü ilə əvəz edilmişdir, 122.1.3-cü maddədə "dörd" sözü "səkkiz" sözü ilə əvəz edilmişdir və 122.2.1-ci maddədə "üç manatadək" sözləri "iyirmi beş manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


107 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 122.1.1-ci maddədə maddələrdə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç mislinədək” sözləri “dörd manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


108 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 122.2.1-ci maddədə“şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki mislinədək” sözləri “üç manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


109 16 oktyabr 2012-ci il tarixli 448-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2012-ci il, № 266, “Azərbaycan” qəzeti, 30 noyabr 2012-ci il, № 267) ilə 122.2.4-cü maddədə "iki dəfə" sözləri "dörd dəfə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


110 24 iyun 2008-ci il tarixli 657-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 607) ilə 124.2.2-ci maddədə "doqquz manatadək" sözləri "əlli manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir, 124.3.1-ci maddədə "üç manatadək" sözləri "on beş manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir, 124.4.2-ci maddədə "yeddi manatadək" sözləri "qırx manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir və 124.5.1-ci maddədə "üç manatadək" sözləri "on beş manatadək" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


111 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 124.2.2-ci maddədə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin səkkiz mislinədək” sözləri “doqquz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


112 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 124.3.1-ci maddədə“şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki mislinədək” sözləri “üç manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


113 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 124.4.2-ci maddədə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin altı mislinədək” sözləri “yeddi manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


114 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 124.5.1-ci maddədə“şərti maliyyə vahidi məbləğinin iki mislinədək” sözləri “üç manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


115 24 iyun 2008-ci il tarixli 657-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 607) ilə yeni məzmunda 124-1-ci maddə əlavə edilmişdir.


116 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 130.2-ci maddədən “orta” sözü çıxarılmışdır, “peşə təhsili” sözləri “ilk peşə-ixtisas təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


117 30 aprel 2002-ci il tarixli 314-IIQD nömrəli “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 244) ilə Məcəlləyə 130.3-cü maddə əlavə edilmişdir.


118 16 oktyabr 2012-ci il tarixli 448-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2012-ci il, № 266, “Azərbaycan” qəzeti, 30 noyabr 2012-ci il, № 267) ilə 140.5-ci maddədə "ildə on iki dəfə" sözləri "ayda iki dəfə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


119 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 141.4-cü maddədə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin səkkiz mislinədək” sözləri “doqquz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


120 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 148.0.2-ci maddədə maddələrdə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç mislinədək” sözləri “dörd manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


121 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 154.3 maddədən “azadlığın məhdudlaşdırılması,” sözləri çıxarılmışdır.


122 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 155.2 maddədən “azadlığın məhdudlaşdırılması,” sözləri çıxarılmışdır.


123 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 157.1-ci maddədən “, azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri çıxarılmışdır.

124 10 oktyabr 2006-cı il tarixli 162-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 929) ilə 161.1-ci maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvəlki redaksiyada deyilirdi:161.1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş və məhkəmənin hökmündə və əmlak siyahısında göstərilən əmlak müsadirə edilir.


125 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 168.1 maddədən “azadlığın məhdudlaşdırılması,” sözləri çıxarılmışdır.


126 16 iyun 2007-ci il tarixli 389-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 756) ilə 60.0.3-cü, 83.5-ci, 96.2-ci, 105.2-ci maddələrində və 168.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində “bayram” sözündən əvvəl “iş günü hesab edilməyən” sözləri əlavə edilmişdir.

1 fevral 2010-cu il tarixli 951-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 171) ilə 168.2-ci maddənin ikinci cümləsində “iş günü hesab edilməyən bayram və ya istirahət günü qurtarırsa, məhkum istirahət və bayram günlərindən” sözləri “istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü qurtarırsa, məhkum həmin günlərdən” sözləri ilə əvəz edilmişdir.31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 168.2 maddə “Azadlığın məhdudlaşdırılması və ya müəyyən” sözləri “Müəyyən” sözü ilə əvəz edilmişdir.


127 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 168.4 maddə “Azadlığın məhdudlaşdırılması və ya müəyyən” sözləri “Müəyyən” sözü ilə əvəz edilmişdir.


128 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 170.6-cı maddədə “, islah işləri və ya azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri “və ya islah işləri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


129 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 172-ci maddənin adında “qadınlar” sözündən sonra “, habelə səkkiz yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişilər” sözləri əlavə edilmişdir.


130 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 172.1-ci, 172.2-ci maddələrdə ismin müvafiq hallarında “qadınlar” sözündən sonra ismin müvafiq hallarında “, habelə səkkiz yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişilər” sözləri əlavə edilmişdir.


131 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 172.3-cü maddənin ikinci cümləsində “qadına” sözü “məhkuma” sözü ilə, üçüncü cümləsində “məhkum qadının” sözləri “məhkumun” sözü ilə əvəz edilmişdir.


132 18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 172.4-cü maddənin ikinci cümləsində “məhkəmə icraçısına” sözləri “icra qurumuna” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


133 18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 172.6-cı maddədə “məhkəməyə” sözündən sonra “və icra qurumuna” sözləri əlavə edilmişdir.


134 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 172.3-cü maddənin birinci cümləsində, 172.4-cü maddənin birinci cümləsində, 172.5-172.8-ci maddələrdə ismin müvafiq hallarında “qadın” sözündən sonra ismin müvafiq hallarında “, habelə səkkiz yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişi” sözləri əlavə edilmişdir.


135 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 173-cü maddənin adında “qadınların” sözündən sonra “, habelə səkkiz yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişilərin” sözləri əlavə edilmişdir.


136 18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 173.1-ci maddədə “axtarış elan edilir” sözləri “icra məmurunun qərarı ilə axtarış elan edilir və qərarın surəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


137 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 173.1-ci və 173.2-ci maddələrdə “qadın” sözündən sonra “, habelə səkkiz yaşına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən kişi” sözləri əlavə edilmişdir.


138 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 173.3-cü maddənin birinci cümləsindən “qadın” sözü çıxarılmışdır.


139 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049) ilə 173.4-cü maddədə “məhkum qadının” sözləri “məhkumun” sözü ilə əvəz edilmişdir.

18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 173.4-cü maddəyə ikinci cümlə əlavə edilmişdir.140


 6 noyabr 2007-ci il tarixli 480-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1197) ilə XX fəslin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:CƏZA ÇƏKMƏKDƏN AZAD EDİLMİŞ ŞƏXSLƏRƏ YARDIM GÖSTƏRİLMƏSİ VƏ ONLARA NƏZARƏT EDİLMƏSİ


141 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 175.1-ci maddədən “xüsusi müəssisənin və ya” sözləri çıxarılmışdır.


142 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 175.2-ci maddənin birinci cümlədə “Xüsusi müəssisənin və ya cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti azadlığın məhdudlaşdırılması,” sözləri “Cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir, ikinci və beşinci cümlələrdən “xüsusi müəssisənin və ya” sözləri çıxarılmışdır.


143 6 noyabr 2007-ci il tarixli 480-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1197) ilə 175-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Maddə 175. Cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə əmək və məişət şəraitinin yaradılması üçün cəzanı icra edən müəssisə və ya orqanın vəzifələri

175.1. Xüsusi müəssisənin və cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti azadlığın məhdudlaşdırılması, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaların müddətinin qurtarmasına üç ay qalmış, digər əsaslarla cəza çəkməkdən azad edilən şəxslər haqqında isə həmin gün cəzanı çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin işə düzəldilməsi və onlara məişət şəraitinin yaradılması üçün məhkumun yaşadığı ərazinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və məşğulluq xidməti orqanına məhkumun cəza çəkməkdən azad edilməsi, yaşayış yeri, əmək qabiliyyəti və hansı ixtisasa malik olması haqqında məlumat verir. Məlumatı almış orqanlar cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə köməklik göstərilməsi üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər.

175.2. Cəza çəkməkdən azad edilməyə hazırlıq məqsədilə məhkumlarla müvafiq iş aparılır, onlara hüquq və vəzifələri izah edilir.

175.3. Birinci və ikinci qrup əlilliyi olan məhkumlar, altmış yaşına çatmış məhkum kişilər və əlli beş yaşına çatmış məhkum qadınların ərizələri və cəzaçəkmə müəssisəsinin müdiriyyətinin təqdimatı ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən əlillər və ya qocalar evinə göndərilirlər.

175.4. Valideynləri olmayan yetkinlik yaşına çatmayanlar zəruri hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən internatlara göndərilir və ya himayəçiliyə verilirlər.


144 31 may 2011-ci il tarixli 138-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 02 iyul 2011-ci il №141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 06, maddə 473) ilə 177-ci maddədə “Azadlığın məhdudlaşdırılması, müəyyən” sözləri “Müəyyən” sözü ilə əvəz edilmişdir.


145 18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 178-ci maddənin mətni 178.1-ci maddə hesab edilmişdir və 178.2-178.7-ci maddələr əlavə edilmişdir.


146 10 iyun 2011-ci il tarixli 157-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 31 iyul 2011-ci il № 166, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 600) ilə 180.3-cü maddəsi çıxarılmışdır.


147 18 iyun 2010-cu il tarixli 1034-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2010-cu il, № 152, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 591) ilə 180.4-cü maddədə “məhkəmənin qərarı” sözləri “icra qurumunun rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş icra məmurunun qərarı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

: mecelleler -> doc
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Ticarət gəMİÇİLİYİ MƏCƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
doc -> Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
doc -> Azərbayjan respublikasinin torpaq məJƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan respublikasinin meşƏ MƏCƏLLƏSI


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə