Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinə, beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnalYüklə 3,12 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/96
tarix20.09.2018
ölçüsü3,12 Mb.
#69476
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


Say 2 (9) • 2014 | STRATEJİ TƏHLİL 
1
STRATEJİ 
TƏHLİL 
Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinə
beynəlxalq münasibətlərə dair analitik jurnal
Say 2 (9) • 2014


STRATEJİ TƏHLİL | Say 2 (9) • 2014
2 
Mərkəzin qeydiyyat sayı: 1107-Q19-2445
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
Jurnalın qeydiyyat sayı: 3236
Tiraj: 500
Sifariş: 117
ISSN: 2078-8037
Elmi redaktor: 
Tahirə ALLAHYAROVA 
fəlsəfə elmləri doktoru
Redaktor: 
Aqşin Məmmədov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Dizayner:
İntiqam MƏHƏMMƏDLİ
NƏŞRİYYAT:
CBS PP MMC
STRATEJİ ARAŞDIRMALAR MƏRKƏZİNİN NƏŞRİ
Redaksiyanın ünvanı:
Strateji Araşdırmalar Mərkəzi,
Azərbaycan, Bakı şəhəri, AZ 1005 | M. İbrahimov küçəsi 8 | Tel.: (+99412) 596 82 36
Faks: (+99412) 437 34 58 | E-poçt: strateji_tehlil@sam.az | Veb ünvan: www.sam.az
© Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, 2014


Say 2 (9) • 2014 | STRATEJİ TƏHLİL 
3
Redaksiya Şurası
Redaksiya Şurasının sədri:
RAMİZ MEHDİYEV  
AMEA-nın akademiki
Redaksiya Şurasının  üzvləri: 
URXAN ƏLƏKBƏROV   
AMEA-nın akademiki
ZİYAD SƏMƏDZADƏ  
AMEA-nın akademiki
BƏXTİYAR ƏLİYEV  
AMEA-nın müxbir üzvü
ƏLİ HƏSƏNOV      
tarix elmləri doktoru, professor
RƏBİYYƏT ASLANOVA   
fəlsəfə elmləri doktoru, professor
SƏMƏD SEYİDOV  
psixologiya elmləri doktoru, professor
NOVRUZ MƏMMƏDOV
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
HİCRAN HÜSEYNOVA 
siyasi elmlər doktoru, professor
ELDAR İSMAYILOV  
tarix elmləri doktoru, professor
FƏRHAD MƏMMƏDOV
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
ZİYAFƏT ƏSGƏROV     
hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
RASİM MUSABƏYOV  
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
GÜLŞƏN PAŞAYEVA  
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
STRATEJİ TƏHLİL 


STRATEJİ TƏHLİL | Say 2 (9) • 2014
4 
в
MİLLİ  İNKİŞAFIN STRATEJİ  PRİORİTETLƏRİ
Akif  ƏLİZADƏ
Azərbaycan elmi qloballaşma kontekstində:
problemlər və perspektivlər
Gövhər BAXŞƏLİYEVA
Dini radikalizm meyillərinin qarşısının alınması milli maraqlara xidmət edir
İradə HÜSEYNOVA
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
sosial siyasət modelinin banisidir
ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ 
“ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ“ KONTEKSTİNDƏ
Rafail ƏHMƏDOV
Mirzə Bala Məmmədzadə erməni ideologiyasının mürtəce
mahiyyəti və  daşnakların  törətdikləri soyqırımlar haqqında
Ziyad ƏMRAHOV
Cənubi Qafqaz və Osmanlı əraziləri oxşar problemin prizmasında: 
“erməni məsələsi”ndə Rusiya faktoru
MİLLİ  İQTİSADİ VƏ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN
AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ  
Mətləb MAHMUDOV
Milli intellektual resursların üfüqi idarə edilməsinin metodoloji aspektləri
Rasim SƏFƏROV
Azərbaycanda milli internet iqtisadiyyatının inkişafı məsələləri
XARİCİ SİYASƏT VƏ BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİN 
APARICI MEYİLLƏRİ 
Elnarə QƏRİBOVA 
Avropa İttifaqında parlamentar siyasət: Aİ parlamentinin və siyasi 
partiyaların yenidən strukturlaşması
9
19
27
39
55
69
83
103
MÜNDƏRİCAT


Say 2 (9) • 2014 | STRATEJİ TƏHLİL 
5
в
119
131
145
155
165
177
203
215
231
243
Sona MƏHƏRRƏMOVA
Sosial-humanitar sahədə Azərbaycan-Almaniya əlaqələri
Tomris VƏLİYEVA
Avropa İttifaqı-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişaf dinamikası
MÜASİR HÜQUQİ VƏ SOSİAL  DÖVLƏT QURUCULUĞU
Gülşən PAŞAYEVA
Qloballaşma şəraitində dil siyasətinin prioritetləri
Богдан МАКАРЕНКО
Демократизация как стратегический ресурс и направление развития 
Украинского общества
Марина  ПРЕПОТЕНСКАЯ 
Экзистенция мегаполиса: “свои и чужие”
Aqşin MƏMMƏDOV
Avropa İttifaqı və Azərbaycan hüququnda “milli və dini azlıqlar” problemi
Elnur HACALIYEV
Siyasi demokratiyanın mahiyyəti və xüsusiyyətləri
TARİX, FƏLSƏFƏ, MƏDƏNİYYƏT: MÖVQELƏR, BAXIŞLAR  
Röfət QULİYEV
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gömrük-vergi  siyasətində milli maraqların 
müdafiəsi (neft ixracı kontekstində)
Eldar ƏMİROV 
Açıq cəmiyyət fəlsəfəsi və siyasi reallıqlar: təzad, yoxsa qanunauyğunluq?
Vüsalə MUSAYEVA
Müasir dövrdə Azərbaycanda fəlsəfi-tarixi tədqiqatlar 
MÜNDƏRİCAT


STRATEJİ TƏHLİL | Say 2 (9) • 2014
6 


Say 2 (9) • 2014 | STRATEJİ TƏHLİL 
7
MİLLİ İNKİŞAFIN 
STRATEJİ  
PRİORİTETLƏRİ


STRATEJİ TƏHLİL | Say 2 (9) • 2014
8 
x


Say 2 (9) • 2014 | STRATEJİ TƏHLİL 
9
x
Açar sözlər: Azərbaycan elmi, qlobal informasiya mübadiləsi, informasiya-
kommunikasiya texnologiyaları, sivilizasiyalararası dialoq, biliklər cəmiyyəti, 
“Elm-Təhsil-İnnovasiya” üçbucağı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, elmi 
potensial
Key words: Azerbaijan science, exchange of global information, technology 
of  information  and  communication,  dialogues  of  civilizations,  knowledge  
based  society,  triangle  of  “Science-Education-Innovation”,  Azerbaijan 
National Academy of Science, scientific potential
Ключевые  слова:  Азербайджанcкая  наука,  глобальный  обмен  ин-
формацией,  информационно-коммуникационные  технологии,  меж-
цивилизационный  диалог,  общество  знаний,  треугольник  “Наука-Об-
разование-Инновация”,  Национальная  Академия  Наук  Азербайджана, 
научный потенциал
Azərbaycan elmi 
qloballaşma 
kontekstində:
problemlər və 
perspektivlər
Akif 
ƏLİZADƏ
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının prezidenti, akademik,  
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini
president@science.azYüklə 3,12 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə