Azərbaycan Respublikasının Gömrük MəcəlləsiYüklə 4,93 Kb.

səhifə1/50
tarix02.01.2018
ölçüsü4,93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


 
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi 
(Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 24 iyun 2011-ci il tarixli, 164-IVQ nömrəli Qanunu 
ilə təsdiq edilmişdir) 
 
Mündəricat 
Ümumi hissə 
I bölmə. Ümumi müddəalar 
Fəsil 1
 
Əsas müddəalar 
Fəsil 2
 
Gömrük orqanlarının hüquq mühafizə fəaliyyəti 
II bölmə. Gömrük orqanlarının başqa şəxslərlə münasibətləri 
Fəsil 3
 
Gömrük təmsilçiliyi  
Fəsil 4
 
Gömrük daşıyıcısı 
Fəsil 5
 
Səlahiyyətli iqtisadi operatorlar 
III bölmə. Gömrük işində informasiya sistemləri və informasiya texnologiyaları 
Fəsil 6
 
Gömrük işində informasiya sistemlərinin və informasiya texnologiyalarının tətbiqi 
Fəsil 7
 
Gömrük işinə dair məlumatların mübadiləsi və mühafizəsi 
Fəsil 8
 
Gömrük orqanlarının elektron məlumat sistemi 
IV bölmə. Gömrük orqanlarının qərarları və onlardan şikayətvermə 
Fəsil 9
 
Gömrük orqanlarının qərarları 
Fəsil 10
 
Gömrük orqanlarının, onların vəzifəli şəxslərinin qərarlarından, hərəkətlərindən və 
ya hərəkətsizliyindən şikayətvermə 
V bölmə. Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri 
Fəsil 11
 
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hüquqi statusu, dövlət və sosial müdafiəsi 


Fəsil 12
 
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri 
Xüsusi hissə 
VI bölmə. Gömrük nəzarəti 
Fəsil 13
 
Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi 
Fəsil 14
 
Gömrük nəzarətinin təşkili 
Fəsil 15
 
Risklərin idarə edilməsi 
VII bölmə. Gömrük rəsmiləşdirilməsi 
Fəsil 16
 
Gömrük rəsmiləşdirilməsinə dair əsas müddəalar 
VIII bölmə. Malların gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən aparılması 
Fəsil 17
 
Malların gömrük ərazisinə gətirilməsi 
Fəsil 18
 
Malların gömrük ərazisindən aparılması 
Fəsil 19
 
İxrac, təkrar ixrac və müvəqqəti ixrac 
IX bölmə. Nəqliyyat vasitələrinin və şəxslərin gömrük ərazisinə daxil olması və bu 
ərazidən yola düşməsi 
Fəsil 20
 
Nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə daxil olması 
Fəsil 21
 
Nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisindən yola düşməsi 
Fəsil 22
 
Şəxslərin gömrük ərazisinə daxil olması və bu ərazidən yola düşməsi 
X bölmə. Gömrük prosedurlarına dair ümumi qaydalar 
Fəsil 23
 
Bəyanetmə və gömrük bəyannaməsi 
Fəsil 24
 
Gömrük bəyannaməsində göstərilən məlumatların, onunla birgə təqdim edilən 
sənədlərin və malların yoxlanılması 
Fəsil 25
 
Buraxılış  
Fəsil 26
 
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış 
Fəsil 27
 
Təkrar idxal 
XI bölmə. Xüsusi gömrük prosedurları 
Fəsil 28
 
Ümumi müddəalar 
Fəsil 29
 
Tranzit 
Fəsil 30
 
Saxlanc 
Fəsil 31
 
Sərbəst zona 
Fəsil 32
 
Xüsusi istifadə 
Fəsil 33
 
Emal 


XII bölmə. Malların kabotaj daşınması, qadağalar və məhdudiyyətlər 
Fəsil 34
 
Malların kabotaj daşınması 
Fəsil 35
 
Gömrük təminatları 
Fəsil 36
 
Təhlükəsiz ixrac sxemi 
Fəsil 37
 
Malların gömrük ərazisinə gətirilməsinin, bu ərazidən aparılmasının qadağan 
edilməsi və məhdudlaşdırılması 
Fəsil 38
 
Gömrük sərhədindən keçirilən malların nəzarətli göndərişi 
XIII bölmə. Gömrük rüsumlarının və mallarla ticarətdə digər tədbirlərin tətbiqini 
əsaslandıran amillər 
Fəsil 39
 
Gömrük tarifi və malların tarif təsnifatı 
Fəsil 40
 
Malların gömrük dəyəri 
Fəsil 41
 
Malların mənşəyi 
XIV bölmə. Gömrük ödənişləri, gömrük borcu və təminat 
Fəsil 42
 
Əsas müddəalar 
Fəsil 43
 
Malların idxalı və ixracı üzrə yaranmış gömrük borclarına dair ümumi müddəalar  
Fəsil 44
 
Gömrük borcunun hesablanması və ödənilməsi 
Fəsil 45
 
Mövcud və yarana biləcək gömrük borcu üçün təminat  
Fəsil 46
 
Gömrük borcu üzrə ödənilmiş gömrük ödənişlərinin qaytarılması və gömrük 
borcunun ləğvi 
XV bölmə. Gömrük nəzarətinə dair əlavə müddəalar 
Fəsil 47
 
Gömrük orqanları tərəfindən valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsi 
Fəsil 48
 
Gömrük orqanları tərəfindən ixrac nəzarətinin həyata keçirilməsi 
Fəsil 49
 
Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan mallar üzərində gömrük 
nəzarəti  
XVI bölmə. Malların gömrük sərhədindən beynəlxalq poçt göndərişləri, boru 
kəməri və elektrikötürücü xətlər vasitəsilə keçirilməsi 
Fəsil 50
 
Malların gömrük sərhədindən beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsilə keçirilməsi 
Fəsil 51
 
Malların gömrük sərhədindən boru kəməri və elektrikötürücü xətlər vasitəsilə 
keçirilməsi  
XVII bölmə. Fiziki şəxslər tərəfindən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük 
sərhədindən keçirilməsi 
Fəsil 52
 
Fiziki şəxslər tərəfindən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən 
keçirilməsinin xüsusiyyətləri 


XVIII bölmə. Qeyri-rezidentlərin ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün gömrük güzəştləri 
Fəsil 53
 
Xarici dövlətlərin nümayəndəlikləri və onların əməkdaşları, habelə digər qeyri-
rezidentlər üçün gömrük güzəştləri 
XIX bölmə. Xarici ticarətin gömrük statistikasının və mal nomenklaturasının 
aparılması 
Fəsil 54
 
Gömrük statistikasının aparılması 
Fəsil 55
 
Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının aparılması 
XX bölmə. Gömrük ekspertizası 
Fəsil 56
 
Gömrük ekspertizasının aparılması 
XXI bölmə. Mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində sərəncam verilməsi və əldə 
edilən vəsaitlərdən istifadə olunması 
Fəsil 57
 
Mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində sərəncam verilməsi  
Fəsil 58
 
Bu Məcəlləyə müvafiq olaraq əldə edilmiş vəsaitdən istifadə 
 
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (bundan sonra — Məcəllə) Azərbaycan 
Respublikasında gömrük işinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən, bu ərazidən aparılan, tranzitlə 
keçirilən mallara və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən ümumi qaydaları və prosedurları, 
gömrük işi sahəsində şəxslərin hüquqlarını və vəzifələrini müəyyənləşdirir. 
Ümumi hissə
 
I bölmə. Ümumi müddə
alar 
Fəsil 1. Əsas müddəalar 
Maddə 1. Bu Məcəllədə istifadə olunan əsas anlayışlar 
1.0. Bu Məcəllənin məqsədləri üçün aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə olunur: 
1.0.1. bəyanetmə — Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən (bundan sonra – 
gömrük sərhədi) keçirilən, gömrük nəzarəti altında yerləşdirilən mallar və nəqliyyat 
vasitələri barəsində məlumatların gömrük orqanına şifahi, kağız üzərində yazılı və ya 
elektron formalarda bəyan edilməsi; 
1.0.2. bəyannaməçi — gömrük bəyannaməsini təqdim edən və ya adından gömrük 
bəyannaməsi verilən şəxs; 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə