Azərbaycan Tarix muzeyinin ekspozisiyasını formalaşdırır: a eksponatlarYüklə 412,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix31.10.2018
ölçüsü412,89 Kb.
#77685
növüMühazirə
  1   2   3   4   5   6   7


1

Azərbaycan Tarix muzeyinin ekspozisiyasını formalaşdırır: A)Eksponatlar  

B)Teatrlaşdırma C)Elmi tədqiqat işləri D)Ekspozisiyanın işıqlandırılması 

E)Elmi mühazirələr            

2

Azərbaycan muzeylərinə hansı şəhərlərə aid eksponatlar qaytarılmışdır?  A)Moskva, Gürcustan B)Tiflis, Belorisiya C)Saratov, Voronej D)Rostov, 

Sankt-Peterburq  E)Moskva, Tiflis                   

3

Müstəqil Xalq Cümhuriyyəti tarixinin uzun illər yaddaşlardan silinməsinə gətirib çıxaran ilk amillərdən biri:  A)Mühüm və qiymətli eksponatların 

Moskvada açılan inqilab muzeyinə göndərilməsi B)Tarixin qəsdən 

saxtalaşdırılması C)Müzey işçilərinin əksəriyyətinin ruspərəst olması  

D)Müzeyin müdirinin erməni olması   E)Muzeydə edilən dəyişikliklər 

nəticəsində

4

Hansı səbəbə görə Tarix muzeyi öz fəaliyyətini yeni təşkil olunmuş Dil, Tarix və Ədəbiyyat İnstitutunda Muzey şöbəsi adı ilə davam etdirirdi?  

A)Eksponatların başqa muzeylərə aparıldığına görə   B)Sonrakı illər 

dövrün tələbinə uyğun olaraq muzeydə dəfələrlə struktur dəyisikliyi 

edildiyinə görə  C)Xalqımızın qədimdən bu günədək tarixini əks etdirən 

eksponatların yerləşdirilməsi şəraitinin olmaması D)40-cı illərin 

əvvəllərindən baş verən kütləvi repressiya və müharibənin baş verməsi 

səbəbindən  E)Muzey ekspozisiyasının düzgün qurulmaması

5

Azərbaycan Dövlət Muzeyinin parçalanması bununla başlandı:  A)Tarix, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda Muzey şöbəsi adı ilə fəaliyyət göstərməsi ilə 

B)Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaşayış mülkündə yerləşdirilməsi ilə 

C)Muzey eksponatlarının Moskvadakı İnqilab muzeyinə aparılması ilə   

D)Muzey ekspozisiyalarında sosialist cəmiyyətinin üstünlüklərini nümayiş 

etdirməyin vacibliyinə dair partiya və hökümətlərin tələbi ilə E)Xalq 

Cümhuriyyəti tarixinin uzun illər yaddaşdan silinməsi ilə 

6

Azərbaycanda hansı muzeydə ilk dəfə stasionar sərgi həyata keçirmişdir?                           A)İstiqlal muzeyi B)İnqilab muzeyi C)Dil muzeyi D)Ədəbiyyat muzeyi 

E)Tarix muzeyi    

7

Tarix muzeyi neçənci ildə təmir olunmuşdur? A)2001-ci il B)2002-ci il C)2003-cu il D)2004-cu il E)2005-ci il            

8

Muzeylər neçə tip olur?  A)5 B)3 C)4 D)2 E)6                                       9

Memarlıq abidələri onları istifadə etmək cəhətdən neçə qurupa bölünür?   

A)5 B)2 C)3 D)4 E)6                     10

Muzey əmlakının ekspozisiyasının mühafizəsinə aid olmayan bəndi 

göstərin? A)Ekspozisiyada olan əşyaları hər vasitə ilə muzeylərdən 

çıxartmaq qadağan edilir B)Ekspozisiyada olan əşyaları başqa muzeylərə 

və ya təşkilatlara vermək üçün muzeyin tabe olduğu mərkəzi təşkilatdan 

hər dəfə ayrıca olaraq xüsusi icazə almaq lazımdır C)Muzeyləri öz 

binalarından başqa muzeylərə köçürmək və habelə muzey binalarından 

başqa məqsədlər üçün istifadə etmək qadağan olunur D)Yalnız müstəsna 

hallarda mərkəzi təşkilatında icazəsi ilə qaydalardan kənara çıxmaq olar 

E)Muzey ekspozisiyasında olan əşyaları basqa muzeylərə hər vasitə ilə 

çıxarmaq olar

11

Muzey fondlarının uçota alınması haqqında təlimata uyğun olmayan bəndi gəstərin? A)Muzey kitabxanalarındakı kitablar,kitabxanalar üçün müəyyən 

edilmiş qaydada uçota alınmışdır B)Muzeylərdə fondların uçotunu ya 

fondlar şöbəsi ya da muzeyin məhsul işçisi aparir C)Muzeyə daxil olan 

əşyalar üçün qəbul təhvil aktları qəbul olunur D)Fondlar şöbəsi müdirinin 

fəaliyyət dairəsi vəzifəli şəxslər haqqındakı təlimata əsasən müəyyən 

edilir E)Əşyaların qəbulu zamanı onların daimi və ya müvəqqəti olaraq 

muzeyə verilməsi nəzərə alınmır

12

Qəbul təhvil aktında  aşağıdakılardan hansı qeydə alınmır?  A)Aktın nömrəsi B)Aktın tərtib edildiyi tarix C)Əşyaları muzeyə verən idarə və ya 

şəxsin müfəssəl adı və adresi D)Aktda yalnız təhvil verənin adı yazılır 

E)Eksponatın daimi və ya müvəqqəti istifadə üçün verilmiş olmadığı 

haqqında qeyd

13

Maddi-mədəniyyət tariximizi əks etdirən eksponatlar bugünkü günümüzə gəlib catdırılma vəziyyətinə aid deyil?  A)Bəziləri yox olub itmiş B)Bütöv 

və yaxud fraqmentlər şəklində C)Əksəriyyətinin yalnız adları qalmışdır 

D)Bərpaya ehtiyacı olacaq şəkildə  E)Tam şəkildə

14

Ekspozisiyada nümayiş etdirilən maddi-mədəniyyət nümunələrinin öyrənilməsini neçə mərhələyə bölmək olar?  A)2)  B)4  C)3   D)5  E)8

15

Ekspozisiyada nümayiş olunan eksponatlar sübut edir? A)Dulusçuluğu, zərgərliyi B)İncəsənətin müxtəlif növlərini C)Əkinçiliyin inkişafını 

D)Maldarlığın yayılmasını E)Memarlığın təkminləşməsini

16

IX-X əsrlərə aid dulusçuluq eksponatlarının nümayişində hansı rənglər üstünlük təşkil edir?  A)Qırmızı, sarı B)Yaşıl, göy C)Qara, firuzəyi 

D)Çəhrayı ,göy E)Yaşıl, sarı           

17

Orta əsrlərin keramika məmulatı neçə qrupa ayrılırdı?  A)2 B)3  C)4  D)5  E)6                  


18

Muzey ekspozisiyasının  bədii estetik əsaslarına aiddir? A)Tarix 

muzeylərində aparılan elmi-tədqiqat  B)Rayon ərazisi miqyasında gəzinti 

C)Təcəssümləşdirilmiş gəzintilər D)Etik maarif məqsədləri E)Ümumi 

mədəni səviyyənin yüksəldilməsi məqsədləri

19

Ekspozisiya və eksponatların muzeyin profilinə müvafiq qruplaşdırılmasına dair verilənlərdən hansı səhvdir? A)Xatirə-memorial və 

mənzil muzeylər  

B)Ölkəşünaslıq muzeyləri C)Tarix muzeyləri D)Coğrafiya muzeyləri 

E)İncəsənət muzeyləri

20

Muzey ekspozisiyasının təşkili prinsiplərınə aid edilənlərdən hansı səhvdir? A)Ekspozisiyanın təşkilin əsas metotlarından istifadə edilməlidir  

B)Ekspozisiyanın bədii-memarlıq həllinə xüsusi diqqət verilməlidir   

C)Ekspozisiyanın qurulması prinsipinə əməl edilməli D)Ekspozisiyanın 

bəzədilməsi E)Ekspozisiyanin təşkili

21

Muzeyin hər əşyasına dair əsas məlumatlar hara və necə qeyd edilir?  A)Qəbul zamanı tərtib olunmuş aktla B)İnventar kitabına və ayrıca nömrə 

ilə  C)Əmrlə müəyyənləşdirilmiş sənədə D)Müdirin göstərişi ilə 

E)Nazirliyin əmrinə

22

Muzeyşunaslıq bir elm kimi neçənci əsrdən fəaliyyət göstərməyə başlamışdır?   A)XVII əsrdə B)XVIII əsrdə C)XX əsrdə D)XIX əsrdən 

E)XVI əsrdən   

23

Muzeydə ekspozisiya təşkil olunmasının estetik əsaslarının verilməsinə aid olunanlardan hansı səhvdir?  A)Azərbaycan muzeylərində ekspozisiya 

tərtibatının estetik əsaslarının ümumi quruluşunu göstərmək B)Estetik 

tərtibat prinsipləri   C)Ekspozisiya şəbəkəsinin estetik uyğunluğunu 

öyrənmək D)Azərbaycan muzeyşunaslığında kiçik muzey estetikası 

E)Muzey pedoqojikasının tədbir prosesində yeri və istiqamətləri  

24

Ekspozisiyada nümayiş etdirilən mədəniyyət abidələrinin mühafizəsinin ümumi qaydalarına aid olmayan bəndi göstərin? A)Tarixi və bədii 

əhəmiyyəti olan bütün mədəniyyət abidələri ümumxalq malıdır və dövlət 

tərəfindən mühafizə olunur  B)Dövlət tərəfindən yalnız arxeoloji abidələr 

mühafizə olunur  C)Olduqca böyük elmi,tarixi bədii əhəmiyyətə malik 

olan mədəniyyət abidələri xüsusi qurupa ayrılır və ümumittifaq əhəmiyyəti 

olan dövlət siyahısına alınır D)Muzeylərdə və xususi binalarda toplanmış 

mədəniyyət abidələri mərkəzi dövlət orqanları tərəfindən muzeylər üçün 

müəyyən edilmiş qaydalara əsasən qeyd olunmalı və mühafizə edilməlidir 

E)Mədəniyyət abidələrinin uçurulmasına və yenidən düzəldilməsinə aid 

bütün xərclər bunun üçün icazə alınmış müəssisənin hesabına ödənilir

25

Ekspozisiya və eksponatlar muzeyin profilinə müvafiq quruplaşdırılmasına dair verilənlərdən hansı səhvdir? A)İncəsənət 

muzeyləri B)Coğrafi muzeylər C)Tarix muzeyləri D)Ölkəşunaslıq 

muzeyləri E)Xatirə muzeyləri   Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix -> III -> Muzey
III -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
III -> Etdi: a I ümumrusiya Müsəlmanları qurultayı b kazan
III -> 2008-ci ildə Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri 2008-ci ildə
III -> Xix əsrin 50-70-ci illərində İngiltərəni adlandırırdılar: a "İnqilablar diyarı" b "Dünya emalatxanası" c "Dənizlərin
Muzey -> "Mentalitet" sözünün mənası nədir? A sağlam düşüncə b sosial təcrübə c
III -> S. S. Axundovun "Qorxulu nağıllar" silsiləsinə neçə əsər daxildir a b c 3
III -> Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin

Yüklə 412,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə