Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsiYüklə 0,86 Mb.
səhifə6/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6
kərə yağı və marqarindən

 • kərə yağı və balıq yağından

 • zeytun və günəbaxan yağından

 • süd və balıq yağından

  482. Süni qızardılmış kartof istehsalında hansı həlməşik əmələgətiricidən 15% əlavə olunur?

   1. kleykovina

   2. aqar

   3. jelatin

   4. fursellaran

   5. aqaroid

  483. Rayvoçun1957-ci ildə etdiyi təklifinə görə davamlı süni qızardılmış kartof almaq üçün həlməşik nədən ibarət olmalıdır?

   1. natrium-alqinat, kartof unu ilə doydurulmuş pektin

   2. aqar, kartof unu ilə doydurulmuş pektin

   3. kartof unu ilə doydurulmuş qummi- arabika

   4. kartof unu ilə doydurulmuş fursellaran

   5. kartof unu ilə doydurulmuş karragenan

  484. Rayvoçun təklifi ilə 2-ci variantda davamlı süni qızardılmış kartof almaq üçün həlməşik nədən ibarət olmalıdır?

   1. suda həllolmayan kalsium duzları, qida komponentləri və natrium-alginat

   2. suda həllolmayan kalsium duzları, qida komponentlərivə karragen məhlulu

   3. suda həllolmayan kalsium duzları, qida komponentləri və fursellaran

   4. suda həllolmayan kalsium duzları, qida komponentləri və qummi-arabika

   5. suda həllolmayan kalsium duzları, qida komponentləri və steviozidlər

  485. Süni qızardılmış kartof almaq üçün həlməşik sistemlərin formalaşmasından əvvəl qida turşusu hansı məqsədlə əlavə edilir?

  1. sistemdə kalsiumun həllolmayan duzunun əmələ gəlməsi və onların həlməşik vəziyyətə keçməsi üçün

  2. sistemdə kalsiumun həllolan duzunun əmələ gəlməsi və həlməşik vəziyyətə keçməsi üçün

  3. sistemdə nişasta qarışığının əmələ gəlməsi və həlməşik vəziyyətə keçməsi üçün

  4. sistemdə dekstrin əmələ gəlməsi və həlməşik vəziyyətə keçməsi üçün

  5. sistemdə şişmiş nişasta əmələ gəlməsi və həlməşik vəziyyətə keçməsi üçün

  486. Süni maye kartof məhsullarının alınması üçün tozvari konservant qarışığı qaynar suya

  hansı nisbətdə əlavə olunur?    1. 1:5-dən 1:12-dək

    2. 1:3-dən 1:5-dək

    3. 3:5-dən 5:10-dək

    4. 3:5-dən 5:12-dək

    5. 0,5:3-dən 2:5-dək

  487. Süni qızardılmış kartof istehsalında nişastadan maksimum hansı miqdarda istifadə olunur?   1. 18%-ə qədər

   2. 5%-ə qədər

   3. 10%-ə qədər

   4. 8%-ə qədər

   5. 6%-ə qədər

  488. Rayvoçun 1-ci təklifinə əsasən süni qıardılmış kartof almaq üçün hansı məhsul işlədilmir?

   1. aqar

   2. natrium-alginat

   3. nişasta

   4. kartof unu

   5. su

  489. Rayvoçun təklif etdiyi 1-ci variantla alınan qızardılmış kartof hansı formaya salınır?

  1. cipsi

  2. püre

  3. tozvari

  4. kub şəkilli

  5. uzunsov

  490. Rayvoçun təklif etdiyi 2-ci variantında formalaşmadan əvvəl qızardılmış kartof kütləyə nə əlavə edilir?

   1. turşu

   2. sirkə

   3. şərab

   4. nişasta

   5. kalium-pektinat

  491. Alginat əsaslı kartof kütləsi həlməşiyinin yaranmasında nə baş verir?

   1. kalsium-laktat disossasiya edir

   2. kalsium-alginat həlməşik yaradır

   3. həlməşik sürətlənir

   4. həlməşik durulaşır

   5. həlməşik durulaşır

  492. Süni qızardılmış kartof kütləsinin formalaşması üçün hansı avadanlıqlardan istifadə olunur?   1. şnekli ekstruderlərdən

   2. barabanlardan

   3. vaakumdan

   4. yayıcılardan

   5. kəsici avadanlıqdan

  493. Hansı maddə əlavə etməklə kartof kütləsini nazik vərəqələr şəklinə salmaq olar?

   1. metilsellüloza əlavə etməklə

   2. şəkər əlavə etməklə

   3. karbonat əlavə etməklə

   4. zülal əlavə etməklə

   5. qlükoza əlavə etməklə

  494. Süni balıq kürüsünün alınması fikrini ilk irəli sürən yapon alimi kimdir?   1. Nakamura

   2. Aşkenazi

   3. Traube

   4. Conson

   5. Stenli

  495. Süni balıq kürüsü almaq üçün əsas nə götürülür?

   1. natrium-alqinatın həlməşik dənəciyi

   2. yapışqanlaşmış nişasta həlməşiyi dənəsi

   3. yüksək metoksidləşmiş pektin həlməşiyi dənəciyi

   4. aşağı metoksidləşmiş pektin həlməşiyi dənəciyi

   5. karboksimetil həlməşiyi dənəciyi

  496. Jelatin həlməşiyi dənəciyindən süni balıq kürüsü alınmasının təklifi nə vaxt və kim tərəfindən verilib?

   1. 1915-ci ildə Yapon alimi Askenaza

   2. 1945-ci ildə Sovet alimi Nesmeyanov

   3. 1964-cü ildə Sovet alimi Tolstoquzov

   4. 1995-ci ildə moldav alimi Çumakov

   5. 1980-cı ildə Sovet alimi Pokrovski

  497. Süni balıq kürüsü istehsalı zamanı jelatin həlməşiyinin üst səthində tanin təbəqələrinin əmələ gəlməsi ilk dəfə nə vaxt və kim tərəfindən kəşf edilib?

   1. 1867-ci ildə Traube

   2. 1867-ci ildə Aşkenaza

   3. 1960-cı ildə Stenli

   4. 1980-cı ildə Çimak

   5. 1988-ci ildə Conson

  498. Süni kürü hansı zülal əsasında emal edilir?

  1. kazein

  2. izoleysin

  3. sellüloza

  4. qlükoza

  5. qalaktoza

  499. Süni kürünün düzgün alınması necə yoxlanılır?

   1. turşu əlavə etməklə

   2. sirkə əlavə etməklə

   3. yağ əlavə etməklə

   4. duz əlavə etməklə

   5. rəngləyici əlavə etməklə

  500. ABŞ-da istehsal olunan JF-1 və JF-2 markalı süni makaronların tərkibində neçə faiz soya unu istifadə olunur?

   1. 27,8%

   2. 49,8%

   3. 0%

   4. 0,27%

   5. 20,7%

  501. Qranullaşdırılmış həlməşik üçün kazeinli jelatin nəyə əlavə edilir?

   1. yeyinti yağına

   2. suya

   3. turşuya

   4. vitaminlərə

   5. xörək duzuna

  502. Süni kürü istehsalında istifadə olunan pərdələr nə üçündür?

  1. rəngin saxlanması üçün

  2. kütləni formalaşdırmaq üçün

  3. dağılmaması üçün

  4. ətrin itməməsi üçün

  5. dadın qalması üçün

  503. Süni kürü istehsalında konsistensiyanı yaxşılaşdırmaq üçün nə əlavə edilir?

   1. zülal-yağ əsaslı emulsiya

   2. zülal-turşu əsaslı emulsiya

   3. zülal -şəkər əsaslı emulsiya

   4. zülal-qlükoza əsaslı emulsiya

   5. zülal-pektin əsaslı emulsiya

  504. Süni kürü istehsalında 2-ci pərdənin yaradılması nə üçün lazımdır?

   1. temperatura davamlılıq üçün

   2. keyfiyyət üçün

   3. saxlanmaq üçün

   4. dağılmaması üçün

   5. dəyərini artırmaq üçün

  505. Geni modifikasiya olunmuş məhsulları tərkib etibarı ilə neçə kateqoriyaya ayırmaq olar?


   1. 3

   2. 5

   3. 7

   4. 9

   5. 11

  506.ABŞ-da marketlərdə neçə adda geni modifikasiya olunmuş məhsulların satışına rast gəlinir?


    1. 30000

    2. 20000

    3. 10000

    4. 5000

    5. 1000

  507. Dünya əhalisinin neçə faizi GMO becərilən 28 ölkədə yaşayır?


     1. 60%-i

     2. 40%-i

     3. 30%-i

     4. 20%-i

     5. 10%-i

  508. Afrika qitəsində GMO becərən 4-cü ölkə hansıdır?


      1. Sudan

      2. CAR

      3. Burkino Faso

      4. Misir

      5. Əlcəzair

  509. Afrika qitəsində əsasən hansı GMO məhsullar becərilir?


       1. qarğıdalı, soya

       2. yerkökü, pambıq

       3. xiyar, yerkökü

       4. çiyələk, pomidor

       5. qarğıdalı, ciyələk

  510. Neçənci ildən başlayaraq Kubada GMO məhsulların becərilməsinə başlanmışdır?


        1. 2012-ci ildən

        2. 2011-ci ildən

        3. 2010-cu ildən

        4. 2002-ci ildən

        5. 2004-cü ildən

  511.ABŞ-dan sonra ən çox GMO məhsullar stehsal edən ölkə hansıdır?


  1. Braziliya

  2. Panama

  3. Çili

  4. Argentina

  5. Paraqvay

  512. Dünyada üçüncu GMO məhsullar əkilən ölkə hansıdır?


  1. Kanada

  2. Braziliya

  3. Çin

  4. Rusiya

  5. Portuqaliya

  513. Avropada ən çox GMO becərən ölkə hansıdır?


  1. İspaniya

  2. Almaniya

  3. Polşa

  4. İngiltərə

  5. Danimarka

  514. Hal hazırda Avropada neçə ölkədə ən çox GMO məhsullar becərilir?


  1. 5

  2. 3

  3. 8

  4. 10

  5. 13

  515. Ümumilikdə neçə növ GMO məhsulların becərilməsinə, idxalına və məhsulunun istifadəsinə tənzimləyici qərarlar verilmişdir?


  1. 29 növ

  2. 42 növ

  3. 39 növ

  4. 52 növ

  5. 20 növ

  516.İndiyə qədər GMO məhsulların becərilməsinə, idxalına və məhsulunun istifadəsinə dair neçə tənzimləyici qərarlar verilmişdir?


  1. 2497

  2. 1197

  3. 2397

  4. 1397

  5. 3497

  517. İndiyə qədər GMO məhsulların becərilməsinə, idxalına və məhsulunun istifadəsinə dair verilmiş tənzimləyici qərarların necəsi onlardan qida məhsulları kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur?


  1. 1129-u

  2. 1329-u

  3. 1429-u

  4. 1529-u

  5. 1629-u

  518. Avropada hansı məqsədlə hidratlaşdırılmış yağların istifadəsinə məhdudiyyətlər qoyulmuşdur?


  1. ürək-damar xəstəliklərinin riskini artırdığına görə

  2. şəkər xəstəliklərinin riskini artırdığına görə

  3. təzyiq yaratdığına görə

  4. oynaqların yeyilməsi riskini artırdığına görə

  5. sümük böşluğu yaratdığına görə

  519. Transpiylərin qida məhsulunda miqdarının yüksək olması nəyə səbəb ola bilər?


  1. zəhərləmələrə

  2. qan azlığına

  3. şəkər azlığına

  4. zülal azlığına

  5. vitamin azlığına

  520. GMO məhsullarının çeşidinin artmasının əsas səbəbi nədir?


  1. əksəryətinin soyadan hazırlanması

  2. əksəryətinin buğdadan hazırlanması

  3. əksəryətinin pambıqdan hazırlanması

  4. əksəryətinin rapsdan hazırlanması

  5. əksəryətinin düyüdən hazırlanması

  : user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
  files -> BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?


  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə