Azərbaycanda Ulu icma: məskənlər və inkişafıYüklə 1,91 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix08.09.2018
ölçüsü1,91 Mb.
#67804


Bilet №1 

 

Azərbaycanda Ulu icma: məskənlər və inkişafı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xəritə üzərində Azərbaycanda Daş dövrünə aid yaşayəş məskənlərini müəyyən edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Misir fironlarının işğalçı yürüşləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xəritədə verilmiş tapşırıqları həll edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misir fironlarının yürüş etdikləri əraziləri qeyd edin. 

Misiri əhatə edən dənizlərin adlarını yazın 

Misir ərazisindən keçən çayı müəyyən edin 

Qədim Misir dövlətinin paytaxt şəhərlərini qeyd edin 


 

 

Bilet №2 

 

Azərbaycanda Orta Daş dövründə insanlar necə yaşayırdılar? 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Qədim Daş dövrü ilə Orta Daş dövrünü Venn diaqramında müqayisə edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qədim Misir və Şumerlilərin hansı elm və mədəniyyət nailiyyətləri olmuşdur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Qədim Misir və Şumerlilərin elm və mədəniyyət nailiyyətlərini şəkillər əsasında müəyyən edin. 

 

 

  

______ 


______ 

______ 


______ 


 

 

Bilet №3 

 

“Neolit inqilabı” nədir?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanda neolit dövründə mövcud  olmayanları müəyyən edin və üzərindən xətt çəkin. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 "Bacarıqlı 

insan" 

Ulu icma" 

"Neondertal 

insan" 

"Ağıllı insan" 

Qəbilə icması 

Anaxaqanlığı 

Ox və kaman 

Toxa 

əkinçiliyi 

Dulusçuluq 


 

Nə üçün finikiyalılar çox məhşur olmuşlar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şəkillər və illistruasiyalar əsasında Qədim Finikiya cədvəlini doldurun. 

 

  

Böyük 


ixtira 

Əsas 


şəhər 

Müqəddəs 

ağac  

Bilet №4 

 

Kür-Araz mədəniyyəti dövründə hansı yeniliklər olmuşdur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkən tunc dövrü sxemini doldurun. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Əkinçilikdə 

• ________ 

Dini 


təsəvvürlərdə 

• _________ 

İctimai  

həyatda 


• _____ 


Qədim Çin Xan sülaləsi dövründə: hadisələr və yeniliklər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Qədim Misir və Qədim Çin haqqında verilmiş məlumatları müfaviq olaraq qeyd edin. 

 

  

 

Sarısarıqlılar üsyanı  

 

Qədim Misir 

 

Nomların yaranması 

 

Qədim Çin 

 

 

Böyük İpək yolu 

 

 

 

Hetlərlə müharibə 

 

 

  

Günəş və su saatı 

 

 

 

  

 

  

 

 


 

Bilet №5 

 

Qəbilə icmasında insanlar necə yaşayırdılar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Venn diaqramında Ulu icma ilə Qəbilə icmasını müqayisə edin. 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Qədim Hindistan: ilk dövlətlərin yaranması və ictimai quruluşu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Qədim Hindistana aid edilməyən anlayışlar üzərindən xətt çəkin. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kasta 


Kompas 

Şaduf 


Şahmat 

Sıfır 


rəqəmi 

Aşoka 


Xan 

Zikkurat 

Ari Bilet №6 

 

Qədim Azərbaycan tayfaları: kutilər və lullubilər  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Qədim Azərbaycan tayfaları haqqında boş xanalara məlumatları qeyd edin. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Kuti 

Lullubi 

Su 

Turukki  

Qədim hunlar: Hökmdarları və onların fəaliyyəti  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qədim Hun hökmdarları haqqında cədvəli doldurun. 

 

 

 Teoman 

Mete 


Bilet №7 

 

Manna İranzunun dövründə: Xarici və daxili siyasət  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Manna dövlətinin Daxili və Xarici siyasət cədvəlini doldurun. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Xarici 

siyasət 

Daxili 

siyasət 


Aristokratlar və Demos: Qarşıdurmalar və nəticələr 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Verilmiş məlumatların doğru və ya yanlış olduqlarını müəyyən edin. 

 

Doğru  

Yanlış 

Məlumatlar 

 

  

Aristokratiya “yaxşıların hakimiyyəti” deməkdir. 

 

 

 Solon islahatlarından sonra demosun hüquqları 

yaxşılaşdırıldı. 

 

 

 Drakon qanunları aristokratların həyat və əmlakını 

qoruyurdu. 

 

 

 Afinada Xalq yığıncağında ancaq demos nümayəndələri 

iştirak edə bilərdi. 

 

 

 Aristokratlarla demos arasında mübarizənin nəticəsində 

demos qalib gəlmişdir. 

 

 

 Demos “adlı-sanlı” adam deməkdir. 

 

  

E.ə. VII əsrdə demosun borc daşları ləğv edilmişdir. 

 

 

 Attikanın bütün yerli sakinləri olan kişilər vətəndaş 

hesab olunurdu. 

 

 

  


Bilet №8 

 

Nə üçün Aşşur hökmdarı II Sarqon Mannaya yürüşlər edirdi?  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manna dövlətinə hücum edən dövlətlərin adlarını istiqamət xətləri üzərində yazın. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Aşşur dövləti: işğallar və yürüşlər 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xəritə üzərində verilmiş tapşırığın rəqəmlərini qeyd edin. 

1.

 

Dəclə və Fərat çaylarını (Mesopatamiya) müəyyən edin. 2.

 

Finikiya ərazisini müəyyən edin. 3.

 

Qədim Yunanıstan ərazisini müəyyən edin. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Bilet №9 

 

Manna e.ə. VII-VI əsrlərdə: yürüşlər və süqut  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manna dövlətinə aid edilən xronoloji məlumatları verilmiş cədvəldə yazın. 

 

  

e.ə.843     e.ə. 716      e.ə. 650      e.ə 590     e.ə. 714 

 

  

 

 Aşşur hökmdarı Aşşurbanipalın Mannaya 

yürüşü 

 

  

 

Manna dövlətinin süquta uğraması 

 

 

  

Aşşur hökmdarı II Sarqonun Mannaya böyük 

yürüşü 

 

  

 

Manna hökmdarı Ullusunun Aşurla ittifaqı  pozması 

 

  

 

Aşşur mənbələrində Manna adının ilk dəfə çəkilməsi 

 

  

 

  


 

 

Spartalılar kimdir?   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Venn diaqramında Afina və Sparta dövlətlərini müqayisə edin. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Bilet №10 

 

Atropatena dövləti necə yarandı?  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkillər əsasında Qədim Azərbaycanda baş vermiş hadisələri müəyyən edin. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 __ 

__ 


__ 

__  

 

  

Yunan-İran müharibələri: səbəblər və nəticələr  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Yunan-İran müharibələri cədvəlini doldurun. 

 

 

Hansı döyüşlər baş vermişdir? 

 

 

  

 

  

 

 Hansı döyüşdə İranlılar qalib 

gəlmişdir? 

 

  

Müharibənin nəticəsi nə 

oldu? 

 

  

 

  

 

 Müharibənin səbəbi nə idi? 

 

  

 

  

 

  


Bilet №11 

 

Atropatena dövlətinin qonşu dövlətlərlə münasibətləri necə olmuşdur?  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roma-Atropatena münasibətlərinə daxil olan məlumatları qeyd edin. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Fraaspanın 

mühasirəsi 

Kerifto abidəsi 

Antoni ilə 

mübarizə 

Qobustan 

abidəsi 

Qanıx çayı 

sahilində döyüş  

 

  

Makedoniyalı İsgəndərin Şərqə yürüşü  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Makedoniyalı İsgəndərin Şərqə yürüşü dövründə yürüşlərə məruz qalan ölkələri xəritə əsasında müəyyən edin. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Makedoniya işğalları 
Bilet №12 

 

Atropatena mədəniyyəti necə inkişaf etmişdir?  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manna və Atropatena mədəniyyətinin inkişafını Venn diaqramında müqayisə edin. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

Qədim Roma “padşahlıq dövründə”  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Qədim Romaya aid edilən anlayışların mahiyyətini yazın. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Tribun 

 

 

Veto 

 

 

Patrisi 

 

 


Bilet №13 

 

Albaniya dövlətinin yaranması: səbəblər və sərhədlər  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xəritə əsasında Albaniya dövlətinin sərhədlərini müəyyən edin. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

Pun müharibələri: səbəblər və nəticələr  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pun müharibələrində iştirak edən dvlətlərin ərazisini müəyyən edin. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Bilet №14 

 

Roma-Albaniya müharibəsi: səbəblər, döyüşlər və nəticə  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mətni oxuyun, yanlış fikirləri müəyyən edərək altından xətt çəkin. 

 

 Albaniya padşahı Oroys romalıların hər üç düşərgəsinə eyni vaxtda 

hücum  etməyi  qərara  aldı.  Bu  döyüşdə  albanların  40  min  nəfərlik 

qoşunu döyüşürdü. E.ə. 69-cı ilin dekabrında Kürün sahilində döyüş 

oldu.  Bu  döyüşdə  albanlar  qalib  gəldilər.  Pompey  albanlarla  sülh 

bağlayıb İberiyaya doğru hərəkət etdi. Albanlar romalıları izləyərək 

onlar  üçün  təhlükəli  vəziyyət  yaratdılar.  Buna  görə  də  Pompey 

yenidən e.ə.  65-ci  ildə albanlara  qarşı  yürüşə  başladı.  Albanlar 

romalıları Samur  çayı  sahilində  qarşıladılar.  Albaniya  qoşunlarına 

Oroysun  qardaşı  Atropat  başçılıq  edirdi.  Hərbi  hiylə  işlədən 

romalılar  bu  döyüşdə  qalib  gəldilər.  Pompeylə Kozis döyüşdə 

qarşılaşdılar. Kozis ölümcül yaralandı, Pompeyi isə əynindəki zireh 

ölümdən  xilas  etdi.  Salamat  qalan  alban  döyüşçüləri  qaçıb  meşədə 

gizləndilər.  Pompeyin  əmri  ilə  romalılar  meşəyə  od  vurdular. 

Meşədə gizlənmiş alban döyüşçüləri həlak oldular.  

 

 

  

 

  

 

 
 

 

Romada imperiya necə yarandı?  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Qədim Romanın işğallarına məruz qalmış ölkələri xəritə üzərində qeyd  edin. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Bilet №15 

 

Qədim Albaniya tayfaları və şəhərləri  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atropatena və Albaniya dövlətlərii Venn diaqramında mqayisə edin. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Spartak üsyanı: səbəblər, gedişat və nəticə 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Qədim Dünya sərkərdələri haqqında verilmiş sxemini doldurun 

 

 

 Qay Yuli Sezar 

Oktavian 

Hannibal 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

Yüklə 1,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə