Azərbaycanin quruda neftqazçixarma kompleksiNDƏ İQTİsadiYüklə 2,94 Kb.

səhifə1/53
tarix26.05.2018
ölçüsü2,94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


 
 
E.M.Hacızadə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCANIN QURUDA 
NEFTQAZÇIXARMA KOMPLEKSINDƏ 
IQTISADI ISLAHATLAR VƏ 
SƏMƏRƏLILIK PROBLEMLƏRI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı-Elm-1998 
 
 
1


 
 
Elmi redaktoru 
akademik Ziyad Səmədzadə 
 
 
Hacızadə E.M. 
Azərbaycan;n quruda neftqazçixarma kompleksində 
iqtisadi islahatlar və  səmərəlilik problemləri. - Bakı. Elm, 
1998, 144 s.  
 
ISBN 5-8066-0928-6. 
 
Əsərdə XX əsrdə quruda neftqazçıxarma istehsalının 
dinamikası, inkişaf mərhələləri və meylləri yeni baxışlar baxımından 
təhlil edilmiş, neftqazçıxarma kompleksinin idarə edilməsini 
təkmilləşdirmək məqsədilə yeni struktur dəyişikliklərinin zəruriliyi 
elmi cəhətdən  əsaslandırılmış, sahənin tələblərinə cavab verən 
strukturun reallaşmısının iqtisadi mexanizmi təklif olunmuşdur. 
Həmçinin istehsalın restrukturizasiyası  və diversifikasiyası 
strategiyası ilə bağlı problemlər, Azərbaycanda quruda 
neftqazçıxarma sənayesində özəlləşdirmənin, neft biznesinin, milli 
sahibkarlığın inkişafı xüsusiyyətləri araşdırılmış, milli dövlət 
mənafeyinə uyğun gələn istiqamətlər müəyyən edilmişdir. 
Əsər neft sənayesində çalışan mütəxəssislər, qazıma 
idarələrinin mühəndis-texniki işçiləri, iqtisadçılar, müvafiq elmi-
tədqiqat institutları, ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
 
 
98
)
07
(
655
2503010000

H
 
Qrifli nəşr 
 
 
©
 
«ELM» NƏŞRİYYATI, 1998
 
 
 
2


 
MÜNDƏRİCAT 
 
GİRİŞ  
 
 
 
 
 
 
   05 
 
I Fəsil 
Azərbaycanın quruda neftqazçıxarma kompleksinin inkişaf 
mərhələləri 
 
1.1.Azərbaycanın neft və qaz hasilatı tarixindən 
 
   09 
1.2.Neft-qaz hasilatının dinamikasında əsas meyllər və 
başlıca amillər  
 
 
 
 
 
   21 
1.3.Yeni iqtisadi sistemə keçid ərəfəsində 
neftqazçıxarma sənayesinin vəziyyəti    
 
 
29 
 
II Fəsil 
 
İstehsal xərcləri və xam neftin qiymətinin 
təkmilləşdirilməsi problemləri 
 
2.1.Xam neftin qiyməti və onun müəyyənləşdirilməsi            43 
2.2.Quruda neftqazçıxarma sənayesində istehsal 
xərclərinin strukturu və xarakterik xüsusiyyətləri                   53 
2.3.Quruda neftqazçıxarma sənayesində istehsal 
xərclərinin azaldılması imkanları və perspektivlər                  57 
 
III Fəsil 
 
Quruda neft-qaz hasilatının artırılmasında səmərəlilik 
problemləri 
 
3.1.Hasilatın artırılmasında texniki iqtisadi tədbirlərin 
əhəmiyyəti                                                                                65 
3.2.Əmək məhsuldarlığı və məşğulluq problemi                     73 
3.3.«Ödəməmələr» problemi                                                   78 
3.4.Neft mədənlərində ekoloji problemlər                               86 
3.5.Neft-qaz sənayesində iqtisadi işin təşkili və səmərəliliyi  89 
 
3


 
IV Fəsil 
 
Bazar münasibətləri şəraitində quruda neftqazçıxarma 
kompleksində idarə etmənin təşkilinin prinsipləri 
 
4.1.Quruda neft-qaz hasilatında ilk idarəetmə formaları 
   94 
4.2.Quruda neftqazçıxarma kompleksində idarəetmə mexani-
zminin struktur dəyişikliklərinin aparılması və zəruriliyi     98 
4.3.İdarəetmədə perspektiv mütərəqqi formalar 
 
 113 
4.4.Yanacaq sənayesinin restruktizasiya problemlər  
  118 
 
Fəsil 
 
Quruda neftqazçıxarma sənayesində iqtisadi islahatlar və 
onların dərinləşməsi problemləri 
 
5.1.Quruda neftqazçıxarma sənayesində iqtisadi islahatların 
aparılmasının zəruriliyi                                                          126 
5.2.Kompleksdə ilk islahat tədbirləri və onun nəticələri       132 
5.3.Quruda neft kompleksində iqtisadi islahatların 
istiqamətləri                                                                            138 
5.4.Quruda neftqazçıxarma sənayesində xarici investisiyaların 
cəlb edilməsi və müştərək müəssisələrin təşkili                    148 
5.5.Neftqazçıxarma sənayesində özəlləşdirmə və milli 
 sahibkarlığın inkişaf problemləri                                          155 
 
NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR     
161 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT 
   
168 
РЕЗЮМЕ 
       
173 
SUMMARU 
       
175 
 
 
 
 
 
4Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə