Азярбайъан Енсиклопедийасы


KİNOMEXANİK (projectionist/cinema operator) – Filmlərin kinoteatrlarda nümayişi ilə məşğul olan mütəxəssis. K. filmin ekranda göstərilməsinin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsdirYüklə 2,68 Mb.
səhifə15/42
tarix17.09.2017
ölçüsü2,68 Mb.
#413
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42

KİNOMEXANİK (projectionist/cinema operator) – Filmlərin kinoteatrlarda nümayişi ilə məşğul olan mütəxəssis. K. filmin ekranda göstərilməsinin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsdir.


KİNO MUSİQİSİ (musical illustration) – Filmin xüsusi əhəmiyyət daşıyan dramaturji komponenti, ekran əsərinə obrazlılıq gətirən ifadə vasitələrindən biri. Kinoda tətbiqi səciyyə daşıyan musiqi plastik obrazı emosional cəhətdən ümumiləşdirir, onun əsas mövzularını üzə çıxarır, onlara dərin obrazlılıq əhəmiyyəti verir. Musiqinin filmdəki vəzifələri çoxcəhətlidir: a) sosial-tarixi mühiti təsvir edir; b) milli kolorit yaradır; v) filmin müəllif ideyasını ümumiləşdirilmiş şəkildə ifadə edir; q) ayrı-ayrı epizodların atmosferini yaradır; d) dramatik münaqişədə mübarizə aparan qüvvələrin toqquşmasını üzə çıxarır; e) qəhrəmanlara müəllifin münasibətini bildirir, onların daxili aləmini açır, hadisələrin gedişini, temp-ritmik cəhətdən təşkil edir; j) filmin bədii zamanını və məkanını xüsusi şəkildə təşkil edir. K.m.-nə solo-instrumental nömrələr, vokal, simfonik əsərlər, xalq və peşəkar musiqi daxildir. Filmin musiqi kompozisiyası müəllif-rejissor ideyası, əsərin janr və üslubi xüsiyyətləri ilə müəyyənləşir.

KİNONUN QIZIL DÖVRÜ (golden age of movies) – ABŞ-ın əyləncəli kinofilmlər sənayesinin çiçəkləndiyi, şöhrət zirvəsinə qalxdığı 1930-1960-cı illər. Bu dövrdə TV ilə rəqabətə baxmayaraq, ABŞ-da kinobiznes kütləvi mədəniyyətdə indiyədək nəzərəçarpacaq rol oynamaqdadır.

KİNONÜSXƏLƏŞDİRƏN APARAT (replication apparatus) – Kinotəsvirlərin (lentin) və fonoqramların çapı tirajlanması üçün aparat.

KİNOOPERATOR (cameraman) – Bax: O p e r a t o r.

KİNOÖLÇÜ (picture shape) – Öyrənilən obyektin kəmiyyət xarakteristikalarını, onun müxtəlif vaxt məqamlarında məkan vəziyyətini, hərəkət trayektoriyasını, trayektoriyanın müxtəlif sahələrindəki sürətini, bütün prosesin, yaxud onun ayrı-ayrı mərhələlərinin davamiyyətini öyrənmək üçün çəkiliş.

KİNOPLYONKA (film/tape) – Səthi işığahəssas təbəqə ilə örtülmüş, kənarları perforasiyalı, elastik, lentşəkilli material. Yanmayan K.-nın əsasını sellüloz asetatları təşkil edir. Ağ-qara və rəngli filmlərin istehsalında istifadə olunur. Bax: K i n o l e n t.

KİNOPROKAT (film disribution) – Film fondunun planlı surətdə komplektləşdirilməsi və filmlərin ölkə ərazisində əhaliyə göstərilməsi üçün gəzdirilməsi.

KİNOPROYEKSİYA APARATI (cinema unit/film projector) – Kinolentdə olan filmlərin göstərilməsi üçün qurğu. Nümayiş etdirilən filmlərin formatından asılı olaraq K.a. 70 mm-lik (genişformatlı), 35 mm-lik (adi və genişekranlı), 16 və 8 mm-liklərə (adi və «Super-8») bölünür.

KİNOPROYEKSİYANIN DAVAMİYYƏTİ (duration of film projection) – Bu və ya digər uzunluqlu filmin kinoekranda nümayiş etdirilməsi müddəti. Həmin vaxt filmin formatından (35, 16 mm), daha dəqiq desək, kadrın irəliləmə sürətindən və kinoproyeksiyanın tezliyindən asılıdır.

KİNOPROYEKTOR (film projector) – Kinofilmləri ekrana proyeksiya ilə verən aparat. Əsas elementləri: lentdartan mexanizm, verici və qəbuledici kasetlər, işıqlandırıcı, proyeksiyalayıcı sistem; səsləndirən, elektrik enerjisi ilə təchiz edən və aparatı işlədən quruluşlar. Kinoplyonka qreyfer və ya malta mexanizmləri vasitəsilə qeyri-rəvan (sıçrayışla) hərəkət edir.

KİNOPROYEKTORUN İŞIQ AXINI (projector light flux) – Kadr pəncərəsində lentsiz halda obtyuratorun işlədiyi vaxt kinoproyektorun işıq-optik sisteminin yaratdığı işıq axını.

KİNOPROYEKSİYA EKRANI (film projection screen) – Kinofilmin proyeksiyalandığı yastı və əyrixətli səth. K.e.-nın işıqburaxanəksetdirən kimi növləri vardır.

KİNOREPORTAJ (film reporting/account) – Bax: S ə n ə d l i k i n o.


KİNOSEANS (cinema show) – Filmlərin müəyyən proqram, yaxud cədvəl əsasında tamaşaçılara göstərilməsi. Adətən, kinoteatrlarda seanslar saat yarım, yaxud iki saat davam edir.

KİNO SƏNAYESİ (cinematographic industry) – Kinoköçürmə və kinotexnika sənayesi, kinoplyonka istehsalı sahəsi. Kinoköçürmə sənayesi kinoteatr və kinoqurğularda, TV ilə kino həvəskarları aparatlarında göstərmək üçün kinofilmlərin surətini hazırlayır.

KİNOSƏNƏDLƏR (film documents) – Hər hansı bir elmi eksperimentin, yaxud sınağın normal kinoçəkilişi. Bu, sonradan ətraflı öyrənilmə məqsədi ilə həmin çəkilişləri ekranda ətraflı nəzərdən keçirməyə imkan verir. Xronikal-sənədli çəkilişlər də bu qəbildəndir.

KİNO SƏNƏTİ (cinema art) Kinematoqrafiyanın texniki bazası və ifadə vasitələrindən istifadə əsasında yaranmış incəsənət növü. K.s. sintetik sənət olub, ədəbi, rejissor, aktyor, musiqi yaradıcılığını və təsviri yaradıcılığı özündə birləşdirir.

KİNOSKRİPT (film script) – Sənədli kinokadrlarla çəkilən yazılı tarixi mənbə. K.-in daha çox təsadüf olunan mətnləri: küçələrin adı yazılmış lövhələr, nümayiş və mitinqlərdə istifadə olunan şüar və plakatlar, afişalar, elanlar və s.

KİNOSTUDİYA (film studio) – Kinofilm istehsal edən müəssisə; bir-birindən fərqli olan bədii-yaradıcı və istehsal-texniki prosesləri uzlaşdıran qurum. Eyni zamanda həm bədii, sənədli-xronika, elmi-kütləvi, həm də tədris filmləri istehsal edən K.-lar mövcuddur. İxtisaslaşdırılmış K.-lar da fəaliyyət göstərir. Ssenaridən başlayaraq hazır filmlərin surətinin çıxarılmasına qədər bütün işlər K.-da görülür. Filmin çəkilişində texniki-dekorativ qurğular şöbəsi, çəkiliş texnikası, film montajı, kinoplyonkaların emalı və surətlərin çıxarılması sexləri və s. iştirak edir. Bədii filmlərin çox hissəsi dekorasiya və süni işıqlandırma, səsyazma qurğuları ilə təchiz edilən K. pavilyonlarında yaradılır.

Yüklə 2,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə