Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   88

39 
 
hiss edirəm 
11.
 
 Mən özümə əminəm 
12.
 
 Mən əsəbiləĢirəm 
13.
 
 Mən özümə yer tapa 
bilmirəm 
14.
 
 Mənim əsəblərim 
tarıma çəkilib 
15.
 
 Mən sıxıntı, gərginlik 
hiss etmirəm 
16.
 
 Mən məmnunam  
17.
 
 Mən fikirliyəm 
18.
 
 Mən həddindən çox 
həyəcanlanmıĢam və 
özümdə deyiləm 
19.
 
 Mən Ģadam 
20.
 
 2Mənə çox xoĢdur 
                          Cavab blankın üz tərəfi     
       
Özünü qiymətləndirmə Ģkalası (Ç.D.Spilberq, Y.L.Xanin) 
Cavab blankı 
soyadı 
tarix 
Təlimat:  aĢağıdakı  cümlələri  diqqətlə  oxuyun  və  adətən  özünüzü  necə  hiss 
etməyinizdən  asılı  olaraq,  sağdakı  rəqəmlərdən  uyğun  olanını  qaralayın. 
Suallar ətrafında çox düĢünməyin, çünki burada düzgün və ya səhv cavablar 
yoxdur. 
 
cavab 
Yox, 
bu belə 
deyil 
Yəqin, 
belədir 
Düzdür 
Tamamilə 
doğrudur 
21  mən həzz alıram 
22  mən çox tez yoruluram 
23  mən asanlıqla 
ağlayıram 
24  mən də baĢqaları kimi 
xoĢbəxt olmaq istərdim 
25  mən yetərincə tez qərar 
qəbul etmədiyimə görə 
tez-tez uduzuram 
26  adətən mən özümü 
gümrah hiss edirəm 
27  mən 
sakitəm, 
soyuqqanlıyam, 


40 
 
təmkinliyəm 
28  gözlənilən çətinliklər 
adətən məni çox 
narahat edir 
29  mən xırdalıqlara görə 
çox narahatçılıq 
keçirirəm 
30  mən xoĢbəxtəm 
31  mən hər Ģeyi ürəyimə 
salıram 
32  mənə özüməinamım 
çamır 
33 
adətən mən özümü 
təhltəhlükəsizlikdə hiss 
edirəm 
34  mən kritik vəziyyət və 
çətinliklərdən uzaq 
olmağa çalıĢıram 
35  mən bikef oluram 
36  mən razıyam 
37  hər cür xırdalıqlar 
məni diqqətimdən 
yayındırır və narahat 
edir 
38  təəssüfləndiyim 
məqamlarımı çox 
ürəyimə salıram və 
bunu uzun zaman 
unuda bilmirəm 
39  mən təmkinli adamam 
40  mən öz iĢlərim və 
qayğılarım barədə 
düĢünəndə çox 
həyacanlanıram 
 
blankın astar üzü 
AĢağı  dərəcəli  həyacanlılıq,  əksinə,  fəaliyyətə  diqqət  artımı  və 
məsuliyyət  artımı  tələb  edir.L  akin  bəzən  çox  aĢağı  həyacanlılıq  testi 
cavablandırılan  zaman  Ģəxsin  özünü  daha  təmkinli  göstərmək  istəyi  ilə 
gərginliyi ―sıxıĢdırmaq‖nəticəsi ola bilər. 
Göstəriciləri özünü idarəetmə məqsədilə məsləhət kimi istifadə etmək 
olar. 


41 
 
Həyacan hissinin dinamikasının qiymətləndirilməsi üçün (məs., 
aytotreninq kursundan əvvəl və sonra) testin birinci hissəsini istifadə etmək 
olar (ifadələr № 1-20) və ya doldurulmasına 10-15 saniyə sərf olunan 
qısaldılmıĢ variantı cavablandırmaqla 
Formula 
 
15
2
1
  
     


1   2 , 5   cavabların qaralanmıĢ rəqəmlərin cəmi; 
     

2 - 1 , 3, 4 cavabların rəqəm cəmi. 
Göstəricilərin həddi 5-dən 20-dək dəyiĢir. 
 
                                                      CAVAB BLANKI 
                               
                                 Özünü qiymətləndirmə Ģkalası 
Soyadı_______________                         tarix__________________                                    
Təlimat: aĢağıdakı cümlələri diqqətlə oxuyun və bu an özünüzü necə 
hiss  etdiyinizdən  asılı  olaraq,  sağdakı  rəqəmlərdən  uyğun  olanı  qaralayın. 
Suallar ətrafında çox düĢünməyin, çünki burada düzgün və ya səhv cavablar 
yoxdur. 
 
cavab 
Yox, bu 
belə 
deyil 
Yəqin, 
belədir 
Düzdür 
Tamamilə 
doğrudur 
1.
 
 
mən özümü sərbəst hiss 
edirəm 
2.
 
 
mən  əsəbləĢirəm 
3.
 
 
mən  sıxılmıram 
4.
 
 
mən  razıyam 
5.
 
 
mən  qayğılanıram 
 
 
HƏYƏCAN SƏVĠYYƏSĠNĠN ÖLÇÜLMƏSĠNĠN 
TEYLOR METODĠKASI 
T.A. NEMÇĠNOV UYĞUNLAġMASI 
 
Sorğu  vərəqi  50  ifadədən  ibarətdir.  Rahatlıq  üçün  hər  ifadə  ayrıca 
vərəqdə təqdim olunur. Təlimata görə sınanan Ģəxs vərəqlərdə olan ifadələrlə 
razı  olub  –  olmamasından  asılı  olaraq,  onları  sağa-sola  yığır.  TestləĢdirmə 
15-30 dəqiqə çəkir. 
 
                                           Test mətni 
1.
 
Adətən mən sakitəm və məni özümdən çıxartmaq asan deyil. 
2.
 
Mənim əsəblərim baĢqa adamlarınkından artıq pozulmayıb. Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə