Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə61/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   88

182 
 
6)
 
dosta qarĢı münasibət
7)
 
müəllimə qarĢı münasibət; 
8)
 
hər Ģeyi öyrənmək həvəsi
9)
 
dominantlığa can atma; 
10)
 
 ünsiyyətlilik; 
11)
 
 hamıdan uzaqlaĢmaq; 
12)
 
adekvatlıq 
Müəyyən  bir  Ģəxsə  qarĢı  olan  münasibət  uyğun  nünasibətlərin 
müəyyən olunmasına yönəldilmiĢ tapĢırıqların maksimal sayına əsaslanaraq 
həmin Ģəxsin seçimlərinin miqdarı ilə  ifadə olunur . 
R.  Jelenin  bu  metodikasını  sırf  proektiv  testlərin  sırasına  aid  etmək 
olmaz,  bu, anket ilə proyektiv testlər arasında olan keçid formasıdır. Onun 
böyük  üstünlüyü  də  məhz  elə  bundadır.  O,  həm    Ģəxsiyyəti  dərindən 
öyrənmək  üçün,  həm  də  ölçülmələri  və  statistik  iĢləmələri  tələb  edən 
tədqiqatlarda da istifadə oluna bilər. 
ġkalanın 
nömrəsi 
ġkalanın təyinatı 
TapĢırığın nömrəsi 
TapĢırıql
arın 
ümumi 
sayı 

anaya qarĢı münasibət 
1-4,  8-15,  17-19,  27,  38, 
40-42 
20 

ataya qarĢı münasibət 
1-5,  8-15,  17-19,  37,  40-
42 
20 

ata  və  anaya    bir      ər  –
arvad  kimi münasibət 
1-4, 6-8, 14, 17, 19 
10 

qardaĢlara və bacılara qarĢı 
münasibət 
1, 2, 4, 5, 6, 8-19, 30, 40, 
42 
20 

nənə  və  babaya  qarĢı  olan 
münasibət 
1, 4, 7-13, 17-19, 30, 40, 
41 
15 

dosta qarĢı münasibət 
1, 4, 8-19, 23, 30, 33-35, 
40 
20 

müəllimə qarĢı münasibət 
1, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 
26, 28, 30, 32, 40 
15 

hər Ģeyi öyrənmək həvəsi 
5, 22-24, 26, 28-32 
10 

dominantlığa can atma 
20-22, 39 

10  
ünsiyyətlilik 
16, 23-24 

11 
hamıdan uzaqlaĢmaq 
9,  10,  14-16,  17,  19,  22-
24, 29, 30, 40-42 
15 
12 
adekvatlıq 
9, 25, 28, 32-38 
10 


183 
 
 
RENE JĠLENĠN METODĠKASINA STĠMUL MATERĠALI 
 
 
1.Bu stolun arxasında bir çox adam oturub. Özünün oturduğun yeri iĢarə ilə 
göstər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.oturacağın yeri iĢarə ilə göstər 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. harada oturacağını iĢarə ilə göstər 
 
 
 
 
 
 
 


184 
 
 
4.  indi  isə  bu  masada  öz  ətrafına  bir  neçə  adam  yerləĢdir.  Onların 
sənin nəyin olduğunu qeyd et (ata, ana, bacı, qardaĢ, sinif yoldaĢı, dostun və 
s.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.bax,  bu  masa  arxasında,  onun  baĢında  bir  nəfər  adam  oturub.  Sən 
onu yaxĢı tanıyırsan. Özün harada oturardın? Bu adam kimdir? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Öz ailənlə birlikdə tətil günlərini elə bir yerə qonaq gedəcəksən ki, 
onların böyük evi vardır. Burada bir neçə otaq tutmaq imkanı var. Sən hansı 
otağı seçərdin? 
 
 
 


185 
 
QardaĢ 
 
 
 
ata və ana 
 
 
 
 
 
bacı 
 
 
 
 
 
7.Uzun  bir  müddətdir  ki,  sən  tanıĢların  evində  qalırsan.  Özün  üçün 
hansı otağı seçərdin? 
 
ata və ana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
baba və nənə 
 
 
 
 
 
8.  Yenə  tanıĢların  yanındasan.  Bəzi  adamların  və  sənin  otağının 
yerini göstər. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
9. Bir adam var ki, ona sürpriz verməyə qərara gəlmisiniz. Sən bunu 
etmək istəyərdim?  
Kimin üçün? 
Bəlkə sənin üçün fərq etmir? 
Bu barədə burada yaz: 
 
10.  Sən  bir  müddət  ərzində  istirahət  etmək  imkanını  əldə  etmisən. 
Getdiyin  yerdə  isə  yalnız  iki  yer  var.  Bir  yer  ənindir,  bəs  o  birisi?  Özünlə 
kimi götürərdin? 
Bu barədə indi yaz: 
 
11. Sən çox bahalı bir əĢyanı itirmisən. Bu xoĢagəlməz hadisə barədə 
kimə birinci olaraq danıĢardın?  
Bu barədə indi yaz: 
 
12.  Sənin  diĢin  ağrıyır.  DiĢi  çəkdirmək  üçün  həkimə  getməlisən. 
Özünlə kimi götürəcəksən?  
Tək gedəcəyəm 
Kimisə yanımda aparacağam 
Həmin adamın kim olduğunu burada yaz: 
 
13. Sən imtahan vermisən. 
Bu barədə ən birinci olaraq kimə xəbər verəcəksən? 


186 
 
Bu barədə indi yaz: 
 
14. Sən Ģəhərin qırağında gəzintidəsən. Bu Ģəkildə özünü göstər:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Daha bir gəzinti. Özünün burada harada olduğunu iĢarə ilə göstər: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Bəs burada haradasan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


187 
 
17.  Bu  Ģəkildə  isə  bir  neçə  adamı,  o  cümlədən  özünü 
yerləĢdir.Ģəkilini  çək  yaxud  da  baĢqa  cürə  iĢarələ.  Həmin  adamların  kim 
olduğunu göstər: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Sənə və bir neçə baĢqa adamlara hədiyyə veriblər.  
Kiməsə səninkindən daha yaxĢı hədiyyə verdilər.  
Onun yerində kimi görmək istəyərdin? 
Bəlkə sənin üçün heç bir fərq eləmir?  
 
19.  Sən  uzaq  bir  səfərə  getməyə  hazırlaĢırsan.  Öz  yaxın  və  əziz 
adamlarından uzaq düĢəcəksən.  
Kimin üçün daha çox darıxacaqdın? 
Bu barədə yaz: 
 
20.  Budur,  sənin  yoldaĢların  gəzintiyə  gedirlər.  Bunlarla  yanaĢı  sən 
də gedirsən. Özünü burada iĢarə ilə göstər.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 
Kiminlə daha çox oynamağı xoĢlayırsan? 


Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə