B a L o ğ L a n q u L i y e VYüklə 3,45 Mb.

səhifə1/131
tarix21.06.2018
ölçüsü3,45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131


          

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

 

 

B a l o ğ l a n   Q u l i y e v 

 

 

 

 

 

Mütəhərrik və əyləncəli 

oyunlar 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  

«____», «____» «2011»-ci il tarixli «____»  

saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi  

təsdiq edilmişdir. 

 

  

 

 

 

Bakı – «ADPU» nəşriyyatı-2011 


 Quliyev  B.S.  –  Mütəhərrik  və  əyləncəli  oyunlar.  Ali 

pedaqoji  universitetlərin  «Fiziki  tərbiyə  və  gənclərin  çağırışaqədər 

hazırlığı» ixtisası üçün dərs vəsaiti. 

Vəsait  «Mütəhərrik  oyunlar  və  onun  tədrisi  metodikası»  fənn 

proqramı  əsasında  işlənilmiş  bakalavr  pilləsində  təhsil  alan  tələbələr 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Həmin  vəsaitdə  asudə  vaxtı  səmərəli  keçirib  sağlam  bədən 

formalaşdırmaqla  sağlam  milli  ruh  tərbiyə  edən  hərəki-intellektual 

əyləncəli  oyun  və  hərəkətlər  toplanılıb.  Bu  oyunlar  milli  kaloritlik 

saxlanılmaqla  müasir  tələbata  uyğun  yenidən  işlənilib  və 

təkmilləşdirilərək təqdim olunur. 

Dərs  vəsaitindən  pedaqoji  fakültələrdə  və  bədən  tərbiyəsi 

müəllimi  ixtisası  üzrə  təhsil  alanlar,  mütəxəssislər,  tədqiqatçılar, 

dissertantlar, oxucu kütləsi bəhrələnə bilər.  

 

Redaktor:  Rəşid  Əliyev  –  professor,  pedaqogika  üzrə fəlsəfə  doktoru,  əməkdar  məşqçi,  ADTU-nun  «Bədən  tərbiyəsi  və 

idman» kafedrasının müdiri. Rəyçilər:  Əmrulla  Paşayev-professor,  pedaqoji  elmlər 

doktoru.  

Məmməd Nəsrullayev – professor, pedaqogika üzrə fəlsəfə 

doktoru,  ADBTİA-nın  «Bədən  tərbiyəsi  nəzəriyyəsi  və  metodikası» 

kafedrasının müdiri. Gülbaba  Quliyev  –  ADPU-nun  dosenti,  əməkdar  məşqçi, 

Əməkdar Bədən Tərbiyəsi və İdman Xadimi. Rəhim  Rəsulov  –  Azərbaycan  Turizm  inistutunun  baş 

müəllimi, Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman işçisi. 

 

 

Kitab müəllifin vəsaiti hesabına çap olunur.  

 


 Xalqımız,  millətimiz  genetik  xüsusiyyətlərinə  görə  fiziki cəhətdən  sağlam  insanlardan  ibarət  olan  xalqdır,  millətdir.  Fiziki 

sağlamlıq  və  fiziki  güc,  mənəvi  sağlamlıqla  bərabər  Azərbaycan 

xalqına, millətinə xas olan xüsusiyyətdir… 

Azərbaycanda  da  idmanın,  bədən  tərbiyəsinin  kütləvi  surətdə 

inkişaf  etməsinə  ciddi  fikir  verməliyik.  Bu  bizim  vəzifəmizdir, 

borcumuzdur.  Bu  xalqımızın  gələcəyidir,  gələcək  nəsillərin  daha 

sağlam  olmasının  əsasıdır.  Biz  idmana,  bədən  tərbiyəsinə  qayğı 

göstərərək  millət,  xalq,  vətən  qarşısında  öz  borcumuzu  yerinə 

yetiririk… 

Heydər Əliyev 

Ümummilli liderimiz 

 

Milli 

Olimpiya 

Komitəsinin 

yaradılması, 

Olimpiya 

Oyunlarında Azərbaycanın öz bayrağı altında vahid komanda şəklində 

iştirak  etməsi  xalqımızın  azadlığının  və  ölkəmizin  suverenliyinin 

bəhrəsidir… 

Milli Olimpiya Komitəsi uşaqların, yeniyetmələrin və gənclərin 

idmana  cəlb  olunması,  onlar  üçün  lazımi  şərait  yaradılması 

istiqamətində  fəaliyyətini  günbəgün  gücləndirir.  Doğma  Azərbaycana 

şan-şöhrət  gətirəcək  idmançıların,  sağlam  gələcək  nəslin  yetişməsi 

naminə  uşaqların  yolunu  idman  meydançalarına,  salonlarına 

yönəltmək  həmişə  vacibdir,  zəruridir.  Bu  gün  bizim  fəaliyyətimiz, 

təcrübəmiz örnək göstərilir… 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

«Sizin fəaliyyətininz keçmiş sovet məkanında yaradılmış bütün 

Milli  Olimpiya  Komitələri üçün  bir  nümunədir.  Avropada  məndən  bu 

məkanda  Olimpiya  hərəkatının  inkişafı  barədə  soruşanda  böyük 

məmnunluqla sizin ölkənizi misal göstərirəm». 

 

Jak Roq 

 

 


 MÜNDƏRİCAT  

Ön söz 

Birinci ölmə 

Fiziki tərbiyə təliminin bəzi pedaqoji konturları. 

I Fəsil 

Fiziki tərbiyənin təlimində fəal stimul yaradan prinsip, metod və 

formaları. 

1.1.Fiziki  tərbiyənin  təlimi  prosesində  fəaliyyətlərin  tənzimlənməsini 

təmin edən komponentlər 

1.2.Fiziki  tərbiyə  üzrə  ümumtəlim  nəticələrinin  reallaşdırılmasının 

başlıca meyarları 

1.3.Fiziki tərbiyə təliminin stimullaşdırılmasının metod və vasitələri 

1.4.Fiziki  tərbiyənin  tədrisində  fəal  (interaktiv)  təlimin  tətbiqi 

mexanizmləri 

1.5.Fiziki  tərbiyənin  tədrisində  fəal  (interaktiv)  təlimdən  istifadənin 

psixoloji aspektləri  

II Fəsil 

Şagirdlərin bəzi fizioloji və psixoloji xüsusiyyətləri  

onların fiziki tərbiyə prosesində reallaşdırılması. 

2.1.Ümumi  və  tam  orta  təhsil  pilləsində  şagirdlərin  bəzi  fizioloji 

imkanları və onların fiziki tərbiyənin təlimində tətbiqi 

2.2.Ümumi  orta  təhsil  pilləsində  şagirdlərin  psixoloji  xüsusiyyətləri 

onların fiziki tərbiyənin təlimində nəzərə alınması 

2.3.Tam  orta  təhsil  yaş  dövründə  şagirdlərin  psixoloji  xüsusiyyətləri 

onların fiziki tərbiyənin təlimində reallaşdırılması 

 

İkinci bölmə 

Mütəhərrik oyunlar 

III Fəsil 

Mütəhərrik oyunların pedaqoji mahiyyəti və təşkili yolları 

3.1.Mütəhərrik oyunların əhəmiyyəti 

3.2.Görkəmli pedaqoqlar oyunlar haqqında 

3.3.Oyunların təşkili yolları  

IV Fəsil 

Mütəhərrik oyunların növləri, xarakteristikası və meydana gəlməsi 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə