B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə8/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

xüsusilə şoranlaşmış quru subtropik landşaft yarımtipi

boz-qonur torpaqların üstünlük təşkil etdiyi quru çöl və yarımsəhra landşaft tipi 

Sual: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Abşeron yarımadası ərazisindən keçdiyi sahələr ekoloji 

cəhətdən necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatına yararlı ərazilən kimi

90 % ərazininin neft tullantıları ilə çirklənməsi

torpaq-meliorativ səhətdən mürəkkəb və çətin obyekt kimi 

Heyvandarlıq təsərrüfatının inkişaf etdirildiyi ərazi kimi 

Təmamilə bütün torpaqlarının rekulltivasiya olunduğu ərazi kimi

Sual: Ümumiyyətlə Xəzər dənizinin hövzəsində hal-hazırda nə qədər sənaye şəhəri formalaşmışdır? (Çəki: 1)

50-dən çox

100-dən çox

75-dən çox

150-yə yaxın

200-dən çox

Sual: Xəzər dənizi hövzəsinə daxil olan sənaye və məişət tullantıları ən çox hansı çayların vasitəsilə gətirilir? 

(Çəki: 1)

cənub çayları-Atrek, Səfidrud, Qorqan çayı

cənub qərb çayları-Kür, Lənkəran, Astara çayı

qərb çayları-Samur. Qudyalçay, Qusarçay

şimal-qərb çayları-Volqa, Terek, Sulak çayı 

şimal çayları-Ural, Emba çayları

Sual: Azərbaycan Respublikası ərazisində Abşeron yarımadasından başqa, təbii landşaft sahələrinin neftlə 

çirklənməsi hansı rayonlarda da müşahidə edilir? (Çəki: 1)

Lənkəran, Astara, Yardımlı, Bəhramtəpə

Ordubad, Şərur, Şahbuz, Babək 

Şırvan, Neftçala, Siyəzən, Kürdəmir

Naftalan, Daşkəsən, Kəlbəcər , Laçin 

Zəngilan, Şabran, Xızı, Siyəzən 

Sual: Bərk tullantı maddələri, o çümlədən xammal faydalı qazıntılar vasitəsi ilə çirklənən regionlar hansılardır? 

(Çəki: 1)

Böyük Qafqazın şimal-şərqi və Abşeron yarımadası

Kiçik Qafqazın şimal-şərqi və Abşeron yarımadası 

Talış dağları və Naxçıvanın ortadağlığı

Böyük Qafqazın cənubu və Kür-Araz ovalığı

Naxçıvanın yüksəkdağlığı və Şamur-Dəvəçi ovalığı

Sual: Təhlükəli təbii obyektlər yaxınlığında salınan yaşayış məntəqələri əsasən hansı regionlardadır? (Çəki: 1)

Böyük Qafqazın cənubu, Talış dağları, Naxçıvan MR

Kiçik Qafqazın cənubu, Kür-Araz ovalığı, Talış dağları

Abşeron yarımadası, Böyük-Qafqazın cənubu və cənub-şərqi 

Samur-Dəvəçi ovalığı, Kiçik Qafqazın şimalı və cənub-şərqi 

Qarabağ maili düzənliyi, Talış dağları, Abşeron yarımadası

Sual: Azərbaycanda mövcud olan Alüminium zavodu hansı iqtisadi rayon ərazisi landşaftlarının çirklənməsinə 

səbab olur ? (Çəki: 1)

Kür-Araz

Şəki-Zaqatala

Gəncə-Qazax

Lənkəran-Astara

Naxçıvan

Стр. 23 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Sual: Yeraltı suların səthə yaxınlığı lanşaft komplekslərində nə kimi mənfi nəticə yaradır ? (Çəki: 1)

eroziya


şorlaşma

 aşınma


 deqradasiya

səhralaşmaB

ÖLMƏ

: 10 02

Ad

10 02Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kür çayının geniş subasarında su altında qalmış münbit torpaqların təsərrüfat dövriyyəsidən 

çıxarılmasına səbəb nədir? (Çəki: 1)

su kanalları

su anbarları

 kollektorlar

su kəmərləri 

bataqlıqlar

Sual: Yeni landşaft tiplərinin əmələ gəlməsi və vaxtaşırı bir- birini əvəz etməsi prosessini yaradan səbəblər 

hansılardır? (Çəki: 1)

coğrafi mühitin dəyişməsi

iqlim dəyişmələri

kontinental iqlim

yeni tektonik hərəkətlər

sferaların bir-biri ilə əlaqəsi.

Sual: Yeni tektonik hərəkətlərin rolu böyükdür? (Çəki: 1)

landşaft əyalətlərinin ayrılmasında

meşə zolağının yaranmasında

geosistemin yaranmasında

goğrafi mühitin formalaşmasında

əkin sahələrinin şorlaşmasında

Sual: Hiss olunmayan və sürəti 1 mm/ilə bərabər olan qalxma bir dövr ərzində təxminən nə qədər olar? (Çəki: 

1)

6000 m500 m

2000-2500 m

1500-1700 m

800-1000 m

Sual: Təbii landşafların təbii-ekoloji şəraitinin dəyişdirilməsi prosesində iynəyarpaqlı meşələr hansı məqsədlər 

ücün qırılmışdır? (Çəki: 1)

əkin sahələrinin genişləndirilməsi

humuslu qara torpaqların istifadəsi

sellüloz-kağız və süni liflərin istehsalı

otlaq sahələri və fermer təssərrüfatının inkişafı

yolların çəkilməsi və qəsəbələrin salınması

Стр. 24 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Sual: Xrom elementinin çatışmaması insan orqanizmində hansı xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur? (Çəki: 

1)

sümük və diş xəstəliklərinəqan və ürək-damar xəstəliklərinə

qalxanvari vəzin xəstəliklərinə

qan azlığı və böyrək çatmamazlığı

yoluxucu xəstəliklərə

Sual: Neogen və antropogen dövrlərində qüvvətli tektonik hərəkətlər hansı ərazilərin kənarlarını qaldıraraq, 

onun kənarlarında oroqrafık sərhəd əmələ gətirmişdir? (Çəki: 1)

Cənubi Qafqaz ərazisi

Ərəbistan yarımadası

Hind-Çin yarımadası

Mərkəzi Asiya ərazisi

Cənubi Amerikanın şərqi 

Sual: Azərbaycanın qüvvətli və ya zəif tektonik qalxmaya məruz qalan bütün ryonlarında xüsüsi ilə dağlıq 

rayonlarında hansı təbii elementlər formalaşır? 1. yamaclar genişlənir 5. landşaft növlərinin sahəsi artır 

2.meşə sahəsi artır 6.səhralar genişlərir 3.sürüşmələr çoxalır 7.eroziya prosesləri güclənir 4.çay dərələri 

dərinləşir 8.buzlaqlar əriyir (Çəki: 1)

1, 4, 5


2, 3, 4

4, 6, 8


4, 6, 8

5, 7, 8


Sual: Mərkəzi Asiya ərazisində əvvəllər olmamış, yalnız yeni tektonik hərəkətlər nəticəsində yaranan landşaft 

tipləri hansılardır? 1. dağ-meşə 4. dağ-çəmən 2. nivab buzlaq 5.tayqa-meşə 3.səhralar 6.dağ-çölləri (Çəki: 1)

1, 4

2, 6


3, 5

2, 5 


3, 6 

B

ÖLMƏ

: 10 01

Ad

10 01Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İrriqasiya landşaftları hansılardır? (Çəki: 1)

duzlardan təmizlənən

suvarılan 

bərpa olunan

meşə sahəsi salınan

əkinçiliyə yararlı

Sual: Azərbaycan ərazisi meşələrinin sahəsinin kəskin azalma səbəbləri nədir? (Çəki: 1)

antropogen təsir

iqlim şəraiti

müharibə şəraiti

yağıntıların çoxluğu

quraqlıq


Стр. 25 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə