B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.

səhifə14/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Sual: İonlaşdırıcı şüalar buraxan elementlərin izotoplarına nə deyilir? (Çəki: 1)

Radioaktiv nuklidlər deyilir

İonlaşmış kristallar deyilir

Radioaktiv izotoplar deyilir

İonlaşmış duzlar deyilir

Radioaktiv tullantılar deyilir 

Sual: Təbiətdə xarici təsir olmadan elementlərin öz-özünə şüa buraxması hadisəsi necə adlanır 

(Çəki: 1)

Lyumine sensiya deyilir

Fotoeffekt deyilir

Smoq hadisəsi deyilir

Radioaktivlik deyilir

Şüaburaxma deyilir 

Sual: Radiasiya təhlükəsizliyi, radioaktiv maddələrvə digər ionlşdırıcı şüa mənbələrinə aid əsas 

sanitariya qaydaları və normalarına nə deyilir? (Çəki: 1)

Radioaktivliyə nəzarət deyilir

Şüalanmaya nəzarət deyilir

Udulan şüaya nəzarət deyilir

Elektronlar selinə nəzarət deyilir

Rentgenə nəzarət deyilir 

Sual: İndiki və gələcək nəsillərin sağlamlığının ionlaşdırıcı şüalanmaların zərərli təsirindən 

qorunmasına nə deyilir? (Çəki: 1)

Əhalinin sağamlıq təhlükəsi

Əhalinin radiasiya təhlükəsi

Əhalinin ərzaq təhlükəsi

Əhalinin virus təhlükəsi

Əhalinin nüvə təhlükəsi

Sual: İnsan fəaliyyəti nəticəsində təbii radiasiya fonunun dəyişməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

Adi radiasiya fonu

Təbii radiasiya fonu

Texnogen dəyişdirilmiş radiasiya fonu

Sərbəst radiasiya fonu

Stabil radiasiya fonu 

Sual: Texniki qurğuların nasazlığı, işçilərin səhvi nəticəsində ionlaşdırıcı şüa mənbələri 

üzərində idarəetmənin itirilməsi və bunun nəticəsi olaraq insanların normadan artıq 

şüalanmasına nə deyilir? (Çəki: 1)

Radiasiya qəzası

Texniki qəza

Təbii qəza

Antropogen qəza

Qeyri-adi qəza 

Sual: Radiasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas prinsipləri hansılardır? Hansı cavab 

düzgün deyil (Çəki: 1)Normalaşdırma prinsipi

Texnoloji prinsiplər

Əsaslandırma prinsipi

Optimallaşdırma prinsipi

İqtisadi və sosial amillərin nəzərə alınması

Sual: Radiasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hansı sənədlərin qəbul edilməsi ilə həyata 

keçirilir? Hansı cavab düzgün deyil (Çəki: 1)

Sanitariya-gigiyeniya normalarının

Radiasiya təhlükəsizliyi qaydalarının

Heç bir sənəd qəbul edilmir

Sərəncam və təlimatların

Tikinti-norma qaydalarının 

Sual: Respublika hüdudlarında şüalanmanın əsas gigiyena normativlərinə əsasən əhali üçün 

orta illik yol verilən şüalanma doza nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

0,005 Zv və ya 3Ber

0,01 Zv və ya 8 Ber

0,03 Zv və ya 10 Ber

0,001 Zv və ya 5 Ber

0,03 Zv və ya 7 Ber

Sual: Ətraf mühitin radioaktiv çirklənmədən mühfizəsi sahəsindəki fəaliyyət ölkəmizdə qəbul 

olunmuş hansı qanunlar və əsasnamələr əsasında həyata keçirilir? Hansı cavab düzgün deyil? 

(Çəki: 1)

“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”

“Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında”

“Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması haqqında”

“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”

“Ətraf mühitin manitorinqinin keçirilməsi haqqında” 

B

ÖLMƏ

: 12 02

Ad

12 02Suallardan

16

Maksimal faiz16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İonlaşdırıcı şüalanmanın neçə növü vardır? (Çəki: 1)

Neytron, elektron və γ- şüalar

γ-, rentgen və neytronlar

Proton, α və pozitronlar

Rentgen, β və γ-şüalar

α, β və γ-şüalar 

Sual: γ-nın təbiəti necədir? (Çəki: 1)

Elektromaqnit dalğalarıdır
Elektronlar selidir

Yüklü hissəciklır selidir

Protonlar selidir

Kvantlar selidir

Sual: β hissəciklər orqanizmə daxil olduqda hüceyrədə nə cür iz qoyurlar? (Çəki: 1)

Heç bir iz qoymurlar

İonlaşdırıcı iz qoyurlar

Tədricən hərəkət edirlər

Hec bir hərəkət etmirlər

Stabil vəziyyətdə qalırlar

Sual: Radioaktiv şüa mənbələrindən başqa digər şüalar mənbələri hansılardır? (Çəki: 1)

Elektronlar, protonlar və nuklidlərdir

Rentgen, lazer və elektron şüalar

Neytronlar, rentgen və kosmik şüalar

Səs, optik və akustik şüalar

Neytron, affa və betta şüalar

Sual: Hansı hissəciklər ionlaşma yaratmırlar lakin onlar atomları stabil vəziyyətdən çıxarıb 

güclü radioaktivlik yaradırlar (Çəki: 1)

Elektronlar

Affa hissəciklər

Betta hissəciklər

Protonlar

Neytronlar

Sual: 1kq maddənin bir saniyədə udduğu enerjiyə nə deyilir? (Çəki: 1)

Bekkerel deyilir

Küri deyilir

Rentgen deyilir

Ber deyilir

Zivert (Zv) deyilir

Sual: Respublika hududlarında şüalanmanın əsas gigiyena normativlərinə əsasən əhali üçün 

bütün həyatı döründə (70 il) yol verilən şüalanma dozası nə qədər qəbul olunur? (Çəki: 1)

0,5 Zv


0,03 Zv

0,05 Zv


0,07 Zv

0,06 Zv 


Sual: Respublika hududlarında şüalanmanın əsas gigiyena normativlərinə əsasən radiasiya 

qurğularında işləyənlər üçün yol verilən orta illik doza nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

0,01 Zv

0,03 Zv


0,05 Zv

0,02 Zv


0,06 Zv


Sual: Respublika hududlarında şüalanmanın əsas gigiyeniya normativlərinə əsasən radiasiya 

qurğularında işləyən həyatının müəyyən fəaliyyəti dövründə (50 il) yol verilən doza nə qədər 

olmalıdır? (Çəki: 1)

3 Zv


4 Zv

2 Zv


5 Zv

1 Zv


Sual: İonlaşdırıcı şüalara aid olan hansı işlər dövlət inhisarında olmaqla müvafiq icra hakimiyyət 

orqanlarının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

Radioaktiv maddələrin hasilatı və emalı

Radioaktiv maddələrin daşınması, saxlanılması

Radioaktiv maddələr üzərində nəzarət yoxdur

Radioaktiv mənbələrdən istifadə

Radioaktiv maddələrin məhv edilməsi və basdırılması

Sual: Təbii mühitin radiasiya şəraitinə hansı göstəricilər üzrə nəzarət edilir? (Çəki: 1)

Texnogen radiasiya fonu və ümumi α radioaktivliyi 

Məcburi radiasiya fonu və γ şüalanması 

İxtiyari radiasiya fonu və rentgen şüalanması

Təbii radiasiya fonu və ümumi β- radioaktivliyi

Öz-özünə radiasiya fonu və ümumi proton radioaktivliyi

Sual: Respublikamızda ətraf mühitin radiasiya fonu üzrə güdəlik müşahidələr bütün bölgələri 

əhatə edən neçə müşahidə məntəqələrində aparılır? (Çəki: 1)

40 müşahidə məntəqəsində

35 müşahidə məntəqəsində

37 müşahidə məntəqəsində

39 müşahidə məntəqəsində

41 müşahidə məntəqəsində 

Sual: Günəş şüalarının fəallığından asılı olaraq gündəlik radiasiya fonu respublika ərazisində 

necə dəyişir? (Çəki: 1)

Mövsümlər üzrə dəyişir

Mövsümlər üzrə dəyişmir 

Ümumiyyətlə sabit qalır

Radiasiya fonu sabitdir

Hər an dəyişir

Sual: Respublika ərazisində atmosfer aerozollarının ümumi β-radioaktivliyi üzrə müşahidələr 

ölkənin neçə məntəqəsində aparılır? (Çəki: 1)

5 məntəqəsində

11 məntəqəsində

3 məntəqəsində

7 məntəqəsində

8 məntəqəsində


Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə