B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#41196
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

hidrosferin mühafizəsi

Sual: Əmək fəaliyyəti prosesində işçilərin həyat təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən 

sistemə neçə adlanır? (Çəki: 1)

texnikanın təhlükəsizliyi

əməyin təhlükəsizliyi

insanların təhlükəsizliyi

sağlamlığın təhlükəsizliyi

məişətin təhlükəsizliyi

Sual: Uzun illər biosferdə baş verən təkamül prosesləri nəticəsində hansı sistemlər 

formalaşmışlar? (Çəki: 1)

biosenozlar formalaşmışdır

biotoplar formalaşmışdır

ekosistemlər formalaşmışdır

ətraf mühit formalaşmışdır

canlı orqanizmlər formalaşmışdır.

Sual: İnsanın öz iqtisadi, hərbi, mədəni maraqlarını təmin etmək məqsədilə onu əhatə edən 

xarici mühitə təsirlərinə nə deyilir. (Çəki: 1)

bioloji təsirlər

fiziki təsirlər

qüvvətli təsirlər

antropogen təsirlər

zəif təsirlər

Sual: İnsan onu əhatə edən ətraf mühitə hansı növ təsirləri göstərə bilər? (Çəki: 1)

mexaniki, istilik akustik

optik, fiziki, şüalanma

ionlaşma, səs-küy, istilik

dalğalı, mexaniki, optik

fiziki, kimyəvi, bioloji

Sual: Ekologiların fikrincə insanın ekoloji proseslərə təsiri əsasən hansı istiqamətlərdə olur. 

Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

bioloji dövranın məhdudlaşdırılması

zəhərli tullantıların miqdarının artması

ekosistemlərə yeni növlərin daxil edilməsi

heyvanlarda və bitkilərdə genetik dəyişiklərin baş verməsi.

yeni ekosistemlərin yaranması

Sual: Təsir sahəsinə görə antropogen təsirlər necə cür olur? (Çəki: 1)

geniş sahəli, kiçik sahəli

dairəvi, kürəvarı

nöqtəvi, dar sahəli

müstəvi sahəli, çevrə sahəli

portik, parabolik

Sual: Təsir müddətinə görə antropogen təsirlər necə cür olur? (Çəki: 1)
 sonsuz və ani müddətli

uzunmüddətli və qısa müddətli

saat və ay müddətlikdə

il və ay müddətlikdə 

uzun sürən və qısa müddətli

Sual: Hansı hadisə ətraf mühitin fiziki – kimyəvi xassələrini, radiasiya səviyyəsini, canlıların 

yaşama sərtlərini və enerjinin paylanmasını dəyişir? (Çəki: 1)

 ətraf mühitin təmizlənməsi

ətraf mühitin stabilləşməsi

ətraf mühitin saflaşdırılması

ətraf mühitin temperaturunun dəyişməsi

ətraf mühitin çirklənməsi

Sual: İstilik, səs – küy, radioaktiv və elektromaqnit çirklənmələr hansı növ çirklənməyə aiddir? 

(Çəki: 1)

fiziki çirklənməyə aiddir

mexaniki çirklənməyə aiddir

optik çirklənməyə aiddir

aerozol çirklənməyə aiddir

dispers çirklənməyə aiddir.

Sual: Ağır metallarla, pestisidlərlə, kimyəvi maddələrlə, müxtəlif ərintilərlə baş verən 

çirklənmələr hansı növ çirklənməyə aiddir? (Çəki: 1)

optik çirklənməyə aiddir

kimyəvi çirklənmə aiddir

səs – küy çirklənməsinə aiddir 

ion çirklənməsinə aiddir

bioloji çirklənməyə aiddir.

Sual: Ətraf mühiti hansı oksidlər daha çox çirkləndirir. Hansı cavab düzgün deyil (Çəki: 1)

Sual: Hansı maddələr ətraf mühiti daha çox çirkləndirir? Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

ağır metallar

kanserogen maddələr, pestisidlər

neft və neft məhsulları

yeyinti məhsulları

nuklidlər

B

ÖLMƏ

: 01 03Ad

01 03


Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Hansı hallarda insanların ətraf mühitlə qarşılıqlı təsiri baş verir. Hansı cavab düzgün 

deyil. (Çəki: 1)

insanların istehsal fəaliyyəti proseslərində

insanların həyat fəaliyyəti proseslərində

insanların məişət fəaliyyəti proseslərində

insanların hərbi təsir proseslərində

insanların klinik ölüm prosesində

Sual: Ətraf mühitə təsir xarakterinə görə antropogen təsirlər necə cür olur? (Çəki: 1)

 fiziki, optik, elektrik, bioloji

mexaniki, fiziki, kimyəvi, bioloji

kimyəvi, ionlaşdırıcı, bioloji, optik

akustik, bioloji, kimyəvi, mexaniki

optik, akustik, bioloji mexaniki

Sual: Çirklənməyə görə obyektləri bir – birindən ayırırlar. Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

Zavod və fabriklərin çirklənməsi

səth və yeraltı suların çirklənməsi

atmosfer havasının çirklənməsi

torpağın çirklənməsi

yerətrafı kosmik fəzanın çirklənməsi.

B

ÖLMƏ

: 02 01

Ad

02 01Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Yer kürəsini əhatə edən müxtəlif qaz qatlarında ibarət olan müəyyən qalınlıqlı təbəqə 

necə adlanır? (Çəki: 1)

atmosfer adlanır

hidrosfer adlanır

ozonosfer adlanır

litosfer adlanır

biosfer adlanırSual: Bütün atmosfer kütləsinin 90% onun yerin səthinə yaxın hansı km-lik qatında 

cəmləşmişdir? (Çəki: 1)

3 km – ilk qatında 

5 km – ilk qatında

7 km – ilk qatında

10 km – ilk qatında

11 km – ilk qatında

Sual: Azot atmosfer havasının neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 1)

70-72% - ni

58-60% - ni

75-77% - ni

70-72% - ni

78-80% - ni

Sual: Oksigen atmosfer havasının necə faizini təşkil edir? (Çəki: 1)

20, 95% - ni

18, 9% - ni

17, 3% - ni

70, 0,5% - ni

23, 5% - ni

Sual: Havada asılı halda olan bərk və maye hissəciklərlə atmosferin çirklənməsi necə adlanır? 

(Çəki: 1)

qələvili çirklənmə adlanır

aerozol çirklənmə adlanır

turşulu çirklənmə adlanır 

buxarlı çirklənmə adlanır

duzlu çirklənmə adlanır

Sual: Atmosferin hansı qatı su buxarının olmaması ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

 stratosfer qatı

troposfer qatı

kosmik fəza qatı

mezosfer qatı

ekzosfer qatı

Sual: Atmosferin hansı qatında kosmik və antropogen tozlar, su buxarı, azot, oksigen, təsirsiz 

qazların böyük hissəsi cəmləşmişdir? (Çəki: 1)

stratosfer qatında

troposfer qatında

mezosfer qatında

ekzosfer qatında

strotosfer qatında

Sual: Atmosfer çirkləndiriciləri necə cür olur? (Çəki: 1)

süni və təbii çirkləndiricilər

isti və soyuq çirkləndiricilər

təbii və antropogen çirkləndiricilər

mülayim və soyuq çirkləndiricilər
Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə