B axiş Testlər /1241#01#Y15#01 500 qiyabi/Baxış t est : 1241#01#Y15#01 500 qiyabiYüklə 0,58 Mb.

səhifə1/23
tarix11.04.2018
ölçüsü0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


B

AXIŞ

Testlər

/1241#01#Y15#01 - 500 QIYABI/Baxış

T

EST

: 1241#01#Y15#01 - 500 QIYABI

Test


1241#01#Y15#01 - 500 QIYABI

Fənn


1241 - Neftqazçıxarma sənayesinin 

ekoloji problemləri və onların 

həllinin əsas istiqamətləri

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Qurbanova F.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmələr


42

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 02 02

Ad

02 02Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Bu elementlərdən hansı neftin tərkibində yoxdur? (Çəki: 1)

Karbon


 Fosfor

Hidrogen


Oksigen

Azot


Sual: Bu elementlərdən hansı neftin tərkibində yoxdur? (Çəki: 1)

azot


Стр. 1 из 96

Prometeus

30.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={AA7549FA-D...
silisium

oksigen


hidrogen

kükürd


Sual: Bu elementlərdən hansı neftin tərkibində yoxdur? (Çəki: 1)

oksigen


azot

kükürd


hidrogen

helium


Sual: Bu elementlərdən hansı neftin tərkibində yoxdur? (Çəki: 1)

hidrogen


kükürd

oksigen


xlor

azot


Sual: Bu elementlərdən hansı neftin tərkibində yoxdur? (Çəki: 1)

oksigen


kükürd

 brom


karbon

azot


Sual: Biokimyəvi qazlar ekoloji problemləri yaradan hansılardır? (Çəki: 1)

Sual: Neftin-qazın ekoloji xüsusiyyətlərini ən çox radioaktiv qaz birləşmələri 

hansılarıdır (Çəki: 1)

HF

SO2 SO3He

Ar

RaСтр. 2 из 96

Prometeus

30.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={AA7549FA-D...
Sual: Karbohidrogen qazların fiziki xassələrini öyrənməkdə məqsəd nədir (Çəki: 1)

qazın sıxlığını

Qazın duru ağıcılığını

Qazın məsaməliyini

Qazın donmasını

Qazın əriməsiniB

ÖLMƏ

: 01 01

Ad

01 01Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Neft axtarılmasının bakterioloji kəşfiyyat üsulunu ilk dəfə kim irəli sürmüşdür? 

(Çəki: 1)

Zelinski

Lomonosov

Mendeleyev

Magilevski 

Kurçatov

Sual: Neftin əmələ gəlməsi üzvi nəzəriyyə nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

Su hövzələrinə üzvi maddələrin cöməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir

Dənizlərdə heyvanların kütləvi məhv olmasına əsaslanır.

Qırılmış heyvanların yağlarından əmələ gəlir

Heyvan yağların təzyiq və temperaturda çevrilməsidir

Çökmüş heyvan qalıqları çökündü süxurlarilə örtülür, çürümə nəticəsində yaranır.

Sual: Aşağıdakılardan hansı neftin-qazın əmələ gəlməsinin iqtisadi əhmiyyətindən 

ibarətdir? (Çəki: 1)

 Neft-qaz yataqlarının səmərəli işlənməsini yerinə yetirməkdir.

 Neft-qaz yataqlarının axtarışını yerinə yetirməkdir.

Neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatını təşkil etməkdir.

Neftq-qaz əmələgəlməsini elmi cəhətdən düzgün müəyyənləşdirməkdir.

Neft –qaz yataqlarının istsmarını kompleks təşkil etməkdir.

Sual: Hansı məsələni neftin-qazın əmələ gəlməsini düzgün izah etmək üçün 

aydınlaşdırmaq lazımdır? (Çəki: 1)

Neftəmələgətirəci birləşmələrin təbiətini öyrənmək lazımdır.

Karbohidrogenlərin mürəkkəb birləşmələrini

Zəruri olan elementlərin xüsusiyyətlərini

Neftin xassələrini bilmək lazımdır.

Стр. 3 из 96

Prometeus

30.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={AA7549FA-D...
Neftdə ucucu maddələri araşdırmaq lazımdır.

Sual: Hansı məsələni neftin-qazın əmələ gəlməsini düzgün həll etmək üçün bilmək 

lazımdır? (Çəki: 1)

geoloji proseslərin davamlılığı

Tokfonik pozulmaların çoxluğu

karbohidrogenlərin kollektorlara miqrasiyası

Onların struktur təbəqələrdə yerləşməsi

Litoloji tip təbəqələrin əmələ gəlməsi

Sual: Litoloji tip təbəqələrin əmələ gəlməsi (Çəki: 1)

yerin dərinliklərində metamorfik qatların əmələ gəlməsi

Dağəmələgəlmə prosesi nəticəsinə

Tektonik qırılmaıar və çatların əmələ gəlməsi

yerin dəmir birləşmələrinin yerləşdiyi sahələrdə karbohidrogenlər yaranır

Yerüstü suların çat və yarğanlar ilə dərin qatlara sızaraq əmələ gəlirB

ÖLMƏ

: 01 03

Ad

01 03Suallardan

26

Maksimal faiz26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Aşağıdakı üsullardan hansı ilə neftin axtarışında istifadə edilmir? (Çəki: 1)

Fiziometrik

Maqnitometrik

Qravitometrik

Elektrometrik

Seysmik


Sual: Neftəmələgətirici maddələrin neftə çevrilməsi üçün ona təsir edən amillər 

hansılar ola bilər. (Çəki: 1)

geoloji proseslərin davamlılığı

Tokfonik pozulmaların çoxluğu

karbohidrogenlərin kollektorlara miqrasiyası

Onların struktur təbəqələrdə yerləşməsi

Litoloji tip təbəqələrin əmələ gəlməsi

Sual: Karbid nəzəriyyəsinin müasir dövrdə inkişafı nəyə əsaslanır (Çəki: 1)

yarın dərinlikləridə temperaturu yüksək olması

Karbohidrogenlərin üst qatlara hərəkət etməsi

Стр. 4 из 96

Prometeus

30.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={AA7549FA-D...


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə