B axiş Testlər /1509#01#Q14#01 Qiyabi/Baxış t est : 1509#01#Q14#01 q iyabiYüklə 8,39 Kb.

səhifə1/22
tarix14.05.2018
ölçüsü8,39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


B
AXIŞ
Testlər
/1509#01#Q14#01 _Qiyabi/Baxış
T
EST
: 1509#01#Q14#01 _Q
IYABI
Test
1509#01#Q14#01 _Qiyabi
Fənn
1509 - İnformasiya sistemlərinin riyazi 
elementləri
Təsviri
[Təsviri]
Müəllif
Administrator P.V.
Testlərin vaxtı
80 dəqiqə
Suala vaxt
0 Saniyə
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
160 (32 %)
Suallardan
500
Bölmələr
50
Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant
B
ÖLMƏ
: 01#02
Ad
01#02
Suallardan
26
Maksimal faiz
26
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Tipinə görə verilənləri hansı qruplara ayırırlar? (Çəki: 1)
hesabi (və ya rəqəm tipi), məntiqi verilənlər. 
hesabi (və ya rəqəm tipi), mətn (və ya simvol tipli) və məntiqi verilənlər.
mətn (və ya simvol tipli) və məntiqi verilənlər 
hesabi (və ya rəqəm tipi) verilənlər 
heç biri doğru deyil
Sual: Tipinə görə verilənləri neçə qrupa ayırırlar? (Çəki: 1)
2
1
3
4
5


Sual: Verilənlərin struktur xarakteristikasına hansı cəhətdən baxılır? (Çəki: 1)
struktur 
 məntiqi 
 fiziki
məntiqi və fiziki
heç biri doğru deyil
Sual: Verilənlərin struktur xarakteristikasına neçə cəhətdən baxılır? (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil 
1
4
3
2
Sual: İnformasiya sistemi (İS) nədir ? (Çəki: 1)
mövzu sahəsinin dinamiki informasiya modelini təmin edən və istifadəçilərin informatika 
sorğularına cavab vermək üçün yaradılan texniki, proqram, linqvistik və metodoloji vasitələr 
kompleksidir. 
istifadəçilərin informatika sorğularına cavab vermək üçün yaradılan texniki vasitələr 
kompleksidir
texniki və metodoloji vasitələr kompleksidir. 
istifadəçilərin informatika sorğularına cavab vermək üçün yaradılan proqram, linqvistik 
vasitələr kompleksidir.
heç biri doğru deyil
Sual: İnformasiya sistemi harada layihə edilə bilər? (Çəki: 1)
İnformasiya sistemi ayrılıqda layihə edilə bilər. 
ayrılıqda və ya hər hansı avtomatlaşdırılmış sistemin tərkibində layihə edilə bilər. 
hər hansı avtomatlaşdırılmış sistemin tərkibində layihə edilə bilər. 
İnformasiya sistemi kolektivdə layihə edilə bilər
heç biri doğru deyil
Sual: İstifadəçilərin informasiya sorğularının təmininin neçə cəhətini nəzərə almaq lazımdır? 
(Çəki: 1)
5
4
2
3
1
Sual: İnformasiya sistemi ilə ünsiyyətin tezliyinə görə istifadəçiləri neçə qrupa bölmək olar? 
(Çəki: 1)
4
5
3
2
1
Sual: İnformasiya sistemi ilə ünsiyyətin tezliyinə görə istifadəçiləri hansı qrupa bölmək olar? 
(Çəki: 1)


heç biri doğru deyil
fərdi istifadəçilər
daimi istifadəçilər
kollektiv istifadəçilər
daimi və fərdi istifadəçilər
Sual: Sorğuların və tələb olunan informasiyanın təsvir formasına görə istifadəçiləri neçə qrupa 
bölmək olar? (Çəki: 1)
2
4]
3
5
1
Sual: İstifadəçilərin İS-lə əlaqə yaratması üçün hansı dil vasitəsindən istifadə olunur? (Çəki: 1)
əmrlər dili, sorğu dili və təbii dil.
əmrlər dili, menyu dili və təbii dil. 
sorğu dili, əmrlər dili, menyu dili və təbii dil
sorğu dili, menyu dili və təbii dil
sorğu dili, menyu dili
Sual: İstifadəçilərin İS-lə əlaqə yaratması üçün neçə dil vasitəsindən istifadə olunur? (Çəki: 1)
1
5
3
4
2
Sual: Sorğu dillərinin standartlaşdırılması hansı dilin əsasında aparılır? (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil 
kobol 
C++
Basic
SQL
Sual: Bir bit nəyə bərabərdir? (Sürət 15.05.2014 15:39:38) (Çəki: 1)

0 və ya 1 
10

1
Sual: Fayl nədir? (Sürət 15.05.2014 15:39:55) (Çəki: 1)
Qovluq
Disk
İnformasiyanın disk daşıyıcılarında tutduğu adlandırılmış sahə
İcra olunan proqram
Operativ yaddaşda yerləşən informasiya


Sual: İnformasiya hansı vasitə ilə ötürülür? (Sürət 15.05.2014 15:40:04) (Çəki: 1)
Ünvana görə müraciət olunan kiçik tutumlu yaddaş vasitəsilə.
İnformasiya ixtiyari vasitə ilə ötürülür. 
İnformasiya xarici yaddaş bloku vasitəsilə ötürülür.
İnformasiya məlumat vasitəsilə ötürülür
Böyük tutumlu yaddaş.
Sual: İstifadəçilər tərəfindən informasiya sisteminə neçə tələb qoyulur? (Sürət 15.05.2014 
15:40:06) (Çəki: 1)
5
9
3
4
7
Sual: İstifadəçi-şəxslər qrupuna daxil olan istifadəçiləri neçə kateqoriyaya ayırmaq olar? (Sürət 
15.05.2014 15:40:11) (Çəki: 1)
2
4
3
5
1
Sual: Məlumatla (M) informasiya (İ) arasında əlaqədə həlledici rolu hansı qayda oynayır? (Sürət 
15.05.2014 15:40:15) (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil 
məlumatla (M) informasiya (İ) arasında əlaqədə həlledici rolu ümumi qayda (a) oynayır. 
məlumatla (M) informasiya (İ) arasında əlaqədə həlledici rolu məntiq qaydası (a) oynayır. 
məlumatla (M) informasiya (İ) arasında əlaqədə həlledici rolu hesabi qayda (a) oynayır.
məlumatla (M) informasiya (İ) arasında əlaqədə həlledici rolu interpretasiya qaydası (a) 
oynayır. 
Sual: Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur? (Sürət 15.05.2014 
15:40:17) (Çəki: 1)
2-lik 
16-lıq 
10-luq 
İxtiyari 
8-lik
Sual: Verilənlər ümumi halda hansı xarakteristikalar ilə təyin olunur? (Sürət 15.05.2014 
15:40:20) (Çəki: 1)
verilənin adı, qiyməti, tipi, strukturu. 
verilənin adı, qiyməti. 
verilənin qiyməti, tipi, strukturu. 
verilənin adı, strukturu. 
heç biri doğru deyil
Sual: İnformasiya sistemi nələrdən ibarətdir? (Sürət 15.05.2014 15:40:49) (Çəki: 1)
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə