B axiş Testlər /1509#01#Q14#01 Qiyabi/Baxış t est : 1509#01#Q14#01 q iyabiYüklə 8,39 Kb.

səhifə14/22
tarix14.05.2018
ölçüsü8,39 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Sual: Kombinatorikadan yazılı imtahan aparmaq üçün hərəsində 8 məsələ olmaqla 3 variant 
düzəltmək lazımdır. 24məsələni neçə üsulla 3 varianta bölmək olar? (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil 
B
ÖLMƏ
: 15#02 
Ad
15#02 
Suallardan
13
Maksimal faiz
13
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Verilənlərin əsas xarakteristikalarına aid deyil? (Çəki: 1)
qiymət 
ad 
tip 
tarix 


struktur
Sual: İnformasiya sisteminin əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
cədvəllər 
qrafiklər 
verilənlər bazası 
elektron cədvəllər 
əməliyyat 
Sual: Cəbri nəzəriyyə nədə qurulur? (Çəki: 1)
hər hansı konkret oblastda
hər hansı konkret simvolikada
istənilən menyuda
hər hansı konkret fəzada
hər hansı konkret menyuda
Sual: Hər birindən 3 nüsxə olmaqla 2 müxtəlif kitab var. Bu sayda kitablardan neçə cür kitab 
seçimi etmək olar? (Çəki: 1)
15 
10 
20
21
56
Sual: Dörd a, b, c, d elementlərindən5 elementli kimi neçə təkrarlı kombinezonlar düzəltmək 
olar? (Çəki: 1)
8
10
20
21
56
Sual: Dörd a, b, c, d elementlərindən 4 elementli kimi neçə təkrarlı kombinezonlar düzəltmək 
olar? (Çəki: 1)
8
10
20
35
15
Sual: Dörd a, b, c, d elementlərindən 3 elementli kimi neçə təkrarlı kombinezonlar düzəltmək 
olar? (Çəki: 1)
8
10
20
21
15


Sual: Dörd a, b, c, d elementlərindən 2 elementli kimi neçə təkrarlı kombinezonlar düzəltmək 
olar? (Çəki: 1)
8
10
6
21
15
Sual: Üç a, b, c elementlərindən 6 elementli kimi neçə təkrarlı kombinezonlar düzəltmək olar? 
(Çəki: 1)
28
45
6
21
15
Sual: Üç a, b, c elementlərindən 4 elementli kimi neçə təkrarlı kombinezonlar düzəltmək olar? 
(Çəki: 1)
10
45
6
21
15
Sual: Üç a, b, c elementlərindən 5 elementli kimi neçə təkrarlı kombinezonlar düzəltmək olar? 
(Çəki: 1)
10
45
6
21
12
Sual: Üç a, b, c elementlərindən iki elementli kimi neçə təkrarlı kombinezonlar düzəltmək olar? 
(Çəki: 1)
21
45
6
4
12
Sual: 36 standart kartdan, yalnız rəngləri ilə fərqləndirməklə 16 – sını neçə üsulla seçmək olar? 
(Çəki: 1)
960
965
heç biri doğru deyil
400
475
B
ÖLMƏ
: 15#03 
Ad
15#03 


Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: İS yaradılan müəssisədə verilənlərin mərkəzləşdirilmiş emalına və idarə olunmasına kim 
rəhbərlik edir? (Çəki: 1)
müəssisənin baş mühəndisi
hamısı doğrudur;
müəssisənin rəhbəri 
heç biri doğru deyil;
inzibatçı adlanan bir və ya bir neçə şəxsdən ibarət qrup;
Sual: İnformasiya və məlumat arasındakı əlaqə: (Çəki: 1)
qarşiliqsiz mənasızdır;
heç bir cavab doğru deyil.
qarşiliqli birmənalıdır;
qarşılıqlı birmənalı deyil
A, B, C variantları doğrudur.
Sual: Verilənlərin strukturu dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
verilənlərin qiyməti; 
verilənlərin özü; 
hər biri informasiya elementinin ümumi xarakteristikası;
informasiya elementinin tipi; 
heç biri doğru deyil;
Sual: Predikatlar hesabının əsas elementlərinə nələr daxildir? 1. dəyişənlər 2. fərdi(individ) 
sabitlər 3. predikat sabitləri 4. məntiqi bağlayıcılar 5. ümumilik və mövcudluq kvantorları (Çəki: 
1)
1,4
1,2,3,4,5
heç biri doğru deyil 
2,3
3,4
Sual: Rekursiv funksiya nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Hesablanılması üçün səmərəli funksiyaya malik olan funksiyaya
Hər hansı bir hesablamaya malik olan funksiyaya
İkilik hesablama sisteminə malik olan funksiyaya
Dəqiq və birqiymətli hesablama sisteminə malik olan funksiyaya
Hesablanılması üçün səmərəli alqoritmə malik olan funksiyaya 
B
ÖLMƏ
: 0101 (S
ÜRƏT
 15.05.2014 15:30:06)
Ad
0101 (Sürət 15.05.2014 15:30:06)
Suallardan
18
Maksimal faiz
18


Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Süni intellekt ideyası aşağıdakılardan hansına aiddir (Çəki: 1)
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon
Makkarti
Sual: İnformasiya nəzəriyyəsinin banisi kimdir (Çəki: 1)
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon
Makkarti
Sual: Məsələlərin labirint həlli modelinin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon
Torndayk
Sual: ERAM proqramının müəllifi kimdir (Çəki: 1)
Sleyalı 
Tyurinq
M.Bonqard
Şennon
Braun
Sual: "KORA" proqramının müəllifi kimdir (Çəki: 1)
Sleyalı
Tyurinq
M.Bonqard
Şennon
Braun
Sual: MULTİPLE proqramının müəllifi kimdir (Çəki: 1)
[yeni cavab]
[yeni cavab]
Sleyalı
Tyurinq
M.Bonqard
Şennon
Braun


Sual: Süni intellekt sistemləri özündə neçə əsas bloku birləşdirir (Çəki: 1)
2
4
3
6
5
Sual: Agent nədir (Çəki: 1)
fəaliyyətin nəticəsindən istifadə edən şəxs
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs
fəaliyyətdə olan və bu fəaliyyəti hərəkətə gətirən şəxs
fəaliyyətdən kənar şəxs
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Produksion sistemlərdə “Əgər” qaydası nəyi bildirir (Çəki: 1)
çıxarış
nəticə
fəaliyyət
göndərmə
giriş
Sual: Produksion sistemlərdə ““To” qaydası nəyi bildirir (Çəki: 1)
çıxarış
çıxış
daxil etmə
göndərmə
giriş
Sual: Produksion sistemlərdə “Əgər” qaydası nəyi bildirir (Çəki: 1)
çıxarış
nəticə
fəaliyyət
giriş
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Produksion sistemlərdə ““To” qaydası nəyi bildirir (Çəki: 1)
giriş
çıxış
daxil etmə
göndərmə
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Süni intellekt nədir? (Çəki: 1)
insan məntiqini maşınlarda tətbiq etmək məqsədi daşıyan riyazi elmdir
informasiya sistemlərini maşınlarada tətbiq edən riyazi elmdir.
informasiya axtarışlarını təmin edən elmdir
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərini öyrənən elmdir
telekommunikasiya vasitələrinin tətbiq edildiyini öyrənən elmdir
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə