B axiş Testlər /1509#01#Q14#01 Qiyabi/Baxış t est : 1509#01#Q14#01 q iyabiYüklə 8,39 Kb.

səhifə2/22
tarix14.05.2018
ölçüsü8,39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Kompüterdən, verilənlər bazasından (VB), verilənlər bazasının idarəetmə sistemindən , 
sistemin administratorundan 
xarici yaddaşında saxlanan verilənlər bazasından 
verilənlər bazasının idarəetmə sistemindən 
verilənlər bazasının idarəetmə sistemindən və sistemin administratorundan 
heç biri doğru deyil 
Sual: İstifadəçi-şəxslər İS-ə hansı sorğularla müraciət edə bilərlər? (Sürət 15.05.2014 15:41:22) 
(Çəki: 1)
ixtiyari 
yalnız reqlamentli 
həm reqlamentli, həm də ixtiyari 
qarşılıqlı 
heç biri doğru deyil
Sual: İstifadəçi-şəxslər İS-ə neçə cür sorğularla müraciət edə bilərlər? (Sürət 15.05.2014 
15:41:25) (Çəki: 1)
5
4
3
2
1
Sual: İstifadəçi-şəxslər qrupuna daxil olan istifadəçiləri hansı kateqoriyaya ayırmaq olar? (Sürət 
15.05.2014 15:41:27) (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil 
proqramçı olmayan istifadəçilər
proqramçı istifadəçilər
kollektiv istifadəçilər
proqramçı istifadəçilər və proqramçı olmayan istifadəçilər; 
Sual: Sorğuların və tələb olunan informasiyanın təsvir formasına görə istifadəçiləri hansı qrupa 
bölmək olar? (Sürət 15.05.2014 15:41:30) (Çəki: 1)
istifadəçi-proqramlara
istifadəçi-proqramlara və istifadəçi-şəxslərə 
istifadəçi-şəxslərə 
kollektivlərə
heç biri doğru deyil
B
ÖLMƏ
: 02#02
Ad
02#02
Suallardan
24
Maksimal faiz
24
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Çoxluqların birləşmə əməlinin riyazi simvolikası hansıdır? (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil.


Sual: Çoxluqların kəsişmə əməlinin riyazi simvolikası hansıdır? (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil


Sual: Çoxluqların çıxma əməlinin riyazi simvolikası hansıdır? (Çəki: 1)


heç biri doğru deyil.
Sual: Çoxluqların birləşmə əməli hansıdır? (Çəki: 1)
A\B 
heç biri doğru deyil.


Sual: Çoxluqların çıxma əməli hansıdır? (Çəki: 1)
A\B 
heç biri doğru deyil.
Sual: Çoxluqların kəsişmə əməli hansıdır? (Çəki: 1)


heç biri doğru deyil
A\B 
Sual: Çoxluqların simmetrik fərqi əməli hansıdır (Çəki: 1)
A\B 
heç biri doğru deyil.


Sual: Tamamlayıcı çoxluq necə işarə və təyin olunur? (Çəki: 1)


heç biri doğru deyil.
Sual: Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsinin kommutativlik (yerdəyişmə qanunu) xassələri 
hansıdır? (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil


Sual: Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsinin assosiativlik (birləşmə qanunu) xassələri hansıdır? 
(Çəki: 1)
heç biri doğru deyil.


Sual: Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsinin qarşılıqlı distributivlik (paylama qanunu) xassələri 
hansıdır? (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil. 
[yeni cavab]
[yeni cavab]
[yeni cavab]
[yeni cavab]
Sual: Aşağıdakı variantların hansında çoxluq düzgün verilib? 1. (1,5,4, 3.5) 2. Oyun kartının 
mastlarının simvolları: {♠,♣,♥,♦}; 3. Simvollar cütü: {☺,☻}; 4. R - tam ədədlər çoxluğu 5. 
N-rasional ədədlər çoxluğu (Sürət 15.05.2014 15:42:28) (Çəki: 1)
4,5 
1,2 
2,3,4 
4,1 
2,5
Sual: Çoxluqda elementlərin təqdim edilməsi neçə üsul ilə təsvir olunur? (Sürət 15.05.2014 
15:42:31) (Çəki: 1)
3


2
1
4
5
Sual: Fiziki modeldə verilənlər bazasının hansı sxemi təsvir edilir? (Sürət 15.05.2014 15:42:35) 
(Çəki: 1)
daxili (maşın)
ierarxik sxemdə 
şəbəkə 
relyasiya 
heç biri doğru deyil
Sual: Hansı şərtlərdə A çoxluğu B çoxluğunun məxsusi altçoxluğudur? (Sürət 15.05.2014 
15:42:38) (Çəki: 1)
heç biri doğru deyil.


Sual: Məntiqi modelin təsviri üçün istifadə olunan sxemlər hansılardır? (Sürət 15.05.2014 
15:42:41) (Çəki: 1)
relyasiya 
ierarxik və qraf 
şəbəkə və relyasiya 
ierarxik, şəbəkə və relyasiya 
heç biri doğru deyil.
Sual: Məntiqi modelin təsviri üçün neçə tip sxemdən istifadə oluna bilər ? (Sürət 15.05.2014 
15:42:44) (Çəki: 1)
5
2
1
4
3
Sual: Verilənlərin məntiqi və fiziki müstəqilliyi təmin etmək üçün onlar hansı səviyyələrdə təsvir 
olunur? (Sürət 15.05.2014 15:42:47) (Çəki: 1)
xarici, məntiqi və istifadəçi 
xarici, məntiqi və fiziki 
konseptual, məntiqi və fiziki 
xarici, məntiqi 
heç biri doğru deyil
Sual: Verilənlərin məntiqi və fiziki müstəqilliyi təmin etmək üçün onlar neçə səviyyədə təsvir 
olunur? (Sürət 15.05.2014 15:42:50) (Çəki: 1)
5
2
3
1
4
Sual: X={0,1}, Y={x,y} çoxluqlarının hasilini (Y×X) tapın (Sürət 15.05.2014 15:43:11) (Çəki: 1)
{(1,x),(0,y),(1,x),(1,y)} 
{(x,0),(x,1),(y,0),(y,1)} 
{(0,x),(0,y),(y,x),(1,y)} 
{(0,x),(0,y),(1,x),(1,y)} 
heç biri 
Sual: X={a,1}, Y={x,y} çoxluqlarının hasilini (X×Y) tapın (Sürət 15.05.2014 15:43:14) (Çəki: 1)
{(0,x),(0,y),(y,x),(1,y)} 
{(1,x),(a,y),(1,x),(1,y)} 
{(a,x),(a,y),(1,x),(1,y)} 
{(x,a),(x,1),(y,a),(y,1)} 
heç biri 
Sual: X={a,1}, Y={x,y} çoxluqlarının hasilini (Y×X) tapın (Sürət 15.05.2014 15:43:17) (Çəki: 1)
{(a,x),(a,y),(1,x),(1,y)} 
{(1,x),(a,y),(1,x),(1,y)} 
{(0,x),(0,y),(y,x),(1,y)} 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə