B axiş Testlər /1509#01#Q14#01 Qiyabi/Baxış t est : 1509#01#Q14#01 q iyabiYüklə 8,39 Kb.

səhifə4/22
tarix14.05.2018
ölçüsü8,39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2
5
6
Sual: Domenlərdə dəyişənlərlə aparılan relyasiya hesabının təhlükəsiz olması üçün neçə şərt 
ödənilmədir? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: Relyasiya hesabının təhlükəsiz olması üçün neçə şərt ödənməlidir? (Çəki: 1)
2
4
5
3
heç biri düz deyil 
Sual: Aşağıdakı əmrlərdən hansı kortejin A-qiymətlərinin dəyişdirilməsi əmridir? 1. ADD 2. Del 3. 
Up 4. Tap 5. Sap (Sürət 15.05.2014 15:46:02) (Çəki: 1)
5
3
4
2
1
Sual: Aşağıdakı əmrlərdən hansı nisbətdən kortejin silinməsi əmridir? 1. ADD 2. Del 3. Up 4. 
Tap 5. Sap (Sürət 15.05.2014 15:46:05) (Çəki: 1)
2
5
4
3
1
Sual: Düsturlar, dəyişənlərin-kortejlərin bu düsturlara sərbəst və əlaqəli daxil olmalarına görə 
rekursiv olaraq neçə cür təyin edilir? (Sürət 15.05.2014 15:46:08) (Çəki: 1)
2
5
7
3
4
Sual: Relyasiya hesabında düsturlada atomlar neçə tipdən ola bilər? (Sürət 15.05.2014 
15:46:11) (Çəki: 1)
3
2
4
5
1


Sual: 131.Mühakimənin hansı tipləri var? 1. deduktiv 2. induktiv 3. subyektiv 4. gerçəyə oxşar 
(Sürət 15.05.2014 15:46:30) (Çəki: 1)
1,2,4
4,3
2,3
2,3,1
2,3,4
Sual: Deduktiv mühakimə hansı prinsip ilə qurulur? 1. xüsusidən ümumiyə doğru 2. bütün sinif 
üçün ümumiləşdirmə 3. ümumidən xüsusiyə doğru (Sürət 15.05.2014 15:46:33) (Çəki: 1)
2
1
3
3,1
1,2
Sual: İnduktiv mühakimə hansı prinsip ilə qurulur? 1. xüsusidən ümumiyə doğru 2. bütün sinif 
üçün ümumiləşdirmə 3. ümumidən xüsusiyə doğru (Sürət 15.05.2014 15:46:36) (Çəki: 1)
2
1
1,2
3
1,3
B
ÖLMƏ
: 06#02 
Ad
06#02 
Suallardan
18
Maksimal faiz
18
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Düsturun eynigüclü çevirməsi nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Düsturun ona daxil olan dəyişənlərin qiymətlərinin ixtiyari dəstləri üçün ancaq “yalan” 
qiymətləri alan altdüsturu ilə əvəz edilməsinə bu düsturun eynigüclü çevirməsi deyilir
Düsturun özü ilə edilməsinə onun eynigüclü çevirməsi deyilir
Düsturun ona daxil olan dəyişənlərin istənilən kombinasıyası ilı əvəz edilməsinə bu 
düsturun eynigüclü çevirməsi deyilir
Düsturun ona daxil olan dəyişənlərin qiymətlərinin ixtiyari dəstləri üçün ancaq “doğru” 
qiymətləri alan altdüsturu ilə əvəz edilməsinə bu düsturun eynigüclü çevirməsi deyilir
Düsturun özü ilə eynigüclü düsturla əvəz edilməsinə bu düsturun eynigüclü çevirməsi deyilir
Sual: Hansı düsturlara eynigüclü düsturlar deyilir? (Çəki: 1)
Düsturlar onlara daxil olan dəyişənlərin qiymətlərinin bir sıra dəstləri üçün eyni qiymətlər 
alarlarsa, bu düsturlara eynigüclü düsturlar deyilir
Düsturlar onlara daxil olan dəyişənlərin qiymətlərinin ixtiyari dəstləri üçün ancaq “yalan” 
qiymətləri alarlarsa, bu düsturlara eynigüclü düsturlar deyilir


Düsturlar onlara daxil olan dəyişənlərin qiymətlərinin heç olmasa bir dəsti üçün eyni 
qiymətlər alarlarsa, bu düsturlara eynigüclü düsturlar deyilir
Düsturlar onlara daxil olan dəyişənlərin qiymətlərinin ixtiyari eyni dəstləri üçün eyni 
qiymətlər alarlarsa, bu düsturlara eynigüclü düsturlar deyilir 
Düsturlar onlara daxil olan dəyişənlərin qiymətlərinin ixtiyari eyni dəstləri üçün ancaq 
“doğru” qiymətləri alarlarsa, bu düsturlara eynigüclü düsturlar deyilir
Sual: Hansı mülahizələrə məntiqi doğru mülahizələr deyilir? (Çəki: 1)
Ziddiyyətlərdən yaranan mülahizələrə
İstənilən mülahizələrə
Tavtalogiyalardan düzəldilən mülahizələrə 
Dəyişənlərinin qiymətlərinin müəyyən birləşmələrində “doğru” qiymətlərini alan mülahizələrə
Dəyişənlərinin qiymətlərinin müəyyən birləşmələrində “yalan” qiymətlərini alan mülahizələrə
Sual: Hansı düsturlara eyniliklə doğru düsturlar və ya tavtalogiyalar deyilir? (Çəki: 1)
Dəyişənlərinin bir sıra həqiqi qiymətlərində “doğru” qiyməti alan düsturlar eyniliklə doğru 
düsturlar və ya tavtalogiyalar adlanır
Dəyişənlərinin ixtiyari həqiqi qiymətlərində “doğru” qiyməti alan düsturlar eyniliklə doğru 
düsturlar və ya tavtalogiyalar adlanır 
Dəyişənlərinin ixtiyari həqiqi qiymətlərində “doğru” və ya “yalan” qiyməti alan düsturlar 
eyniliklə doğru düsturlar və ya tavtalogiyalar adlanır
Dəyişənlərinin müəyyən həqiqi qiymətlərində “doğru” və ya “yalan”qiyməti alan düsturlar 
eyniliklə doğru düsturlar və ya tavtalogiyalar adlanır
Dəyişənlərinin ixtiyari həqiqi qiymətlərində “yalan” qiyməti alan düsturlar eyniliklə doğru 
düsturlar və ya tavtalogiyalar adlanır
Sual: “ VƏ” bağlayıcısı nəyi reallaşdırır? (Çəki: 1)
iki və ya daha çox operandın fərqini
iki və ya daha çox operandın dizyunksiyasını
iki və daha çox operandın konyunksiyasını 
iki və ya daha çox operandın implikasıyasını
iki və ya daha çox operandın ekvivalentliyini
Sual: “VƏ YA” bağlayıcısı nəyi reallaşdırır? (Çəki: 1)
iki və daha çox operandın ekvivalentliyini
iki və daha çox operandın koyunksiyasını
iki və daha çox operandın fərqini
iki və ya daha çox operandın dizyunksiyasını 
iki və daha çox operandın implikasıyasını
Sual: Aşağıdakı ardıcıllıqdan mötərizələrin köməyi ilə neçə yolla düstur almaq olar: (Çəki: 1)


32
16
12
9
19
Sual: Mülahizələrin dizyunksiyası nəyə deyilir? (Çəki: 1)
A və B mülahizələrinin heç olmasa biri doğru olduqda doğru, hər ikisi yalan olduqda və 
yalnız bu halda yalan olan “A və ya B” mülahizəsi A və B mülahizələrinin dizyunksiyası adlanır 
A və B mülahizələrinin hər biri doğru olduqda doğru, hər ikisi yalan olduqda və yalnız bu 
halda yalan olan “A və ya B” mülahizəsi A və B mülahizələrinin dizyunksiyası adlanır
A və B mülahizələrinin hər biri doğru olduqda doğru, hər ikisi yalan olduqda və yalnız bu 
halda yalan olan “A və B” mülahizəsi A və B mülahizələrinin dizyunksiyası adlanır
A və B mülahizələrinin hər biri doğru olduqda və yalnız bu halda yalan olan “A və ya B” 
mülahizəsi A və B mülahizələrinin dizyunksiyası adlanır
A və B mülahizələrinin hər biri yalan olduqda və yalnız bu halda yalan olan “A və ya B” 
mülahizəsi A və B mülahizələrinin dizyunksiyası adlanır
Sual: Hansı doğru deyil? (Çəki: 1)
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə