B axiş Testlər /1509#01#Q14#01 Qiyabi/Baxış t est : 1509#01#Q14#01 q iyabiYüklə 8,39 Kb.

səhifə9/22
tarix14.05.2018
ölçüsü8,39 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Sual: Aşağıdakı sxem nəyi yerinə yetirir? (Çəki: 1)
VƏ YA sxeminin nəticəsinin icrasını yerinə yetirir
Yox (inkar) sxeminin nəticəsinin inkarını yerinə yetirir
VƏ YOX sxeminin nəticəsinin icrasını yerinə yetirir
VƏ sxeminin nəticəsinin tətbiqini yerinə yetirir 
Heç bir variant doğru deyil
Sual: Aşağıdakı sxem nəyi yerinə yetirir? (Çəki: 1)
VƏ YA sxeminin nəticəsinin icrasını yerinə yetirir
Yox (inkar) sxeminin nəticəsinin inkarını yerinə yetirir
VƏ YOX sxeminin nəticəsinin icrasını yerinə yetirir
VƏ – YA YOX sxeminin nəticəsinin tətbiqini yerinə yetirir 
VƏ sxeminin nəticəsinin təsdiqini yerinə yetirir
Sual: Aşağıdakı sxem nəyi yerinə yetirir? (Çəki: 1)
VƏ YA sxeminin nəticəsinin icrasını yerinə yetirir
Yox (inkar) sxeminin nəticəsinin inkarını yerinə yetirir
VƏ YOX sxeminin nəticəsinin icrasını yerinə yetirir
İstisnalı VƏ – YA sxeminin nəticəsinin tətbiqini yerinə yetirir 
VƏ sxeminin nəticəsinin təsdiqini yerinə yetirir
Sual: X təpələr , U bu təpələrin cütləri çoxluğu olduqda aşağıdakılardan hansı G=(X,U) qrafının 
gövdə altqrafıdır? (Çəki: 1)


Sual: X təpələr, U bu təpələrin cütləri çoxluğu olduqda aşağıdakılardan hansı G=(X,U) qrafının 
alt qrafdır? (Çəki: 1)


B
ÖLMƏ
: 11#01 
Ad
11#01 
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Zəncir nədir? (Çəki: 1)
Zəncir – qonşu tillər ardıcıllığıdır
Zəncir – qonşu təpələr ardıcıllığıdır
Zəncir – qonşu vətərlər ardıcıllığıdır
Zəncir – qonşu qövslər ardıcıllığıdır
Zəncir – tillər ardıcıllığıdır


Sual: Yolun uzunluğu nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Yolun qövsləri sayına 
Yolun tilləri sayına və ya uzunluqları verildikdə onların uzunluqlarının cəminə 
Yolun tilləri sayına
Yolun uzunluqlarının cəminə
Yolun qonşu təpələrinin ardıcıllığına
Sual: Qrafda hansı yol kontur adlanır? (Çəki: 1)
qövsləri sayı bərabər olan
bütün təpələri üst – üstə düşən 
bütün təpələri və tilləri üst – üstə düşən
bütün tilləri üst – üstə düşən
birinci və sonuncu təpələr üst – üstə düşən 
Sual: Qrafda elementar yol nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Heç bir təpəsi üç dəfə rastlaşmayan yol elementar adlanır
Yolda birinci və sonuncu təpələr üst – üstə düşürsə, belə yol elementar adlanır
Hər bir təpəsi iki dəfə rastlaşan yol elementar adlanır
Heç bir təpəsi iki dəfə rastlaşmayan yol elementar adlanır
Hər bir təpəsi üç dəfə rastlaşan yol elementar adlanır
Sual: Qrafda yol nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Orqrafda birinin başlanğıcı digərinin sonu ilə üst – üstə düşən vətərlər ardıcıllığına yol deyilir
Orqrafda birinin sonu digərinin sonu ilə üst – üstə düşən qövslər ardıcıllığına yol deyilir
Orqrafda birinin sonu digərinin başlanğıcı ilə üst – üstə düşən qövslər ardıcıllığına yol deyilir
Orqrafda birinin sonu digərinin başlanğıcı ilə üst – üstə düşməyən qövslər ardıcıllığına yol 
deyilir
Orqrafda birinin başlanğıcı digərinin başlanğıcı ilə üst – üstə düşməyənən qövslər 
ardıcıllığına yol deyilir
Sual: Tam qraf nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Başlanğıcı və sonu olan qrafa tam qraf deyilir.
Qrafın istənilən iki təpəsi üçün onları birləşdirən til varsa, ona tam qraf deyilir
Şəbəkə şəkilli qraf tam qraf adlanır.
Sonlu sayda təpəsi olan qraf tam qraf adlanır.
Başlanğıc və sonu üst –üstə düşən qraf tam qraf adlanır.
Sual: Aşağıdakılardan hansı qraflar nəzəriyyəsində qarşıya çıxan məsələlərdəndir (Çəki: 1)
Qrafda bu və ya digər obyektlərin qurulması ilə əlaqədar məsələlər
Mümkün qədər sadələşdirilmiş obyektlərlə iş məsələsi
İstənilən məsələnin qrafının qurulması məsələsi
Obyektlərin alt obyektlərə bölünməsi məsələsi
İlkin dayaq planın qurulması məsələsi
B
ÖLMƏ
: 11#02 
Ad
11#02 
Suallardan
12
Maksimal faiz
12


Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Hansı qraf rabitəli qraf adlanır? (Çəki: 1)
Təpələri zəncirlə birləşdirilə bilməyən qraflar
İstənilən qraf
İstənilən iki təpəsi zəncirlə birləşdirilə bilməyən qraf
İstənilən iki qovşağı zəncirlə birləşdirilə bilməyən qraf 
İstənilən iki təpəsi zəncirlə birləşdirilə bilən qraf 
Sual: Yolun uzunluğu nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Yolun qövsləri sayına 
Yolun tilləri sayına və ya 
Yolun tilləri sayına
Yolun qövslərinin uzunluqları verildikdə onların uzunluqlarının cəminə 
Yolun qonşu təpələrinin ardıcıllığına
Sual: Qrafda hansı yol dövr adlanır? (Çəki: 1)
qövslərin sayı bərabər olan
bütün təpələri üst – üstə düşən 
birinci və sonuncu təpələri üst – üstə düşən 
bütün tilləri üst – üstə düşən
bütün təpələri və tilləri üst – üstə düşən
Sual: Elementar yol nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Heç bir təpəsi dörd dəfə rastlaşmayan yol elementar adlanır
Heç bir təpəsi iki dəfə rastlaşmayan yol elementar adlanır
Hər bir təpəsi iki dəfə rastlaşan yol elementar adlanır
Yolda birinci və sonuncu təpələr üst – üstə düşürsə, belə yol elementar adlanır
Heç biri doğru deyil
Sual: Multiqraf nədir? (Çəki: 1)
Bütün tilləri istiqamətlənmiş olan qraf
Müxtəlif təpələri eyni başlanğıc və son nöqtələrinə malik olan qraf
Müxtəlif qovşaqları eyni başlanğıc və son nöqtələrinə malik olan qraf
Köməkçi tilləri istiqamətlənmiş olan qraf 
Müxtəlif tilləri eyni başlanğıc və son nöqtələrinə malik olan qraf
Sual: İstiqamətlənmiş qraf nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Qrafın köməkçi tilləri istiqamətlənmiş olduqda, o istiqamətlənmiş qraf adlanır
Qrafın əsas tilləri istiqamətlənmiş olduqda, o istiqamətlənmiş qraf adlanır
Qrafın yardımçı tilləri istiqamətlənmiş olduqda, o istiqamətlənmiş qraf adlanır
Qrafın bütün tilləri istiqamətlənmiş olduqda, o istiqamətlənmiş qraf adlanır
Qrafın dövrü təşkil edən bütün tilləri istiqamətlənmiş olduqda, o istiqamətlənmiş qraf adlanır
Sual: İstiqamətlənməmiş qraf nəyə deyilir? (Çəki: 1)
Qrafın bütün təpələri istiqamətlənməmiş olduqda, o istiqamətlənməmiş qraf 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə