B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/ Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/18
tarix31.12.2021
ölçüsü3,66 Mb.
#81902
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
1632 az

B

ÖLMƏ

: #01#02 

Ad

#01#02 Стр. 6 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Suallardan

18

Maksimal faiz18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: RGB sistemi nəyin kodlaşdırılması üçündür? ) (Çəki: 1)

mətni informasiyanın 

ədədi informasiyanın 

qrafiki informasiyanın 

səs informasiyasının 

hec biri


Sual: Ən böyük informasiya tutumu hansı fayldadır? (Çəki: 1)

1 səhifə mətndə 

100x100 ölçüdə ağ-qara şəkildə

1 dəqiqəlik audioklipdə 

 1 dəqiqəlik videokliplər

hec biri


Sual: Aşağıda iki kodlaşdırma sxemi verilmişdir. Onları tapın. (Çəki: 1)

analoq kodlaşdırılması,cedvel kodlasmasi

yazı kodlaşdırılması, mətn kodlaşdırılması 

rəqəm kodlaşdırılması, qrafiki kodlaşdırma

elementar kodlaşdırma, mürəkkəb kodlaşdırma

hec biri


Sual: Analoq kodlaşdırmasını reallaşdıran texniki sistem hansıdır? (Çəki: 1)

elektrik siqnallarını qəbul edən və ötürən qurğular

radiosiqnalları qəbul edən və ötürən qurğular

rəqəmləri qəbul edən və ötürən qurğular

elektron informasiyaları qəbul edən qurğular

hec biri


Sual: Bir mərtəbəli 2-lik ədəddə nə qədər informasiya kəmiyyəti vardır? (Çəki: 1)

1 bayt 


1 bit

4 bit


3 bit 

Sual: Bit nədir? (Çəki: 1)

məntiqi elementdir

proqramlaşdırma dilinin konstantıdır

Стр. 7 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
alqoritm elementidir

informasiyanin minimal vahididir

hec biri

Sual: Bunlardan hansı kodlaşdırma sistemi deyil? (Çəki: 1)

Morze sistemi 

Bodo sistemi

Morrey sistemi

Simon sistemi

hec biri

Sual: Hansı kod sistemi UNİX əməliyyat sisteminin idarəsi altında işləyir? (Çəki: 1)

Morze kodu

KOU-8p kodlaşdırma sxemi

Unikode kodlaşdırma sxemi

Windows -25 kodlaşdırma sistemi

hec biri

Sual: Latın əlifbasının neçə müxtəlif kodirovkası vardır? (Çəki: 1)

iki (MS DOS, Windows)

üç (MS DOS, Windows, Macintosh)

bir (MS Windows)

beş (MS DOS, Windows, Macintosh, KOU-8, İSO)

hec biri

Sual: Təsvirlərin kodlaşdırılması modelindən ikisi aşağıada verilir. Onları tapın. (Çəki: 

1)

rast modeli, 3D modelimətn modeli, vektor odeli

Fayl modeli, qrafikmodeli

Cümlə modeli, ifadə modeli

hec biri


Sual: UTF-8 kodlaşdırma sistemində 16 bit kod şərq dilləri simvolları üçün neçə 

baytla ifadə edilir? (Çəki: 1)

 2 baytla

 4 baytla

 3 baytla

 5 baytla

hec biri

Sual: İlk kodlaşdırma sisteminin kim ixtira etmişdir? (Çəki: 1)

F. Bekon

 S.Morze


Стр. 8 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
 V.Bodo

 K.Murrey

hec biri

Sual: Kodlaşdırma metodu nədir? (Çəki: 1)

verilənlərin şərti simvollarla ifadə edilməsidir

raqam verilənlərinin analoq siqnallarına çevrilməsidir

yazının informasiya elementləri ilə verilənlər elementi arasında uyğunluqdur

 rəqəm və analoq verilənlərinin məcmuudur

hec biri

Sual: 1 bayt ilə neçə simvolu kodlaşdırmaq mümkündür? (Çəki: 1)

256

128


132

65536


512

Sual: Arif informatikadan “50” bal yığdı cümləsi neçə maşın sözüdür? (Çəki: 1)

17

35

745

10

Sual: ASCII-də 0-31-ə qədər kodlar nə üçün istifadə edilir (Çəki: 1)İdarəetmə kodlar üçün

Xüsusi simvollar üçün

Hesab əməlləri və xüsusi işarələr üçün

Riyazi simvollar üçün

Əlifbanın baş hərfləri üçün

Sual: İnformasiyanın strukturunu nə müəyyən edir? (Çəki: 1)

informasiyanin tərkib vahidlərinin qarsiliqli əlaqəsi; 

kodlaşdırmanın səviyyəsi;

bayt, kilobayt, meqobayt, qiqabayt;

informasiyanin dəyişmə sərhədi;

informasiyanin uzunluğu.

Sual: İnformasiyanın tədqiqat aspektləri: (Çəki: 1)

semantik, sintaksis, praqmatik

semantik, morfoloji, fonetik

sintaksis, qrammatik, fonetik

fonetik, praqmatik, semantik

Стр. 9 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
praqmatik, qrammatik, semantik


Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə