B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/ Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/18
tarix31.12.2021
ölçüsü3,66 Mb.
#81902
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
1632 az

B

ÖLMƏ

: #07#01 

Ad

#07#01 Suallardan

67

Maksimal faiz67

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Стр. 44 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Əməliyyat sistemləri yerinə yetirdiyi funksiyalara görə hansı qruplara ayrılır? 

(Çəki: 1)

Çoxməsələli, şəbəkə, birməsələli 

Biristifadəçili, qlobal

Şəbəkə, lokal, birməsələli

Bir məsələli, çoxməsələli, lokal

Lokal, qlobal, İnternet

Sual: Faylın adı maksimum neçə simvoldan ibarət ola bilər? (Çəki: 1)

256

5

3216

64

Sual: Bu əmrlərdən hansı Fayl menyusuna aid deyil? (Çəki: 1) Vırezat; 

Soxranit;

Sozdat; 

Peçat; 


Otkrıt.

Sual: Faylı kopyalamaq məqsədilə klaviaturada hansı düymələrdən istifadə olunur? 

(Çəki: 1)

Ctrl+C


Ctrl+X

Ctrl+V


Ctrl+Z

Sual: Faylı açmaq üçün mous-un hansı düyməsindən istifadə oluna bilər? (Çəki: 1)

 Sol

 Hər ikisi Heç biri

Sağ


Sual: Silinmiş faylları geri qaytarmaq üçün işçi stoldakı hansı obyektə daxil olmaq 

lazımdır? (Çəki: 1)

Recucle Bin

My computer

my document

heç biri


Sual: Əməliyyat sistemi nədir? (Çəki: 1)

Kompüterlə istifadəçi arasında dialoq yaradan proqram;

Стр. 45 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Tətbiqi proqramlar paketi; 

İxtiyari proqramlar; 

Texniki vasitələr; 

Heç biri.

Sual: Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Faylın tipini; 

Fayla qoyulan ixtiyari adı; 

Faylın ölçüsünü;

Heç bir mənası yoxdur; 

Sual: Fayl nədir? (Çəki: 1)

İnformasiyanın diskdə tutduğuadlandərılmış yer; 

Qovluq; 


Disk;

İcra olunan proqram; 

Operativ yaddaşda yerləşən informasiya.

Sual: Faylları idarə edən Moy kompyuter və Provodnik qovluqları nə ilə fərqlənir? 

(Çəki: 1)

Provodnik 2 pəncərəli qovluqdur;

Provodnik pozulmuş sənədlərlə işləmək üçündür;

Heç nə ilə fərqlənmir;

Provodnik yalnız faylları köçürmək üçündür;

Provodnik yalnız fayllara baxmaq üçündür

Sual: Faylın adı neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)

2

45

3

1Sual: Windows sistemində arxivləşdirmə proqramları: (Çəki: 1)

WinZip, WinRar, WinArj

Arj, WinRar,.Com

UnRar, .Exe, PkZip

WinZip , .Exe,.Zip .Rar

Sual: Kompyüterin fəaliyyətini təşkil və idarə edən proqramlar toplusu necə adlanır? 

(Çəki: 1)

Əməliyyat sistemi 

Şəbəkə sistemləri

Xidməti proqram sistemləri

Стр. 46 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sistem proqramları

Tətbiqi proqram paketi

Sual: Əməliyyat sistemləri hansılardır? (Çəki: 1)

OS/2, UNIX, MS DOS, Windows vista

Windows vista, Winanp, MS Excel

MS DOS, UNIX,MS Access

MS DOS, WindowsXP, MS Excel

WORD,Windows NT, OS/2

Sual: Eyni zamanda həll olunan məsələlərin sayına görə əməliyyat sistemləri: (Çəki: 

1)

Bir və çox məsələli2 və 8 məsələli

Şəbəkə və çox məsələli

1, 2 və çox məsələli

Şəbəkə və bir məsələli

Sual: Eyni zamanda işləyən istifadəçi sayına görə əməliyyat sistemləri: (Çəki: 1)

Bir və çox istifadəçili

Lokal və şəbəkə

çox istifadəçili və şəbəkə

Bir istifadəçili və çoxprosserlu

Lokal və çox istifadəçili

Sual: Əməliyyat sistemlərin yaranma tarixi ardıcıllığı (Çəki: 1)

Unix, MS DOS, OC/2, Windows

OC/2,MS DOS, Windows, Unix

MS DOS, OC/2, Windows, Unix

OC/2, Windows, Unix, MS DOS

Unix, OC/2, MS DOS, Windows

Sual: İnformasiya resurslarından istifadəsinə görə əməliyyat sistemləri: (Çəki: 1)

Lokal və şəbəkə

birməsələli və çoxməsələli

biristifadəçi və çoxistifadəçi

paket və vaxt bölgüsü

şəbəkə və çoxməsələli

Sual: Səbəkə proqram təminatı: (Çəki: 1)

Şəbəkənin resurslarını idarə edir

Sistem proqram vasitəsi yaradır

Tətbiqi proqram paketi yaradır

Yeni proqram vasitələri yaradır 

Стр. 47 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...İnterfeysinin imkanlarını genişləndirir

Sual: MS DOS əməliyyat sistemini təkrar yükləmək üçün eyni zamanda hansı 

düymələri sıxmaq lazımdır (Çəki: 1)

CTrl +End+ Del

Shift +Ctrl+Del

Shift +Alt +Del

Shift +Ctrl + Alt

Ctrl +Alt +Del

Sual: BIOS - nədir (Çəki: 1)

oyun proqramlar

proqramlaşdırma dilidir

giriş/çıxış baza sistemidir

dialoq örtük proqramıdır

əməliyyat sisteminin əmr dilidir

Sual: Əməliyyat sistemi ailəsi nədir? (Sürət 22.12.2010 12:24:50) (Çəki: 1)

bir vəçox məsələli əməliyyat sistemləri

bir vəçox istifadəçi əməliyyat sistemləri

lokal və şəbəkə əməliyyat sistemləri

eyni nüvəyə malik əməliyyat sistemləri

Sual: Əməliyyat sistemi nədir? (Sürət 22.12.2010 12:25:07) (Çəki: 1)

giriş-çıxı proseslərini tənzimləyən proqramlar

kompüterin işini tənzimləyən,istifadəçiyə mühit yaradan proqramlar

tətbiqi məsələnin həllini təmin edən proqramlar

qurğuları idarəedənproqramlar

istifadəçiyə interfeys təklif edən proqramlar

Sual: Əməliyyat sistemləri hansı funksiyaları yerinə yetirir? (Sürət 22.12.2010 

12:25:27) (Çəki: 1)

informasiyanın təşkilini və mühafizəsini təmin edir

giriş-çıxış qurğularını işə qoşur

kompüterlə periferiya qurğuları arasında verilənlərin mübadiləsini təşkil edir

istifadəçi ilə dialoqu təşkil edir, aparatları və kompüter resurslarını idarə edir

Sual: Əməliyyat sisteminin tərkibinə daxil deyildir? (Sürət 22.12.2010 12:25:43) (Çəki: 

1)

 BİOS


yükləyici proqram

drayverlər

əməliyyat sisteminin özəyi

Стр. 48 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı neçə meyara bölünür? (Sürət 22.12.2010 

12:26:16) (Çəki: 1)

2; 

5;

7;6;

Sual: Əməliyyat sistemlərinin iş rejimləri? (Sürət 22.12.2010 12:27:10) (Çəki: 1)

real vaxt

real vaxt bölgüsü

paket ilə iş

multi proqramlarla

bütün cavablar doğrudur

Sual: Əməliyyat sistemlərinin təsnifatının neçə meyarı var? (Sürət 22.12.2010 

12:27:31) (Çəki: 1)

8

165

7

2Sual: Aşağıda verilənlərdən hansı DOS faylının atributu deyil: (Sürət 22.12.2010 

12:27:49) (Çəki: 1)

R; 

H;

D;S;

Sual: BİOS harada yerləşir? (Sürət 22.12.2010 12:28:28) (Çəki: 1)

fəal yaddaş qurğusunda 

vinçesterdə

CD-ROM-da

xarici yaddaş qurğusunda

Sual: BİOS nədir? (Sürət 22.12.2010 12:28:48) (Çəki: 1)

oyun proqramıdır

proqramlaşdırma dilidir

giriş-çıxış baza elementidir

əməliyyat sisteminin əmr dilidir

Sual: Cari disk nədir? (Sürət 22.12.2010 12:29:41) (Çəki: 1)

istifadəçinin hazırki anda işlədiyi diskdir

CD-ROM-dur

Стр. 49 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
sərt diskidir

lazer diskidir

Sual: Comand.Com proqramı hansı funksiyanı yerinə yetirir? (Sürət 22.12.2010 

12:29:57) (Çəki: 1)

istifadəçinin verdiyi əmrləri emal edən proqramdır

giriş – çıxış qurğularını işə qoşan proqramdır

proqramları kompüterə yükləyən proqramdır

heç biri deyildir

Sual: CONFİG.SYS faylın hansı təyinatlı əmrlərdən ibarətdir? (Sürət 22.12.2010 

12:30:19) (Çəki: 1)

sistem parametrlərinin təyini və drayver proqramlarının yüklənməsi üçün nəzərdə 

tutulan əmrlərdən

bəzi sistem parametrlərinin təyini və drayver proqramlarının yüklənməsi üçün 

nəzərdə tutulan əmrlərdn

sistemin diaqnostikası və konfiqurasiyasını təyin edən əmrlərdən 

CONFİG.345 faylı mövcud deyil

Sual: CORY.SİYAHI.TXT.PRN əmri ilə hansı proses icra edilir? (Sürət 22.12.2010 

12:30:39) (Çəki: 1)

SİYAHI.TXT faylının surəti çap edilir

həmin fayl ləğv edilir

həmin fayl dıgərlərilə çap edilir

həmin faylın adı çap edilir

Sual: Daxili əmrlər nədir? (Sürət 22.12.2010 12:31:21) (Çəki: 1)

faylların və kataloqların yaradılması üçün verilən əmrlər

DOS-da quraşdırılmış əmrlərdir

latın hərflərində 255 simvolda çox olmayan istənilən fayl adıdır

.sys, .exe, .com genişləndirilməsi olan əmrlərdir

Sual: DOS-da PRN adı nəyi ifadə edir? (Sürət 22.12.2010 12:31:45) (Çəki: 1)

 monitoru

mausu


sistem blokunu

printer


Sual: DOS-un hansı əmrləri xarici əmrlər adlanır? (Sürət 22.12.2010 12:32:38) (Çəki: 

1)

periferiya qurğuları ilə işləmək üçün əmrlərdiskdə mühafizə edilən və lazım olanda çağrılan əmrlər

DOS-la reallaşdırılması mümkün olan bütün əmrlər

xarici yaddaşın qurulması üçün olan əmrlər

Стр. 50 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Fayl nədir? (Sürət 22.12.2010 12:32:59) (Çəki: 1)

printerdə çap edilmiş mətndir

diskdə adi olan proqram və ya verilənlərdir

fəal yaddaşda olan proqramdır

informasiyanın ölçü vahididir

Sual: Fayl sisteminin neçə təsvir forması var? (Sürət 22.12.2010 12:33:22) (Çəki: 1)

3

2

76

5

Sual: Fayla tam yol belədir: C: /DOC/ BABAYEVA.BMP. Onun genişləndirilmiş tipi hansıdır? (Sürət 22.12.2010 12:33:47) (Çəki: 1)

BABAYEVA.BMP

BMP

/DOC/ BABAYEVABMPC:/DOC/ BABAYEVA..BMP

Sual: Faylda edilmiş düzəlişləri saxlamaq üçün nə etmək lazımdır? (Sürət 22.12.2010 

12:34:08) (Çəki: 1)

faylı yadda saxlamaq 

 faylı çap etmək

faylı sıxmaq

faylı bağlamaq

Sual: Faylın şablon işarələri? (Sürət 22.12.2010 12:34:33) (Çəki: 1)

*,/

*, ?, 


?,” 

\ ?, 


/, ?,

Sual: Faylın ünvanı nədir? (Sürət 22.12.2010 12:36:48) (Çəki: 1)

faylın tipi

faylən adı

faylın həcmi

faylın yolu

faylın atributu

Sual: Faylın yeni adını ifadə edən əmri göstərin. (Sürət 22.12.2010 12:37:13) (Çəki: 

1)

RENAME


Стр. 51 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
RMDİB

TYPE


COPY

Sual: Hansı ad sərt diskin adıdır? (Sürət 22.12.2010 12:37:38) (Çəki: 1)

A:

B:

C:E:

Sual: Hansı fayl kataloqdadır? (Sürət 22.12.2010 12:38:06) (Çəki: 1)

C:/hasan/Sona.exe

A:/Eldar.doc

B:/sot/kot/tok/tot.xls

F:/A/Sona.jpg

G:/Sona/Haasan/con/at.mdb

Sual: Hansı genişləndirməyə malik fayl icra edilən hesab edilir? (Sürət 22.12.2010 

12:38:37) (Çəki: 1)

.ovl; 


sys; 

ptt; 


.exe

Sual: Hansılar antivirus proqramlardır? (Sürət 22.12.2010 12:41:19) (Çəki: 1)

AVP,Norton antivirus,Mozilla,Kaspresky

Norton Commander,DrWeb,Nod32,Kaspresky

Opera, Nod32,Kaspresky, Ms Afee, Avp

Nod32, Avp, Norton antivirus,WinZip, Kaspresky

DrWeb,Nod32,Avest Home,Ms Afee, Kaspresky

Sual: İşləyən fayllar hansılardır? (Sürət 22.12.2010 12:41:56) (Çəki: 1)

.doc,.xls 

.exe, .mdb

.bat, .sys 

.exe, .com

.zip, .com

Sual: Kaspresky antivirusunun növləri? (Sürət 22.12.2010 12:42:21) (Çəki: 1)

fayl, poçt,veb,antivirus, xaker

şəbəkə fayl,sektor,proqram,poçt

anti-xaker,veb,disk,klaster,fayl

poçt, anti-xaker,şəbəkə,

veb sektor,CD,poçt, Nod32

Стр. 52 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Klaster nədir? (Sürət 22.12.2010 12:42:52) (Çəki: 1)

cari diskin cığırlarıdır

yaddaşın verilənlər sahəsinin ardıcıl sektorlar qrupudur

carı kataloqda diskin içindəkilərin məzmunudur

DOS-da faylların yerləşmə cədvəlidir

Sual: Kataloq cədvəlində yazının strukturu neçə sahədən ibarətdir? (Sürət 

22.12.2010 12:43:16) (Çəki: 1)

5;

6;7;

8;

Sual: Kompüter dili ilə təbii dil arasında əlaqə yaradan proqramlar necə adlanır? (Sürət 22.12.2010 12:44:08) (Çəki: 1)

Rezident proqramlar

translyator proqramlar

brauzer proqramlar

qetri-rezident proqramlar

redaktor rpoqramlar

Sual: Ləğv edilmiş obyektlər müvəqqəti olaraq düşən qovluq necə adlanır? (Sürət 

22.12.2010 14:27:08) (Çəki: 1)

Корзина

Портфель


Блокнот

Мои докумены

Sual: Mətn fayl adında ən çox yayılmış genişləndirmə hansıdır? (Sürət 22.12.2010 

14:27:34) (Çəki: 1)

*.txt

*.COM


*.BMP

*.EXE


Sual: Mətn faylının düzgün yazılmış adını göstərin: (Sürət 22.12.2010 14:28:13) 

(Çəki: 1)

siqma.txt

siqma.SYS

siqma.TXT

siqma.com

Sual: MS DOS əməliyyat sisteminin əsas hissələrinə daxil deyil? (Sürət 22.12.2010 

14:46:01) (Çəki: 1)

Стр. 53 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
fayl sistemi

xarici qurğuların drayverləri

əməllər prosessoru

axtarış sistemləri

Sual: MS DOS-da diskin strukturu hansı sektorlardan ibarətdir? (Sürət 22.12.2010 

14:46:23) (Çəki: 1)

fiziki və məntiqi

mətni və rəqəm

qrafiki və təsviri

heç biri


Sual: MS DOS-da FAT 16-da klasterin maksimal fiziki ölçüsü nə qədərdir? (Sürət 

22.12.2010 14:46:46) (Çəki: 1)

0-100 Mbayt

4 Kbayt


16 Kbayt

32 Kbayt


Sual: MS DOS-da genişləndirilmiş yaddaş nədir? (Sürət 22.12.2010 14:47:38) (Çəki: 

1)

100 baytdan artıq yaddaş sahəsidir100 K bayta qədər yaddaş sahəsidir

1 M baytdan yuxarı yaddaş sahəsidir

1 Q bayt yaddaş sahəsidir

Sual: MS DOS-da yazı strukturunun ikinci sahəsi nəyi təsvir edir? (Sürət 22.12.2010 

14:48:01) (Çəki: 1)

 faylın arxivləşdirilməsini

faylın genişləndirilməsini

faylın sıxılmasını

faylın mühafizəsini

Sual: MS DOS-un disk faylları hansılardır? (Sürət 22.12.2010 14:48:52) (Çəki: 1)

CONFİG.SYS; İO.SYS

MSDOS.SYS; İO.SYS

MSDOS.COM; MS DOS.CON 

İO.SYS; MS DOS.PRN

Sual: Müxtəlif versiyalı əməliyyat sistemləri nə ilə fərqlənirlər? (Sürət 22.12.2010 

14:49:18) (Çəki: 1)

istifadəçi interfeysi ilə

aparat vasitəsi ilə

proqram interfeysi ilə

əməlyyat sistemlərini yaradan şirkətləri ilə

Стр. 54 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
yaranma tarixi ilə

Sual: Sistem proqram təminatı nədir? (Sürət 22.12.2010 14:50:44) (Çəki: 1)

Sistemin işini təmin edur və bizə kömək edir. Nəticəni çapa verir.

istifadəçinin və tətbiqi proqramların apparat vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin 

edir.

kompüteri sazlayır, informasiyanı emal edir, çıxışı təşkil edir.giriş-çıxış proqramlarıdır ki, məsələ həllini, qarşılıqlı əlaqəni təmin edir

istifadəçinin kompüterlə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir.

Sual: WindowsNT/2000/Vistanın fayl sistemləri hansılardır? (Sürət 22.12.2010 

14:53:41) (Çəki: 1)

FAT32

FAT16


NTFS

UDT


FATEXT

Sual: Yarlık nədir? (Sürət 22.12.2010 14:54:07) (Çəki: 1)

faylın, qovluğun, yaxud proqramın surətidir

direktoriyadır

faylın, qovluğun, yaxud proqramın qrafiki təsviridir

 faylın, qovluğun, yaxud proqramın yerdəyişməsidir
Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə