B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/ Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/18
tarix31.12.2021
ölçüsü3,66 Mb.
#81902
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
1632 az

B

ÖLMƏ

: #14#02 

Ad

#14#02 Suallardan

29

Maksimal faiz29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əsas menyudakı Spravka bəndi nə üçündür? (Çəki: 1)

Windows ƏS-nin məlumat kitabına daxil olmaq üçün 

Sistemi sazlamaq üçün; 

ƏS-nin işini dayandırmaq üçün; 

Fayl və qovluqları axtarmaq üçün;

Sistemi yükləmək üçün; 

Sual: “Tab” düyməsi kursoru neçə mövqe sağa atır? (Çəki: 1)

8.

5.3.

4.

10.Sual: Kataloqun əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1)

Стр. 80 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...bir daşıyıcıda müəyyən əlamətə görə qruplaşdırılan məlumatları saxlayır, ada 

malik olur, başqa kataloqda qeyd edilə bilər.

ada malik olur, ixtiyari məlumatı saxlayır və fiziki yaddaş sahəsidir.

asılı kataloqlar zənciridir, iyerarxik quruluşa malikdir, xarici yaddaş sahəsidir.

cari daşıyıcının adını göstərir, əməliyyat sisteminin bir moduludur və xarici 

yaddaş sahəsidir.

əmrləri daxil olduğu anda maşın dilinə çevirir, kompüterin idarə edilməsinə 

kömək edir və əmrləri interpretasiya edir.

Sual: Hansı bəndlərdə bütün əmrlər pəncərə menyusunda mövcuddur? 1)bərpa və 

daşıma 2)bərpa, daşıma və axtarış 3) axtarış və ölçünün dəyişdirilməsi 4) sənədlər, 

kiçiltmı və böyümə (Çəki: 1)

1və 2


3 və 4

2 və 3


2, 3v

3, 4 və 5

Sual: Əməliyyatlardan hansı cümlənin ayrılmasını təmin edir? (Çəki: 1)

Ctrl düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə

Shift düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.

cümlə üzərində mausla ikiqat qeyd etdikdə

Alt düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.

cümlə üzərində mausla üçqat qeyd etdikdə.]

Sual: Əməliyyatlardan hansı sətrin ayrılmasını təmin edir? (Çəki: 1)

sətir üzərində mausla üçqat qeyd etdikdə

Ctrl düyməsini tutub sətrin solunda mausla qeyd etdikdə 

sətir üzərində mausla ikiqat qeyd etdikdə

Ctrl düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.

Heç biri


Sual: Kompüter hansı şəkildə məlumatı emal edir? (Çəki: 1)

rəqəm formasında.

mətn formasında.

cədvəl formasında.

qrafik formada.

mətn və qrafik formada.

Sual: Bunlardan hansı Windows-un menyusu deyil? (Çəki: 1)

proqram menyusu.

vertikal menyu.

idarəedici menyu.

sistem menyusu

kontekst asılı menyu

Стр. 81 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Bunlardan hansı Windows-un pəncərəsi deyil? (Çəki: 1)

sistem pəncərəsi.

sənədlər pəncərəsi

açıq pəncərə

proqram pəncərəsi.

dialoq pəncərəsi.

Sual: Proqramlar neçə sinfə bölünürlər? (Çəki: 1)

3.

1.5.

4

2.Sual: Aşağıdakılardan hansı DOS-un modulu deyil? (Çəki: 1)

xarici qurğular drayveri.

ilkin yükləmə bloku.

kəsilmələrin işlənməsi modulu.

giriş-çıxışın baza sistemi (GÇBS).

GÇBS-ni genişləndirən modul.

Sual: Mausun sol və sağ düymələrinin funksiyasını dəyişmək üçün hansı əmrlər 

ardıcıllığı yerinə yetirilməlidir? (Çəki: 1)

Moy kompyuter - Panel upravleniya – Mış - Knopki mışi;

Mausun sol və sağ düymələrinin funksiyasını dəyişmək üçün hansı əmrlər 

ardıcıllığı yerinə yetirilməlidir?

Moy kompyuter - Panel upravleniya – klaviatura - skorost;

Moy kompyuter - Panel upravleniya – Mış - Obşie.

düzgün cavab yoxdur

Sual: Fayllar hansı qovluqlar vasitəsilə idarə olunur? (Çəki: 1)

Korzina 


Raboçiy stol 

Moi dokumentı

Proqrammı

Hamısı ilə

Sual: İcra olunmuş əmri ləğv etmək üçün hansı əmr yerinə yetirilməlidir? (Çəki: 1)

Pravka - Otmenit;

Vstavka - Zakladka

Pravka -Vırezat

Pravka – Vstavit

Vstavka - Otmenit

Стр. 82 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Provodnik qovluğunun sağ alt pəncərəsində nə yerləşir? (Çəki: 1)

Qovluqlar ağacı

Açılmış qovluqdakı sənədlərin adları

Proqramlar

Sənədlər haqqında məlumat

Sənədlərin xarakteristikası

Sual: Qovluğun daxilində qovluq yaratmaq mümkündürmü? (Çəki: 1)

Mümkündür

Mümkün deyil

Bəzi hallarda

Heç bir cavab düz deyil

hamısı düzdür

Sual: Fayla olan yolda D:\azeri \reklam.doc yazılışı nəyi göstərir? (Çəki: 1)

D-faylın yerləşdiyi diski, azeri- yerləşdiyi qovluğu, reklam- faylın adını, doc-tipini

D- proqramı, azeri faylı, reklam -qovluğu, doc- genişlənməni göstərir;

D- qovluğu, azeri proqramı, reklam- genişlənməni, doc- faylın 

Düzgün cavab yoxdur.

Bütün cavablar doğrudur

Sual: Bu əmrlərdən hansı sənədin sonuna keçməyə imkan verir? (Çəki: 1)

Ctrl+ End

PageUp 

End 


PageDown 

Enter


Sual: Hansı əmrə görə mətn sağ və sol tərəflərə düzləndirilir? (Çəki: 1)

Vıravnyat po şirine

Format- Spisok

Vıravnyat vlevo

Vıravnyat vpravo

Vıravnyat po sentru

Sual: Obyekti köçürməklə yerini dəyişməyin fərqi nədir? (Çəki: 1)

Yerini dəyişdikdə obyekt əvvəlki yerdə qalmır 

Köçürüldükdə obyekt dəyişmir, 

Köçürüldükdə obyekt itir; 

Yerini dəyişdikdə obyekti bərpa etmək olmur.

Heç bir fərqi yoxdur

Стр. 83 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Provodnik proqramındakı qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki “-“ işarəsi 

nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Bu qovluqda sistem faylları yerləşdirmək olmaz

Bu qovluğu pozmaq olmaz

Bu qovluğu köçürmək olmaz

Bu qovluğu digər qovluqlarla birləşdirmək olmaz

Qovluqdakı digər alt qovluqlar hazırda göstərilir və onlar gizlədilə bilər

Sual: Bu əmrlərdən hansı Vstavka menyusuna aiddir? (Çəki: 1)

Simvolı, Risunok, Razrıv

Otkrıt, Peçat, Sozdat

Kopirovat, Nayti, Vstavit

Şrift, Abzas, Kolonki

Parametrı, Orfoqrafiya

Sual: Mausun həssaslığı hansı əmrlər ardıcıllığı ilə tənzimlənir? (Çəki: 1)

Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Obşie

Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Knopki mışi

Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Ukazateli

Pusk – Nastroyka – Mış - Çuvstvitelnost

Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Peremeşenie

Sual: Bu klavişlərdən hansı bir söz sağa hərəkət etməyə imkan verir? (Çəki: 1)

Sual: Abzas, cədvəl və şəkilləri haşiyələmək üçün hansı menyudan istifadə etmək 

lazımdır? (Çəki: 1)

Tablisa

Fayl


Vid

Format


Okno

Sual: Provodnik qovluğunun sol alt pəncərəsində nə yerləşir? (Çəki: 1)

Qovluqlar ağacı

Sənədlərin adları

Xüsusi qovluqlar

Proqramlar

Sənədlər haqqında məlumat

Стр. 84 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Provodnik proqramında qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki «+» işarəsi 

nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Bu qovluqda digər alt qovluqlar var və onlar göstərilə bilə

Bu qovluğu pozmaq olmaz

Bu qovluğu başqaları ilə birləşdirmək olmaz

Bu qovluqda sistem faylları yerləşir

Bu qovluq boşdur

Sual: Əsas menyudakı Spravka bəndi nə üçündür? (Çəki: 1)

Windows ƏS-nin məlumat kitabına daxil olmaq üçün

Sistemi sazlamaq üçün

ƏS-nin işini dayandırmaq üçün

Fayl və qovluqları axtarmaq üçün

Sistemi yükləmək üçün

Sual: Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Faylın tipini; 

Fayla qoyulan ixtiyari adı

Faylın ölçüsünü; 

Heç bir mənası yoxdur

Faylın yaranma tarixini.

Стр. 85 из 85

Prometeus

02.04.2015http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...

Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə