B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/19
tarix26.08.2018
ölçüsü3,66 Mb.
#64700
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ümumi təyinatlı, çox güclü, çoxmaşınlı hesablayıcı sistemdir

ümumi təyinatlı, universal, çoxmaşınlı hesablayıcı serverdir

universal, çox güclü, super hesablayıcı sistemdir

Sual: Super kompüter... (Çəki: 1)

ƏS üçün vahid bütöv maşın kimi təsəvvür olunan hesablayıcı şəbəkədir

ƏS üçün vahid bütöv maşın kimi təsəvvür olunan maşınlar sistemidir

ƏS üçün vahid bütöv maşın kimi təsəvvür olunan maşınlar şəbəkəsidir

ƏS üçün vahid bütöv maşın kimi təsəvvür olunan şəbəkələr şəbəkəsidir

ƏS üçün vahid bütöv maşın kimi təsəvvür olunan maynfreymlər sistemidir

Sual: Müasir fərdi kompüter¬lərin arxitekturası... (Çəki: 1)

açıq sistem prinsipinə əsaslanır

qapalı sistem prinsipinə əsaslanır

magistral-modul prinsipinə əsaslanır

marşrut-modul prinsipinə əsaslanır

magistral-model prinsipinə əsaslanır

Sual: Arxitektura... (Çəki: 1)

kompüterin quruluş sxemidir

kompüterin tərkib elementlərinin yerləşmə qaydasıdır

qurğular, əlaqələr və əlaqələrin qurulması qaydaları çoxluğudur 

dəyişdirilməsinə icazə verilməyən qaydalar sistemidir

daim təkmilləşdirmə tələb edən struktur sxemidir

Sual: Maşındaxili sistem interfeysi dedikdə,... (Çəki: 1)

kompüter qurğularının birgə fəaliyyyəti qaydaları nəzərdə tutulur

kompüter qurğularının əlaqəli fəaliyyyəti qaydaları nəzərdə tutulur

kompüter bloklarını birləşdirən rabitə sistemi nəzərdə tutulur

kompüter qurğularının vahid idarəetmə qaydaları nəzərdə tutulur

kompüter qurğularının standart fəaliyyyət qaydaları nəzərdə tutulur

Sual: İnterfeysin reallaşdırdığı qayda nə adlanır? (Çəki: 1)

ünsiyyət 

mübadilə 

protokol 

ssenari 


standart 

Sual: Operativ yaddaş... (Çəki: 1)

relelər sırasından ibarətdir

kondensatorlar sırasından ibarətdir

triggerlər sırasından ibarətdir

mikrosxemlər sırasından ibarətdir

Стр. 73 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
mikroçiplər sırasından ibarətdir

Sual: Kompüterə informasiya daxil edən periferiya qurğularına... (Çəki: 1)

klaviatura, mış, trekbol, coystik, modem, adapter və s aiddir

klaviatura, mış, trekbol, coystik, skaner, adapter və s aiddir

klaviatura, mış, trekbol, coystik, skaner, dicitayzer və s aiddir

klaviatura, mış, trekbol, coystik, modem, dicitayzer və s aiddir

klaviatura, mış, trekbol, coystik, adapter, dicitayzer və s aiddir

Sual: 1 meqahers neçə taktdır? (Çəki: 1)

saatda 10 milyard

dəqiqədə 100 milyon

saniyədə 1 milyon 

dəqiqədə 1 milyard

saniyədə 10 milyon

B

ÖLMƏ

: 0501 

Ad

0501 Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kompüter... (Çəki: 1)

formal dillərdə tərtib edilmiş proqramlarla işləyir

formal dillərdə yazılmış alqoritmlərlə işləyir

2-lik say sistemində təsvir edilən rəqəmlərlə işləyir

2-lik və 8-lik say sistemlərində təsvir edilən rəqəmlərlə işləyir

2-lik, 8-lik və 16-lıq say sistemlərində təsvir edilən rəqəmlərlə işləyir

Sual: Ədəd nədir? (Çəki: 1)

müəyyən say sistemində verilmiş şərti koddur

müəyyən say sistemində verilmiş işarələrdir

müəyyən say sistemində verilmiş rəqəm kodudur

müəyyən say sistemində verilmiş rəqəmdir

müəyyən say sistemində verilmiş simvollardır

Sual: Roma rəqəmlərinin sayı nə qədərdir? (Çəki: 1)

9

87

6

Стр. 74 из 85Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...5

Sual: Say sisteminin əsası... (Çəki: 1)

rəqəmlərin ədəd əmələgətirmə üsuludur

toplama və çıxmadır

əlifbasındakı rəqəmlərin sayıdır

rəqəm və əməldir

əməlin icra qaydasıdır

Sual: Məntiqi dəyişən neçə qiymət alır? (Çəki: 1)

ixtiyari

sonlu


2

8

16Sual: Əsas məntiq əməlləri neçədir? (Çəki: 1)

6

103

5

7Sual: Məntiqi funksiya neçə qiymət alır? (Çəki: 1)

ixtiyari


sonlu

2

816

Sual: Məntiqi ifadədə əməl sırası... (Çəki: 1)

inversiya, konyunksiya, dizyunksiya, implikasiya

inversiya, konyunksiya, imlikasiya, dizyunksiya

daxili mötərizədə inversiya, konyunksiya, dizyunksiya

daxili mötərizədə inversiya, implikasiya, dizyunksiya

daxili mötərizədə implikasiya, konyunksiya, dizyunksiya

Sual: Tam ədədlər kompüter yaddaşında... (Çəki: 1)

2-lik ədədlər şəklində saxlanır

8-lik ədədlər şəklində saxlanır

qeyd edilmiş vergüllü formatda saxlanır

sürüşən vergüllü formatda saxlanır

normallaşdırılmış formatda saxlanır

Стр. 75 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Şəklin kodlaşdırılması... (Çəki: 1)

onun redaktə edilməsinə qadağa qoymaq deməkdir

ona gizli məna yükləmək deməkdir

onun rəngli nöqtə¬lərə çevrilməsi deməkdir

onu rənglərə ayırıb saxlamaq deməkdir

onu yad müdaxilədən gizlətmək deməkdir

Sual: Rastr şəkil... (Çəki: 1)

müxtəlif rəngli nöqtələrdən təşkil edilmış xətlərdən yaradılır

müxtəlif rəngli nöqtələrdən təşkil edilmış sütunlardan yaradılır

müxtəlif rəngli nöqtələrdən təşkil edilmış sətrlərdən yaradılır

müxtəlif rəngli nöqtələrdən təşkil edilmış sahələrdən yaradılır

müxtəlif rəngli nöqtələrdən təşkil edilmış siluetlərdən yaradılır

Sual: Rəngli nöqtə kodları... (Çəki: 1)

xarici yaddaşda saxlanır

operativ yaddaşda saxlanır

videoyaddaşda saxlanır

sabit yaddaşda saxlanır

daxili yaddaşda saxlanır

Sual: “VƏ” məntiqi elementi... (Çəki: 1)

girişə daxil olan siqnalın məntiqi inkarını reallaşdırır

girişə daxil olan 2 siqnalın məntiqi cəmini reallaşdırır

girişə daxil olan 2 siqnalın məntiqi hasilini reallaşdırır

girişə daxil olan 2 siqnalın birinin digərinə daxil olmasını reallaşdırır 

girişə daxil olan 2 siqnalın birinin digərinə assosiativliyini reallaşdırır

Sual: “VƏ YA” məntiqi elementi... (Çəki: 1)

girişə daxil olan 2 siqnalın məntiqi hasilini reallaşdırır

girişə daxil olan siqnalın məntiqi inkarını reallaşdırır

girişə daxil olan 2 siqnalın məntiqi cəmini reallaşdırır

girişə daxil olan 2 siqnalın birinin digərinə assosiativliyini reallaşdırır 

girişə daxil olan 2 siqnalın birinin digərinə daxil olmasını reallaşdırır

Sual: “DEYİL” məntiqi elementi... (Çəki: 1)

girişə daxil olan 2 siqnalın məntiqi cəmini reallaşdırır 

girişə daxil olan 2 siqnalın məntiqi hasilini reallaşdırır

girişə daxil olan siqnalın məntiqi inkarını reallaşdırır

girişə daxil olan 2 siqnalın birinin digərinə assosiativliyini reallaşdırır 

girişə daxil olan 2 siqnalın birinin digərinə daxil olmasını reallaşdırırB

ÖLMƏ

: #04#01 

Ad

#04#01 Стр. 76 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: 8-lik say sistemində axırıncı rəqəm hansıdır? (Çəki: 1)

7

86

heç biri


9

Sual: 16-lıq say sistemində neçə rəqəm var? (Çəki: 1)

10

15

169

heç biri


Sual: Say sistemlərinin hansı növləri mövcüddur? (Çəki: 1)

Mövgeli və mövgesiz 

2-lik, 8-lik, 16-lıq

2-lik və 10-luq

Rum rəqəmləri və 10-luq

2-lik, 8-lik, 10-luq, 16-lıq

Sual: Bir bayt neçə bitdir? (Çəki: 1)

32 16 

4Sual: Bir Kilobayt neçə baytdır (Çəki: 1)

1024


1000

32 


2048 

64

Sual: Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur? (Çəki: 1)2-lik 

Стр. 77 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...16-lıq 

10-luq 


8-lik

İxtiyari 

Sual: Manipulyator "mouse" nədir? (Çəki: 1)

məlumatı xaric edən qurğudur

məlumatı təsvir edən qurğudur

məlumatı skan edən qurğudur

məlumatı saxlayan qurğudur

məlumatı daxil edən qurğudur

Sual: 43 və 8 ədədlərinin cəmini 2-lik say sistemində göstərin. (Çəki: 1)

51; 


438

110011; 


10111

Sual: Bir bayt nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

9 bit

10 bit


7 bit

8 bit


Sual: İnformasiyanın minimal vahidi nədir? (Çəki: 1)

bayt


kilobayt

bit


kilobit

Sual: Kompüter informasiyanı hansı formada emal edir? (Çəki: 1)

mətni formada

kodlaşdırılmış formada

məntiqi formada 

söz formasında

Sual: Mövqeli say sistemlərini tapın. (Çəki: 1)

ikilik, səkkizlik

onaltılıq, iyirmilik

onluq, yüzlük

ikilik, beşlik

Sual: Neçə tip say sistemi vardır? (Çəki: 1)

Стр. 78 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
şərti və şərtsiz 

böyük və kiçik

mövqeli və mövqesiz

ardıcıl və paralel

Sual: Onaltılıq say sistemində “A” nəyə bərabərdir? ( (Çəki: 1)

16; 


12; 

65; 


10

Sual: Onaltılıq say sistemində A1F onluq say sistemində nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

2591(10)

2620(10)


242(10)

2121(10)


Sual: Onaltılıq say sistemində hansı həriflərdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

A,K,S,D,E,X

A,B,C,D,E,F

A,B,S,U,K,M

A,K,X,M,K,U

Sual: Onaltılıq say sistemində neçə rəqəm var? (Çəki: 1)

10; 

15; 


16; 

17

Sual: Say sistemi nədir? (Çəki: 1)hesablama əmrləridir

sayı miqdar bildirmək və təsvir etmək üçün istifadə olunan işarələr və üsullar 

toplusudur

riyazi modeldir

funksiyalar sistemidir

Sual: Hansı münasibət doğrudur? (Çəki: 1)

16(10) >10(16)

16 (10) < 10(16)

16(10)= 10(16)

16(10) ≤ 10(16)

Sual: Onluq say sistemində 26 ədədi 16-lıq say sistemində neçəyə bərabərdir? (Çəki: 

1)

Стр. 79 из 85Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...10; 

1A; 


110; 

1010


Sual: İkilik say sistemində verilmiş 1101 ədədi onluq say sistemindəki hansı iki ədədin 

cəmini göstərir? (Çəki: 1)

7 və 6; 

1100 və 1; 

3 və 1; 

11 və 5


Sual: Kompüter nə üçün 2-lik say sistemində işləyir? (Çəki: 1)

çünki yalnız iki vəziyyətdə ola bilən fiziki elementlərdən qurulmuşdur

çünki 2-lik say sistemində hesablamaq asandır

çünçki 2-likdən 8-liyə və 16-lığa keçmək asandır

çünki yalnız iki vəziyyətdə ola bilən məntiqi elementlərdn qurulmuşdur

çünki yalnız 2-lik say sistemi ilə işləmək mümkündür; B

ÖLMƏ

: #14#02 

Ad

#14#02 Suallardan

29

Maksimal faiz29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əsas menyudakı Spravka bəndi nə üçündür? (Çəki: 1)

Windows ƏS-nin məlumat kitabına daxil olmaq üçün 

Sistemi sazlamaq üçün; 

ƏS-nin işini dayandırmaq üçün; 

Fayl və qovluqları axtarmaq üçün;

Sistemi yükləmək üçün; 

Sual: “Tab” düyməsi kursoru neçə mövqe sağa atır? (Çəki: 1)

8.

5.3.

4.

10.Sual: Kataloqun əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1)

Стр. 80 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...bir daşıyıcıda müəyyən əlamətə görə qruplaşdırılan məlumatları saxlayır, ada 

malik olur, başqa kataloqda qeyd edilə bilər.

ada malik olur, ixtiyari məlumatı saxlayır və fiziki yaddaş sahəsidir.

asılı kataloqlar zənciridir, iyerarxik quruluşa malikdir, xarici yaddaş sahəsidir.

cari daşıyıcının adını göstərir, əməliyyat sisteminin bir moduludur və xarici 

yaddaş sahəsidir.

əmrləri daxil olduğu anda maşın dilinə çevirir, kompüterin idarə edilməsinə 

kömək edir və əmrləri interpretasiya edir.

Sual: Hansı bəndlərdə bütün əmrlər pəncərə menyusunda mövcuddur? 1)bərpa və 

daşıma 2)bərpa, daşıma və axtarış 3) axtarış və ölçünün dəyişdirilməsi 4) sənədlər, 

kiçiltmı və böyümə (Çəki: 1)

1və 2


3 və 4

2 və 3


2, 3v

3, 4 və 5

Sual: Əməliyyatlardan hansı cümlənin ayrılmasını təmin edir? (Çəki: 1)

Ctrl düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə

Shift düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.

cümlə üzərində mausla ikiqat qeyd etdikdə

Alt düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.

cümlə üzərində mausla üçqat qeyd etdikdə.]

Sual: Əməliyyatlardan hansı sətrin ayrılmasını təmin edir? (Çəki: 1)

sətir üzərində mausla üçqat qeyd etdikdə

Ctrl düyməsini tutub sətrin solunda mausla qeyd etdikdə 

sətir üzərində mausla ikiqat qeyd etdikdə

Ctrl düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.

Heç biri


Sual: Kompüter hansı şəkildə məlumatı emal edir? (Çəki: 1)

rəqəm formasında.

mətn formasında.

cədvəl formasında.

qrafik formada.

mətn və qrafik formada.

Sual: Bunlardan hansı Windows-un menyusu deyil? (Çəki: 1)

proqram menyusu.

vertikal menyu.

idarəedici menyu.

sistem menyusu

kontekst asılı menyu

Стр. 81 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Bunlardan hansı Windows-un pəncərəsi deyil? (Çəki: 1)

sistem pəncərəsi.

sənədlər pəncərəsi

açıq pəncərə

proqram pəncərəsi.

dialoq pəncərəsi.

Sual: Proqramlar neçə sinfə bölünürlər? (Çəki: 1)

3.

1.5.

4

2.Sual: Aşağıdakılardan hansı DOS-un modulu deyil? (Çəki: 1)

xarici qurğular drayveri.

ilkin yükləmə bloku.

kəsilmələrin işlənməsi modulu.

giriş-çıxışın baza sistemi (GÇBS).

GÇBS-ni genişləndirən modul.

Sual: Mausun sol və sağ düymələrinin funksiyasını dəyişmək üçün hansı əmrlər 

ardıcıllığı yerinə yetirilməlidir? (Çəki: 1)

Moy kompyuter - Panel upravleniya – Mış - Knopki mışi;

Mausun sol və sağ düymələrinin funksiyasını dəyişmək üçün hansı əmrlər 

ardıcıllığı yerinə yetirilməlidir?

Moy kompyuter - Panel upravleniya – klaviatura - skorost;

Moy kompyuter - Panel upravleniya – Mış - Obşie.

düzgün cavab yoxdur

Sual: Fayllar hansı qovluqlar vasitəsilə idarə olunur? (Çəki: 1)

Korzina 


Raboçiy stol 

Moi dokumentı

Proqrammı

Hamısı ilə

Sual: İcra olunmuş əmri ləğv etmək üçün hansı əmr yerinə yetirilməlidir? (Çəki: 1)

Pravka - Otmenit;

Vstavka - Zakladka

Pravka -Vırezat

Pravka – Vstavit

Vstavka - Otmenit

Стр. 82 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Provodnik qovluğunun sağ alt pəncərəsində nə yerləşir? (Çəki: 1)

Qovluqlar ağacı

Açılmış qovluqdakı sənədlərin adları

Proqramlar

Sənədlər haqqında məlumat

Sənədlərin xarakteristikası

Sual: Qovluğun daxilində qovluq yaratmaq mümkündürmü? (Çəki: 1)

Mümkündür

Mümkün deyil

Bəzi hallarda

Heç bir cavab düz deyil

hamısı düzdür

Sual: Fayla olan yolda D:\azeri \reklam.doc yazılışı nəyi göstərir? (Çəki: 1)

D-faylın yerləşdiyi diski, azeri- yerləşdiyi qovluğu, reklam- faylın adını, doc-tipini

D- proqramı, azeri faylı, reklam -qovluğu, doc- genişlənməni göstərir;

D- qovluğu, azeri proqramı, reklam- genişlənməni, doc- faylın 

Düzgün cavab yoxdur.

Bütün cavablar doğrudur

Sual: Bu əmrlərdən hansı sənədin sonuna keçməyə imkan verir? (Çəki: 1)

Ctrl+ End

PageUp 

End 


PageDown 

Enter


Sual: Hansı əmrə görə mətn sağ və sol tərəflərə düzləndirilir? (Çəki: 1)

Vıravnyat po şirine

Format- Spisok

Vıravnyat vlevo

Vıravnyat vpravo

Vıravnyat po sentru

Sual: Obyekti köçürməklə yerini dəyişməyin fərqi nədir? (Çəki: 1)

Yerini dəyişdikdə obyekt əvvəlki yerdə qalmır 

Köçürüldükdə obyekt dəyişmir, 

Köçürüldükdə obyekt itir; 

Yerini dəyişdikdə obyekti bərpa etmək olmur.

Heç bir fərqi yoxdur

Стр. 83 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Provodnik proqramındakı qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki “-“ işarəsi 

nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Bu qovluqda sistem faylları yerləşdirmək olmaz

Bu qovluğu pozmaq olmaz

Bu qovluğu köçürmək olmaz

Bu qovluğu digər qovluqlarla birləşdirmək olmaz

Qovluqdakı digər alt qovluqlar hazırda göstərilir və onlar gizlədilə bilər

Sual: Bu əmrlərdən hansı Vstavka menyusuna aiddir? (Çəki: 1)

Simvolı, Risunok, Razrıv

Otkrıt, Peçat, Sozdat

Kopirovat, Nayti, Vstavit

Şrift, Abzas, Kolonki

Parametrı, Orfoqrafiya

Sual: Mausun həssaslığı hansı əmrlər ardıcıllığı ilə tənzimlənir? (Çəki: 1)

Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Obşie

Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Knopki mışi

Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Ukazateli

Pusk – Nastroyka – Mış - Çuvstvitelnost

Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Peremeşenie

Sual: Bu klavişlərdən hansı bir söz sağa hərəkət etməyə imkan verir? (Çəki: 1)

Sual: Abzas, cədvəl və şəkilləri haşiyələmək üçün hansı menyudan istifadə etmək 

lazımdır? (Çəki: 1)

Tablisa

Fayl


Vid

Format


Okno

Sual: Provodnik qovluğunun sol alt pəncərəsində nə yerləşir? (Çəki: 1)

Qovluqlar ağacı

Sənədlərin adları

Xüsusi qovluqlar

Proqramlar

Sənədlər haqqında məlumat

Стр. 84 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Provodnik proqramında qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki «+» işarəsi 

nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Bu qovluqda digər alt qovluqlar var və onlar göstərilə bilə

Bu qovluğu pozmaq olmaz

Bu qovluğu başqaları ilə birləşdirmək olmaz

Bu qovluqda sistem faylları yerləşir

Bu qovluq boşdur

Sual: Əsas menyudakı Spravka bəndi nə üçündür? (Çəki: 1)

Windows ƏS-nin məlumat kitabına daxil olmaq üçün

Sistemi sazlamaq üçün

ƏS-nin işini dayandırmaq üçün

Fayl və qovluqları axtarmaq üçün

Sistemi yükləmək üçün

Sual: Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir? (Çəki: 1)

Faylın tipini; 

Fayla qoyulan ixtiyari adı

Faylın ölçüsünü; 

Heç bir mənası yoxdur

Faylın yaranma tarixini.

Стр. 85 из 85

Prometeus

02.04.2015http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...

Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə