B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/19
tarix26.08.2018
ölçüsü3,66 Mb.
#64700
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Sual: İnformasiyanın aktuallığı nədir (Sürət 21.12.2010 16:35:57) (Çəki: 1)

informasiyanın obyektivliyi və dolğunluğudur

informasiyanın axtarış və istifadə intensivliyidir.

informasiyanın carı vaxt müddətinə (anına) uyğunluq dərəcəsidir

informasiyanın məntiqi təzələnməsi və istifadə edilməsidir.

Sual: İnformasiyanın istifadə üçün açıq (ümumaçıq) olması xassəsi nəyi ifadə edur? 

(Sürət 22.12.2010 11:10:20) (Çəki: 1)

informasiyanın açıq mətbuatda dərc edilməsi və kütləvi istifadəsi

informasiyanın sensurasiz və müxtəlif informasiya kanalları ilə yayılması

informasiyanın genış şəkildə reklamlaşdırması və tiraclaşdırılması

verilənlərin açıq olması və onların istifadəsi üçün vacib informasiya metodlarının 

mövcudluğu

Sual: İnformasiyanın kəmiyyətinin ölçü vahidi nədir? (Sürət 22.12.2010 11:13:07) 

(Çəki: 1)

1 bod

1 bayt


1 bit

1 kbayt


Sual: İnformatikanın predmeti nədən ibarətdir (Sürət 22.12.2010 11:13:27) (Çəki: 1)

proqramlaşdırma

informasiya axtarışı

informasiya verilişi

informasiya texnologiyaları

Sual: İnsan üçün informasiyanın qeyri-müəyyənlik həddi necə adlanır? (Sürət 

22.12.2010 11:13:57) (Çəki: 1)

qeyri-müəyyənlik

entropiya

distropiya

kriptoqrafiya

Sual: İstifadəçi interfeysi nədir? (Sürət 22.12.2010 11:14:18) (Çəki: 1)

insanın aparat və proqram vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqə medodları və vasitələridir.

Insanla avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi arasında əlaqə mexanizmidir

Insanın aparat və proqram vasitlərini sistemləşdirilməsidir.

 İnsanla kompüter arasında əlaqələrin idarəedilməsidir

Sual: “İnformasiya texnologiyaları” sözündə neçə bayt vardır? (Sürət 22.12.2010 

11:15:02) (Çəki: 1)

24 bayt

192 bayt Стр. 5 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
27 bayt

25 bayt


Sual: 1 Qbayt nəyə bərabərdir? (Sürət 22.12.2010 11:15:30) (Çəki: 1)

2üstü 10Mbayt

10üstü3 Mbayt

1000 Mbayt 

1000000 Kbayt 

Sual: Aşağıda İnformatikanın təcrübi inkişaf istiqamətlərindən 2-si verilir. Onları tapın 

(Sürət 22.12.2010 11:17:26) (Çəki: 1)

sistemləşdirmə və normallaşdırma

verilənlərin mühafizəsi və emalı

proqramlaşdırma və avtomatlaşdırma

standartlaşdırma və mexanikləşdirmə

Sual: Aşağıda informasiyanın xassələrindən ikisi verilmışdir.Onları tapın. (Sürət 

22.12.2010 11:17:54) (Çəki: 1)

Obyektivlik, dolğunluq,

etibarlıq, aydınlıq

sadəlik, mürəkkəblik

idarəlik, izafilki

Sual: Bir bayt nəyə bərabərdir? (Sürət 22.12.2010 11:18:25) (Çəki: 1)

10 bitə 

10 kbayta

8 bitə 

1 boda


Sual: Fiziki (texniki) mənada verilənləri informasiyaya çevirmək üçün nələr olmalıdır? 

(Sürət 22.12.2010 11:18:47) (Çəki: 1)

eşitmə, dinləmə, hesablama metodları

görmə, oxuma, aparat metodları

hiss, qavrama, təxəyyülmetodları

kodlama, kodaçma, oxuma metodları

Sual: Informasiya nədir? (Sürət 22.12.2010 11:19:14) (Çəki: 1)

 anlayışdır

 xəbərdir

müəlumatdır

veriləndir

B

ÖLMƏ

: #01#02 

Ad

#01#02 Стр. 6 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Suallardan

18

Maksimal faiz18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: RGB sistemi nəyin kodlaşdırılması üçündür? ) (Çəki: 1)

mətni informasiyanın 

ədədi informasiyanın 

qrafiki informasiyanın 

səs informasiyasının 

hec biri


Sual: Ən böyük informasiya tutumu hansı fayldadır? (Çəki: 1)

1 səhifə mətndə 

100x100 ölçüdə ağ-qara şəkildə

1 dəqiqəlik audioklipdə 

 1 dəqiqəlik videokliplər

hec biri


Sual: Aşağıda iki kodlaşdırma sxemi verilmişdir. Onları tapın. (Çəki: 1)

analoq kodlaşdırılması,cedvel kodlasmasi

yazı kodlaşdırılması, mətn kodlaşdırılması 

rəqəm kodlaşdırılması, qrafiki kodlaşdırma

elementar kodlaşdırma, mürəkkəb kodlaşdırma

hec biri


Sual: Analoq kodlaşdırmasını reallaşdıran texniki sistem hansıdır? (Çəki: 1)

elektrik siqnallarını qəbul edən və ötürən qurğular

radiosiqnalları qəbul edən və ötürən qurğular

rəqəmləri qəbul edən və ötürən qurğular

elektron informasiyaları qəbul edən qurğular

hec biri


Sual: Bir mərtəbəli 2-lik ədəddə nə qədər informasiya kəmiyyəti vardır? (Çəki: 1)

1 bayt 


1 bit

4 bit


3 bit 

Sual: Bit nədir? (Çəki: 1)

məntiqi elementdir

proqramlaşdırma dilinin konstantıdır

Стр. 7 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
alqoritm elementidir

informasiyanin minimal vahididir

hec biri

Sual: Bunlardan hansı kodlaşdırma sistemi deyil? (Çəki: 1)

Morze sistemi 

Bodo sistemi

Morrey sistemi

Simon sistemi

hec biri

Sual: Hansı kod sistemi UNİX əməliyyat sisteminin idarəsi altında işləyir? (Çəki: 1)

Morze kodu

KOU-8p kodlaşdırma sxemi

Unikode kodlaşdırma sxemi

Windows -25 kodlaşdırma sistemi

hec biri

Sual: Latın əlifbasının neçə müxtəlif kodirovkası vardır? (Çəki: 1)

iki (MS DOS, Windows)

üç (MS DOS, Windows, Macintosh)

bir (MS Windows)

beş (MS DOS, Windows, Macintosh, KOU-8, İSO)

hec biri

Sual: Təsvirlərin kodlaşdırılması modelindən ikisi aşağıada verilir. Onları tapın. (Çəki: 

1)

rast modeli, 3D modelimətn modeli, vektor odeli

Fayl modeli, qrafikmodeli

Cümlə modeli, ifadə modeli

hec biri


Sual: UTF-8 kodlaşdırma sistemində 16 bit kod şərq dilləri simvolları üçün neçə 

baytla ifadə edilir? (Çəki: 1)

 2 baytla

 4 baytla

 3 baytla

 5 baytla

hec biri

Sual: İlk kodlaşdırma sisteminin kim ixtira etmişdir? (Çəki: 1)

F. Bekon

 S.Morze


Стр. 8 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə