B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/19
tarix26.08.2018
ölçüsü3,66 Mb.
#64700
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 V.Bodo

 K.Murrey

hec biri

Sual: Kodlaşdırma metodu nədir? (Çəki: 1)

verilənlərin şərti simvollarla ifadə edilməsidir

raqam verilənlərinin analoq siqnallarına çevrilməsidir

yazının informasiya elementləri ilə verilənlər elementi arasında uyğunluqdur

 rəqəm və analoq verilənlərinin məcmuudur

hec biri

Sual: 1 bayt ilə neçə simvolu kodlaşdırmaq mümkündür? (Çəki: 1)

256

128


132

65536


512

Sual: Arif informatikadan “50” bal yığdı cümləsi neçə maşın sözüdür? (Çəki: 1)

17

35

745

10

Sual: ASCII-də 0-31-ə qədər kodlar nə üçün istifadə edilir (Çəki: 1)İdarəetmə kodlar üçün

Xüsusi simvollar üçün

Hesab əməlləri və xüsusi işarələr üçün

Riyazi simvollar üçün

Əlifbanın baş hərfləri üçün

Sual: İnformasiyanın strukturunu nə müəyyən edir? (Çəki: 1)

informasiyanin tərkib vahidlərinin qarsiliqli əlaqəsi; 

kodlaşdırmanın səviyyəsi;

bayt, kilobayt, meqobayt, qiqabayt;

informasiyanin dəyişmə sərhədi;

informasiyanin uzunluğu.

Sual: İnformasiyanın tədqiqat aspektləri: (Çəki: 1)

semantik, sintaksis, praqmatik

semantik, morfoloji, fonetik

sintaksis, qrammatik, fonetik

fonetik, praqmatik, semantik

Стр. 9 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
praqmatik, qrammatik, semantik

B

ÖLMƏ

: #11#01

Ad

#11#01Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Üçüncü nəsil EHM-lər də onların element bazası: (Çəki: 1)

inteqral sxemli 

böyük inteqral sxemli 

yarımkeçirici tranzistorlu

tranzistorlu

hiper inteqral sxemli

Sual: ASCII NƏDİR? (Çəki: 1)

Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi

Milli kodlar cədvəli

Kodlar cədvəli

Universal kod

Milli COD

Sual: İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır? (Çəki: 1)

şifahi və yazılı

cədvəl və qrafik.

cədvəl və rəqəm idarəetmə kodları

şifahi və qrafik.

yazılı və qrafik.

Sual: Bir bit nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

0 və ya 1 

 0 

1və 0 


1

 2 


Sual: Takt tezliyinin ölçü vahidi (Çəki: 1)

Meqahers


takt vahidi 

Vatt


Takt siqnalı 

Стр. 10 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Kbayt 

Sual: Monitor nə üçündür? (Çəki: 1)

İnformasiyanı təsvir etmək üçün; 

İnformasiyanı emal etmək üçün;

İnformasiyanı daxil etmək üçün; 

İnformasiyanı çap etmək üçün;

İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

Sual: F1, F2,…,F10 klavişləri necə adlanır? (Çəki: 1)

Funksional klavişlər.; 

Xidməti klavişlər; 

Əlavə klavişlər;

İdarəetmə klavişlər; 

Hərf-rəqəm klavişləri

Sual: Kompüterin sürətini xarakterizə edən göstərici hansıdır? (Çəki: 1)

Takt tezliyi; 

Mərtəbəlilik; 

Operativ yaddaşın həcmi;

Klaviatura;

Prosessor.

Sual: Hansı model Pentiumdur? (Çəki: 1)

İntel – 80586 

İntel – 80486 

İntel – 8086 

İntel – 80286 

İntel – 80386 

Sual: Printer nə üçündür? (Çəki: 1)

İnformasiyanı çap etmək üçün;; 

İnformasiyanı təsvir etmək üçün 

İnformasiyanı emal etmək üçün; 

İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün; 

İnformasiyanı daxil etmək üçün.

Sual: Gbit nəyə bərəbərdir ? (Çəki: 1)

 10 bit

1000000 bayt 218 bit

1000 Kbayt

2^30 bit

Стр. 11 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: Ardıcıllıq düzdür? (Çəki: 1)

informasiya, istifadəçi, verilən

bilik, verilən, xəbər;

verilən, bilik, informasiya;

verilən, informasiya, bilik.

informatika istifadəçi, verilən

Sual: Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi necə adlanır? (Çəki: 1)

ASCII


ANSI

UNICOD


Milli COD

Kodlar cədvəli

Sual: İnformasiya ......... şəklində ötürülür, ....... şəklində saxlanılır. (Çəki: 1)

Siqnal, kod

Bayt, Fayl 

Fayl, kod

Siqnal, Fayl

Bit, SiqnalB

ÖLMƏ

: #02#01 

Ad

#02#01 Suallardan

56

Maksimal faiz56

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İnformasiya nədir? (Çəki: 1)

obyekt və hadisələr haqqında əldə edilmiş məlumat, bilik, verilənlər

obyektin ölçüsü, verilən

hadisə haqqında məlumat

xəbər, obyektin xassələri

obyektin yeri və bilik

Sual: İnsan informasiyanı ən çox necə alır? (Çəki: 1)

görməklə;

eşitməklə;

oxumaqla;

hiss etməklə.

hec biri


Стр. 12 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: İnformasiyanın qeyd edilməsi və vasitələri: (Çəki: 1)

mətn-simvol, qrafika, səs, rəqəm;

kodlaşdırma və modulyasiya;

mətn-simvol, qrafika, say sistemi;

rəqəm, hərf, söz, elan

mətn- simvol, hərf, işarə

Sual: İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır? (Çəki: 1)

yazılı və şifahi; 

mətn-simvol;

qrafiki, səs, simvol;

qeydiyyatı və yazılı olması; 

ilkin və törəmə.

Sual: Informasiyanı ölçmək üçün ən minimal informasiya vahidi? (Çəki: 1)

Bit


Bayt

Kbayt


Mbayt

Gbayt


Sual: 2^40 bayta bərabər olan məlumatın miqdar vahidi hansıdır? (Çəki: 1)

1 Tbayt


1 Qbayt

1 Kbayt


1 Mbayt

Heç biri


Sual: Bit nədir? (Çəki: 1)

İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi

İnformasiyanın saxnalılması vahidi

İnformasiyanın ötürülməsi vahidi

İnformasiyanın müqayisə vahidi

Hesablama üçün istifadə edilən vahid

Sual: Aşağıdakı cümlədə bitlərin sayını təyin edir: *WORK * IN * THE* FIRM (Çəki: 1)

 144


45

694


176

1000


Стр. 13 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə