B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/19
tarix26.08.2018
ölçüsü3,66 Mb.
#64700
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

texniki vasitələrdə formal şəkildə təsvir olunan (kodlaşdırılan) məlumat

baş vermiş hadisə barədə gerçək fakt

gələcəkdə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan məlumat

saxlanılması vacib olan məlumat

ötürülməsi tələb olunan məlumat

Sual: İnformasiyanın miqdarı nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

bitlə

baytla


 Kilobaytla

Meqabaytla

Giqobaytla

Sual: İnformasiyanın həcmi nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

bitlə

baytla


Kilobaytla

Meqabaytla

Giqobaytla 

Sual: İnformasiyanın miqdarı nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

ləğv edilən qeyri-müəyyənliyi

ləğv edilən naməlumluğu

ləğv edilən anlaşılmazlığı

ləğv edilən inamsızlığı

ləğv edilən tərəddüdü

Sual: İnformasiyanın həcmi nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

informasiya daşıyan simvolların sayını

informasiyanın yaddaşda tutduğu yeri

informasiya daşıyıcılarının məcmusunu

kompüter yaddaşının tutumunu

ötürmə vaxtının uzunluğunu

Sual: İnformasiya texnologiyası ilə kompüter texnologiyasının nə fərqi var? (Çəki: 1)

birinci ikincidən geniş anlayışdır

ikinci birincidən geniş anlayışdır

heç bir fərqi yoxdur

bunlar sinonim anlayışlardır

bunlar bir araya sığmayan anlayışlardır

Sual: Kompüter texnologiyası dedikdə, ... (Çəki: 1)

aparat və proqram vasitələrindən istifadə texnologiyası başa düşülür

informasiya və kommunikasiya texnologiyası başa düşülür

Стр. 18 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
konkret informasiyanın emalı texnologiyası başa düşülür

konkret informasiyanın saxlanması və emalı texnologiyası başa düşülür

konkret informasiyanın emalı və ötürülməsi texnologiyası başa düşülür

Sual: İnformasiya texnologiyası dedikdə, nə başa düşülür? (Çəki: 1)

konkret informasiyanın emalı prinsipləri, metodları və vasitələri

informasiya emalı ilə bağlı əməliyyatlar zənciri

informasiyanın saxlanması və emalı ilə bağlı əməliyyatlar zənciri

informasiyanın emalı və ötürülməsi ilə bağlı əməliyyatlar zənciri

informasiyanın emalı və istifadəsi ilə bağlı əməliyyatlar zənciri

Sual: İKT-İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları elmi nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

informasiya proseslərinin səmərəli təşkili üsullarını

informasiya emalının səmərəli metodlarını

informasiyanın səmərəli saxlanmasının təşkili prinsiplərini

informasiyanın səmərəli emalı və ötürülməsi üsullarını

informasiyanın optimal dəyişdirilməsi qaydalarını

Sual: İnformasiya texnologiyaları hansı elmi istiqamətə aiddir? (Çəki: 1)

texniki elmdir: fundamental informatikanın bölməsidir

riyazi elmdir: nəzəri informatikanın bölməsidir

humanitar elmdir: tətbiqi informatikanın bölməsidir

riyazi elmdir: tətbiqi informatikanın bölməsidir

texniki elmdir: texniki informatikanın bölməsidir

Sual: İKT elminin perspektiv tətbiqi sahələri hansılardır? (Çəki: 1)

Multimedia, qrafika, intellektual interfeyslər, neyro və korporativ şəbəkələr

Kompüter qrafikası, rahat interfeyslər və korporativ şəbəkələr

Kompüter qrafikası, geoinformasiya sistemləri və neyroşəbəkələr 

Multimedia texnologiyaları, rahat interfeyslər və korporativ şəbəkələr

Kompüter qrafikası, rahat interfeyslər və multimedia texnologiyaları

Sual: İnformatikanın əhəmiyyəti nədir? (Çəki: 1)

zehni, məntiqi təfəkkürü, mühakimə və təhliletmə bacarığını artırır

zehni fəaliyyəti intensivləşdirir 

mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərini yüksəlddir

elmi, praktiki bilikləri genişləndirir

dünyadakı elektron informasiya resurslarını təhlil etməyi öyrədir

Sual: İnformasiya prosesləri dedikdə, nə başa düşülür? (Çəki: 1)

informasiyalar üzərində yerinə yetirilən müxtəlif proseslərin məcmusu 

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsi

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsi, təqdim edilməsi

informasiyanın ölçülməsi, saxlanması, emalı, ötürülməsi, təqdim edilməsi

Стр. 19 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
informasiyanın alınması, ölçülməsi, saxlanması, emalı, ötürülməsi

Sual: Məsələnin kompüterdə həllə hazırlanması mərhələlərinə nələr aiddir? (Çəki: 1)

formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsi, təqdim edilməsi 

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsi

informasiyalar üzərində yerinə yetirilən müxtəlif proseslərin məcmusu

informasiyanın alınması, ölçülməsi, saxlanması, emalı, ötürülməsi

Sual: Formallaşdırma mərhələsində nə iş görülür? (Çəki: 1)

tədqiqat obyektinin konseptual modeli qurulur

tədqiqat obyektinin instensional modeli qurulur

tədqiqat obyektinin ekstensional modeli qurulur

tədqiqat obyektinin infoloji modeli qurulur

tədqiqat obyektinin kanonik modeli qurulur

Sual: Konseptual model nə üçündür? (Çəki: 1)

obyektin riyazi modelini qurmaq üçün

obyektin iqtisadi modelini qurmaq üçün

obyektin iqtisadi-riyazi modelini qurmaq üçün

obyektin imitasiya modelini qurmaq üçün

obyektin funksional modelini qurmaq üçün 

Sual: Riyazi modelin reallaşdırılması üçün nə edilir? (Çəki: 1)

həll alqoritmi və proqram hazırlanır

blok-sxem tərtib edilir

blok-sxemə müvafiq proqram yazılır

verilənlər bazası yaradılır

kompüter işə qoşulur

Sual: Konseptual model... (Çəki: 1)

əvvəlcə kompüter modelinə, sonra isə informasiya modelinə çevrilir

əvvəlcə riyzi modelə, sonra isə informasiya modelinə çevrilir

əvvəlcə kompüter modelinə, sonra isə imitasiya modelinə çevrilir

əvvəlcə riyazi modelə, sonra isə imitasiya modelinə çevrilir

əvvəlcə infoloji modelə, sonra isə dataloji modelə çevrilir

Sual: Kompüter hansı iki aspektin vəhdətidir? (Çəki: 1)

aparat və proqram

qurğu və drayver

magistral və modul

elektron və elektromexaniki 

prosessor və yaddaş

Стр. 20 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə