B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə1/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


B
AXIŞ
Testlər
/3505#01#Y15#01#500/Baxış
T
EST
: 3505#01#Y15#01#500
Test
3505#01#Y15#01#500
Fənn
3505 - Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
Təsviri
Müəllif
Administrator P.V.
Testlərin vaxtı
80 dəqiqə
Suala vaxt
0 Saniyə
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
170 (34 %)
Suallardan
500
Bölmələr
27
Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant
B
ÖLMƏ
: 01#01
Ad
01#01
Suallardan
18
Maksimal faiz
18
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Bazar nədir? (Çəki: 1)
 əmtəə və xidmətlərin reallaşdığı məkandır
 kənd təsərrüfatı məhsullarının satıldığı yerdir
iqtisadı cəhətdən müstəqil olan alıcı və satici arasındakı münasibətlər sistemidir
 müxtəlif istehlak dəyərlərinin satıldığı meydandır
 daxili və xarici qüvvələrin fəaliyyət göstərdiyi məkandir
Sual: Bazar statistikasının rolu nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
 bazarın inkişaf xarakterinə dair məlumat toplayır
 qiymətlərin səviyyəsinə və inflyasiya proseslərinə dair informasiya mənbəidir
 istehlak bazarının malla təminatına dair informatordur
 malların iqtisadı və coğrafiya ərazidə hərəkəti proseslərini öyrənir
bütün bu proseslrə və məsələlər üzrə informasiya mənbəidir
Sual: Bazar statistikasının predmeti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)


əmtəə və xidmətlərdir
bazar münasibətləridir
tələblə təklifin nisbətidir
miqdarda ölçülə bilən kütləvi bazar hadisə və prosesləridir
qiymətlərin səviyyəsi və dinamikasıdır
Sual: Bazarlar hansı qruplara ayrılır? (Çəki: 1)
 təbii xammal bazarları
 kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları
 sənaye məhsulları bazarları
istehsal vasitələri bazarı, istehlak malları bazarı, xidmətlər bazarı
 qeyri-ərzaq məhsulları bazarı
Sual: Bazarda alqı-satqının əsas forması hansıdır? (Çəki: 1)
barter
nisyə satış
girovla satış
nəqd satış
müqavilə ilə satış
Sual: Bazarda rəqabət nədir? (Çəki: 1)
bazarda alıcı ilə satıcı arasında gedən mübarizədir
 satıcı ilə bazarın rəhbərliyi arasındakı mübarizədir
öz həmkarını sıxışdırıb bazardan çıxarmaq və bunun hesabına mümkün qədər çox 
mənfəət əldə etmək arzusudur
satıcıların öz arasında gedən mübarizədir
daha çox mal satmağa xidmət edən vasitədir
Sual: Kommersiya nədir? (Çəki: 1)
 ticarətin sinonimidir
 alqı-satqı formasıdır
 mal mübadiləsinin anonimidir
mənfəət əldə etməyə yönəldilən fəaliyyətdir
 ticarətin bir formasıdır
Sual: Bazar statistikasının fuksional vəzifələri nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
bazarın böyüklüyünü öyrənmək
bazarın coğrafiyasını öyrənmək
statistik informasiyanı toplamaq, təhlil etmək və qiymətləndirmək
bölgəvi bazarların xüsüsi çəkilərini öyrənmək
mal dövriyyəsinin ümumi həcmini hesablamaq
Sual: III blok göstəricilər nəyi xarakterizə edir? (Çəki: 1)
bazarın ümumi vəziyyətini
tələb və təklifin nisbətini
mal ehtiyatlarını və malın hərəkətini
 bazarın miqyasını və əsas nisbətlərini
qiymətlərin səviyyəsini


Sual: V blok göstəricilər nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)
bazarın konyukturasını
qiymətlərin səviyyəsini
bazar fəaliyyətinin iqtisadı səmərəsini, səmərəlılıyını və sosial nəticələrini
mal ehtiyatlarını və mal dövriyyəsini
mal dövriyyəsinin sürətini
Sual: Əmtəə və xidmətlər bazarı statistıkasının sahələr hansılardır? (Çəki: 1)
iqtisadı statistika
sosial statistika
ticarət statistikası
istehsal vasitələrinin topdansatışı statistikası,istehlak mallarının topdan və pərakəndə 
satışı statistikası, ictimai iaşə statistikası və xidmətlər staistikası
ictimai iaşə statistikası və xidmətlər staistikası
Sual: Əmtəə bazarının göstəricilər sisteminin əsasında nə durur? (Çəki: 1)
Bazar statistikanın metodları
Sosial iqtisadi statistikanın metodologiyası
Bazarın əsas sosial və iqtisadi kateqoriyaları
Istehsal vasitələri və istehlak şeyləri bazarı
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
Sual: Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikasının sahələrinə aiddir: (Çəki: 1)
Əhali statistikası
Səhiyyə sttistikası
Əhalinin həyat səviyyəsistatistikası
İctimai iaşə statistikası
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
Sual: Konyuktura sözünün mənası nədir? (Çəki: 1)
Nisbət
Göstərici
Orta göstərici
Birləşdirirəm
Qiymət
Sual: Bazar tərəfmüqabillərinin təsnifatı hansılardır? (Çəki: 1)
Satıcılar və alıcılar
Ticarət təşkilatları və xidmət müəssisələri
Ticarət təşkilatları və topdansatış müəssisələri
Alıcılar və istehsal müəssisələri
 Alıcılar və xidmət sahələri
Sual: Ərzaq bazarı hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)
 İstehsal və istehlak bazarı
 İstehlak və alıcı bazarı
Topdan və istehlak bazarı
Topdan və istehsal vasıtələri bazarı
 Pərakəndə və alıcı bazarı


Sual: Xidmət nədir? (Çəki: 1)
Məmulatların emalıdır ;
Ayrı-ayrı fərqlər üçün görülən işdir ;
Fəaliyyətin elə növüdür ki, o məhsulun maddi-əşya formasını dəyişmir;
Məhsulların çeşidlənməsi və çəkilib-bükülməsidir ;
Məhsulun müəyyən məsafəyə daşınmasıdır .
Sual: Məhsul nədir? (Çəki: 1)
İstehsalın son nəticəsidir ;
Xammal və materialdan texnoloji üsullarla əldə olunan məmulatdır ;
 Emaldan keçmiş materialdır ;
 Istehsalı başa çatmış obyektdir ;
Müəssisənin yaratdığı müəyyən istehlak dəyərləridir .
B
ÖLMƏ
: 01#02
Ad
01#02
Suallardan
10
Maksimal faiz
10
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Bazar tərəf müqabilləri hansı qruplara ayrılır? (Çəki: 1)
 istehsalçılar
distributorlar
satıcılar və alıcılar
 idarə və təşkilatlar
son istehlakçılar
Sual: Satıcılar hansı qruplara ayrılırlar? (Çəki: 1)
sənaye müəssisələri
kənd təsərüfatı müəssisələri
fərdi istehsalçılar
istehsalçılar, ticarət vasitəçıləri, müxtəlif idarə və təşkilatlar, əhali
Distibutorlar
Sual: Alıcılar hansı qruplara ayrılırlar? (Çəki: 1)
sənaye müəssisələri
emal edici müəssisələr, distributorlar, son kütləvi istehlakçılar, əhali
ticarət müəssisələri
kənd təsərrüfatı müəssisələri
tikinti təşkilatları
Sual: Ticarət vasitəçiləri kimi kimlər çıxış edə bilər? (Çəki: 1)
 dövlət müəssisələri
 kənd təsərrüfatı konerativləri
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə