B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə14/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Sual: Tamamilə köhnəldiyinə görə il ərzində silinən əsas fondların tam dəyərinin 1800 min man, 
ilin əvvəlinə olan əsas fondların dəyərinin 6000 min man, ilin axırına isə 7200 min manat 
olduğunu bilərək, əsas kapitalın sıradan çıxma əmsalını hesablayın (Çəki: 1)
20,0%
24,0%
28,0%
30,0%
36,0%
Sual: Əsas kapitalın ortaillik tam dəyərinin 6000 min man, ticarət əlavəsi məbləğinin isə 3000 
min man olduğunu bilərək fondtutumunu müəyyən edin. (Çəki: 1)
3,0manat
2,5 manat
2,0 manat
1,8 manat
1,5 manat
Sual: Ticarət formalarının səmərəliliyi təhlil olunarkən verilən indekslərin hansı düstüründan 
istifadə oluna bilər? (Çəki: 1)
Sual: Bazar infrastrukturuna hansı ünsürlər daxil edilmir? (Çəki: 1)
ticarət anbar binalrı və onların avadanlıqları
ticarət və kassa texnikası
rabitə və nəqliyyat vasitələri
əmək ehtiyatları
mal ehtiyatları
Sual: Firmanın mağazalarında çalışan işçilərin sayı əsas dövrdəkinə nisbətən hesabat 
dövründə 8,0 % ixtisar edilmiş, həmin dövrdə mal dövriyyəsi 16,0% artmışdır. Əmək 
məhsuldarlığının necə dəyişdiyini müəyyən edin. (Çəki: 1)
10,2% artmış
12,5% artmış
20,8 artmış
26,0 artmış
8,8% aşağı düşmüşdür


Sual: Mal dövriyyəsinin orta sürətinə hansı amillər təsir göstərir? (Çəki: 1)
bazarın konyukturası
tələb və təklifin nisbəti
bazar subyektlərinin işgüzar fəallığı
əhalinin alıcılıq qabiliyyəti
ayrı-ayrı mal qrupları üzrə dövriyyə sürətinin dəyişməsi vı dövriyyənin quruluşunun 
dəyişməsi
Sual: Mal ehtiyatının növləri hansılardır? (Çəki: 1)
istehlakçılardakı mal ehtiyyatı
istehlakşılardakı mal ehtiyatı
yolda olan mal ehtiyatı
Cari, mövsümi və sığorta mal 
istehlakçilardakı mal ehtiyat, yolda olan mal ehtiyatı
Sual: Mal göndərmə müqaviləsinin miqdarca yerinə yetirilməsi qiymətləndirilərkən hansı 
göctəricildən istofadə olunur? (Çəki: 1)
Sual: Mal göndərmənin faktiki həcminin müqailədəki həcmindən kənarlaşmasına hansıamillər 
göstərir? (Çəki: 1)
mal satanların müqavilə öhdəlikləri yerinə yetirilməsi
mal satanların başqa ölkədə yerləşməsi
coğrafi şərait
qiymətin səviyyəsi,malların miqdarı və çeşidi
ərazi
Sual: Ticarət müəssisəsində işçilərinəmək məhsuldarlığı əsas dövrdəkinə nisbətən hesabat 
dövründə 20%, işçilərin sayıisə 50% artmışdır. Mal dövriyyəsinin necə dəyişdiyini müəyyən 
edin: (Çəki: 1)
1,8 dəfə
118 %
1,1 dəfə


90 %
25 %
Sual: Ticarət mərkəzinin mal ehtiyatı oetyabrayınn 1-nə 600, noyabr 1-nə 620,dekabrın 1-nə 
630, sonrakı ili 1 yanvarna 636 mln. manat olmuşdur.Mal ehtiyatının orta həcmini hesablayın: 
(Çəki: 1)
518 mln.man
725 mln.man
623 mln.man
105 mln.man
237 mln.man
Sual: Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə mal dövriyyəsinin fiziki həcmi 20%, satılan mallrın 
qiyməti isə 5% artmışdır. Mal dövriyyəsi indeksini hesablayın (Çəki: 1)
20%
18%
26%
17%
8%
Sual: Mart ayında nağazanın mal dövriyyəsinin məbləği 800 min man, aprel ayın 1-nə mal 
ehtiyatının həcmi 100 min manat olmuşdur. Mal dövriyyəsinin malla təmin olunması 
göstəricisini hesablayın. (Çəki: 1)
4 gün
5 gün
8 gün
7 gün
10 gün
Sual: Mal ehtiyatı indeksnin İe=1,51, mal dövriyyəsi indeksinin isə 1,11 olduğunu bilərək 
dövriyyə vaxtı indeksini hesablayın (Çəki: 1)
0.778
0.823
0.954
1.090
1.446
Sual: Mal ehtiyatı indeksnin İe=1,33, mal dövriyyəsi indeksinin isə 1,11 olduğunu bilərək 
dövriyyə vaxtı indeksini hesablayın (Çəki: 1)
0.778
0.823
0.954
1.198
1.446
Sual: Mağazanın yanvarın 1-nə olan mal ehtiyatı 1700 min.man, dekabr ayındakı mal 
dövriyyəsi 9500 min man. olmuşdur. Dekabr ayında mal dövriyyəsinin malla təmin olunması 
göstəricisini hesablayın (günlə) (Çəki: 1)
4.1
4.5


5.6
5.8
6.4
Sual: Mağazanın yanvarın 1-nə olan mal ehtiyatı 1600 min.man, dekabr ayındakı mal 
dövriyyəsi 9400 min man. olmuşdur. Dekabr ayında mal dövriyyəsinin malla təmin olunması 
göstəricisini hesablayın (günlə) (Çəki: 1)
4.1
4.5
5.9
5.8
6.4
Sual: Mağazanın ortarüblük mal ehtiyatı 300 min manat, rüblük mal dövriyyəsi isə 500 min 
manat olmuşdur.Hər bir dövriyyənin orta müddətini hesablayın: (Çəki: 1)
1.2
1.3
1.4
1.7
2.0
Sual: Mağazanın ortarüblük mal ehtiyatı 400 min manat, rüblük mal dövriyyəsi isə 560 min 
manat olmuşdur.Hər bir dövriyyənin orta müddətini hesablayın: (Çəki: 1)
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
Sual: Ticarət müəssisəsinin mal ehtiyatının fevralın 1-nə 440 min man, yanvar ayındakı mal 
satışının həcminin 2200 min manat olduğunu bilərək ehtiyat tutumu göstəricisini hesablayın 
(Çəki: 1)
0.10
0.15
0.20
0.30
0.40
Sual: Ticarət müəssisəsinin mal ehtiyatının fevralın 1-nə 410 min man, yanvar ayındakı mal 
satışının həcminin 2100 min manat olduğunu bilərək ehtiyat tutumu göstəricisini hesablayın 
(Çəki: 1)
0.10
0.15
0.20
0.30
0.40
Sual: Satılmış məhsul və xidmətlərin dəyərinin 600 min manat , dövriyyə kapitalının orta 
dəyərinin 150 min manat olduğunu bolərək , təhkim olma əmsalını hesablayın : (Çəki: 1)
4


5
6
0.25
0.50
Sual: Əsas dövrdə mal dövriyyəsinin sürəti 5, hesabat dövründə 6 olarsa əmtəə tədavülünün 
sürəti indeksi necə olar? (Çəki: 1)
0.83
1
1.2
11
5.5
Sual: Yanvar ayı üzrə mal dövriyyəsi 125 mln manat olmuşdur. Orta günlük mal dövriyyəsi nə 
qədər olar? (Çəki: 1)
 10,4 mln man
4 mln
 12 mln man
5 mln man
6,25 mln man
Sual: Tədavül sferasında mövcud mal ehtiyyatı il ərzində 4 dəfə dövr edirsə, bir dövriyyənin 
müddətini hesablayın: (Çəki: 1)
 60 gün
90gün
360 gün
180 gün
120 gün
Sual: Mart ayının 1-nə mal ehtiyyatı 150 mln manat, fevral ayında mal dövriyyəsinin həcmi isə 
500 min manat olmuşdur. Ehtiyyat tutumunu hesablayın: (Çəki: 1)
350 manat
149.5 mln manat
300 manat
 200 manat
 500 min manat
B
ÖLMƏ
: 06#03
Ad
06#03
Suallardan
16
Maksimal faiz
16
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Mart ayının 1-ə magazanın mal ehtiyatının 300 min manat, fevrai atindakı mal 
dövriyyəsinin həcmi 120 min manat olduğu halda ehtiyat tutumu göstəricisinin hesablayın. 
(Çəki: 1)
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə