B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə15/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1800 man
2000 man
2500 man
2800 man
3000 man
Sual: Ticarət firmasında orta mal ehtyatı əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə 12,0%, bir 
günlük mal dövriyyəsi isə 50,% artmışdır. Malların dövriyyə vaxtının necə dəyişdiyini tapın 
(Çəki: 1)
65,0 %
133,9%
74,7%
85,6%
96,6%
Sual: Ticarət mərkəzinin mal ehtiyatı oktyabrın 1-nə 600, noyabrın 1-nə 620, dekabrın 1-nə 
630, sonrakı ilin 1 yanvarına 636 mln. man olmuşdur. İV rübdə pərakəndə mal dövriyyəsi 315 
mln.man olmuşdur. Mal dövriyyəsinin ehtiyat tutumunu hesablayın (Çəki: 1)
1,5
1,7
1,9
2,0
2,2
Sual: Ticarət firmasının mal ehtiyatı oktyabrın 1-nə 600, noyabrin 1-nə 620, dekabrın 1-nə 630, 
sonrakı ili 1 yarısına 636 mln. man təşkil edir. İV rübdə pərakəndə mal dövriyyəsi 315 mln. 
man. olmuşdur. Dövriyyənin sayını hesablayın (Çəki: 1)
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
Sual: Cari ildə müəssisənin əldlə etdiyi təzə əsas fondların dəyərinin 900 min man, ilin əvvəlinə 
əsas kapitalın tam dəyərinin 3000 min man, ili axırına ısə 3600 min manta olduğunu bilərək 
onların təzələnmə əmsalını hesablayın (Çəki: 1)
30,0%
35,0%
25,0%
22,0%
20,0%
Sual: Ticarət firmasının pərakəndə mal dövriyyəsi əsas dövrdə 92,0 mln.man., hesabat 
dövründə isə 40,8 mln.man., ticarət sahəsi isə uyğun olaraq 8280 və 12688 min m2 olmuşdur. 
Ticarət sahələrindən istifadənin ( 1m2-ə düşən mal dövriyyəsi indeksinin) necə dəyişdiyini 
müəyyən edin. (Çəki: 1)
20,0%
24,4%
26,8%
28,8%
30,6%


Sual: Müəssisədə görülən işlərə dair aşağıdakı məlumat vardır İşlərinin mexanikləşdirilməsinin 
ümumi əmsalını hesablayın (Çəki: 1)
50,0%
55,0%
52,8 %
54,4%
56,8%
Sual: Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən ətin fərdi qiymət indeksini hesablayın: (Çəki: 1)
0.875; 
1.40; 
1.05;
0.865; 
1.50;
Sual: Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən düyünün fərdi qiymət indeksini hesablayın: (Çəki: 1)
0.667; 
1.40; 
1.05;
0.875; 
1.50;
Sual: Aşağıdakı şərti məlumatlara əsasən südün fərdi qiymət indeksini hesablayın: (Çəki: 1)


1.50; 
1.40; 
1.05;
0.875; 
0.865; 
Sual: Eyni növlü məhsulların orta qiymətinin dinamikasına hər iki amilin təsirini hansı indeks 
səciyyələndirir? (Çəki: 1)
dəyişən tərkibli indeks,
sabit tərkibli indeks, 
quruluş tərkibli indeks, 
elastiklik əmsalı,
hormonik orta indeks.
Sual: Eyni növlü məhsulların orta qiymətinin dinamikasına qiymət dəyişikliyinin təsirini hansı 
indeks səciyyələndirir? (Çəki: 1)
sabit tərkibli indeks,
dəyişən tərkibli indeks, 
hesabi orta indeks, 
elastiklik əmsalı,
hormonik orta indeks.
Sual: Eyni növlü məhsulların orta qiymətinin dinamikasına məhsulun quruluşunun təsirini hansı 
indeks səciyyələndirir? (Çəki: 1)
quruluş tərkibli indeks,
sabit tərkibli indeks, 
dəyişən tərkibli indeks, 
elastiklik əmsalı,
hormonik orta indeks.
Sual: 2008-ci ildə nominal ümumi daxili məhsulun həcminin 38 mlrd. manat¸ mal və xidmətlərin 
ümumi qiymət indeksinin 1.17 olduğunu bilərək real ümumi daxili məhsulun həcmini 
hesablayın: (Çəki: 1)
32.5 mlrd. manat; 
38 mlrd. manat¸; 
44.5 mlrd. manat¸;
60 mlrd. manat;
35 mlrd. manat¸
Sual: 20. Pərakəndə əmtəə şəbəkəsində əmtəə ehtiyatları haqqında aşağıdakı məlumatlar 
verilmişdir: 01.01.2013 – 64,1 01.04.2013 – 57,8 01.07.2013 – 60,0 01,10 2013 – 63.2 
01.01.2014-72,3 2013-cü il üçün orta rüblük ehtiyatları müəyyənləşdirin (Çəki: 1)
62.3
 63.5
60.5
 61.5
 65.5


Sual: Pərakəndə əmtəə şəbəkəsində əmtəə ehtiyatları haqqında aşağıdakı məlumatlar 
verilmişdir 01.01.2013 – 40 01.04.2013 – 52 01.07.2013 – 60,0 01,10 2013 – 65 01.01.2014-80 
2013-cü il üçün orta rüblük ehtiyatları müəyyənləşdirin (Çəki: 1)
59.25
63.15
 60.25
61.35
 65.75
B
ÖLMƏ
: 07#01
Ad
07#01
Suallardan
17
Maksimal faiz
17
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Bazarın infrastrukturu dedikdə nə anlanır? (Çəki: 1)
bazar tərəf-müqavilləri
satıcılar
alıcılar
əsas bazar proseslərini təşkilatı və maddi təminat cəhətdən təchiz edən köməkçi sahə və 
vasitələrin məcmusu
ticarət vasitəçiləri
Sual: Bazar infrastrukturunun funksiyalarına nələr daxildir? (Çəki: 1)
mühasibatlıq
plan-iqtisad işi
maddi-texniki təchizat bölmələrinin işi, nəqliyyat, rabitə, serviz, marketinq və reklam xidməti
valyuta mübadiləsi
sair xidmətlər sferası
Sual: Bazar infrastrukturu statistikasının predmeti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
bazarın tarazlığını öyrənmək
tələb-təklifin nisbətini tədqiq etmək
bazarın konyukturasını öyrənmək
infrastrukturun formalaşması və fəaliyyətinin kütləvi hadısə və prosesləridir.
bazar proseslərinin səmərəlılıyınin öyrənmək
Sual: Bazar infrastrukturu statistikasının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
bazarın konyukturasını tədqiq etmək
bazarın tarazlığını öyrənmək
bazarın madd-texniki bazasına, əmək resusrslarına və müəssisələr şəbəkəsinə dair 
məlumat toplamaq, təhlil etmək və qiymətləndirmək
bazar tərəf- müqabillərinin sayını və tərkibini öyrənmək
bazarın bölgəvi xüsusiyyətlərini tədqiq etmək


Sual: Ticarət şəbəkəsinin dinamikası indeksi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Ticarət sahəsinin dinamikası indeksi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Hansı ticarət müəssisəsi univermaq adlanır? (Çəki: 1)
özunə xidmət üsulu ilə işləyən, ərzaq məhsulları və gündəlik tələbat maları satan, sahəsi 
120-400m2 olan mağazalar
daha böyük sahəsi olan, ərzaqdan başqa müəyyən qeyri-ərzaq malları satılan ticarət 
müəssisədir
malların hər çeşid qrupunu satan obyektdir
müxtəlif universamları və mağazaları olan obyektlərdir
malların müəyyən çeşid qrupunu satan şöbələr qrupudur
Sual: Hansı ticarət müəssisəsi ticarət mərkəzi adlanır? (Çəki: 1)
malların müəyyən çeşid qrupunu satan müəssisələr
özünəxidmət üsulu ilə işləyən, ərzaq məhsulları və gündəlik tələbat malları satan
daha böyük sahəsi olan, qeyri ərzaq malları satan mağazalar
malların müxtəlif çeşid qrupunu satan obyektlər
müxtəlif universamları və pərakəndə anbar-mağazası olan obyektlər
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə