B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə8/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Sual: Əmtəə və xidmətlərin qiymət indeksləri əsas dövrdə 1,15 hesabat dövründə isə 1,25 
olmuşdur. İnflyasiya normasını hesablayın. (Çəki: 1)
10,9%
9,2%
8,7%
10,2 %]
11,2%
Sual: Ticarət firmasında carı dövrdə 88 mln.man ərzaq malları və 64 mln.man. qeyri-ərzaq 
malları satılmışdır. Əsas dövrdəkinə nisbətən hesabat dövründə ərzaq mallarınln qiyməti orta 
hesabla 5%, qeyri-ərzaq mallarının qiyməti isə 4 % atrmişdır. Hər iki mal qrupu üzrə birlikdə 
ümumi qiymət indeksini hesablayın. (Çəki: 1)
1,050
1,041
1,16
1,046
1,088
Sual: İstehlak qiymətləri indeksinin orta hesabla 1,046 olduğunu bilərək, manatın alıcılıq 
qabiliyyəti indeksini hesablayın. (Çəki: 1)
0,905
0,928
0,956
0,982
1,033
Sual: Ticarət işçilərinin nominal əmək haqqının əsas ildə 3600 man, cari ildə 3840 man 
olduğunu, pulun alıcılıq qabiliyyətinin isə həmin dövrdə 5,5 % aşağı düşdüyünü bilərək, real 
əmək haqqının necə dəyişdiyini müəyyən edin. (Çəki: 1)
1,067
1,088
1,120
1,008
1,185
Sual: Firmanın mağazalarında çalışan işçilıərin ortaaylıq nominal əmək haqqı əsas ildə 300 
man, cari ildə isə 330 man olmuşdur. Cari ildə istehlak qiymətlərinin səviyyəsi 3% aşağı 
düşmüşdür. Real əmək haqqının necə dəyişdiyini müeəyyən edin. (Çəki: 1)
1,100
0,909
1,134
1,260
1,340
Sual: Ticarət mərkəzində taxıl məhsulları satışına dair verilən ∑ q1p0=134000 man, ∑ p0q1= 
174000 man, ∑ p0q1=302200 man. məlumata əsasən mal dövriyyəsinin ümumi qiymət 
indeksini hesablayın. (Çəki: 1)
129,8%
113,6 %
87,5%
114,3%


95,8%
Sual: Əmtəə və xidmətlərin qiymət indeksləri əsas dövrdə 1,08, hesabat dövründə isə 1,05 
olmuşdur. İnflyasiya normasını hesablayın (Çəki: 1)
2,550%
2,650 %
-2,778%
-2,882%
3,083%
Sual: Ticarət müəssisəsinin aşağıda verilən məlumatına əsasən: ∑ p0q0=3440 min man, ∑ 
p1q1= 4280 min man, ∑ p0q1=3530 min man, ümumu qiymət indeksini hesablayın (Çəki: 1)
124,4%
102,6 %
82,5 %
121,2%
118,4 %
Sual: Mal satışı və bazar qiymətləri haqqında verilən ∑ p0q0=480 000 min; ∑ p1q1=525 000 
man, ∑ p0q1= 540 000 man. məlumata əsasən əhalinin əldə etdiyi qənaətin məbləğini 
hesablayın (Çəki: 1)
45 min man; artıq xərc
60 min man; artıq xərc]
15 min man; qənaət
25 min man. qənaət
45 min man. qənaət
Sual: Ticarət işçilərinin nomimal əmək haqqının III rübdə 1284 man. olduğunu, pulun alıcılıq 
qabiliyyətinin 5% aşağı düşdüyü, IV rübdə isə bu göstəricilərin uyğun olaraq 1368 man və 3% 
təşkil etdiyini bilərək, real əmək haqqının dinamikasını hesablayın (Çəki: 1)
104,5%
108,8%
110,2%
106,5 %
112,8%
Sual: Ticarət mərkəzində məhsul satışına dair verilən ∑ p0q0=43000 man, ∑ p1q1=76800 
man, ∑ p0q1=72000 man məlumata əsasaən mal dövriyyəsi indeksini hesablayın (Çəki: 1)
0,937
1,067
1,786
0,597
0,846
Sual: 2011-ci ildə ticarərətdə çalışan işçilərin ortaaylıq nominal əmək haqqının 316 manat 
olduğunu, manatın alıcılıq qabiliyyətinin 2% artdığını, 2012-ci ildə isə bu göstəricilərin uyğun 
olaraq 356 manat və 5% olduğunu bilərək, 2011-ci ildəkinə nisbətən 2012-ci ildə real əmək 
haqqının necə dəyişdiyini müəyyən edin (Çəki: 1)
112,6%
115,8%


120,4%
116,0%
124,2%
Sual: Ticarət firmasında çalışan işçilərin nominal əmək haqqı əsas ildəkinə nisbətən hesabat 
ilində 25 % atrmış, istehlak qiymətlərinin səviyyəsi isə həmin dövrdə 8,0 yüksəlmişdir. Real 
əmək haqqının necə dəyişdiyini müəyyən edin (Çəki: 1)
110,8%
112,4%
115,7%
113,4%
118,2%
Sual: Ticarət sahəsində çalışan işçılərin nominal gəlirləri əsas ildəkunə nisbətən hesabat ilində 
30 % artmışdır; həmin dövrdə manatın alıcılıq qabiliyyəti 6,0 % aşağı düşmüşdür; real gəlirlərin 
necə dəyişdiyini müəyyən edin (Çəki: 1)
112,8%
115,4 %
118,8%
122,2%
124,6%
Sual: Ticarətdə çalışan işçilərin ortaayliq nominal əmək haqqı əsas dövrdə 280 man, hesabat 
dövründə isə 320 man olmuşdur. Istehlak qiymətlərinin səviyyəsi isə 5% atmışdır. Real əmək 
haqqının necə dəyişdiyini müəyyən edin (Çəki: 1)
14,3%
8,8%
6,7%
8,5%
7,4%
Sual: Ticaret şebekesinde cari dövrde mal dövriyyesinin ∑ q1p1= 625 min man., esas dövrün 
qiymetlerinde ise ∑ q1po= 550 min man. olduğunu bilerer, qiymet indeksini hesablayın. (Çəki: 
1)
0.957
1.136
0.988
0.934
1.998
Sual: Ticarət şəbəkəsində cari dövrdə mal dövriyyəsinin ∑ q1p1= 400 min man., əsas dövrün 
qiymətlərində isə ∑ q1po= 340 min man. olduğunu bilərər, qiymət indeksini hesablayın. (Çəki: 
1)
1.176
0.972
0.988
0.994
0.998


Sual: Ticarət şəbəkəsində cari dövrdə mal dövriyyəsinin ∑ q1p1= 720 min man., əsas dövrün 
qiymətlərində isə ∑ q1po= 680 min man. olduğunu bilərər, qiymət indeksini hesablayın. (Çəki: 
1)
0.955
1.058
0.988
0.994
0.998
Sual: Dəyişən tərkibli qiymət indeksinin 1.1¸ sabit tərkibli qiymət indeksinin 0.98 oldu¬ğunu 
bilərək quruluşun təsiri inde¬ksini hesablayın: (Çəki: 1)
1.108
0.985
0.875
0.858
1.122
Sual: Dəyişən tərkibli qiymət indeksinin 0.8¸ sabit tərkibli qiymət indeksinin 1.15 oldu¬ğunu 
bilərək quruluşun təsiri inde¬ksini hesablayın (Çəki: 1)
1.108
0.985
0.695
0.858
1.122
Sual: Dəyişən tərkibli qiymət indeksinin 0.96¸ quruluş dəyişikliyi qiymət indeksinin 0.87 
olduğunu bilərək sabit tərkibli qiymət inde¬ksini hesablayın: (Çəki: 1)
1.365
1.268
0.875
1.103
0.858
Sual: Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə mal və xid¬mətlərin qiymətinin orta hesabla 25 % 
artdığını bilərək pulun alıcılıq qabliyyəti in¬deksini hesablayın: (Çəki: 1)
0.13
0.80
0.47
0.55
0.71
Sual: Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə mal və xid¬mətlərin qiymətinin orta hesabla 21 % 
artdığını bilərək pulun alıcılıq qabliyyəti in¬deksini hesablayın: (Çəki: 1)
0.826
0.864
0.862
0.875
0.858
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə