B axiş Testlər /3506#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3506#01#Y15#01#500Yüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/20
tarix03.05.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#41189
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

ftorid

gibrit


foyi prosesi

gen 


Sual: Bitki aləminin alternativ növlərinin yaradılması və yaxud Frankenşteyn ərzağı necə 

adlanır (Çəki: 1)

sintez olunma

metastas


mutastas

genetika


gennomodifikasiya

Sual: Son 50 ildə təbiətdə rast gəlinməyən bitki və canlı aləmə verilən ad (Çəki: 1)

yuxuya dalmış növ

qış yuxusunda olan növ

genləşmiş növ

itməkdə olan növ

yox olmuş növ

B

ÖLMƏ

: 07#01

Ad

07#01Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Kəmiyyət baxımından təbii sərvətlərlə qarşılıqlı münasibətdə olan təbii amillərə daxildir 

(Çəki: 1)

torpaq, meşə və su ehtiyatları

atmosfer və heyvan ehtiyatları

torpaq, meşə və su ehtiyatları , atmosfer və heyvan ehtiyatları , bitki və təbii minerallar

bitki və təbii minerallar

mineral və qeyri mineral təbii sərvətlər

Sual: Təbii sərvətlər statistikasının predmeti hansı proseslərin kəmiyyət və keyfiyyətini öyrənir 

(Çəki: 1)

təbii sərvət və onun komponentlərinin

təbii sərvətlərin vəziyyətinin

bütün cavablar doğrudur

təbii sərvətlərin istifadəsinin

təbii proseslərin və antropogen amillərin təsirinin

Sual: Təbii ehtiyatlar statistikasının öyrəndiyi obyekti göstərin (Çəki: 1)

təbii sərvətin bəzi komponenti]

mineral təbii sərvətlər

təbii sərvətlərin özləri
qeyri-mineral sərvətlər

yer təkindəki filiz yataqlar

Sual: Təbii sərvət statistikasında tətbiq edilən əsas qruplaşdırmalar hansılardır (Çəki: 1)

təzələnə bilən və bilməyənlər

istehsal olunan və olunmayanlar

mülkiyyət formasına görə və təzələnə bilən və bilməyənlər, istehsal olunan və 

olunmayanlar, tərkib ünsurləri və təyinatına görə, kəşf edilmə dərəcəsinə görə və regionlar 

üzrə


tərkib ünsurləri və təyinatına görə

 kəşf edilmə dərəcəsinə görə və regionlar üzrə

Sual: Dağ-texniki şəraitlərinə görə, bərk faydalı qazıntıya görə yataqlar aşağıdakı kateqoriyaya 

bölünür (Çəki: 1)

A, B, T1 , T2

T1 , T2, S1 , S2

A, B, S1 , S2 

S1 , T1 , K0 ,K1

K0 ,K1, T1 , S1 

Sual: A” kateqoriyasına aid olan ehtiyatlar hansı tələbləri ödəməlidir (Çəki: 1)

yatağın tipi, həcmi və səmərəli qalınlığı

kəşfiyyat işi aparılmışdır

yataqların yerləşməsi, forması və texnoloji xüsusiyyətləri

əvvəlcədən qiymətləndirilməsi üçün sahəsi açılmış yataqlar

yataqların sərhəddinin müəyyən edilməsi

Sual: Yataqların yerləşməsi, forması və faydalı qazıntıların texnoloji xüsusiyyətlərinin müəyyən 

edilməsi kateqoriyası (Çəki: 1)

B

S1A

S2

B2Sual: Faydalı qazıntı yataqlarının tükənməsinin qiymətləndirilməsi üçün təkllif olunan 

konsepsiya hansı göstərici ilə ifadə olunur (Çəki: 1)

həyatilik indeksi

istehlak dəyəri

iqtisadi amillər

intensivlik

ekstensivlik

Sual: İqtisadi əsaslığın artması ilə ehtiyatların hasilatının geoloji ehtimallı amillər üzrə 

tutuşdurulan ikiölçülü sxeminin adı (Çəki: 1)

Reşteyin sxemi

Fiqaro sxemi

Fifaro sxemi

Qusman sxemi

Mak-Kelvi sxemi 
B

ÖLMƏ

: 07#02

Ad

07#02Suallardan

20

Maksimal faiz20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Faydalı qazıntı ehtiyatlarının mövcudluğu və ehtiyat göstəriciləri hansı sənəddə əks 

olunur (Çəki: 1)

1 №-li geoloji kəşfiyyat

70-TQ №-li hesabat

faydalı qazıntı ehtiyatları balansı

18 №-li əsaslı tikinti

18 №-li əsaslı tikinti

Sual: A+B və ya A+B+S1 kateqoriyalı balans ehtiyatları ilə təmin olunma göstəricisi ehtiyatların 

həcminin müəssisənin illik gücünə bölünməsindən alınan ədəd nəyə vurulur (Çəki: 1)

ərazinin sahəsinə (m2 )

yerləşmə qatına(m)

çıxarılan ehtiyatın həcminə

yaranmış itkilərin həcmi

ehtiyyat komponentlərinə

Sual: Balans (A+B və A+B+ S1) ehtiyatları ilə təmin olunma dərəcəsi ilə yanaşı hesablanan 

digər göstəricinin adı (Çəki: 1)

ehtiyatların quruluşu əmsalı

ehtiyatlar həcmi əmsalı

ehtiyatların itkisi əmsalı

ehtiyatların qarışıq əmsalı

mürəkkəb qarşıqlıq əmsalı

Sual: Hasil edilmə zamanı faydalı qazıntıların çıxarılması haqqında 70 –TQ №-li illik hesabatın 

neçə göstəricisi var (Çəki: 1)

2

35

7

9Sual: 70 –TQ №-li faydalı qazıntılara dair hesabatın göstəriləri hansılardır (Çəki: 1)

çıxarılmış ehtiyatın həcmi

çıxarılma zamanı itgilərin xüsusi çəkisi (%)

normadan artıq itgilərə görə əlavə ödəniş məbləği, çıxarılmış ehtiyatın həcmi, çıxarılma 

zamanı itgilərin xüsusi çəkisi (%),kasıblaşdırıcı süxurların həcmi və xüsusi çəkisi, tam 

çıxarılmış sahədə normadan artıq itgilərin həcmi

kasıblaşdırıcı süxurların həcmi və xüsusi çəkisi

tam çıxarılmış sahədə normadan artıq itgilərin həcmi
Sual: Hasil edilmiş faydalı qazıntının həcmi, müəyyən olunan nəmliyə görə hansı düsturla 

hesablanır (Çəki: 1)

Dbal = Dr /100- Whəq

Dbal = Dr /100- Wbal

Dbal = Df ×(100- Wf / 100- Wbal)

Dbal = Dhəq/100+ Whəq

Dbal = Dhəq/100+Wbal

Sual: Bioloji, fiziki-kimyəvi ya da mexaniki təmizləmə kompleks qurğular sistemi nə adlanır 

(Çəki: 1)

müəssisə


təmizləyici mühərriklər

stansiya


yarımkeçirici qurğu sistemi

sorucu qurğular sistemi

Sual: Ehtiyatların azalmasının iqtisadi dəyərini müəyyən etmək üçün ekoloji uçot sistemində 

qiymətləndirmə metodu (Çəki: 1)

ekspert üsulu

ekspertiza üsulu

qəti qiymət üsulu

şübhəli qiymət üsulu

üzücü qiymət üsulu

Sual: Orta günlük əmək haqqı indeksinin 26% artdığını və iş günunün orta uzunluğunun 

dinamikasının 1,05 təşkil etdiyini bilərək orta saatlıq əmək haqqı indeksinin müəyyən edin: 

(Çəki: 1)

20% artmışdır;

5% artmışdır;

15% azalmışdır;

21 % təşkil etmişdir;

Dəyişilməz almışdır;

Sual: Orta saatlıq əmək haqqı indeksinin 20%, orta günlük əmək haqqı indeksinin 26% artdığını 

bilərək iş günunun orta faktiki uzunluğu indeksinin müəyyən edin: (Çəki: 1)

26% artmışdır;

5% artmışdır;

15% azalmışdır;

46 % təşkil etmişdir;

Dəyişilməz almışdır;

Sual: Orta saatlıq əmək haqqı indeksinin 20%, iş günunun orta faktiki uzunluğu indeksinin 1,05 

təşkil etdiyini bilərək orta günlük əmək haqqının dinamikasını müəyyən edin: (Çəki: 1)

26% artmışdır;

15% artmışdır;

25% azalmışdır;

21,05% təşkil etmişdir;

Dəyişilməz almışdır;Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə