B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə10/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

Sual: Mən 10 ayda bir telefonumu dəyişirəm, hər dəfə təxminən 150 manat dəyərində 
bir telefon alıram, ilk telefonumu 20 yaşımda aldığımı və 65 yaşımacan telefon 
işlədəcəyimi nəzərə alaraq, Mobitel üçün ömür boyu müştəri dəyərini hesablayın. 
(Çəki: 1)
8500 manat
8100 manat
12000 manat
6750 manat
3400
Sual: Doğru cavabı tapın (Çəki: 1)
Marketinq sadəcə malların bazarda satışıdır
Marketinq təqdimatdır
Marketinq ehtiyac və tələbatlarını ödəməsi üçün sosial və idarəetmə prosesidir
Marketinq reklamdır
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Marketinq qərarlarının qəbul edilməsində aşağıdakı şəxslərdən hansılar daha 
çox məsuliyyət daşıyır? (Çəki: 1)
Alıcı
Marketinq direktor
Satıcı
Planlaşdırma şöbəsi müdiri
Bütün cavablar doğrudur
Sual: 4P modeli kimin adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)
Jerom Makkarti
Cek Makkartni
Filip Kotler
Con Armstronq
Bütün cavablar doğrudur
B
ÖLMƏ
: 14#01
Ad
14#01
Suallardan
7
Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Qablaşma nədir? (Çəki: 1)
malları ətraf mühitin zərərli təsirindən qoruyur
qablaşma malın üzərinə cəkilən polietilen örtükdür
anbar və nəqliyyat əməliyyatlarını asanlaşdırır 


özünəxidmətə zəruri şərait yaradır
reklam funksiyasını həyata keçirir 
Sual: Materialına görə taraların təsnifatı (Çəki: 1)
taxta, karton, kağız, parça, dəri, polimer
taxta, karton, parça, polimer, kombinələşmiş tara, şüşə, metal
metal, şüşə, taxta, selofan
kağız, parça, dəri, saman
dəri, polimer, karton, kağız
Sual: Xarici tara nədir? (Çəki: 1)
xarici tara içərisinə qoyulmuş içliklə 150-9000-lə təsdiqlənmiş formadı
xarici tara nəqliyyat tarası olaraq, daxili tarası olan və yaxud olmayan malların 
daşınması və saxlanması üçün istifadə edilən taradır
daxili tara (butılka, banka, flakon, qutu, paket) malın bilavasitə alıcıya çatdırıldığı 
istehlak tarasıdır 
müəyyən bir müəssisənin sərəncamında olan inventarlarda
bərk formada olan nəqliyyat tarasıdır
Sual: Daxili tara nədir? (Çəki: 1)
anbarlarda malların uzunmüddət saxlanması üçün istifadə olunan taradır
daxili tara (butılka, banka, flakon, qutu, paket) malın bilavasitə alıcıya çatdırıldığı 
istehlak tarasıdır
daxili tara nəqliyyat tarası olaraq, daxili tarası olan və yaxud olmayan malların 
daşınması və saxlanması üçün istifadə edilən taradır
daxili tara içərisinə qoyulmuş içliklə 150-9000-lə təsdiqlənmiş formadı
nəqliyyatda daşımalar zamanı istifadə edilən xüsusi taralardır
Sual: Marka nişanı nədir? (Çəki: 1)
müəssisənin və ya firmanın kommersiya sirlərini bilən və istehsala tətbiq edən 
şəxs
markanın tanınan, lakin tələffüz oluna bilinməyən hissəsidir (rəmz, rəsm, 
fərqləndirici rəng və ya özünəməxsus şrift təyinatı)
istehlakına əmək sərf olunan hər şey
hər-hansı bir satıcının və ya satıcılar qrupunun əmtəələrini yaxud xidmətlərini 
eyniləşdirmək, bunlara rəqiblərin əmtəələri və xidmətlərindən fərqləndirmək təyinatı 
olan ad termin, nişan, rəmz, rəsm və ya onların birləşməsidir
maddi resursların dövlətin mülkiyyətində olduğu şəraitdə mərkəzləşdirilmiş 
planlaşmanı təmin edən idarə heyəti
Sual: Aşağıdakı şirkətlərdən hansılar fərdi marka adlarına əməl edir? (Çəki: 1)
“Nestle”, “Prokter & Qemble”
“Prokter End Qemble”, “Unilever”
“Ceneral Elektrik”, “Sears”
“Coca-cola”, “Elen Kerts”
“Ceneral Elektrik”, SEB Qroup”


Sual: Tez xarab olan məhsullar mənşəyinə görə necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)
bitgi mənşəli, heyvanat mənşəli, tədarük edilmiş k/t məhsulları
bitgi mənşəli, heyvanat mənşəli, emal edilmiş məhsul yükləri, canlı bitki yükləri
heyvanat mənşəli tez xarab olan məhsullar 
emal edilmiş məhsul yükləri
ərzaq malları,siqaretlər, duz və s.
B
ÖLMƏ
: 14#02
Ad
14#02
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Təyinatına görə taraların təsnifatı? (Çəki: 1)
nəqliyyat tarası, şüşə tara
xarici və daxili tara
xarici tara, flakonlar
daxili tara, nəqliyyat tarası
şüşə tara, daxili və xarici tara
Sual: İnventar tara nədir? (Çəki: 1)
tara sərbəstdirsə o inventar taradır
tara müəyyən bir müəssisənin sərəncamındadırsa, ona inventar tara deyilir
inventar tara xarici qablaşmada istifadə edilən taradır
bərk, yarımbərk formada olan taradır
açıq, qapalı, qatlanan formada tətbiq edilən taradı
Sual: Xarici təsirlərin müqavimətinə görə taralar necə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)
dağılan, yığılan
bərk, yarımbərk, yumşaq
bərk, yarımbərk, yumşaq
üst-üstə yığıla bilən, bərk
sökülməyən, yarımbərk
Sual: Konstruksiyasına görə taraların təsnifatı (Çəki: 1)
dağılan, yığılan, açıq, qapalı
sökülməyən, sökülən, qatlanan
üst-üstə qalaqlanmış, bəzən sökülə bilən
qat-qat yığıla bilən
sökülməyən, qatlanmayan, açıq


Sual: Tara nədir? (Çəki: 1)
məhsulun dəyərinə təsir edən vasitə
əmtəənin netto və brutto çəkisi arasındakı fərqdir
malın ölçülərinə, konsistensiyasına uyğun qablaşma
malınkeyfiyyətinin qorunub saxlanmasına xidmət edən qablaşma
malın xaricinə 3 qatda örtüyün çəkilməsi
Sual: Marka nədir? (Çəki: 1)
markanın tanınan, lakin tələffüz oluna bilinməyən hissəsidir (rəmz, rəsm, 
fərqləndirici rəng və ya özünəməxsus şrift təyinatı)
hər-hansı bir satıcının və ya satıcılar qrupunun əmtəələrini yaxud xidmətlərini 
eyniləşdirmək, bunlara rəqiblərin əmtəələri və xidmətlərindən fərqləndirmək təyinatı 
olan ad, termin, nişan, rəmz, rəsm və ya onların birləşməsidir
firmanın hüquqi əsasda təsdiqini tapmış proqram
müəssisənin və ya firmanın kommersiya sirlərini bilən və istehsala tətbiq edən 
şəxslərin nişanları
istehlakına əmək sərf olunan hər bir əmtəə məhsul, keyfiyyət daşıyıcısıdır
Sual: Kollektiv işarə nədir? (Çəki: 1)
maddi resursların dövlətin mülkiyyətində olduğu şəraitdə mərkəzləşdirilmiş 
planlaşmanı təmin edən idarə heyəti
təsərrüfat assosasiyası və digər könüllü birliklərin buraxdığı eyni keyfiyyətli və ya 
oxşar xüsusiyyətlər olan əmtəələrin mahiyyəti üçün təyin edilmiş mal nişanı kollektiv 
işarə adlanır
bir peşəyə mənsub adamların ittifaqının idarə edilməsi
vətəndaşların könüllü birgə təsərrüfatçılığına rəhbərliklik etməkdir
təsərrüfat müstəqilliyini qoruyan şəxslərin idarə edilməsi
Sual: Fərdi marka adı ilə yanaşı ticarət markasının da verilməsinə hansı firma əməl 
edir? (Çəki: 1)
“Kelloq” “Ford motors”
“Nestle”, “Elen Korts”
“Carrefour”, “Tutti Frutti”
“Ceneral Elektrik” “Coca-cola” 
“Nestle”, Carrefour
B
ÖLMƏ
: 15#01
Ad
15#01
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə