B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə16/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

10 ildən 15 ilədək müddətə
10 aydan 1 ilədək müddətə
Sual: Gömrük tarifinin tənzimləyici funksiyası nəyə xidmət edir? (Çəki: 1)
Büdcənin gəlir hissəsinin doldurulmasının təmin edilməsinə
Milli iqtisadiyyatın həddən artıq rəqabətdən qorunmasına
Bir sahənin inkişafının həvəsləndirilməsi və digərinin ləngidilməsi vasitəsilə 
istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına təsir göstərməyə
Sərhəddən keçən mallara görə vergilərin yığılmasına
Daxili bazarın qorunması üçün idxal və ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsinə 
və struktur dəyişikliklərin stimullaşdırılmasına
Sual: İndent nədir? (Çəki: 1)
Göndərilən əmtəə aşağı keyfiyyətli olduqda onun qiymətində alıcıya edilən 
güzəştdir
Bir ölkənin idxalçısının digər ölkənin komissionçusuna müəyyən əmtəə 
partiyasının alınması barədə verdiyi bir dəfəlik tapşırıqdır
Əmtəənin haqqının müqavilədə göstərilən məbləğdə tam ödənilməsidir
Alıcı tərəfindən əmtəənin keyfiyyəti barədə satıcıya edilən iraddır
Daha keyfiyyətli mal göndərdiyinə görə alıcının satıcıya ödədiyi əlavə məbləğdir
Sual: Rəqabət reklamı nədir? (Çəki: 1)
İstehsalçılarda yeni əmtəəyə qarşı ilkin tələbatı yaratmaq vəzifəsini yerinə 
yetirmək üçün istifadə olunan reklamdır
Firma qarşısında seçmə tələbatı yaratmaq vəzifəsi baş qaldırdıqda istifadə 
olunan reklamdır
İstehlakçının yaddaşında əmtəə barədə məlumatların yenidən canlandırılması və 
onu əmtəəni yada salmağa məcbur etmək olan reklamdır
Reklam edilən əmtəəni rəqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda əmtəələrdən 
fərqləndirən və onun müsbət tərəfini göstərən reklamdır
Əvvəllər reklamlaşdırılmış əmtəəyə olan tələbatın səviyyəsinin saxlanılması 
məqsədilə həyata keçirilən reklamdır
Sual: Konosament nədir? (Çəki: 1)
Əmtəələrin dəyəri, keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri barədə məlumat verən 
sənədlərdir
Satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
Yük daşıyan tərəfindən yükün daşınmaya qəbul edilməsi barədə imzalanan 
sənəddir
Gəmi sahibi tərəfindən dəniz yolu vasitəsilə yükün daşınmağa qəbul edilməsini 
təsdiq edən sənəddir
Gəmi sahibinin yükü daşımağa qəbul etməsinin təsdiq olunmasıdır
Sual: Beynəlxalq neft birjası nə vaxt yaradılıb? (Çəki: 1)
1997- ci ildə


1919- cu ildə
1980- ci ildə
1877- ci ildə
1986- ci ildə
Sual: CPT şərtinə görə satıcı öz öhdəliyini nə vaxt yerinə yetirmiş hesab olunur? 
(Çəki: 1)
Əmtəəni öz hesabına alıcının göstərdiyi limanda icarəyə götürdüyü gəminin bortu 
boyunca yerləşdirdikdən sonra
Əmtəəni öz binasında vaxtında alıcının öhdəsinə vermiş olsun
Öz hesabına gəmi icarəyə götürüb icarə haqqını ödəsin, sazişdə göstərilən 
vaxtda əmtəəni gəmiyə yükləmiş olsun
Əmtəəni alıcının göstərdiyi daşıyıcıya çatdırdıqdan sonra
Əmtəəni daşıyıcıya verib, təyinat yerinədək daşıma haqqını ödəmiş olsun
Sual: Qarşılıqlı mal göndərmələr üzrə qiymətlər əsasən hansı qiymətlər əsasında 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
Çevik qiymətlər əsasında
Məhsul istehsal olunan ölkənin bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında
Tərəflərin razılaşdırdıqları qiymətlər əsasında
Transfer qiymətlər əsasında
Dünya bazarında təşəkkül tapmış qiymətlər əsasında 
Sual: Qrantı kimdir? (Çəki: 1)
İstehsalçıdır
Satış hüququ verilmiş şəxsdir
Satışa hüquq verilmiş istehsalçıdır
İstehlakçıdır
Agentdir
Sual: Gömrük- tarif üsulu nəyə yönəldilmişdir? (Çəki: 1)
Büdcənin gəlir hissəsinin doldurulmasının təmin edilməsinə
Milli iqtisadiyyatın həddən artıq rəqabətdən qorunmasına
Bir sahənin inkişafının həvəsləndirilməsi və digərinin ləngidilməsi vasitəsilə 
istehsalın quruluşunun formalaşdırılmasına təsir göstərməyə
Sərhəddən keçən mallara görə vergilərin yığılmasına
Daxili bazarın qorunması üçün idxal və ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsinə 
və struktur dəyişikliklərin stimullaşdırılmasına
Sual: Yeni Haaqa konvensiyasını 1985- ci ildə neçə dövlət imzalayıb? (Çəki: 1)
48 dövlət
36 dövlət
60 dövlət
45 dövlət
62 dövlət 


Sual: Avropa birliyinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Ölkələr arasında gömrük tarifləri və xarici ticarət sahəsində mövcud olan 
manelərin aradan qaldırılması yolu ilə ümumi bazar yaradılmasıdır
İttifaqa üzv olan ölkəlrin arasında gömrük tarifləri və miqdar məhdudiyyətlərinin 
ləğv olunması, əmtə və xidmətlərin vahid bazarının yaradılmasıdır
Üzv ölkələr arasında sərhədlərin şərti ləğv olunması və gömrük rüsumları 
alınmasının aradan qaldırılmasıdır 
Sərhədyani ölkələrin ərazisində gömrük anbarlarının yaradılmasıdır
Üzv ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin hərəkəti zamanı gömrük rüsumlarının 
aradan qaldırılmasıdır
Sual: Gəmi daşımalarında şturman qeydi nədir? (Çəki: 1)
Əmtəələrin dəyəri, keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri barədə məlumat verən 
sənədlərdir
Satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
Yük daşayan tərəfindən yükün daşınmaya qəbul edilməsi barədə imzalanan 
sənəddir
Gəmi sahibi tərəfindən dəniz yolu vasitəsilə yükün daşınmağa qəbul edilməsini 
təsdiq edən sənəddir
Gəmi sahibinin yükü daşımağa qəbul etməsinin təsdiq olunmasıdır
Sual: Kovernot hansı sənəddir? (Çəki: 1)
Sığorta cəmiyyəti tərəfindən sığortalamanın həyata keçirildiyini və polis verildiyini 
təsdiq edən sənəddir
Malın göndərildiyi limanda sığorta cəmiyyətinin blankında tərtib olunub, həm 
sığorta edən, həm də sığorta olunan tərəfindən imzalanan sənəddir
Bədbəxt hadisələr və risklər nəticəsində sığorta olunana dəymiş zərərin sığorta 
edən tərəfindən ödəniləcəyi barədə öhdəlik götürməsi haqda verdiyi sənəddir
Sığortalama barədə sığorta olunanın göstərişlərinin sığortalama prosesində 
yerinə yetirilməsi barədə sığorta edənin verdiyi sənəddir
Yük daşıyan tərəfindən yükün daşınmaya qəbul edilməsi barədə imzalanan 
sənəddir
Sual: CİP şərtinə görə satıcı öz öhdəliyini nə vaxt yerinə yetirmiş hesab olunur? 
(Çəki: 1)
Əmtəəni öz hesabına alıcının göstərdiyi limanda icarəyə götürdüyü gəminin bortu 
boyunca yerləşdirdikdən sonra
Əmtəəni öz binasında vaxtında alıcının öhdəsinə vermiş olsun
Öz hesabına gəmi icarəyə götürüb icarə haqqını ödəsin, sazişdə göstərilən 
vaxtda əmtəəni gəmiyə yükləmiş olsun
Əmtəəni alıcının göstərdiyi daşıyıcıya çatdırmış olsun
Əmtəəni daşıyıcıya verib, təyinat yerinədək daşıma haqqını ödəmiş olsun
Sual: Gömrük rüsumunun müdafiə funksiyası (Çəki: 1)
Büdcənin gəlir hissəsinin doldurulmasını təmin edir
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə