B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə2/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Daxili lizinq nədir? (Çəki: 1)
müəyyən dövr ərzində əmtəənin ixracına və idxalına verilmiş icazənin maksimal 
həcmidir
bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın 
rezidenti olurlar
müəyyən sayda əmtəənin şərtləşdirilmiş sayda digər bir əmtəəyə dəyişdirilməsini 
nəzərdə tutan sövdələşmədir
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
malların AR-nən gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin 
götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir
Sual: Beynəlxalq lizinq nədir? (Çəki: 1)
bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın 
rezidenti olurlar
bu halda lizinq verən və lizinq alan qeyri-rezident olur
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
malların AR-nın gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin 
götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
Sual: Lizinq nədir? (Çəki: 1)
bu halda lizinq verən və lizinq alan qeyri-rezident olur
əmlakın əldə edilməsi və onun lizinq müqaviləsi əsasında müəyyən ödəniş haqqı 
ilə müəyyən müddətə və müqavilədə nəzərdə tutulmuş müəyyən şərtlərlə, lizinq 
alanın əmlakı almaq hüququ əsasında fiziki və hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsi 
üzrə investisiya fəaliyyətinin bir növüdür
bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın 
rezidenti olurlar
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
Sual: Faktorinq nədir? (Çəki: 1)
maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 
lizinqalan qismində də iştirak edir


müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsidir ki,bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında 
əmlak əldə edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən haqq və şərtlərlə lizinq 
alanın müvəqqəti ixtiyarına və istifadəsinə verir
maliyyə lizinqinin elə bir növüdür ki, icarə faktor tərkib tərəfindən ödənilir
birillik icarə müqaviləsi əməliyyatı
B
ÖLMƏ
: 10#02
Ad
10#02
Suallardan
10
Maksimal faiz
10
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Qaytarılan lizinq nədir? (Çəki: 1)
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
maliyyə lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni 
zamanda lizinqalan qismində də iştirak edir
lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında 
əmlak əldə edir
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
Lizinq alanın lizinq verənə borc öhdəliyidir
Sual: Operativ lizinq nədir? (Çəki: 1)
maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 
lizinqalan qismində də iştirak edir
lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında 
əmlak əldə edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən haqq və şərtlərlə lizinq 
alanın müvəqqəti ixtiyarına və istifadəsinə verir
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
müştərinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
qısa müddətə tətbiq edilən maliyyə 
Sual: Lizinq iqtisadi məzmununa görə nəyə aiddir? (Çəki: 1)
lisenziyalaşmaya
birbaşa investisiyaya
tollinq
müştərək müqavilələrə
podrat istehsalına


Sual: Faktorinq firmanın vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 
lizinqalan qismində də iştirak edir
faktorinq firma sahibkardan borc tələblərinin ekvivalentini dərhal təqdim etdiyi 
üçün müəyyən faizlər tutur, riskə görə mükafat və inzibati idarə xərclərinin 
ödənilməsini tələb edir
maliyyə lizinqinin elə bir növüdür ki, icarə faktor tərtib tərəfindən ödənilir
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
müştərinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
Sual: Maşın və avadanlıqların icarəsinin əsas formaları hansılardır? (Çəki: 1)
xayrinq,kentinq, strateji alyanslar, holdinqlər
çerter, bankinq, Forfeytinq, konqlomerat
Çerter, Xayrinq, Lizinq 
Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq
Forfeytinq, çerter, xayrinq
Sual: Lizinq sövdələşmələrinin tərəfləri kim ola bilər? (Çəki: 1)
Azərbaycan respublikasının rezidentləri, qeyri rezidentləri
fərdi və fiziki şəxslər 
Azərbaycan respublikasının rezidentləri və digər şəxslər 
Azərbaycan respublikasının qeyri rezident və digər şəxslər
sahibkarların iri bazar subyektləri 
Sual: Orta müddətlı lizinq hansı lizinqdir? (Çəki: 1)
1 ildən - 5 ilə qədər
il yarımdan - 3 ilə qədər
2 ildən - 3 ilə qədər
1 ildən - 3 ilə kimi
3 ildən - 5 ilə qədər
Sual: Azərbaycan respublikası “Lizinq xidməti haqqında qanun” nə vaxt qəbul 
olunub? (Çəki: 1)
15 may 2005
01 aprel 2003
22 yanvar 2002
29 noyabr 1994
28 noyabr 1995
Sual: İqtisadi məzmununa görə nəyə aiddir? (Çəki: 1)
xarici tərəfdaşlığa 
birbaşa investisiyalara 
birgə sahibkarlıq fəaliyyətinə 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə