B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə26/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

mənfəətin bir hissəsinin itirilməsi, 2-ci dərəcəli gəlirlərin artması ilə əlaqədar 
riskdir
Sual: Kommersiya işində risk edilən hansı katastrofik riskdir? (Çəki: 1)
gəlirlər itirilir
mənfəət itirilir
müflisləşmə ilə bağlı riskdir
ikinci dərəcəli mənfəətlərin itirilməsidir
gəlirlərin bir hissəsinin geri qaytarılmasıdır
Sual: İnsanların, hər hansı peşəkar qrupun davranışının əxlaq normaları sistemi necə 
adlanır? (Çəki: 1)
etika
etiket
loqistika
mədəniyyət
protokol
Sual: İşgüzar görüşlərin keçirilməsi qaydası necə adlanır? (Çəki: 1)
işgüzar protokol
etiket
etik kodeks
protokol forması
mədəniyyət
Sual: Kommersiya sazişi bağlamaq haqda formal təklif necə adlanır? (Çəki: 1)
oferta
ofertaya cavde 
protokol
sorğu 
reklamasiya
B
ÖLMƏ
: 05#03
Ad
05#03
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Kommersant-sahibkarhansı xüsusiyyətə malik olur? (Çəki: 1)
öz işinə inamlı, bacarıqlı, sərvət meylli olmalıdır


öz işinə, onun faydalılığına, ticarət biznesinə inanmalı, rəqabətin vacibliyini qəbul 
etməli, bir şəxsiyyət kimi özünə və başqalarına hörmət etməli, elmi, texnikanı, təhsili 
qiymətləndirməlidir
texnikanı, təhsili qiymətləndirən, kommersiya vərdişləri olan şəxslərdir
rəqabəti öyrənən, bazar imkanlarını təhlil edən, bacarıqlı mütəxəsis olmalıdır
öz işinin son nəticəsini tam mənası ilə anlamalı, mənfəət əldə etmək ücün 
çalışmalıdır
Sual: Aşağıdakılardan hansı işgüzar danışıqların aparılmasına daxil deyil? (Çəki: 1)
ancaq faktlarla əsaslanmaq, detallara çox da fikir verməmək
aydın və qısa danışmaq, mən kəlməsindən ehtiyatla istifadə etmək
mürəkkəb məsələlərin həlli yollarını axtarmaq, onu daha da mürəkkəbləş-
dirməmək
tərəf müqabili ilə konfliktdən qaçmaq
tərəf müqabili sıxışdırmaq, daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi ilə təkbaşına 
fəaliyyətə can atmaq
Sual: Aşağıdakılardan hansı işgüzar danışıqların aparılmasına aid deyil? (Çəki: 1)
təqdimetmə, kommersiya sövdələşməsinin xarakterinə uyğun giriş vermək
 məhsulun xeyrinə, üstün keyfiyyət göstəricilərini açıqlamaq 
öz təkliflərini və öhdəliklərini əhatəli surətdə ifadə etmək
dialoq, söhbətin başa çatması
danışıqların tez başa çatması məqsədilə rəsmi olaraq müqavilə imzalamaq
Sual: Hansı sənəd kommersiya hesabıdır? (Çəki: 1)
əmtəənin nəzərdə tutulan ölkədə qəbulu zamanı yazılan sənəddir
hesablaşma sənədi olmayan, lakin hesab kimi əmtəə partiyasının qiyməti barədə 
məlumatı əks etdirən sənəddir
alıcı tərəfindən mal tam qəbul olduqdan sonra yazılan hesabdır
hər bir növ üzrə əmtəə vahidinin əks etdirən və özünə hesab və spesifikasiyanın 
rekvizitlərini birləşdirən sənəddir
satıcının alıcıya göndərilən mal üçün sənəddə göstərilən məbləğin ödənilməsi 
barədə tələbini əks etdirən sənəddir
B
ÖLMƏ
: 06#01 
Ad
06#01 
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: hansı formalar distribyutor formalarıdır ? (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı mallarının topdan satıcısıdır


iri sənaye firmalarından-istehsalçılardan topdan mal təchizatı əsasında satışı 
həyata keçirən, marketinq xidmətləri göstərən firmadır
dərman məmulatlarının satışını həyata keçirən müəssisələrdir
tez xarab olan ərzaq mallarının satıcılarıdır
yalnız nüfuzlu malların topdan satıcılarıdır
Sual: topdan mal alışında yarmarka işi hansı mərhələlərdən ibarətdir? (Çəki: 1)
alışdan əvvəl, alışdan sonra
təşkilati və yekun
başlangıc,təşkilati,yekun
təşkilati, satış
başlanğıc, satış
Sual: bağlanmış müqavilələri yarmarkalarda kim qeydiyyata alır? (Çəki: 1)
müqavilələrin uçotu üzrə qrup
yarmarka direktorluğu
yarmarka komitəsi
yarmarkanın ümumi iclası
yarmarka komitəsinin işçi qrupu
Sual: Əmtəə nümunələrinin qəbulu və saxlanmasını yarmarkada kim təmin edir? 
(Çəki: 1)
yarmarka direktorluğu
yarmarka komitəsi
yarmarka nəzarət qrupu
yarmarka tətbiq qrupu
müqavilələrin uçotu qrupu
Sual: Yarmarkanın işinin qiymətləndirilməsi hansı mərhələdə həyata keçirilir? (Çəki: 
1)
yekun
başlanğıc
artım
kamillik
təşkilatı
B
ÖLMƏ
: 06#02 
Ad
06#02 
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %


Sual: Yarmarkalar necə bölünürlər? (Çəki: 1)
həftədə bir dəfə keçirilən sahələrarası istehsal sahələrini əhatə edən 
yarmarkalara bölünürlər
yarmarkalar sahələr və sahələrarası müxtəlif istehsal sahələrinin məmulatlarını 
əhatə edən yarmarkalara bölünürlər
daimi olmayan yerli yarmarkalara bölünürlər
müəyyən dövr üçün mal satışını həyata keçirən sahə daxili və region tipli 
yarmarkalara bölünürlər
bir neçə il müddətində fəaliyyət göstərən, işgüzar xarakterli, istehsal və qeyri 
istehsal malları yarmarkalara bölünürlər
Sual: Kommersiya işində topdan mal alışında yarmarka ticarətinin əsas məqsədi 
nədir? (Çəki: 1)
əmtəə birjasının bir növü olmaqla, topdan ticarəti həyata keçirir
əmtəələrin topdan satışı və alışı, satıcılarla alıcılar arasında birbaşa 
müqavilələrin bağlanmasıdır
daimi fəaliyyət göstərən topdan ticarətin bir növüdür
qiyməti simvolik olaraq təyin edilən ildə bir dəfə keçirilən topdan ticarətdir 
alıcısı və satışı peşəkarlar olan ildə bir dəfə keçirilən birjalardır
Sual: Yarmarka ticarətinin hansı mərhələsində yarmarka komitəsi yaradılır? (Çəki: 1)
başlanğıc mərhələsində
yekun mərhələsində
təşkilati mərhələsində 
aralıq mərhələsində 
əsas mərhələsində
Sual: İnkişaf etmiş ölkələrdə «Kes ənd kerri» nədir? (Çəki: 1)
xırda topdan mağaza anbarlar
mağaza anbar
mağaza-anbar, stellac
anbar dükanı
ucuz qiymət mağazası
Sual: Aşağıdakılardan hansı topdan ərzaq bazarının funksiyası deyil? (Çəki: 1)
bütün malgöndərənlərə rəqabətli bazara çıxmaq imkanı vermək
ilboyu əhalini keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təchiz etmək
tender və müsabiqələr vasitəsi ilə ərzaq məhsullarının satışının təşkili
kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının alqı-satqısı üçün abaq bir yerin ayrılması
yeni iş yerlərinin açılması kənd əhalisinin şəhərə axınının qarşısının alınması
Sual: Topdan mal alışı sahibinə gəlir gətirən mərhələdirmi? (Çəki: 1)
bəli
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə