B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə3/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

bank işinə 
maliyyə sahəsinə
Sual: Cari lizinq nədir? (Çəki: 1)
əvvəlcədən icarəyə verici tərəfindən əldə edilmiş avadanlığın müəyyən müddətə 
və müəyyən haqq ödəməklə icarəyə verilməsini nəzərdə tutur
malların göndərilməsində istifadə olunan borc sənədlərinin xüsusi kredit 
institutları tərəfindən nəqd hesablaşma ilə satınalınmasıdır
rəqibin güclü tərəfini neytrallaşdırmağa cəhd edilsin və onun öz hərəkətindən 
onun özünə qarşı istifadə edilsin
əməkdaşlığa əsaslanan sazişlər əsasında həyata keçirilən birbaşa investisiya 
fəaliyyətidir 
idarəçiliyin daha dəqiq təsvir edilmiş təşkilati strukturudur
B
ÖLMƏ
: 11#01
Ad
11#01
Suallardan
2
Maksimal faiz
2
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Françayzinq nədir? (Çəki: 1)
faktorinq firma sahibkardan borc tələblərinin ekvivalentini dərhal təqdim etdiyi 
üçün müəyyən faizlər tutur, riskə görə mükafat və inzibati idarə xərclərinin 
ödənilməsini tələb edir
kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq 
kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
Françayzinqin elə növüdür ki, bu zaman sahibkar riskləri əsasında əmlak əldə 
edir
kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunan bir fəaliyyət 
formasıdır ki, borc tələbnamələrinə əsaslanır 
Sual: İnvestisiya franşizasının əsas məqsədi? (Çəki: 1)
mənfəət əldə etmək nədir
ilkin kapitalı itirməmək
riskin səviyyəsini minimuma endirmək 
investisiyaların ilkin məbləğinin qaytarılmasıdır
B
ÖLMƏ
: 11#02
Ad
11#02
Suallardan
7


Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
0 %
Sual: Françayzinqin hansı növləri var (Çəki: 1)
əmtəə, bazar, lokal bazar
əmtəə, işgüzar, istehsal
əmtəə, qiymət, işgüzar
ticarət, sənaye, istehsal
istehsal, istehlak, qiymət
Sual: Françiza nədir? (Çəki: 1)
françiza, françiza müəssisənin investisiya françazasıdır
françayzerin ticarət adından və firmanın texnologiyasından müəyyən halda 
istifadə etmək hüququ verməklə biznesin aparılması şərtlərinin əks olunduğu 
müqavilədir 
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi ki, bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
maliyyə lizinqinin bir növüdür ki,bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni 
zamanda lizinqalan qismində də iştirak edir
maliyyə lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni 
zamanda lizinqalan qismində də iştirak edir
Sual: Əməliyyatın obyekti üzrə françayzinq növü hansıdır? (Çəki: 1)
şirkətin malının və ticarət markasının françayzinqi
istehsal françayzinqi, sənaye françayzinqi
strateji françayzinq, əməliyyat françayzinqi
daxılı françayzinq, ticarət françayzinqi
satış françayzinqi, istehsal françayzinqi 
Sual: Biznes françayzinqi nədir? (Çəki: 1)
alıcılar arasında böyük nüfuzu olan böyük elmi-texniki potensiala və iri malıyyə 
ehtiyatlarına malık olan müəssisələrinin fəaliyyətidir
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyan hüquqi şəxs 
statusuna malik olan istehsal müəssisələridir
françayzerin əmtəəsindən ödəmə normativlərinin müəyyən olunması və ödəmə 
formalarının dəqiqləşdirilməsidir
istehsal sahəsindən asılı olaraq miqdarı müəyyən olunan ilkin ödəmələrin həcmi 
tanınmış ticarət markası adı altında iştirak etmək formasıdır
fransız paketinə şirkətin məhsulundan, adından əlavə idarəetmənin təşkili və 
keyfiyyətə nəzarət metodlarının əlavə edilməsidir
Sual: Françayzinq ilk dəfə hansı kompaniya tərəfindən tətbiq olunmuşdur? (Çəki: 1)


coca-cola 
prokter end qemble
zinger 
pepsi-cola 
 ford
Sual: Franşizlərin alt qrupları hansıdır? (Çəki: 1)
işçi franşiza, kommersiya franşizası
investisiya ilkin məbləği, iş yeri, müəssisə
franşiza iş yeri, franşiza müəssisə, investisiya franşizası
müəllif franşizası, işgüzar franşizası
ofis franşizası, müəssisə franşizi
Sual: Francayzinq özündə nələri birləşdirir? (Çəki: 1)
istehsal, emal, satış, beynəlxalq ticarət
icarə, alqı-satqı, padrat 
bank, maliyyə, kredit, beynəlxalq valyuta
işgüzar fəaliyyətlər, xaricibazara çıxma üsullarını
xarici tərəfdaşlıq formalarını
B
ÖLMƏ
: 11#03
Ad
11#03
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Əmtəə françayzinqi nədir? (Çəki: 1)
bu françayzinq mühüm ticarət markasına malik əmtəələrin satışı zamanı tətbiq 
olunur
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
kiçik bir firmanın françayzerin ticarət markasından istifadə edib, onun 
məhsullarını satmaqla yanaşı bir iri korporasiyanın tam təsərrüfat tsiklinə qoşulur. 
Onunla bərabər səviyyədə satış planının və digər proseslərin yerinə yetirilməsində 
iştirak edir
françayzerin ticarət adından və firmanın texnologiyasından müəyyən halda 
istifadə etmək hüququ verməklə biznesin aparılması şərtlərinin əks olunduğu 
kontraktdır
kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq 
kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə