B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə4/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Sual: İşgüzar françayzinq nədir? (Çəki: 1)
onun əsas predmeti texnologiyanın və ondan istifadə lisenziyasının verilməsidir
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
kiçik bir firmanın françayzerin ticarət markasından istifadə edib, onun 
məhsullarını satmaqla yanaşı bir iri korporasiyanın tam təsərrüfat tsiklinə qoşulur. 
Onunla bərabər səviyyədə satış planının və digər proseslərin yerinə yetirilməsində 
iştirak edir
kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq 
kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir
Sual: İstehsal françayzinqi nədir? (Çəki: 1)
françayzerin ticarət adından və firmanın texnologiyasından müəyyən halda 
istifadə etmək hüququ verməklə biznesin aparılması şərtlərinin əks olunduğu 
müqavilədir 
kiçik bir firmanın françayzerin ticarət markasından istifadə edib, onun 
məhsullarını satmaqla yanaşı bir iri korporasiyanın tam təsərrüfat tsiklinə qoşulur. 
Onunla bərabər səviyyədə satış planının və digər proseslərin yerinə yetirilməsində 
iştirak edir
bu françayzinq mühüm ticarət markasına malik əmtəələrin satışı zamanı tətbiq 
olunur
onun əsas predmeti texnologiyanın və ondan istifadə lisenziyasının verilməsidir
kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq 
kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir
Sual: Françayzinqin ilkin kapitalın həcmindən asılı olaraq əsas altqrupları hansılardır? 
(Çəki: 1)
françiza, françayzer, operator
françiza, françiza müəssisə, investisiya françazası
investisiya, birbaşa investisiya
françiza, françiza müəssisə, podrat françizası
françiza, podrat françizası
Sual: ABŞ-da françayzinq ideyası nə vaxt “topdan satıcı-pərakəndə satıcı” 
münasibətlərinə istiqamətlənmişdir (Çəki: 1)
1960-cı illər
1990-cı illər
2000-ci illər
1912-ci illər 
1920-cı illər
Sual: ABŞ-da françayzinqin inkişafına nə vaxt hansı qanun təkan verdi? (Çəki: 1)
1946 “Əmtəə nişanları haqqında” qanun


1988-“Əmtəə nişanları haqqında” qanun
1898-“Şermanın” qanunu
1901 “Sahibkarlıq haqqında” qanun
2000 “Biznesin inkişafı haqqında qanun
B
ÖLMƏ
: 12#01
Ad
12#01
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Balansın aktivinə hansı maddələr daxildir? (Çəki: 1)
nəğd pul, qiymətli kağızlar, uzunmüddətli investisiyalar, əsas kapital, qeyri-
material aktivləri
nəğd pul, qeyri-material aktivləri
nəğd pul, qiymətli kağızlar, debitor borclar, maliyyə planı
nəğd pul, uzunmüddətli investisiyalar, marketinq büdcəsi
nəğd pul, əsas fondlar, qeyri-material aktivləri
Sual: Balans nədir? (Çəki: 1)
balans iki hissədən ibarətdir
tərtib olunan günə müəssisənin vəziyyətini əks etdirən bütün aktiv və passiv 
hesabların yekun cədvəlidi
balans biznes planı tərkib hissəsidir 
balans rüblük hesabların 2-ci elementi
balans aktiv və passiv hesabların birillik dəyərlərinin üst-üstə düşməsidir
Sual: Müəssisələrin kommersiya fəaliyyəti dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
alqı-satqı
istehsal, emal
fərdi istehsal və satış
istehsal və alqı-satqı
istehsal, emal, alqı-satqı
Sual: Firmanın iş planı layihələri hansı şöbələr tərəfindən hazırlanır? (Çəki: 1)
koordinasiya, mətbuat, mediya, pablik rileyşinz şöbələri tərəfindən
marketinq, plan-analitik, alqı-satqı koordinasiya şöbələri tərəfindən
direktorlar şurası və ümumi iclas tərəfindən
yeni əmtəələrin yaradılması, reklam, ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi tərəfindən
tədqiqatlar şöbəsi, maddi texniki təchizat şöbəsi tərəfindən


Sual: Kommersiya müəssisəsinin işinin səmərəsinin ən mühüm göstəricisi nədir? 
(Çəki: 1)
gəlirlilik və xalis gəlirdir
mənfəətdir
operativ mənfəətdir
əməliyat mənfəətdir
tədavül xərcləridir
B
ÖLMƏ
: 12#02
Ad
12#02
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Reklam şöbəsinin funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
tapşırıqların bölüşdürülməsini həyata keçirir, operativ kommersiya qrupları 
tərəfindən onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir
malgöndərənlərin öyrənilməsi, sərfəli variantın seçilməsi, satış üzrə vasitəçilərin 
seçilməsi, yeni bazarlar haqqında məlumatın hazırlanması
müraciətə əsasən firma tərəfindən alınan və satılan əmtəələrin nəqliyyatla 
daşınmasının qənaətli şərtlərini işləyib hazırlayır
rəsmi rəhbər təyin olunur, qrup kollektiv surətdə işləyir, işin nəticəsinə görə qrup 
birlikdə məsuliyyət daşıyır
firmanın reklam bölgüsünün sürətləndirilməsi, reklam tədbirləri planının işlənib 
hazırlanması, reklam kompaniyaları ilə müqavilələr bağlanması, reklam 
materiallarının müstəqil paylanması
Sual: Biznes-plan əsas hansı vəzifələri həll etməyə imkan verir? (Çəki: 1)
illik fəaliyyətin yekun göstəricilərini öyrənmək
istehlak bazarının tutumunu, inkişaf perspektivlərini öyrənmək, müəssisənin 
xərclərini qiymətləndirmək, gəlirlər hesabına nəzərdə tutulan mənfəəti əldə etməyə 
imkan verən qiymət əmələgəlmə variantlarını müəyyənləşdirmək, neqativ amilləri 
aşkar etmək, onların aradan qaldırılması yollarını müəyyən etmək
xarici iqtisadi fəaliyyəti əsaslandırmaq üçün tədiyyə balansını qurmaq
təsərrüfat fəaliyyətini iqtisadi təhlil etmək
müəssisənin xərc və gəlirlərini əlaqələndirmək
Sual: Biznes-planın bölmələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
əsas fəaliyyət növlərinin izahı
istehlak bazarının tutumunun müəyyənləşdirilməsi
marketinq işləri
marketinq-texniki baza, maliyyə planı
bir əmtəəyə görə fond tutumunun müəyyənləşdirilməsi
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə