B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə5/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Sual: Kommersiya planlaşması müddətə görə necə bölünür? (Çəki: 1)
qısa, orta
qısa, orta və uzun müddətli
qısa, orta və mövsümi
uzunmüddətli və orta müddətli 
cari, perspektiv
Sual: Kommersiya xidmətlərinin quruluşu nədən asılıdır? (Çəki: 1)
müəssisənin əsas fəaliyyət növündən
auditorlardan, iqtisadçılardan 
iqtsadi, siyasi, mədəni amillərdən
idarəetmə strukturundan
sahibkarın işə yanaşma tərzindən
Sual: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formasında təşkil olunmuş firmanın ali rəhbər 
orqanı nə hesab olunur? (Çəki: 1)
direktorluq
mərkəzi apparat
səhmdarların ümumi iclası
departament rəisi 
payıların ümumi gərargahı
B
ÖLMƏ
: 12#03
Ad
12#03
Suallardan
14
Maksimal faiz
14
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Operativ kommersiya qruplarının xüsusiyyətlərinə nələr daxildir? (Çəki: 1)
tapşırıqların bölüşdürülməsini həyata keçirir, operativ kommersiya qrupları 
tərəfindən onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.
hər bir qrup 2-4 nəfərdən ibarət olur, rəsmi rəhbər təyin olunmur, qrup kollektiv 
surətdə işləyir, işin nəticəsinə görə qrup birlikdə məsuliyyət daşıyır
müraciətə əsasən firma tərəfindən alınan və satılan əmtəələrin nəqliyyatla 
daşınmasının qənaətli şərtlərini işləyib hazırlayır
malgöndərənlərin öyrənilməsi, sərfəli variantın seçilməsi, satış üzrə vasitəçilərin 
seçilməsi, yeni bazarlar haqqında məlumatın hazırlanması
reklam tədbirləri planının işlənib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilə 
müqavilələr bağlanması, reklam materiallarının müstəqil paylanması
Sual: Alış və satış koordinasiya şöbəsi hansı funksiyaları həyata keçirir? (Çəki: 1)


bu şöbə tapşırıqların bölüşdürülməsini həyata keçirir və operativ kommersiya 
qrupları tərəfindən onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir
rəsmi rəhbər təyin olunur, qrup kollektiv surətdə işləyir, işin nəticəsinə görə qrup 
birlikdə məsuliyyət daşıyır
reklam tədbirləri planının işlənib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilə 
müqavilələr bağlanması, reklam materiallarının müstəqil paylanması
malgöndərənlərin öyrənilməsi, sərfəli variantın seçilməsi, satış üzrə vasitəçilərin 
seçilməsi, yeni bazarlar haqqında məlumatın hazırlanması
müraciətə əsasən firma tərəfindən alınan və satılan əmtəələrin nəqliyyatla 
daşınmasının qənaətli şərtlərini işləyib hazırlayır
Sual: Nəqliyyat və gömrük əlavələri şöbəsi nədir?] (Çəki: 1)
malgöndərənlərin öyrənilməsi, sərfəli variantın seçilməsi, satış üzrə vasitəçilərin 
seçilməsi, yeni bazarlar haqqında məlumatın hazırlanması
rəsmi rəhbər təyin olunur, qrup kollektiv surətdə işləyir, işin nəticəsinə görə qrup 
birlikdə məsuliyyət daşıyır
reklam tədbirləri planının işlənib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilə 
müqavilələr bağlanması, reklam materiallarının müstəqil paylanması
tapşırıqların bölüşdürülməsini həyata keçirir, operativ kommersiya qrupları 
tərəfindən onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir
bir qayda olaraq operativ kommersiya qruplarının və başqa şöbələrin müraciətinə 
əsasən firma tərəfindən alınan və satılan əmtəələrin nəqliyyatlaşdırılmasının ən 
qənaətli şərtlərini işləyib hazırlayır
Sual: Marketinq və qiymət şöbəsinin vəzifələrinə nə daxildir? (Çəki: 1)
rəsmi rəhbər təyin olunur, qrup kollektiv surətdə işləyir, işin nəticəsinə görə qrup 
birlikdə məsuliyyət daşıyır]
müraciətə əsasən firma tərəfindən alınan və satılan əmtəələrin nəqliyyatla 
daşınmasının qənaətli şərtlərini işləyib hazırlayır
reklam tədbirləri planının işlənib hazırlanması, reklam kompaniyaları ilə 
müqavilələr bağlanması, reklam materiallarının müstəqil paylanması
bazarın inkişaf proqnozu, malgöndərənlərin öyrənilməsi, sərfəli variantın 
seçilməsi, satış üzrə vasitəçilərin təhlili, dəyişdirilməsi, əmtəələrin təkmilləşdirilməsi, 
yeni bazarlar haqqında məlumatın hazırlanması
tapşırıqların bölüşdürülməsini həyata keçirir, operativ kommersiya qrupları 
tərəfindən onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir
Sual: Kommersiya müəssisəsinin əsas maliyyə sənədlərinə nələr daxildir? (Çəki: 1)
balans, mənfəət və itkilərin hesabatı 
maliyyə aktivləri
balans, akkreditivlər
tədiyyə balansı, ticarət balansı
mənfəət balansı, debitor və kreditorlarla hesablaşmalar
Sual: Kommersiya alqı-satqı xidmətinin strukturunun müəyyənləşdirilməsində əsas 
moment nədir? (Çəki: 1)
operativ kommersiya işçiləri və onların qruplarının optimal ixtisaslaşdırıl-masıdır


digər kommersiya şərtləri və zəmanətləridir
satış və alış şərtləri məhdudiyyətləridir
satış və alış şərtləri məhdudiyyətləridir
operativ kommersiya işçilərinin bazar seqmentini daha dərindən öyrənməsidir
Sual: Mənfəət və hansı mövqelər əks olunur? (Çəki: 1)
alqı və satqı
istehsal və satış
mal dövriyyəsi və məsrəflər
mal alışı və ehtiyatların sərfi
istehsal xərjləri və mənfəət
Sual: Əməliyyat mənfəəti nədir? (Çəki: 1)
istehsal xərclərindən əlavə dəyər vergisini çıxdıqdan sonra qalan hissədi
ticarət əlaqələri ilə tədavül xərcləri arasında fərqdən ibarətdir
xalis mənfəətlə tədavül xərclərinin jəmindən ibarətdir
mənfəətdən əlavə dəyər vergisini çıxdıqdan sonra qalan hissədi
rentabelliyin mal dövriyyəsinə nisbətidir
Sual: Balans mənfəəti necə hesablanır? (Çəki: 1)
planlaşdırılmaya itkilərin çıxılması ilə
nəzərdə tutulan və tutulmayan itkiləri çıxmaqla
sair planlaşdırılan və planlaşdırılmayan gəlirləri və xərcləri nəzərə almaqla 
hesablanır
əməliyyat mənfəətinin üzərinə gəlməklə tədavül xərclərinin 
əməliyyat mənfəətindən tədavül xərclərini çıxmaqla
Sual: Tədavül xərci nədir? (Çəki: 1)
istehsal xərcləridir
kommersiya işinin səmərəliliyinin keyfiyyət göstəricisidir
istehsal və emal sənayesinin əsas xərcləridir
istehsal və satış prosesinin maya dəyəridir
müəssisələrin bütün xərclərinin cəmidir
Sual: Kommersiya işinin səmərəsini qiymətləndirərkən nələr əhəmiyyətlidir? (Çəki: 1)
mənfəətlə çəkilən xərclərin müqayisəsi
rentabellilik
rentabeliliyin 1 manatda düşən hissəsi
mənfəətin əmək haqqı fonduna nisbəti
bir icarəyə düşən mənfəətinməbləği 
Sual: Əmtəələrin dövriyyə sürəti nədir? (Çəki: 1)
əmtəələrin dövretmə sürətinin nomenklaturaya nisbətidir
əmtəələrin dövretmə sürətinin əmək haqqı fonduna nisbətidir
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə