B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə7/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Sual: Reklamverənlər beynəlxalq reklam agentliklərini hansı meyarlara görə seçirlər? 
(Çəki: 1)
Əhatə genişliyi, təsir gücü və görünmə tezliyinə görə.
Bazarı əhatə etməsinə, xidmətin çeşidinə, beynəlxalq marketinqin masştabına 
görə, əlaqə səviyyəsinə və agentliyin imicinə görə.
Cəlbetmə dərəcəsi, əhatə genişliyi, görünmə tezliyi.
Təsir gücü, imici, agentliklərarası koordinasiya.
Xatırlatma, nəsihətvermə, əmtəənin həyat dövrü mərhələlərinə yanaşmaya görə.
Sual: Marketinq nədir? (Çəki: 1)
ehtiyac və tələbatlarını ödəməsi üçün sosial və idarəetmə prosesi
topdan və pərakəndə satış
alıcılıq qabiliyyəti ilə təsdiqlənən insan tələbatı
reklam
bütün cavablar səhvdir
Sual: Sosial marketinq (Çəki: 1)
marketinq strategiyasıdır
brendin pozisiyalaşdırılmasıdır
cəmiyyətin rifahı ilə bağlı marketinq konsepsiyasıdır
hökumətin sosial islahatlarının əsas istiqamətidir
Bütün cavablar səhvdir
Sual: 4P modeli (Çəki: 1)
məhsul, yer, qiymət və PR
məhsul, yer, qablaşdırma və qiymət 
məhsul, qiymət, reklam və keyfiyyət
məhsul, yer, qiymət və təqdimat
 Bütün cavablar səhvdir 
Sual: 4C modeli (Çəki: 1)
məhsul, yer, qiymət və təqdimat
müştəri həlli, müştərinin xərci, rahatlıq və əlaqə
müştəri həlli, müştərinin xərci, qiymət və təqdimat
məhsul, müştərinin xərci, rahatlıq və əlaqə
Bütün cavablar səhvdir
Sual: Marketinq tədqiqatı - (Çəki: 1)
məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi 
məlumatların sistemləşdirilməsi və hesabatların hazırlanması
məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi və təhlilidir
məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi, təhlili və hesabatının 
hazırlanmasıdır
Bütün cavablar səhvdir


Sual: İstehlakçı davranışına təsir göstərən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
mədəni, sosial, fərdi və psixoloji
mədəni, fərdi və psixoloji
demoqrafik, iqtisadi, təbii, texnoloji
iqtisadi, təbii, istehlakçının ehtiyacı
Bütün cavablar səhvdir
Sual: Ehtiyac - (Çəki: 1)
istehlakçının davranış modelidir
istehsalçının alıcılıq qabiliyətidir
istehlakçının hüquqlarının müdafisədir
insanın nədənsə məhrum olunma hissiyatıdır
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Marketinq konsepsiyası dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
istehlakçılar daha çox münasib və istifadəsi yüksək səviyyədə olan məhsullara 
meyilli olurlar
istehlakçı yaxşı keyfiyyətə, görünüşə və novator xüsusiyyətlərinə malik 
məhsullara üstünlük verir
müəssisə və təşkilatların irimiqyaslı satış və həvəsləndirmə tədbirlərini həyata 
keçirməsini ön plana çəkir
müştərinin təqdim edilən məhsula rəqib firmanın məhsulu ilə müqayisədə 
məmnunluq səviyyəsinin artırılmasıdır
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Bazarın seqmentasiyası - (Çəki: 1)
bazarın fərqli alıcılar qrupuna bölünməsidir
demoqrafik bölgü
psixoloji amillərin təsiri altında bazarın seçilməsi
bazarın pozisiyalaşdırılmasıdır
Bütün cavablar doğrudur 
Sual: Ömür boyu müştəri dəyəri nədir? (Çəki: 1)
Müştərinin ömür boyu şirkətdən aldığı məhsul və xidmətlərin ümumi dəyəri
Müştərinin ömür boyu şirkətə verdiyi gəlir
Müştərinin ömür boyu şirkətdən aldığı məhsulların həcmi
Müştərinin ömür boyu şirkətdən əldə etdiyi dəyər
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Aşağıdakı cavablardan hansı marketinqin konsepsiyası hesab edilmir? (Çəki: 1)
Sosial marketinq və Marketinq
Mühasibat və vergi uçotu qaydaları
Məhsul, İstehsal və Sosial marketinq
İstehsal, Satış və Məhsul


Bütün cavablar doğrudur
Sual: Aşağıdakılardan hansılar mikromühitə aid edilir? (Çəki: 1)
şirkət və təchizatçılar
şirkət, təchizatçılar, müştərilər, rəqiblər
şirkət, təchizatçılar, reklam mütəxəssisləri
şirkət, təchizatçılar, rəqiblər və satıcılar
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Doğru cavabı tapın. Şirkətin biznes portfeli – (Çəki: 1)
şirkətin mövcud biznes və məhsullarının toplusunun planlaşdırılması
şirkətin missiyasının müəyyənləşdirilməsi
reklam və məhsulların təbliği 
şirkətin marketinq strategiyasnını müəyyənləşdirilməsi
 Bütün cavablar doğrudur 
Sual: Bazarın seqmentasiyasına aid edilir – (Çəki: 1)
bazarın fərqli alıcılar qrupuna bölünməsidir
demoqrafik bölgü
psixoloji amillərin təsiri altında bazarın seçilməsi
bazarın pozisiyalaşdırılmasıdır
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Bunlardan hansı mikromühit elementi deyil? (Çəki: 1)
Şirkət
Rəqiblər
Mədəniyyət
İctimaiyyət
Bütün cavablar doğrudur
Sual: “Palsüd” süd istehsalçısı üçün “Neptun” market zinciri nədir? (Çəki: 1)
Agent
Marketinq vasitəçi
Şaquli marketinq sistemi
Son istehlakçı
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Coğrafi seqmentasiyaya aiddir: (Çəki: 1)
alıcılar məhsulu almaq bərədə fikirə gəlməyi, doğurdan da onu almağı düşünür
millət, region, ştat, ölkə, şəhər
həkimlər, müəllimlər, fermerlər, iqtisadçılar
bütün cavablar səhvdir
Bütün cavablar doğrudur


B
ÖLMƏ
: 13#02
Ad
13#02
Suallardan
31
Maksimal faiz
31
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Vasitəçilərin həvəsləndirilməsində ən geniş yayılmış üsullarına aşağıdakıların 
hansı aid deyil? (Çəki: 1)
müəyyən sayda əmtəə alması şərtilə vasitəçiyə danışılmış sayda əmtəə 
vahidinin pulsuz təqdim olunması
əvvəlcədən danışılmış həcmdə əmtəə partiyalarına qiymətdə güzəştlərin 
edilməsi
dilerlərin müsabiqələrinin təşkil olunması
dilerlərin qurultaylarının təşkil olunması
əmtəənin surətinin imicinin yaradılması, reklamın təşkil olunması
Sual: Rəqabət reklamı nədir? (Çəki: 1)
firma qarşısında seçmə tələbatı yaratmaq vəzifəsi baş qaldırdıqda istifadə olunan 
reklamdır
istehsalçılarda yeni əmtəəyə qarşı ilkin tələbatı yaratmaq vəzifəsini yerinə 
yetirmək üçün istifadə olunan reklamdır
istehlakçının yaddaşında əmtəə barədə məlumatların yenidən canlandırılma-sı 
və onu əmtəəni yada salmağa məcbur etmək olan reklamdır
reklam edilən əmtəəni rəqib firmaların istehsal etdiyi çoxlu sayda əmtəələrdən 
fərqləndirən və onun müsbət tərəfini göstərən reklamdır
əvvəllər reklamlaşdırılmış əmtəəyə olan tələbatın səviyyəsinin saxlanılması 
məqsədilə həyata keçirilən reklamdır
Sual: Pablik Rileyşnz nədir? (Çəki: 1)
Firmanın müsbət imicinin yaradılmasına və qorunub saxlanmasına yönələn 
fəaliyyətdir
Əmtəə və xidmətlərin xarici bazara irəlilədilməsi prosesidir.
Xarici tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi vasitəsidir.
Press-relizlərin paylanması üçün ixtisaslaşmış nəşriyyatdır.
Xarici bazarın ictimaiyyət ilə əlaqə üsuludur.
Sual: Dövlət səviyyəsində ilk Pablik Rileyşnz kompaniyası nə vaxt, harada keçirilib? 
(Çəki: 1)
1911-ci ildə ABŞ-da.
1901-ci ildə İngiltərədə.
1912-ci ildə ABŞ-da.
1918-ci ildə Almaniyada.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə