B axiş Testlər /3716#01#Y15#01#500Qiyabi/Baxış t est : 3716#01#Y15#01#500q iyabiYüklə 10,41 Kb.

səhifə8/27
tarix17.09.2018
ölçüsü10,41 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

1988-ci ildə ABŞ-da.
Sual: Satışın stimullaşması nədir? (Çəki: 1)
Alıcıların mal alışına cəlb etmək üçün tətbiq olunan sövqedici amillərdir.
Stimullaşma proqramının hazırlanmasıdır.
Xarici tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi vasitəsidir.
Press-relizlərin paylanması üçün ixtisaslaşmış nəşriyyatdır.
Satışın, xüsusilə istehlakçı bazarlarındakı satışın stimullaşmasıdır
Sual: Kupon nədir? (Çəki: 1)
Konkret malı alarkən göstərilən məbləğdə qənaət etməyə imkan verən 
sertifikatdır.
Əmtəənin adi qiyməti ilə müqayisədə istehlakçıya müəyyən qənaətin təklif 
olunmasıdır
Hər hansı bir malın alınmasına görə həvəsləndirici kimi təklif olunan əmtəədir
Özünəxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan əmtəəyə dayişdirilir.
Xüsusi dəyəri olmayan, zahiri həvəsləndirmə vasitəsidir.
Sual: Güzəştli qiymətlə qablaşma nədir? (Çəki: 1)
Əmtəənin adi qiyməti ilə müqayisədə alıcıya müəyyən qənaətin təklif edilməsidir.
Konkret malı alarkən göstərilən məbləğdə qənaət etməyə imkan verən 
sertifikatdır.
Hər hansı bir malın alınmasına görə həvəsləndirici kimi təklif olunan əmtəədir.
Özünəxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan əmtəəyə dayişdirilir.
Xüsusi dəyəri olmayan, zahiri həvəsləndirmə vasitəsidir.
Sual: Mükafat nədir? (Çəki: 1)
Hər hansı bir malın alınmasına görə həvəsləndirici kimi aşağı qiymətə və ya 
pulsuz təklif olunmasıdır.
Əmtəənin adi qiyməti ilə müqayisədə alıcıya müəyyən qənaətin təklif edilməsidir.
Konkret malı alarkən göstərilən məbləğdə qənaət etməyə imkan verən 
sertifikatdır.
Özünəxas mükafat növü olub, istehlakçılara verilir, sonradan əmtəəyə dayişdirilir.
Xüsusi dəyəri olmayan, zahiri həvəsləndirmə vasitəsidir.
Sual: Satışın stimullaşması kimlərə tətbiq olunur? (Çəki: 1)
Alıcıya, vasitəçiyə və satıcılara.
Xarici tərəfdaşa, vasitəçiyə, beynəlxalq müşahidəçiyə.
Mühəndis-texniki heyətə, ticarət agentlərinə.
Satışın stimullaşması proqramını hazırlayan heyətə.
Ali icraedici orqanlara və reklam agentlərinə.
Sual: Şəxsi satış nədir? (Çəki: 1)
Ticarət agentləri vasitəsi ilə satışdır.
Birbaşa satışdır.


Poçtla, telefonla satışdır.
Ticarət avtomatları ilə satışdır.
Elektron ticarət vasitəsilə satışdır.
Sual: Missioner satış nədir? (Çəki: 1)
Ticarət agentinin yerli mütəxəssislər arasındakı sərfəli vasitəçini tapması və 
onunla daimi əlaqə saxlamasıdır.
Kompüter sistemi vasitəsi ilə satışdır.
Ticarət agentləri vasitəsilə satışdır
Elektron ticarət vasitəsilə satışdır.
Kommivoyaıer tərəfindən birbaşa istehlakçı ilə əlaqədə həyata keçirilən satışdır.
Sual: Texniki satış nədir? (Çəki: 1)
Kompüter sistemi vasitəsi ilə satışdır.
Ticarət agentinin yerli mütəxəssislər arasındakı sərfəli vasitəçini tapması və 
onunla daimi əlaqə saxlamasıdır
Ticarət agentləri vasitəsilə satışdır.
Kommivoyaıer tərəfindən birbaşa istehlakçı ilə əlaqədə həyata keçirilən satışdır.
Elektron ticarət vasitəsilə satışdır.
Sual: Sonuncu istehlakçıya satış nədir? (Çəki: 1)
Kommivoyaıer tərəfindən birbaşa istehlakçı ilə əlaqədə həyata keçirilən satışdır.
Ticarət agentinin yerli mütəxəssislər arasındakı sərfəli vasitəçini tapması və 
onunla daimi əlaqə saxlamasıdır.
Ticarət agentləri vasitəsilə satışdır.
Kompüter sistemi vasitəsi ilə satışdır.
Elektron ticarət vasitəsilə satışdır.
Sual: Şəxsi satış texnikasının əlamətdar keyfiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Şəxsi xarakter, münasibətlərin yaranması, cavab reaksiyasına sövqetmə.
Cazibədarlıq, məlumatlılıq, bazarlığa dəvət.
Həqiqilik, geniş kütlə, nəzəri cəlbetmə.
Öyüdvermə, təsirlilik, simasızlaşma.
Şəxsi xarakter, cazibədarlıq, həqiqilik
Sual: Aşağıdakılardan hansılar marketinq menecmentin konsepsiyası hesab edilmir? 
(Çəki: 1)
İstehsal
Satış
Məhsul
Korporativ idarəetmə
Bütün cavablar səhvdir
Sual: Şirkətin makromühitinə təsir göstərən amillər hansılardır? (Çəki: 1)


demoqrafik, iqtisadi, təbii, istehlakçının ehtiyacı
iqtisadi, təbii, texnoloji və siyası
demoqrafik, iqtisadi, təbii, texnoloji, siyasi və mədəni
iqtisadi, təbii, texnoloji, siyası və mədəni
Bütün cavablar səhvdir
Sual: İstehlakçı bazarının seqmentasiyasının prinsipləri hansılardır? (Çəki: 1)
coğrafi, demoqrafik
iqtisadi, təbii, texnoloji və siyası
coğrafi, demoqrafik, psixoloji və davranış
davranış və iqtisadi
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Doğru cavabı tapın (Çəki: 1)
Sosial marketinq reklam kampaniyalarının təşkilidir
Sosial marketinq alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsidir
Sosial marketinq topdan və pərakəndə satış prosedurlarını özündə əks etdirir
Sosial marketinq cəmiyyətin rifahı ilə bağlı marketinq konsepsiyasıdır
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Doğru cavabı tapın (Çəki: 1)
4P modeli – məhsul, yer, qiymət və təqdimat 
4P modeli – müştərinin tələbatının təhlili, müştərinin xərci, rahatlıq və təqdimat
4P modeli – məhsul, yer, qiymət və rahatlıq
4P modeli – müştərinin tələbatının təhlili, müştərinin xərci, rahatlıq və əlaqə
Bütün cavablar doğrudur 
Sual: Doğru cavabı tapın (Çəki: 1)
4C – məhsul, yer, qiymət və rahatlıq
4C – müştəri həlli, müştərinin xərci, rahatlıq və əlaqə
4C – məhsul, yer, qiymət və həvəsləndirmə
4C – məhsul, yer, qiymət və əlaqə
Bütün cavablar doğrudur
Sual: 4P marketinq kompleksindəki təqdimat ünsürü yenilənmiş 4C marketinq 
kompleksinə uyğun olaraq hansı ünsürə çevrilir? (Çəki: 1)
kommunikasiya
həvəsləndirmə
müştəri həlli
müştəri dəyəri
Bütün cavablar doğrudur
Sual: 4P marketinq kompleksindəki paylaşdırma ünsürü yenilənmiş 4C marketinq 
kompleksinə uyğun olaraq hansı ünsürə çevrilir? (Çəki: 1)
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə