B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə10/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

tərəflər sonradan müəyyən ardıcılıqla güzəştə getdikləri mövqeləri tuturlar

nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsinin qeyri – mümkünlüyü

çoxlu vaxt itkisi

tərəfdaşlarla münasibətlərin korlanması imkanı

Sual: Danışıqların aparılması üçün münasib sayılan günlər: (Çəki: 1)

çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı

bazar ertəsi, çərşənbə, cümə

çərşənbə axşamı, cümə axşamı, cümə

bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə

çərşənbə, cümə axşamı, cümə

Sual: Kommersiya danışıqlarının iştirakçısı tərcüməçinin onun sözlərini dəqiq tərcümə etmədiyi, 

diqqəti lazımi müddəalar üzərində cəmləşdirə bilmədiyi qənaətinə gəlirsə, aşağıda 

göstərilənlərdən birini etməlidir: (Çəki: 1)

tərcümənin keyfiyyəti barədə iradlarını görüş başa çatdıqdan sonra bildirmək

tərcümə prosesinə müdaxilə etmək

tərcüməçinin sözünü kəsmək

tərcüməçinin sözlərinə düzəliş etmək

başqa bir tərcüməçi tələb etmək

Sual: Kommersiya danışıqlarında uğur qazanamağa mane olan qaydanı tapın: (Çəki: 1)

səmərələlik, anlaşma, ünsiyyət

ibrətamiz danışıq tonundan çəkinmək

opponentin baxışlarını qəbul etmək

tamahkarlıq, yalan danışma, ədavət

doğruluq, ibrətamiz danışıq tonundan çəkinmək

Sual: Mövqeləri güclü olan opponenttə kommersiya danışıqları aparan zaman nəyi etmək 

olmaz? (Çəki: 1)

yalan məlumatları təqdim etmək

müxtəlif məsələlərin müzakirəsini bir “paketdə” əlaqələndirmək

ictimai rəyə müraciət etmək

vasitəçiyə müraciət etmək

opponentlə gələcək münasibətləri nəzərdən keçirmək

B

ÖLMƏ

: 0802

Ad

0802Suallardan

20

Maksimal faiz20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kommersiya danışıqlarında uğur qazanmağa səbəb olan altı əsas qaydanı tapın: (Çəki: 

1)

səmərəlilik, anlaşılma, ünsiyyət, ibrətamiz danışıq tonundan çəkinmək, opponentin baxışlarını qəbul etmək, doğruluq


tamahkarlıq, səmərəlilik, yalançılıq, anlaşılma, ünsiyyət, doğruluq

yalan məlumatların təqdim edilməsi, səmərəlilik, tamahkarlıq, ünsiyyət, anlaşılma, doğruluq 

ədavət, səmərəlilik, yalançılıq, doğruluq, opponentin baxışlarını qəbul etmək, ünsiyyət

irrasionallıq, doğruluq, ünsiyyət, anlaşılma, yalançılıq, ədavət

Sual: Mövqeyi daha güclü olan opponentlə kommersiya danışıqları aparmaq çətindir. Bu 

zaman aşağıda göstərilən tövsiyyələrdən daha faydalısı hansıdır? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

müxtəlif məsələlərin müzakirəsini bir «paketdə» əlaqələndirmək

ictimai rəyə müraciət etmək

vasitəçiyə müraciət etmək

opponentlə gələcək münasibətləri nəzərdən keçirmək

Sual: Kommersiya danışıqları prosesində opponentin güzəştə getməsi üçün ona edilən 

təhdidlər və təzyiqlər aşağıdakı formalarda reallaşdırıla bilər: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

opponent üçün xoşagəlməz nəticələr barədə xəbərdarlıq etmək

danışıqların kəsilə biləcəyinə işarə vurmaq

güc nümayiş etdirmək

ultimatum vermək 

Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının maraqlarının və məqsədlərinin əlaqələndirilməsi 

aşağıda göstərilən hallarda daha səmərəli ola bilər: (Çəki: 1)

tərəflər problemin həllinə istiqamətlənmişlər

tərəflər arasında münasibətlər pisdir 

tərəflər öz məqsədlərini korreksiya (təshih) etməyə hazır deyillər

tərəflər bir-birinin maraqları ilə hesablaşmayaraq, öz mənafelərini güdürlər

tərəflər arasında gizli münasibətlər mövcuddur

Sual: Kommersiya danışıqları gedişində tərəfdaşların tətbiq etdikləri hərəkətlərin və onların 

reallaşdırılması prinsiplərinin məcmusu adlanır: (Çəki: 1)

danışıqların texnologiyası

danışıqların taktikası

danışıqlar prosesi

danışıqların mərhələsi

danışıqların aparılması üsulu

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar kommersiya danışıqlarında iştirakçı tərəflərin istifadə 

etdlikləri əsassız arqument deyil: (Çəki: 1)

dəqiq müəyyən edilmiş və qarşılıqlı əlaqələndirilən faktlar və mülahizələr

əsassız xəyallar, təxminlər, fərziyyələr, uydurmalar

təhrif olunmuş faktlar əsasında mühakimə yürütmək

qüvvəsini itirmiş qərarlar

saxta bəyatanlar və ifadələr

Sual: Kommersiya danışıqlarında məqsədin əvəz edilməsi adlanır: (Çəki: 1)

sublimasiya

proyeksiya

komplektasiya

assimilyasiya
kompensasiya

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nə kommersiya danışıqlarının aparılmasının fransız üslubu 

üçün xarakterik deyil: (Çəki: 1)

məsələlərin müzakirəsində rəsmilik

müstəqillik

qərarların qəbul olunmasında məhdud sərbəstlik

məntiqi sübutlara yönlənmə

fransız dilindən danışıqların rəsmi dili kimi istifadə edilməsi

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nə kommersiya danışıqlarının aparılmasının Çin üslubu üçün 

xarakterik deyil: (Çəki: 1)

nümayəndə heyətinin azsaylı olması

danışıqların dəqiqliklə ayrı-ayrı mərhələlərə bölünməsi

danışıqlarda «dostluq ruhunun» yaradılması

daha yüksək statuslu insanlara istinad etmək

mərkəz tərəfindən razılaşmaların bəyənilməsi

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nə kommersiya danışıqlarının aparılmasının yapon üslubu üçün 

xarakterik deyil: (Çəki: 1)

təhdidlərdən istifadə olunması

yüksək mütəşəkkillik

bu və ya digər müddəaların əlaqələndirilməsinin və təsdiqinin mürəkkəb proses olması

ictimai rəyə qarşı həssas münasibət

mürəkkəb və mübahisəli məsələlərin həllində vasitəçilərdən istifadə edilməsi

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nə kommersiya danışıqlarının aparılmasının amerika üslubu 

üçün xarakterik deyil: (Çəki: 1)

səriştəliliyin aşağı səviyyədə olması

çalışqanlıq

üzdə səmimiliyin nümayiş etdirilməsi

peşəkalıq

eqosentrizm (ifrat xudbinlik)

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı kommersiya danışıqlarının aparılması metodu deyildir? 

(Çəki: 1)

danışıqların təxirə salınması

danışıqların hazırlanması

danışıqların aparılması

danışıqların analizi

danışıqların başa çatması

Sual: Danışıqların gedişinin düzgün sxemini müəyyən edin: (Çəki: 1)

söhbətin başlanması – informasiya mübadiləsi – dəlillərin və əks dəlillərin gətirilməsi – 

qərarların hazırlanması və qəbul edilməsi – danışıqların başa çatması

dəlillərin və əks dəlillərin gətirilməsi – qərarların hazırlanması və qəbul edilməsi – 

danışıqların başa çatması – informasiya mübadiləsi – söhbətin başlanması

söhbətin başlanması – danışıqların başa çatması – qərarların hazırlanması və qəbul 

edilməsi – informasiya mübadiləsi – dəlillərin və əks dəlillərin gətirilməsi

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə