B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

qərarların hazırlanması və qəbul edilməsi – söhbətin başlanması – danışıqların başa 

çatması – dəlillərin və əks dəlillərin gətirilməsi – informasiya mübadiləsi

informasiya mübadiləsi – dəlillərin və əks dəlillərin gətirilməsi - qərarların hazırlanması və 

qəbul edilməsi – söhbətin başlanması – danışıqların başa çatması

Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasına sərt yanaşma metodu üçün xaraterik deyil: (Çəki: 1)

tərəflər mübahisə və münaqişələrdən uzaq olmağa çalışırlar

tərəflər əvvəldən həddən artıq sərt mövqe tuturlar

sərt yanaşma metodu nadir hallarda səmərəli olur

bu metod müxtəlif hiylələr üçün əlverişli zəmin yaradır

gərginliyə səbəb olur

Sual: İşgüzar danışıqların aparılması metodlarından hansı daha səmərəlidir? (Çəki: 1)

prinsipial metod

sərt metod

mövqe metodu

yumşaq metod

bunlardan heç biri

Sual: Danışıqlarda istifadə olunan üsullar: (Çəki: 1)

bütün cavablar

qəsdən adatma

məqsədlərin şübhəliliyi

səlahiyyətlərin qeyri-müəyyənliyi

danışıqların aparılması üçün qəsdən əlverişiz yerin seçilməsi

Sual: Danışıqlarda uğur qazanmağın yolları hansılardır? (Çəki: 1)

səmərəlilik

anlaşma

ünsiyyət


düzgünlük, doğruluq

bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar danışıqların aparılmasına ehtiyatla yanaşmaq üçün nə etməli? (Çəki: 1)

məqsəd və maraqları əlaqələndirməli

tərəflərin qarşılıqlı etimadına nail olmaz

hakimiyyət balansını təmin etmək

qarşılıqlı nəzarəti təmin etmək

bütün cavablar doğrudur

Sual: Kommersiya danışıqları prosesində opponentin güzəştə getməsi üçün nəyi etmək olmaz? 

(Çəki: 1)

opponent üçün xoşagəlməz nəticələr barədə xəbərdarlıq etmək

susmaq


danışıqların kəsilə biləcəyinə işarə vurmaq

güc nümayiş etdirmək

ultimatum vermək

Sual: kommersiya danışıqlarına uğur qazanmağa mane olan əsas qaydanı tapın: (Çəki: 1)
səmimilik, anlaşma

opponentin baxışlarını qəbul etmək

ibrətamiz danışıq tonundan çəkinmək

ünsiyyət


yalan məlumatlarının təqdim edilməsi,təmahkarlıq

B

ÖLMƏ

: 0803

Ad

0803Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kommersiya danışıqlarında mövqenin təqdim edilməsi mərhələlərinin düzgün ardıcıllığını 

müəyyən edin: (Çəki: 1)

qarşılıqlı maraqların dəqiqləşdirilməsi – konsepsiyaların müzakirəsi – maraqların 

əlaqələndirilməsi – razılaşmaların hazırlanması

Konsepsiyanın müzakirəsi – qarşılıqlı maraqların müəyyən edilməsi - razılaşmaların 

hazırlanması - maraqların əlaqələndirilməsi

razılaşmaların hazırlanması - qarşılıqlı maraqların müəyyən edilməsi - maraqların 

əlaqələndirilməsi

qarşılıqlı maraqların müəyyən edilməsi - razılaşmaların hazırlanması - maraqların 

əlaqələndirilməsi - konsepsiyaların müzakirəsi

maraqların əlaqələndirilməsi - konsepsiyaların müzakirəsi - qarşılıqlı maraqların müəyyən 

edilməsi - razılaşmaların hazırlanması B

ÖLMƏ

: 0901

Ad

0901Suallardan

21

Maksimal faiz21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Monoloq formalı ünsiyyət növlərinə aiddir edilmir: (Çəki: 1)

danışıqlar

təbrik nitqi

reklam


məlumat xarakterli nitq

məruzə


Sual: Aqressiv müştəri ilə ünsiyyət taktikası nəzərdə tutmur: (Çəki: 1)

eyni ilə aqressiv cavabı

müştərinin fikirlərini diqqətlə dinləməyi

təxribata uymamağı

həmin müştəriyə rəğbət və anlayışlıq ifadə etməyi

müştəriyə hörmətcil münasibət
Sual: Monoloq formalı ünsiyyət növlərinə aiddir: (Çəki: 1)

təbrik nitqi

işgüzar danışıq 

işgüzar söhbət

danışıqlar

müsahibə


Sual: Dialoq formalı ünsiyyət növlərinə aiddir: (Çəki: 1)

müsahibə


təbrik nitqi

reklam


məlumat xarakterli nitq

məruzə


Sual: Dialoq formalı ünsiyyət növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

reklam


danışıqlar

müsahibə


işgüzar söhbət

işgüzar danışıq

Sual: Problemlərin müqayisə, toqquşma, assimilyasiya, iştirakçıların mövzu mövqelərinin 

qarşılıqlı zənginləşməsi yolu ilə irəlilədilməsi və həlli adlanır: (Çəki: 1)

diskussiya

mübahisə


toplantı

söhbət


danışıq

Sual: İşgüzar söhbətin hazırlanması mərhələsinə daxil deyil: (Çəki: 1)

qərarların qəbul edilməsi

söhbətin əsas məqsədlərinin müəyyən edilməsi

söhbətin planının həyata keçirilməsinin xarici və daxili imkanlarının analizi

mümkün nəticələrin proqnozu

gələcək həmsöhbət haqqında zəruri məlumatların toplanması

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı işgüzar söhbətin başlanması üsulu deyildir? (Çəki: 1)

gərginlik yaradılması metodu

gərginliyin aradan qaldırılması metodu

qarmaq metodu

təxəyyülün stimullaşdırılması (həvəsləndirilməsi) metodu

birbaşa yanaşma metodu

Sual: İşgüzar ünsiyyətin mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

ünsiyyət yerinin seçilməsi

təmasın yaradılması

vəziyyətdən baş çıxarmaq 

problemin müzakirəsi
qərarların qəbul edilməsi

Sual: Qeyri-formal söhbətdə, qrup şəklində qarşılıqlı əlaqələrdə və ya açıq çıxışlarda 

əhəmiyyətli məlumatların yaradılması və ötürülməsi prosesi adlanır: (Çəki: 1)

kommunikasiya

konfrontasiya

konsolidasiya

konsessiya

kommersializasiya

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nəyin işgüzar söhbətlərin aparılması qaydasına aidiyyəti 

yoxdur? (Çəki: 1)

hər deyilən həqiqət deyildir

tərəfdaşın vəziyyəti anlaması üçün lazım olan bütün zəruri məlumatlar ona təqdim 

olunmalıdır

xahiş fəaliyyətin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur

sual cavab almaq ümidi ilə verilir

hər deyilən həqiqət olmalıdır

Sual: İşgüzar ünsiyyətin daha geniş yayılmış formasıdır: (Çəki: 1)

dioloq ünsiyyəti

monoloq

susmaq


dinləmək

qrup şəklində ünsiyyət

Sual: İnsanın zəruri təmaslar yaratmaq və saxlamaq, həmsöhbətini anlamaq, yeni tanışlıq 

naminə ilk addımı atmaq bacarığı adlanır: (Çəki: 1)

ünsiyyətcillik

mötəbərlik

ehtiraslılıq

xeyirxahlıq

səriştəlilik

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işcüzar söhbətin aparılması üçün əlverişli şərait 

yaradılmasına imkan vermir? (Çəki: 1)

həmsöhbətin maraqlarına diqqətsizlik

aydın, yığcam və mənalı giriş ifadələri

həmsöhbətin şəxsiyyətinə hörmət ifadə edilməsi

layiqli şəxsi zahiri görkəm

həmsöhbətə məsləhət üçün müraciət etmək

Sual: Söhbətin gedişində məlumatın ötürülməsi zamanı etmək olmaz: (Çəki: 1)

həmsöhbətin öz biliklərini nümayiş etdirməsinə imkan verməmək

özünü həmsöhbətin yerinə qoymaq

məlumatın ötüülməsi üsulunu həmsöhbətin peşəkarlıq səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq

həmsöhbətin reaksiyasını müşahidə etmək

həmsöhbətin dilindən istifadə etmək

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə