B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə12/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

Sual: Gətirilən dəlillərin məqsədə çatması üçün zəruridir: (Çəki: 1)

dəqiq məfhumlardan istifadə etmək

artıq dərəcədə inandırıcı olmaq

faktların sadəcə sadalanmasından istifadə etmək

həmsöhbətin temperamentinin xüsusiyyətləini nəzərə almadan dəlillərin gətirilməsi sürətini 

artırmaq


yayğın, ikimənalı məfhumlardan istifadə etmək

Sual: İşgüzar münasibətlərin qurulması, müqavilələrin bağlanması, mübahisəli məsələlərin həll 

edilməsi və ya onların həllinə konstruktiv yanaşılması məqsədi ilə öz təşkilatlarından zəruri 

səlahiyyətlər alan həmsöhbətlər arasında işcüzar ünsiyyət forması adlanır: (Çəki: 1)

işgüzar danışıqlar

işgüzar müşavirə

işgüzar söhbət

iclas


açıq çıxış

Sual: İşgüzar söhbəti başa çatdırıb getmək təşəbbüsü həmişə məxsusdur: (Çəki: 1)

dəvət olunmuş tərəfə

kofe verən adama

təşkilati məsələlərlə məşğul olan adama

nümayəndə heyətinin üzvü olmayan adama

protokol siyahısına daxil edilməyə adama

Sual: Söhbət bitdikdən sonra aşağıda göstərilənlərdən biri edilməlidir: (Çəki: 1)

nümayəndə heyətini onları ötürməli olan əməkdaşa tapşırmaq

qonaqları liftə qədər ötürmək

qonaqları maşina qədər ötürmək

görüşü dəvət olunmuş tərəfdən əvvəl tərk etmək

söhbəti liftdə, maşında davam etdirmək

Sual: Sahibkar-kommersantın etik kodeksinə nə daxil deyil? (Çəki: 1)

emosiyalara qapılmamaq

nəzakətli, taktikalı

nəvazişli, xoşniyyətli

təvazökar olmalı

emosiyalarını idarə etməyi bacarmalı

Sual: Kommersantın peşəkar davranış və vərdişlərinə aid deyil? (Çəki: 1)

işgüzar söhbətlərin aparılma qaydası 

“mən” sözündən tez-tez istifadə etmək

nitqə və danışığa olan tələbləri bilmək

işgüzar protokolu bilmək

xarici görünüşə və işgüzar geyimlərə olan tələbləri bilmək

B

ÖLMƏ

: 0902

Ad

0902Suallardan

23

Maksimal faiz23


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %

Sual: Şifahi ünsiyyət vasitələri nə üçün lazımdır? (Çəki: 1)bütün cavablar doğrudur

ünsiyyət prosesinin gedişini tənzimləmək

tərəfdaşlar arasında psixoloji təmas yaratmaq 

sözlə deyilən mənaları zənginləşdirmək

emosiyaları ifadə etmək və vəziyyətin izahını əks etdirmək

Sual: Ünsiyyətin vizual vasitələrinə aid deyil: (Çəki: 1)

intonasiya

kinetika (əllərin, ayaqların, bədənin, başın hərəkəti)

gözlərin ifadəsi

poza (duruş, vəziyyət)

sifətin ifadəsi

Sual: Ünsiyyətin akustik növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

gözlərin ifadəsi

intonasiya

gülüş

öskürək


pauza (fasilə)

Sual: İşgüzar söhbət aşağıdakı funksiyanı yerinə yetirir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

qarşılıqlı ünsiyyət

ideyaların qarşılıqlı axtarışı, irəli sürülməsi və operativ öyrənilməsi

kommesiya xarakterli təmasların dəstəklənməsi

kommersiya fəallığının həvəsləndirilməsi

Sual: İşgüzar söhbətin əsas mərhələsidir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

hazırlıq tədbirləri

söhbətin başlanması

iştirak edənlərin məlumatlandırılması

irəli sürülən müddəaların əsaslandırılması

Sual: Aşağıdakılardan hansı söhbətin başlanması üsulu deyildir? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

gərginliyin aradan qaldırılması üsulu

qarmaq metodu

birbaşa yanaşma üsulu

təxəyyül oyunlarının həvəsləndirilməsi üsulu

Sual: İşgüzar ünsiyyətin spesifik xüsusiyyətidir: (Çəki: 1)

reqlamentləşdirilməkvaxt məhdudiyyətinin olmaması

norma və qaydaların olmaması

səmimi söhbət

qeyri-formallıq

Sual: İnadkar və narazı müştəri ilə ünsiyyət qurmaq taktikası nəyi nəzərdə tutmur? (Çəki: 1)

həmin müştəridən daha qətiyyətli olmağı

müştəriyə nə lazım olduğunu müəyyən etmək üçün onu diqqətlə dinləməyi

müştərinin inadkarlığına öz şəxsi inadkarlığınızla cavab verməyi

cavablarınızda xeyirxah olmağı, lakin sözünü dəqiq və açıq deməyi

nəzakətli olmağı

Sual: İfadənin qətiliyini yumşaldır və bununla rəsmi yazılı ünsiyyətə təbiilik gətirirlər: (Çəki: 1)

ara konstruksiyaları

ayırıcı konstruksiyalar

giriş konstruksiyaları

dayaq konstruksiyaları

aparıcı konstruksiyalar

Sual: İşgüzar söhbətin birinci mərhələsində zəruridir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur 

tərəfdaşla təmas yaradılması

söhbət üçün əlverişli atmosferin yaradılması

tərəfdaşların diqqət və marağını söhbətə cəlb etmək

lazım gəldikdə təşəbbüsu öz əlinə almaq

Sual: İşgüzar söhbətin hansı mərhələsində ilkin rəy yaranır və həmin problemlə bağlı müəyyən 

mövqe tutulur? (Çəki: 1)

dəlil gətirmə mərhələsi

məlumatın ötürülməsi mərhələsi

qərar qəbul edilməsi mərhələsi

həmsöhbətin dəlillərinin təkzib edilməsi mərhələsi 

iradların neytrallaşdırılması mərhələsi

Sual: İşgüzar söhbətin üçüncü mərhələsidir: (Çəki: 1)

dəlil gətirmə mərhələsi

məlumatın ötürülməsi mərhələsi

həmsöhbətin dəlillərinin təkzib edilməsi mərhələsi

qərar qəbul edilməsi mərhələsi

tərəfdaşla təmas yaradılması 

Sual: İşgüzar söhbətin ikinci mərhələsidir: (Çəki: 1)

məlumatın ötürülməsi mərhələsi

tərəfdaşlarla təmas yaradılması

həmsöhbətin dəlillərinin təkzib edilməsi mərhələsi

qərar qəbul edilməsi mərhələsi

dəlil gətirmə mərhələsi

Sual: Məlumatın ötürülməsi mərhələlərindən biridir: (Çəki: 1)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə