B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə13/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

problemin müzakirəsi mərhələsi

təşəbbüsün «ələ keçirilməsi» mərhələsi

ilkin rəyin formalaşdırılması mərhələsi

söhbətə maraq oyadılması mərhələsi

dəlil gətirmə mərhələsi

Sual: Təcrübə, nəzakətlilik, həmsöhbətə diqqət kimi tələblər hansı mərhələyə aiddir? (Çəki: 1)

qərarların qəbul edilməsi və söhbətin başa çatması mərhələsi

həmsöhbətlərin iradlarının neytrallaşdırılması mərhələsi

məlumatın ötürülməsi mərhələsi

söhbətin başlanması mərhələsi

dəlil gətirmə mərhələsi

Sual: İşgüzar söhbətə hazırlıq prosesinə daxildir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

söhbətin planının hazırlanması

xarici və daxili imkanların analizi

mümkün nəticələrin proqnozu

daha məqbul strategiyanın seçilməsi

Sual: İşgüzar görüşün uğurla nəticələnməsi şansları aşağı düşər: (Çəki: 1)

birinci sual diskussiya xarakterli olduqda

birinci sual qısa və maraqlı olduqda

düzgün şərh olunmaya bilən ikimənalı sözlər və ifadələr işlətmədikdə

mülahizələr əsaslandırıldıqda

söhbətə yerinə yetirilməsi daha asan olan təkliflə başladıqda

Sual: İşgüzar söhbətin əsas prinsipidir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

həmsöhbətin diqqətini cəlb etmək

həmsöhbəti maraqlandırmaq

həmsöhbəti inandırmaq

həmsöhbətin şübhələrini dağıtmaq və qəti qərar qəbul etmək

Sual: İşgüzar söhbət aparılarkən protokolda göstərilməlidir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

söhbətin məqsədi qeyd edilməlidir

müzakirə olunan məsələlər qeyd edilməlidir

tərəflərin mövqeləri qeyd edilməlidir

müzakirə olunan məsələlər qeyd edilməlidir

Sual: Əlaqənin yaxşı qurula bilməməsinin əsas səbəbi: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

ünsiyyətin əhəmiyyətinin kifayət qədər qiymətlindirilməməsi

ünsiyyətin pis qurulması

zəif yaddaş

biganəlik

Sual: Yüksək səviyyəli kommersant-sahibkar necə olmalıdır? (Çəki: 1)
öz işinə inamlı, bacarıqlı olmalıdır

öz işinə onun faydalılığına, ticarət biznesinə inanmalı, rəqabətin vacibliyini qəbul 

texnikanı, təhsili qiymətləndirən kommersiya vərdişləri olmalıdır

rəqabəti öyrənən, bazar imkanlarını təhlil edən bacarıqlı mütəxəsis olmalıdır

öz işinin son nəticəsini tam mənası ilə anlamalı

Sual: Peşəkar tələblər nöqteyi-nəzərindən kommersant hansı xüsusi biliklərə malik olmalıdır? 

(Çəki: 1)

əmtəələrin alqısı və satışı; marketinq

idarəetmə və hüquq

mühasibat uçotu

maliyyələşdirmə və vergiqoyma

bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar yazışmaların səmərəliliyini necə artırmaq olar? (Çəki: 1)

məktub tərtib etməklə

akt tərtib etməklə

sərəncam verməklə

elektron poçtdan istifadə etməklə

heç biri


B

ÖLMƏ

: 1101

Ad

1101Suallardan

33

Maksimal faiz33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Telefonla ünsiyyət mədəniyyətinin əsas tələbi nədir? (Çəki: 1)

söhbətin qısa olması

söhbətin kəskin olması

ünsiyyətin uzun müddətli olması

rəsmilik

prinsipiallıq

Sual: Sizin şirkətdə telefon zəng çaldıqda aşağıda göstərilənlərdən nəyi etmək lazım deyil? 

(Çəki: 1)

söhbəti sorğu-suala çevirmək

dəstəyi dördüncü zəngə qədər götürmək

tələffüzə diqqət yetirmək, aydın danışmaq

diqqəti yalnız söhbət üzərində cəmləşdirmək

detalların müəyyən edilməsi üçün təkrar zəng vurmağı təklif etmək

Sual: Tərbiyəli insan kəskin zərurət olmadan işgüzar tərəfdaşına zəng etməz: (Çəki: 1)

saat 22-dən sonra

saat 22-dək

saat 13-14 arasındasaat 10-22 arasında

nahar vaxtı

Sual: Telefonla işgüzar söhbət edərkən aşağıda göstərilənləri etmək olmaz: (Çəki: 1)

həmsöhbətin sözünü kəsmək

rahat danışmaq

öz emosiyalarını gizlətmək

qısa və aydın danışmaq

sözlərinin tələffüzünə fikir vermək

Sual: Aşağıda sadalananlardan nə telefon danışığının nəticələrinə təsir göstərmir? (Çəki: 1)

zahiri görkəm

səs

səsin tonusəsin tembri

səsin intonasiyası

Sual: Telefonun xüsusi imkanlarına aid deyil: (Çəki: 1)

abonentə istənilən vaxt zəng çatması

qlobal yayılma

diqqəti özünə cəlb etməsi

vaxta qənaət etməsi

vizual anonimlik

Sual: Telefonla danışarkən etmək olmaz: (Çəki: 1)

qarşı tərəfin sözünü kəsmək və onu dinləməmək

işgüzar salamlaşmadan istifadə etmək

savadlı və aramla danışmaq

təşəkkür etmək və vidalaşmaq

suallar vermək 

Sual: Dəstəyi qaldırmaq üçün peşəkar məqam hansıdır? (Çəki: 1)

dəstəyi ikinci və ya maksimum üçüncü zəngdən sonra qaldırmaq

dəstəyi ilk zəngdən sonra qaldırmaq

dəstəyi altıncı zəngdən sonra qaldırmaq

dəstəyi dərhal qaldırmaq

dəstəyi beşinci zəngdə qaldırmaq

Sual: Məlumatınızı avtomat cavab qurğusuna yazarkən diqqət yetirin ki, səsiniz aşağıda 

göstərilənlərdən birini əks etdirsin: (Çəki: 1)

xeyirxahlığı

aqressiyanı

qeyri-səmimiliyi

biganəliyi

təkəbbürlüyü

Sual: Qəbul olunmuş standarta görə avtomat cavab qurğusu dəstəyi neçənci zəngdən sonra 

qaldırmalıdır? (Çəki: 1)

4-cü zəngdən sonra
1-ci zəngdən sonra

5-ci zəngdən sonra

6-cı zəngdən sonra

10-cu zəngdən sonra

Sual: Avtomat cavab qurğusunda məlumat qoyarkən nəyi etməyiniz tövsiyyə olunmur? (Çəki: 

1)

eyni məlumatı iki dəfə qoymaqzəng etməyinizin səbəbini qısa izah etmək

təşəkkür etmək

özünü tam təqdim etmək, şirkətinin adını və telefon nömrəsini demək

səhv nömrəyə düşdükdə özünü təqdim etməmək, lakin mütləq üzr istəmək

Sual: Kommersiya yazışmalarında məktubun məzmunu qısa şəkildə necə ifadə edilir? (Çəki: 1)

Re

P. Sp. c

p. c. c


p. h. e

Sual: İşgüzar məktub artıq yazılmışdırsa, ona sonradan baş vermiş hadisələri əlavə etmək 

lazım gəldikdə məktubun sonunda hansı işarə qoyulur? (Çəki: 1)

P. S


Re

H. c


V. p

H. n. y


Sual: Müştərilər qarşısında götürülən öhdəliklərə aid deyil: (Çəki: 1)

tamahkarlıq 

düzlük

qərəzsizliksərştəlilik 

məxfilik


Sual: Müştərilərin öhdəliklərinə aiddir: (Çəki: 1)

sözləşmənin qaydalarına əməl edilməsi və malın qiymətinin vaxtında ödənilməsi

lazım olmadığı halda malın geri qaytarılması

malın mübadiləsi

müştərinin özü tərəfindən korlanmış malın alınmasından imtina etməsi

zəmanət müddətinin qüvvədə olduğu dövrdə malın müştəri tərəfindən təmir olunması

Sual: Şirkətlər hansı proqram sənədlərindən özünütənzimləmə aləti kimi istifadə etmirlər? 

(Çəki: 1)

iddialar

ərizələr


deklarasiyalar (bəyannamələr)

kodekslər (məcəllələr)

proqramlar

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə