B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Sual: İşgüzar ritorikada nitqi təsirin hansı prinsipindən istifadə olunur? (Çəki: 1)

təkəbbürlülük

assosiativlik (birləşməyə meyllilik qabiliyyəti)

anlaşıqlılıq

ekspressivlik (təsir göstərmə qabiliyyəti)

intensivlik (səmərəlilik)

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən kommunikasiya effektinə «ritorik» formada aid olmayanı 

hansıdır? (Çəki: 1)

reallaşdırma effekti

vizual imic effekti

pauza effekti

relaksasiya effekt

ilk frazalar effekti

Sual: Ofertanı istiqamətləndirən şəxs necə adlanır: (Çəki: 1)

oferent

akseptantreferent

adresat


kontragent

Sual: Yeni ideyalardan istifadə edilməsi, fəaliyyət istiqamətlərinin işlənib hazırlanması aiddir: 

(Çəki: 1)

yaradıcı müşavirəyə

elmi müşavirəyə

qərar qəbul etmək məqsədi ilə keçirilən müşavirəyə

informativ müşavirəyə

selektor müşavirəsinə

Sual: Tərəfdaşın adını ucadan demək hansı üsula aiddir? (Çəki: 1)

«şəxsi ad»

«münasibətlər güzgüsü»

«komplimentlər»

«səbirli dinləyici»

«şəxsi həyat»

Sual: «Qızıl sözlərdən» istifadə edilməsi hansı üsula aiddir? (Çəki: 1)

«komplimentlər»

«münasibətlər güzgüsü»

«şəxsi ad»

«səbirli dinləyici»

«şəxsi həyat»

Sual: Təbəssüm, tərəfdaşınıza müsbət emosiyaların nümayiş etdirilməsi hansı üsulun 

əlamətləridir? (Çəki: 1)

«münasibətlər güzgüsü»

«səbirli dinləyici»

«şəxsi ad»«komplimentlər»

«şəxsi həyat»

Sual: Hansı təsir üsulu tərəfdaşa həmsöhbətin sözünü kobud və sərt şəkildə kəsməyi qadağan 

edir? (Çəki: 1)

«səbirli dinləyici»

«kompliment»

«şəxsi həyat»

«şəxsi ad»

«münasibətlər güzgüsü»

Sual: Digər bir sövdələşməni ört – basdır etmək məqsədi ilə yerinə yetirilən sövdələşmə 

adlanır: (Çəki: 1)

riyakar sövdələşmə

yalançı sövdələşmə

birtərəfli sövdələşmə

ikitərəfli sövdələşmə

açıq sövdələşmə

Sual: Etiket qaydalarına uyğun olaraq, telefon söhbətini başlamaq lazımdır: (Çəki: 1)

özünü təqdim edib, təşkilatının adını çəkməklə

qısa və dəqiq şəkildə «bəli», «eşidirəm» deməklə

susub, zəng edənin danışmasını gözləməklə

məşğulsunuzsa, «bir qədər sonra zəng edin» deməklə

yüksək tonla danışmaqla 

Sual: İşgüzar protokola əsasən xidməti telefonlar və fakslar yerləşdirilir: (Çəki: 1)

vizit kartının aşağı sağ küncündə

vizit kartının yuxarı sağ küncündə

vizit kartının yuxarı sol küncündə

vizit kartının aşağı sol küncündə

vizit kartının mərkəzində

Sual: Vizit kartını aldıqda: (Çəki: 1)

tərəfdaşın adını və soyadını ucadan oxuyub, ona təşəkkür etmək

kartın sahibinin yanında onu şalvarının arxa cibinə qoymaq

kartı büküb, harasa qoymaq

kartın üzərində nəsə qeyd etmək

kartı tərəfdaşa təşəkkür etmədən şkafa atmaq

Sual: Qarşı tərəfin nəzən – nöqtəsinin sonadək deyil, müəyyən həddə qəbul edilməsi adlanır: 

(Çəki: 1)

kompromiss

məcburiyyət

yumşaltma

boyun qaçırma

problemin həlliSual: Mübahisə zamanı tərəflərdən birinin problemin həllində öz mövqeyi üzərində təkid 

etməməsi, qarşı tərəfi inandırma metodundan, intuisiyadan və sağlam düşüncədən istifadə 

etməklə tədricən öz mövqeyinə tərəf çəkmək üsulu necə adlanır: (Çəki: 1)

evristika 

demaqogiya

logika


sofistika

proqnostika

Sual: Mübahisənin aparılmasına məntiqi analiz və dəlil gətirmə ilə bağlı olan yanaşma: (Çəki: 

1)

məntiqiavtoritar

tənqidi


proqnoztik

sofist


Sual: Françayzinq nədir? (Çəki: 1)

faktorinq firma sahibkardan borc tələblərinin ekvivalentini dərhal təqdim etdiyi üçün 

müəyyən faizlər tutur, riskə görə mükafat və inzibati idarə xərclərinin ödənilməsini tələb edir

kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq kommersiya 

fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə bu sistemdən 

istifadə hüququnu başqasına verir

müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar 

ödənildikcə verilə bilər

Françayzinqin elə növüdür ki, bu zaman sahibkar riskləri əsasında əmlak əldə edir

kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunan bir fəaliyyət 

formasıdır ki, borc tələbnamələrinə əsaslanır 

Sual: İnvestisiya franşizasının əsas məqsədi? (Çəki: 1)

mənfəət əldə etmək nədir

ilkin kapitalı itirməmək

riskin səviyyəsini minimuma endirmək 

investisiyaların ilkin məbləğinin qaytarılmasıdırB

ÖLMƏ

: 1102

Ad

1102Suallardan

25

Maksimal faiz25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Uğurlu telefon danışıqlarının əsasında nə durmur? (Çəki: 1)

söhbətin aparması qaydalarını bilməmək

problemi operativ və effektiv həll etməyə çalışmaq

nəzakətlilik

xeyirxahlıq

səriştəlilik
Sual: Kiməsə zəng etməmişdən əvvəl bilmək lazımdır: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

telefon zənglərinin uzunmüddətli təsiri sinir sisteminə təsir göstərir

lazımsız telefon zəngləri iş ritmini pozur

lazımsız telefon zəngləri mürəkkəb məsələlərin həllinə manne olur

lazımsız telefon zəngləri sakit şəraiti pozur, yaxınlıqda olanların işləməsinə maneçilik 

törədir

Sual: Telefonla işgüzar söhbətə başlamazdan əvvəl aşağıda göstərilənlərdən birini etmək vacibdir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

telefon danışığının məqsədini müəyyən etmək

söhbətin aparılması taktikasını müəyyən etmək

söhbətin planını tərtib etmək

sualların qoyulması qaydasını düşünmək

Sual: Telefon söhbətində bir neçə məsələ haqqında danışırsınızsa, onda: (Çəki: 1)

ardıcıl surətdə bir məsələnin müzakirəsini bitirib, növbəti məsələyə keçin

bir məsələni müzakirə etdikdən sonra dəstəyi asıb, sonra yenidən zəng edin

sizi maraqlandıran bütün məsələləri eyni vaxtda müzakirə edin

bir məsələni digərindən ayırmayın

özünüz üçün daha vacib bir məsələni seçib, onu müzakirə edin

Sual: Telefonla işgüzar söhbətin peşəkarlığı nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

ilk sözdən bəyənilmək bacarığından

telefon zənginin məqsədindən

əsas ifadənin işlədilməsindən

verilən sualdan

söhbətin müddətindən

Sual: Aşağıda göstərilən hansı qaydaya əməl edilməsi işgüzar müşavirələrin uğurla 

keçirilməsinə imkan yaradır? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

müşavirə iştirakçılarının onun məzmunu ilə əvvəlcədən tanış edilməsi və burada göstərilən 

tələblərə əməl etməyin vacibliyi barədə xəbərdarlıq edilməsi

müşavirədə müzakirə ediləcək gündəlik məsələlərin əvvəlcədən hazırlanması və ona 

sözsüz əməl edilməsi

müşavirənin başlanma və başa çatma vaxtının təyin edilməsi

müşavirə vaxtı çıxışlar nəzərdə tutulubsa, onların ardıcıllığına diqqət yetirmək

Sual: İşgüzar məktuba əlavə olunan materiallar və ya sənədlər aşağıda sadalanan bölmələrdən 

hansında göstərilir? (Çəki: 1)

məktubun sol hissəsində, «Əlavə» sözündən sonra ayrıca sətirlə

məktubun sağ hissəsində, «Əlavə» sözündən sonra ayrıca sətirlə

aşağıda, məktubun ortasında, «Əlavə» sözünədək

ayrıca səhifədə

ayrıca işgüzar məktubda

Sual: İdeal zəmanət məktubu ibarətdir: (Çəki: 1)
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə