B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə15/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

4 bölmədən

6 bölmədən

2 bölmədən

1 bölmədən

12 bölmədən

Sual: İştirakçıların cəlb edilmə miqyasına görə hansı müşavirələri fərqləndirmirlər? (Çəki: 1)

elmi müşavirələr

beynəlxalq müşavirələr

respublika müşavirələri

dini müşavirələr

rayon müşavirələri

Sual: Təyinatına görə hansı müşavirələri fərqləndirmirlər? (Çəki: 1)

selektor müşavirələri

informativ müsahibələr

yaradıcı müşavirələr

qərar qəbul edilməsi məqsədi ilə keçirilən müşavirələr

bunlardan heç biri

Sual: Tərcüməçi vasitəsi ilə ünsiyyət qurulması zamanı bu qaydalara əməl etmək vacibdir: 

(Çəki: 1)

ardıcıl bir – iki cümlədən artıq deməmək

peşəkar leksikadan istifadə etmək

tez – tez və basqılı danışmaq

nitqi şerlər, zərb – məsəllərlə zənginləşdirmək

deyilənlərin ikimənalı şərh edilməsinə imkan vermək

Sual: Aşağıda sadalanalardan hansı «qızıl sözlər» üsulunun tətbiqi qaydasına aiddir? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

«vahid məna»

«mübaliğəsiz»

«yüksək rəy»

«iddiasız»

Sual: Təcrübə əsasında yaranan, insanın bağlı olduğu və onun üçün sosial əhəmiyyət kəsb 

edən obyektlərə və şəraitə reaksiyasına təsir göstərən psixoloji hazırlıq vəziyyəti necə adlanır? 

(Çəki: 1)

psixoloji vəziyyət

emosiyalar

temperament

xarakter

xasiyyət


Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı sosial – psixoloji şərait funksiyasına aiddir? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

uyğunlaşma funksiyası

eqomüdafiə funksiyası

dəyər – məna funksiyası

dünyagörüşünün formalaşması funksiyası
Sual: Dinləmə prosesi üçün tipik olan səhvə aiddir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

tərəfdaşın sözünü kəsmək

tələsik nəticələr çıxarmaq

tələsik etirazlar bildirmək

arzu edilməyən məsləhətlər vermək

Sual: İşgüzar protokola əsasən vizit kartının standart ölçüləri: (Çəki: 1)

90 x 50 mm

90 x 30 mm

70 x 40 mm

30 x 60 mm

50 x 50 mm

Sual: Mübahisəyə tərəflərdən birinin nəyin bahasına olursa olsun, məntiqlə doğru olmayan 

yolla, sofizmlərdən istifadə etməklə qalib gəlməyə çalışdığı yanaşma adlanır: (Çəki: 1)

sofistika

məntiqi


tənqidi

avtoritar

proqnoztik

Sual: Vizit kartının aşağı sol küncündə fransız dilində hansı ümumqəbul edilmiş ixtisalar 

göstərilir? (Çəki: 1)

R. F. – təbrik ifadəsi

P. R. – təşəkkür ifadəsi

P. P. – qiyabi təqdimetmə ifadəsi

P. P. S – qiyabi vidalaşma ifadəsi

bütün cavablar doğrudur

Sual: Əməliyyatın obyekti üzrə françayzinq növü hansıdır? (Çəki: 1)

şirkətin malının və ticarət markasının françayzinqi

istehsal françayzinqi, sənaye françayzinqi

strateji françayzinq, əməliyyat françayzinqi

daxılı françayzinq, ticarət françayzinqi

satış françayzinqi, istehsal françayzinqi 

Sual: Biznes françayzinqi nədir? (Çəki: 1)

alıcılar arasında böyük nüfuzu olan böyük elmi-texniki potensiala və iri malıyyə 

ehtiyatlarına malık olan müəssisələrinin fəaliyyətidir

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyan hüquqi şəxs statusuna 

malik olan istehsal müəssisələridir

françayzerin əmtəəsindən ödəmə normativlərinin müəyyən olunması və ödəmə 

formalarının dəqiqləşdirilməsidir

istehsal sahəsindən asılı olaraq miqdarı müəyyən olunan ilkin ödəmələrin həcmi tanınmış 

ticarət markası adı altında iştirak etmək formasıdır

fransız paketinə şirkətin məhsulundan, adından əlavə idarəetmənin təşkili və keyfiyyətə 

nəzarət metodlarının əlavə edilməsidirSual: Francayzinq özündə nələri birləşdirir? (Çəki: 1)

istehsal, emal, satış, beynəlxalq ticarət

icarə, alqı-satqı, padrat 

bank, maliyyə, kredit, beynəlxalq valyuta

işgüzar fəaliyyətlər, xaricibazara çıxma üsullarını

xarici tərəfdaşlıq formalarını

Sual: Françayzinq ilk dəfə hansı kompaniya tərəfindən tətbiq olunmuşdur? (Çəki: 1)

coca-cola 

prokter end qemble

zinger 


pepsi-cola 

 ford


Sual: Françayzinqin hansı növləri var (Çəki: 1)

əmtəə, bazar, lokal bazar

əmtəə, işgüzar, istehsal

əmtəə, qiymət, işgüzar

ticarət, sənaye, istehsal

istehsal, istehlak, qiymət

Sual: Françiza nədir? (Çəki: 1)

françiza, françiza müəssisənin investisiya françazasıdır

françayzerin ticarət adından və firmanın texnologiyasından müəyyən halda istifadə etmək 

hüququ verməklə biznesin aparılması şərtlərinin əks olunduğu müqavilədir 

müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi ki, bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar 

ödənildikcə verilə bilər

maliyyə lizinqinin bir növüdür ki,bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 

lizinqalan qismində də iştirak edir

maliyyə lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 

lizinqalan qismində də iştirak edir

Sual: Franşizlərin alt qrupları hansıdır? (Çəki: 1)

işçi franşiza, kommersiya franşizası

investisiya ilkin məbləği, iş yeri, müəssisə

franşiza iş yeri, franşiza müəssisə, investisiya franşizası

müəllif franşizası, işgüzar franşizası

ofis franşizası, müəssisə franşiziB

ÖLMƏ

: 1103

Ad

1103Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %Sual: Daxil olan zəngə verilən cavabın düzgün ardıcıllığını müəyyən edin: 1. cavabı gözləyin və 

zəng edən müştərini tanıdığınızı bildirin 2. zəng edən özünü təqdim etməyibsə, kiminlə 

danışdığınızla mədəni surətdə maraqlanın 3. zəng edən adama nə ilə kömək edə biləcəyinizlə 

maraqlanın 4. zəng edəni salamlamaq, təşkilatınızın adını demək və özünüzü korporativ 

formada təqdim emək vacibdir 5. salamlaşmadan və təqdimatdan sonra fasilə verin və 

həmsöhbətinizə də özünü təqdim etmək imkanı yaradın (Çəki: 1)

4, 5, 2, 1, 3

1, 2, 3, 4, 5

5, 4, 3, 2, 1

5, 3, 1, 2, 4

3,2,1,4,5

B

ÖLMƏ

: 1001

Ad

1001Suallardan

24

Maksimal faiz24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Xidməti yazışma aşağıda göstərilən kimi olmamalıdır: (Çəki: 1)

çox mürəkkəb

aydın 

fərdi


lakonik (qısa)

savadlı


Sual: İdarə sənədi üzərində qeyd formasında yazılan, işin icrası gedişini müəyyən edən və 

icraçıların fəaliyyətini təşkil edən inzibati təsir adlanır: (Çəki: 1)

dərkənar

qərar


tövsiyyə

tələb (reklamasiya)

sərəncam

Sual: Tövsiyyə olunan şəxsin təhsili, hazırlıq səviyyəsi və təcrübəsi, xasiyyəti və qabiliyyətləri 

haqqında onun işə qəbul olunmaq istədiyi şirkətə lazım olan məlumatlar zəmanət məktubunun 

hansı bölməsində göstərilir? (Çəki: 1)

xarakteristika (təsvir) bölməsində

giriş bölməsində

xahiş bölməsində

son bölməsində

bu bölmələrin heç birində

Sual: Əlavə olunan xidməti dəftərçə (xülasə) və qısa anket məlumatları ilə tanış olmaq, habelə 

tövsiyyə olunan şəxslə müsahibə təyin etmək xahişi zəmanət məktubunun hansı bölməsində 

əks olunur? (Çəki: 1)

xahiş bölməsində

xarakteristika (təsvir) bölməsində

giriş bölməsində

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə